Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 1992 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/16.01.1992   LEGE privind abrogarea unor acte normative
2.     2/16.01.1992   LEGE privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române
3.     3/24.01.1992   LEGE privind instituirea "Timbrului olimpic"
4.     4/24.01.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de catre partea chineza de marfuri pe credit partii romane
5.     5/24.01.1992   LEGE privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
6.     6/05.02.1992   LEGE privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților
7.     7/05.02.1992   LEGE privind acoperirea financiară a obligațiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 și preluarea de către stat și băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 și 1990 de agenții economici cu capital de stat, precum și a creditelor bancare neperformante
8.     8/05.02.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului comercial și de plati dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pe perioada 1991-1993
9.     9/05.02.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Costa Rica privind evitarea dublei impuneri in materie de impozit pe venit și pe capital
10.     10/05.02.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor
11.     11/24.02.1992   LEGE privind acceptarea de către România a majorării capitalului său autorizat la Corporația Financiară Internațională - C.F.I.- conform Proiectului de rezoluție "Creșterea generală de capital 1991" al Consiliului Directorilor din C.F.I.
12.     12/24.02.1992   LEGE pentru ratificarea tratatului de asistenta juridica in materie civila și penala dintre Romania și republica Populara Chineza, semnat la Beijing la 16 ianuarie 1991
13.     13/24.02.1992   LEGE pentru ratificarea Conventiei consulare dintre Romania și Republica Populara Chineza, semnata la Beijing la 16 ianuarie 1991
14.     14/24.02.1992   LEGE privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
15.     15/03.03.1992   LEGE privind aderarea Romaniei la Protocolul asupra privilegiilor și imunitatilor Organizatiei Internationale de Telecomunicatii prin Satelit "Intelsat"
16.     16/03.03.1992   LEGE pentru aderarea Romaniei la Protocolul privind privilegiile și imunitatile Organizatiei Internationale de Telecomunicatii Maritime prin Satelit "Inmarsat"
17.     17/03.03.1992   LEGE privind aderarea Romaniei la Protocolul asupra privilegiilor și imunitatilor Organizatiei Europene de Telecomunicatii prin Satelit "Eutelsat"
18.     18/04.03.1992   LEGE pentru ratificarea Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990, a Declaratiei Romaniei in cadrul Conferintei extraordinare de la Viena din 14 iunie 1991, precum și a Conventiei cu privire la nivelurile maxime pentru cantitatile de armamente conventionale și tehnica, semnata la Budapesta la 3 noiembrie 1990
19.     19/04.03.1992   LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la Praga la 1 iulie 1991, privind incetarea valabilitatii Tratatului de prietenie, colaborare și asistenta mutuala, semnat la Varsovia la 14 mai 1955, și a Protocolului referitor la prelungirea duratei valabilitatii acestuia, semnat la Varsovia la 26 aprilie 1985
20.     20/09.03.1992   LEGE privind salarizarea in anul 1992 a deputatilor și senatorilor, Presedintelui și Guvernului Romaniei, a personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, a personalului Presedintiei, Guvernului și celorlalte organe ale puterii executive, precum și a personalului din organele puterii judecatoresti
21.     21/12.03.1992   LEGE cu privire la rectificarea bugetului administratiei centrale de stat pe anul 1991
22.     22/12.03.1992   LEGE pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
23.     23/12.03.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Consiliul Federal Elvetian și Guvernul Romaniei
24.     24/12.03.1992   LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra prescriptiei in materie de vanzare internationala de marfuri, incheiata la New York la 14 iunie 1974, și la Protocolul de modificare a conventiei, incheiat la Viena la 11 aprilie 1980
25.     25/12.03.1992   LEGE privind ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Elene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere
26.     26/16.03.1992   LEGE privind majorarea cotei de participare a Romaniei la Fondul Monetar International și acceptarea modificarii Statutului F.M.I. prin cel de-al 3-lea amendament
27.     27/24.03.1992   LEGE pentru ratificarea "Protocolului 1990" referitor la modificarea Conventiei cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980
28.     28/31.03.1992   LEGE pentru modificarea articolului 39 din Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui și Guvernului Romaniei, precum și a personalului Presedintiei, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive
29.     29/31.03.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Nationala a Romaniei și AB SVENSK EXPORTKREDIT - Suedia
30.     30/31.03.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Nationala a Romaniei și A/S EKSPORTFINANS - Norvegia
31.     31/31.03.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Nationala a Romaniei și FINNISH EXPORT CREDIT LTD - Finlanda
32.     32/06.04.1992   LEGE pentru ratificarea Tratatului de intelegere amicala și cooperare dintre Romania și Republica Franceza
33.     33/06.04.1992   LEGE pentru ratificarea Tratatului de prietenie, buna vecinatate și cooperare dintre Romania și Republica Turcia
34.     34/06.04.1992   LEGE pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare dintre Romania și Republica Italiana
35.     35/06.04.1992   LEGE pentru ratificarea Tratatului de prietenie, cooperare și buna vecinatate dintre Romania și Republica Elena
36.     36/08.04.1992   LEGE Legea bugetului de stat pe anul 1992
37.     37/20.04.1992   LEGE privind protectia sociala a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor și sectiilor producatoare de tehnica militara
38.     38/20.04.1992   LEGE privind autorizarea garantării unor credite externe contractate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" - București
39.     39/20.04.1992   LEGE privind prelungirea aplicarii unor masuri pentru franarea procesului inflationist și a somajului, stabilite de art. 8 din Legea salarizarii nr.14/1991 - in vigoare pana la 31 decembrie 1992
40.     40/20.04.1992   LEGE privind stabilirea impozitului pe dividende la societatile comerciale
41.     41/20.04.1992   LEGE privind scutirea de impozit pe salarii a sumelor donate din fondul de premiere a salariatilor pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din judetele Bacau, Neamt și Suceava
42.     42/28.04.1992   LEGE pentru aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa ce se va recolta in anul 1992 și a unor masuri de protectie a fondului forestier
43.     43/28.04.1992   LEGE pentru ratificarea Conventiei de constituire a Agentiei Multilaterale de Garantare a Investitiilor
44.     44/28.04.1992   LEGE pentru aderarea Romaniei la Aranjamentul de la Haga privind depozitul international de desene și modele industriale, din 6 noiembrie 1925, cu modificarile și completarile ulterioare
45.     45/14.05.1992   LEGE privind stabilirea nivelului unor taxe in sume fixe datorate statului, in lei, de persoanele fizice și juridice și introducerea platii taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica și a mijloacelor de transport pe apa, detinute de regiile autonome, societatile comerciale și de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice
46.     46/14.05.1992   LEGE privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice care dețin acțiuni în temeiul art.36 din Legea nr.18/1991
47.     47/18.05.1992   LEGE privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
48.     48/21.05.1992   LEGE Legea audiovizualului
49.     49/25.05.1992   LEGE pentru modificarea și completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale
50.     50/27.05.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului privind relatiile comerciale dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 1992
51.     51/27.05.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Republica Austria, incheiat la Viena la 1 aprilie 1992
52.     52/29.05.1992   LEGE privind depunerea unor sume in contul "Moldova"
53.     53/01.06.1992   LEGE privind protectia speciala a persoanelor handicapate
54.     54/01.06.1992   LEGE privind impozitul pe sumele obtinute din vanzarea activelor societatilor comerciale cu capital de stat
55.     55/01.06.1992   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii și sporuri invalizilor, veteranilor și vaduvelor de razboi
56.     56/04.06.1992   LEGE privind frontiera de stat a Romaniei
57.     57/09.06.1992   LEGE privind incadrarea in munca a persoanelor handicapate
58.     58/19.06.1992   LEGE cu privire la corelarea salariilor prevăzute de Legea nr.53/1991, Legea nr.40/1991 și Legea nr.52/1991 cu nivelul salariilor de la societățile comerciale și regiile autonome
59.     59/22.06.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului de garantie dintre Romania și Banca Europeana pentru Reconstructie și Dezvoltare, semnat la Londra la 27 februarie 1992
60.     60/25.06.1992   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti
61.     61/30.06.1992   LEGE Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1992
62.     62/30.06.1992   LEGE cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
63.     63/08.07.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Internationala pentru Reconstructie și Dezvoltare, incheiat la Washington la 2 iunie 1992
