Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 1994 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/12.01.1994   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor
2.     2/12.01.1994   LEGE pentru declararea municipiului Cluj-Napoca "Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989"
3.     3/12.01.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 14 august 1992
4.     4/13.01.1994   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe
5.     5/11.02.1994   LEGE pentru modificarea Legii nr.60/1993 privind acordarea de catre Guvernul Romaniei a unui credit Guvernului Republicii Moldova
6.     6/25.02.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Australiei privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 21 iunie 1993
7.     7/25.02.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Regatului Thailandei pentru promovarea și protejarea investitiilor, semnat la Bangkok la 30 aprilie 1993
8.     8/07.03.1994   LEGE privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale
9.     9/07.03.1994   LEGE pentru ratificarea Tratatului privind relatiile de prietenie și colaborare dintre Romania și Republica Belarus, incheiat la Bucuresti la 7-05-1993
10.     10/07.03.1994   LEGE pentru ratificarea Tratatului privind relatiile de prietenie și colaborare dintre Romania și Republica Slovaca, incheiat la Bratislava la 24 septembrie 1993
11.     11/07.03.1994   LEGE privind unele ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe
12.     12/07.03.1994   LEGE privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa ce se va recolta in anul 1994
13.     13/17.03.1994   LEGE privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice
14.     14/17.03.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.2/1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993
15.     15/24.03.1994   LEGE privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
16.     16/05.04.1994   LEGE Legea arendării
17.     17/08.04.1994   LEGE pentru prelungirea sau reinnoirea contractelor de inchiriere privind unele suprafete locative
18.     18/08.04.1994   LEGE pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Coreea pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital
19.     19/08.04.1994   LEGE pentru ratificarea Conventiei consulare dintre Romania și Republica Belarus, semnata la Bucuresti la 7-05-1993
20.     20/08.04.1994   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui și Guvernului Romaniei, precum și a personalului Presedintiei, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive
21.     21/15.04.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului general de prietenie și cooperare dintre Romania și Republica Columbia, semnat la Bogota la 5 august 1993
22.     22/15.04.1994   LEGE privind modificarea anexei nr.1 la Legea nr.42/1993 privind accizele la produsele din import și din tara, precum și impozitul la titeiul din productia interna și gazele naturale
23.     23/06.05.1994   LEGE pentru ratificarea Tratatului privind CERUL DESCHIS, incheiat la Helsinki la 24 martie 1992
24.     24/06.05.1994   LEGE pentru ratificarea Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
25.     25/06.05.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Romania și Republica Africa de Sud, incheiat la Pretoria la 20 octombrie 1993
26.     26/12.05.1994   LEGE privind organizarea și funcționarea Poliției Române
27.     27/17.05.1994   LEGE privind impozitele și taxele locale
28.     28/18.05.1994   LEGE Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1994
29.     29/18.05.1994   LEGE privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989
30.     30/18.05.1994   LEGE privind ratificarea Conventiei pentru apararea drepturilor omului și a libertatilor fundamentale și a protocoalelor aditionale la aceasta conventie
31.     31/18.05.1994   LEGE pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
32.     32/19.05.1994   LEGE privind sponsorizarea
33.     33/27.05.1994   LEGE privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
34.     34/30.05.1994   LEGE privind impozitul pe venitul agricol
35.     35/06.06.1994   LEGE privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice
36.     36/09.06.1994   LEGE Legea bugetului de stat pe anul 1994
37.     37/16.06.1994   LEGE pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Cehe pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnata la Bucuresti la 8 noiembrie 1993
38.     38/16.06.1994   LEGE pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Federatiei Ruse pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnata la Moscova la 27 septembrie 1993
39.     39/17.06.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Argentina privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Buenos Aires la 29 iulie 1993
40.     40/17.06.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Consiliul Federal Elvetian privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 1993
41.     41/17.06.1994   LEGE privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
42.     42/28.06.1994   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizatiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputatilor, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei
43.     43/30.06.1994   LEGE pentru aderarea Romaniei la Acordul general asupra privilegiilor și imunitatilor Consiliului Europei, precum și la Protocoalele aditionale nr.1, 2, 4 și 5
44.     44/01.07.1994   LEGE privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
45.     45/01.07.1994   LEGE Legea apărării naționale a României
46.     46/04.07.1994   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii
47.     47/07.07.1994   LEGE privind organizarea și functionarea Presedintiei Romaniei
48.     48/07.07.1994   LEGE privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar în temeiul art.36 din Legea nr.18/1991 și a drepturilor aferente anului 1993 și 1994 pentru persoanele ale căror terenuri agricole se află în patrimoniul regiilor autonome cu activitate agricolă, institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă
49.     49/07.07.1994   LEGE pentru ratificarea Statutului Institutului Unificat de Cercetari Nucleare
50.     50/07.07.1994   LEGE privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare
51.     51/07.07.1994   LEGE pentru continuarea aplicarii masurilor prevazute de Legea nr.80/1993 privind protectia sociala a personalului care lucreaza in industria destinata apararii nationale și ordinii publice
52.     52/07.07.1994   LEGE privind valorile mobiliare și bursele de valori
53.     53/08.07.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.13/1994 emisa in temeiul legii nr.4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante și autorizarea contractarii și garantarii unor credite externe
54.     54/08.07.1994   LEGE pentru modificarea unor prevederi din Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste
55.     55/08.07.1994   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1993 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Export-Import Bank - Japonia, semnat la Tokyo la 18 decembrie 1992
56.     56/13.07.1994   LEGE pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr.83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli
57.     57/13.07.1994   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protectia sociala a somerilor și reintegrarea lor profesionala
58.     58/13.07.1994   LEGE pentru ratificarea Conventiei privind diversitatea biologica, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
59.     59/13.07.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Romania și Republica Africa de Sud pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe castigurile din capital
60.     60/13.07.1994   LEGE pentru ratificarea Conventiei dintre Romania și Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și a Protocolului anexat, semnate la Bucuresti la 25 octombrie 1993
61.     61/13.07.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Regatului Maroc privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994
62.     62/13.07.1994   LEGE privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 noiembrie 1993
63.     63/13.07.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Romania și Republica Ungaria privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 16 septembrie 1993
64.     64/13.07.1994   LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia privind recunoasterea internationala a drepturilor asupra aeronavelor, semnata la Geneva la 19 iunie 1948
65.     65/15.07.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.12/1994, emisa in temeiul Legii nr.4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante și autorizarea contractarii și garantarii unor credite externe
66.     66/15.07.1994   LEGE privind declararea ca oras a comunei Teius
67.     67/15.07.1994   LEGE privind declararea ca oras a comunei Faget
68.     68/15.07.1994   LEGE privind înființarea medaliei "Crucea Comemorativă a Celui de-al Doilea Război Mondial, 1941 - 1945"
69.     69/15.07.1994   LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna și flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973
70.     70/15.07.1994   LEGE privind ratificarea Conventiei pentru crearea Biroului European de Radiocomunicatii (B.E.R.), incheiata la Haga la 23 iunie 1993
71.     71/16.07.1994   LEGE privind acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea nr.35/1991, republicata, pentru atragerea de investitori straini in industrie
72.     72/16.07.1994   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
73.     73/16.07.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.1 și a anexei la aceasta, din 19-05-1993, privind moderarea cresterii salariilor in anul 1993 prin introducerea unor impozite suplimentare in vederea franarii procesului inflationist și a somajului, emisa in baza dispozitiilor art. 107 alin. (3) și art. 114 alin. (3) din Constitutie și a Legii nr.25/1993
74.     74/16.07.1994   LEGE pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului emise in baza Legii nr.53/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante și autorizarea contractarii și garantarii unor credite externe, precum și a contractarii unor imprumuturi de stat
75.     75/16.07.1994   LEGE privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
76.     76/23.07.1994   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.85/1992 privind vanzarea de locuinte și spatii cu alta destinatie, construite din fondurile statului și din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat
77.     77/01.08.1994   LEGE privind asociatiile salariatilor și membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza
78.     78/22.09.1994   LEGE pentru ratificarea Tratatului de prietenie și cooperare dintre Romania și Republica Lituania, incheiat la Vilnius la 8 martie 1994
79.     79/22.09.1994   LEGE pentru ratificarea Tratatului privind relatiile de prietenie și colaborare dintre Romania și Republica Croatia, incheiat la Bucuresti la 16 februarie 1994
80.     80/30.09.1994   LEGE privind ratificarea Conventiei europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum și a protocoalelor nr.1 și 2 la conventie
81.     81/06.10.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Federatiei Ruse privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Moscova la 29 septembrie 1993
82.     82/06.10.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Lituania privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Vilnius la 8 martie 1994
83.     83/06.10.1994   LEGE pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului, emise în baza Legii nr.58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe, precum și a contractării unor împrumuturi de stat
84.     84/18.10.1994   LEGE pentru ratificarea Conventiei asupra protectiei copiilor și cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29-05-1993
85.     85/18.10.1994   LEGE privind ratificarea Conventiei dintre Romania și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, semnata la Luxemburg la 14 decembrie 1993
86.     86/18.10.1994   LEGE privind ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnata la Bucuresti la 11-05-1994
87.     87/18.10.1994   LEGE pentru combaterea evaziunii fiscale
88.     88/21.10.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.4/1993 privind acordarea de contributii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unitatilor de cult din tara și a personalului deservent al cultului ortodox care isi desfasoara activitatea in strainatate
89.     89/26.10.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.11/1994, emisa in baza Legii nr.4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante și autorizarea contractarii și garantarii unor credite externe
90.     90/26.10.1994   LEGE pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat
91.     91/26.10.1994   LEGE privind ratificarea Conventiei dintre Romania și Republica Ungara pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital
92.     92/31.10.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Portugheze privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 17 noiembrie 1993
93.     93/10.11.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.31 din 29 iulie 1994 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice
94.     94/10.11.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului de comert liber dintre Romania și Republica Moldova, incheiat la Bucuresti la 15 februarie 1994
95.     95/10.11.1994   LEGE pentru ratificarea Conventiei consulare dintre Romania și Marea Jamahirie Araba Libiana Populara Socialista, semnata la Bucuresti la 1 iulie 1993
96.     96/10.11.1994   LEGE privind ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Slovace pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnata la Bratislava la 3 martie 1994
97.     97/10.11.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Romania și Republica Slovaca privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994
98.     98/10.11.1994   LEGE privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
99.     99/10.11.1994   LEGE pentru ratificarea Tratatului de intelegere, colaborare și buna vecinatate dintre Romania și Republica Albania, incheiat la Bucuresti la 11-05-1994
100.     100/10.11.1994   LEGE pentru ratificarea Conventiei consulare dintre Romania și Republica Armenia, semnata la Bucuresti la 20 aprilie 1994
101.     101/12.11.1994   LEGE pentru aderarea Romaniei la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, incheiat la Geneva la 1 iulie 1970
102.     102/12.11.1994   LEGE pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe, precum și a contractării unor împrumuturi de stat
103.     103/24.11.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Coreea privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 1990
104.     104/24.11.1994   LEGE privind declararea ca municipii a unor orase
105.     105/24.11.1994   LEGE privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Peru pentru promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Lima la 16-05-1994
106.     106/24.11.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Bulgaria privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 1 iunie 1994
107.     107/24.11.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Albania privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 11-05-1994
108.     108/24.11.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Filipine privind promovarea și protejarea investitiilor, semnat la Bucuresti la 18-05-1994
109.     109/24.11.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Polonia privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Varsovia la 23 iunie 1994
110.     110/24.11.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Alger la 28 iunie 1994
111.     111/24.11.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Croatia privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994
112.     112/28.11.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.30 din 22 iulie 1994 privind finantarea activitatii de cercetare-dezvoltare pe anul 1994
113.     113/28.11.1994   LEGE pentru acceptarea Protocolului de mentinere in vigoare a Aranjamentului privind comertul international cu textile, incheiat la Geneva la 9 decembrie 1993
114.     114/28.11.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Regatului Tarilor de Jos și a Protocolului anexa, semnate la Bucuresti la 19 aprilie 1994
115.     115/28.11.1994   LEGE privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Paraguay pentru promovarea și protejarea reciproca a investitiilor și a Protocolului anexa, semnate la Asuncion la 21 mai 1994
116.     116/02.12.1994   LEGE pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994
117.     117/09.12.1994   LEGE privind acordarea dreptului absolventilor cu diploma ai colegiilor de stat și de a continua studiile universitare in invatamantul superior de lunga durata in anul universitar 1994-1995
118.     118/09.12.1994   LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia privind Agentia de cooperare culturala și tehnica
119.     119/09.12.1994   LEGE pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe
120.     120/09.12.1994   LEGE pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe
121.     121/09.12.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34 din 5 august 1994 privind acordarea de către stat de garanții pentru credite interne contractate de agenții economici de la băncile comerciale și constituirea fondului de risc pentru garanțiile acordate, emisă în baza Legii nr.72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
122.     122/09.12.1994   LEGE pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
123.     123/09.12.1994   LEGE pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
124.     124/09.12.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Comisia Economica pentru Europa a Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferata Transeuropeana (TER) privind fondul de cooperare și creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
125.     125/09.12.1994   LEGE pentru ratificarea Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, semnata la Paris la 13 ianuarie 1993
126.     126/14.12.1994   LEGE pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în temeiul Legii nr.72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
127.     127/14.12.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59 din 24 august 1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale
128.     128/14.12.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66 din 24 august 1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
129.     129/20.12.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55 din 19 august 1994 privind majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994
130.     130/20.12.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri și acordarea de indemnizații unor ierarhi și cadre din conducerea cultelor
131.     131/20.12.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Federale Germania privind infiintarea pe baza de reciprocitate de centre de cultura și informatii și activitatea acestora, semnat la Bonn la 29 noiembrie 1990, precum și a schimburilor de note verbale referitor la modificarea art. 1 alin. (2) din acord
132.     132/22.12.1994   LEGE pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
133.     133/22.12.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert, a Acordului international privind carnea de bovina și a Acordului international privind produsele lactate, incheiate la Marrakech la 15 aprilie 1994
134.     134/24.12.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39 din 5 august 1994 privind îmbunătățirea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar
135.     135/24.12.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69 din 26 august 1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local
136.     136/30.12.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29 din 22 iulie 1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
137.     137/30.12.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.2/1994 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1994
138.     138/30.12.1994   LEGE pentru declararea municipiilor Arad, Brăila, Buzău și Târgoviște "orașe-martir"
139.     139/30.12.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiara dintre Romania și Banca Europeana de Investitii, semnat la Madrid la 3 octombrie 1994
140.     140/30.12.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului de comert liber dintre Romania și Republica Slovaca, incheiat la Bucuresti la 11 noiembrie 1994
141.     141/30.12.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului de comert liber dintre Romania și Republica Ceha, incheiat la Praga la 24 octombrie 1994, inclusiv a Declaratiei comune, semnata la aceeasi data
142.     142/30.12.1994   LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut nerambursabil din Fondul Nerambursabil Global pentru Mediu dintre Romania și Banca Internationala pentru Reconstructie și Dezvoltare - actionand