64.     64/08.07.1992   LEGE privind aprobarea aranjamentului de credit stand-by acordat Romaniei de catre Fondul Monetar International
65.     65/08.07.1992   LEGE pentru modificarea și completarea Codului penal, privind unele fapte de coruptie
66.     66/08.07.1992   LEGE privind acordarea unor facilitati pentru atragerea de capital strain in domeniul explorarii și exploatarii zacamintelor de petrol și gaze
67.     67/08.07.1992   LEGE privind constituirea unui depozit în lei la C.E.C., în vederea creditării construcțiilor de locuințe
68.     68/15.07.1992   LEGE pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
69.     69/15.07.1992   LEGE pentru alegerea Președintelui României
70.     70/16.07.1992   LEGE pentru acordarea dreptului unităților de cercetare științifică ale Academiei Române de a folosi veniturile suplimentare obținute din contracte
71.     71/17.07.1992   LEGE privind autorizarea garantării unor credite
72.     72/17.07.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului international privind utilizarea statiilor de sol "INMARSAT" de nava in porturi și in limitele marilor teritoriale, incheiat la Londra la 16 octombrie 1985
73.     73/17.07.1992   LEGE pentru ratificarea Tratatului cu privire la relatiile de prietenie și cooperare dintre Romania și Regatul Spaniei
74.     74/17.07.1992   LEGE pentru ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare și buna vecinatate dintre Romania și Republica Bulgaria
75.     75/17.07.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut suplimentar dintre Comunitatea Economica Europeana și Romania, semnat la Bucuresti la 28 februarie 1992 și la Bruxelles la 16 aprilie 1992
76.     76/17.07.1992   LEGE privind masuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul platilor agentilor economici, prevenirea incapacitatii de plata și a blocajului financiar
77.     77/18.07.1992   LEGE privind stabilirea datei alegerilor pentru Camera Deputaților, Senat și Presedintele Romaniei
78.     78/20.07.1992   LEGE privind societatile comerciale
79.     79/20.07.1992   LEGE cu privire la constituirea și utilizarea fondului special din sumele încasate din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului
80.     80/21.07.1992   LEGE privind pensiile și alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor
81.     81/21.07.1992   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe
82.     82/21.07.1992   LEGE privind rezervele de stat
83.     83/21.07.1992   LEGE privind procedura urgentă de urmărire și judecare pentru unele infracțiuni de corupție
84.     84/21.07.1992   LEGE privind regimul zonelor libere
85.     85/22.07.1992   LEGE privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
86.     86/22.07.1992   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protectia sociala a somerilor și reintegrarea lor profesionala
87.     87/22.07.1992   LEGE privind angajarea in munca a absolventilor invatamantului superior, liceal și postliceal, promotia 1992
88.     88/22.07.1992   LEGE pentru modificarea și completarea unor dispozitii din Codul penal și din Codul de procedura penala
89.     89/22.07.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Internationala pentru Reconstructie și Dezvoltare, incheiat la Washington la 15 iunie 1992
90.     90/29.07.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Elene privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, incheiat la Atena la 16 septembrie 1991
91.     91/29.07.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Statului Israel privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, incheiat la Ierusalim la 2 septembrie 1991
92.     92/04.08.1992   LEGE pentru organizarea judecătorească
93.     93/05.08.1992   LEGE pentru modificarea și completarea unor dispozitii din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, precum și ranitilor din timpul Revolutiei din Decembrie 1989
94.     94/08.09.1992   LEGE privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
95.     95/16.09.1992   LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre Romania și Republica Federala Germania privind cooperarea prieteneasca și parteneriatul in Europa, incheiat la Bucuresti la 21 aprilie 1992
96.     96/16.09.1992   LEGE pentru ratificarea Conventiei nr.144/1976 a Organizatiei Internationale a Muncii, adoptata la 2 iunie 1976 la Geneva
97.     97/16.09.1992   LEGE pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea in domeniul protectiei mediului inconjurator
98.     98/16.09.1992   LEGE pentru ratificarea Conventiei privind protectia Marii Negre impotriva poluarii, semnata la Bucuresti la 21 aprilie 1992
99.     99/16.09.1992   LEGE pentru ratificarea Conventiei dintre Romania și Republica Turcia privind transferul persoanelor condamnate
100.     100/16.09.1992   LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii
101.     101/16.09.1992   LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia europeana asupra statutului juridic al copiilor nascuti in afara casatoriei, incheiata la Strasbourg la 15 octombrie 1975
102.     102/21.09.1992   LEGE privind stema țării și sigiliul statului
103.     103/22.09.1992   LEGE privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
104.     104/22.09.1992   LEGE pentru modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedura penala și a altor legi, precum și pentru abrogarea Legii nr.59/1968 și a Decretului nr.218/1977
105.     105/22.09.1992   LEGE cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat
106.     106/03.10.1992   LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia privind raspunderea civila pentru daune nucleare și la Protocolul comun referitor la aplicarea Conventiei de la Viena și a Conventiei de la Paris
107.     107/03.10.1992   LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978)
108.     108/03.10.1992   LEGE pentru abrogarea Decretului nr.24/1970 privind urmarirea și judecarea unor infractiuni, depunerea unei cautiuni și inlocuirea, in anumite cazuri, a executarii pedepsei inchisorii prin obligarea la plata unor amenzi
109.     109/03.10.1992   LEGE pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr.48/1992
110.     110/09.11.1992   LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind incurajarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 28-05-1992
111.     111/09.11.1992   LEGE pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Ecuador privind evitarea dublei impuneri in materie de impozite pe venit, pe capital și prevenirea evaziunii fiscale, semnata la Quito la 24 aprilie 1992
112.     112/09.11.1992   LEGE pentru ratificarea conventiilor nr.154/1981 și nr.168/1988 ale Organizatiei Internationale a Muncii
113.     113/09.11.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Finlanda privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Helsinki la 26 martie 1992
114.     114/18.11.1992   LEGE referitor la unele ordonante ale Guvernului, emise in baza Legii nr.81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante și autorizarea contractarii și garantarii unor credite externe
115.     115/07.12.1992   LEGE privind prelungirea termenului de incheiere a actiunii de distribuire a certificatelor de proprietate, prevazut de Legea privatizarii societatilor comerciale nr.58/1991
116.     116/15.12.1992   LEGE pentru ratificarea Conventiei privind consimtamantul la casatorie, varsta minima pentru casatorie și inregistrarea casatoriilor, adoptata de Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite (New York, 10 decembrie 1962)
117.     117/15.12.1992   LEGE privind acceptarea de catre Romania a Actului constitutiv al Comisiei Europene de Lupta impotriva Febrei Aftoase
118.     118/15.12.1992   LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra substantelor psihotrope din 1971 și la Conventia contra traficului ilicit de stupefiante și substante psihotrope din 1988
119.     119/15.12.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului de garantie dintre Romania și Banca Europeana pentru Reconstructie și Dezvoltare, semnat la 14 septembrie 1992 la Londra
120.     120/18.12.1992   LEGE privind taxele pentru cererile de brevet de inventie și pentru brevetele de inventie
121.     121/19.12.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Royal Bank of Canada, semnat la Washington la 24 septembrie 1992
122.     122/22.12.1992   LEGE cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
123.     123/22.12.1992   LEGE privind aderarea Romaniei la Conventia pentru reprimarea actelor ilicite impotriva sigurantei navigatiei maritime, precum și la Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite impotriva sigurantei platformelor fixe situate pe platoul continental, adoptate la Roma la 10 martie 1988
124.     124/22.12.1992   LEGE pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare dintre Romania și Republica Estonia, incheiat la Tallinn la 11 iulie 1992
125.     125/22.12.1992   LEGE pentru ratificarea Acordului de garantie dintre Romania și Banca Europeana pentru Reconstructie și Dezvoltare, semnat la Londra la 14 septembrie 1992
126.     126/22.12.1992   LEGE privind abrogarea unor acte normative aplicabile in domeniul ocrotirii sanatatii
127.     127/29.12.1992   LEGE privind declararea Ansamblului monumental "CALEA EROILOR", realizat de Constantin Brâncuși în municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, ca bun de utilitate publică, de interes național
128.     128/29.12.1992   LEGE pentru declararea unor orașe-martir
129.     129/29.12.1992   LEGE privind protecția desenelor și modelelor industriale
130.     130/29.12.1992   LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 18 septembrie 2019, 4:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro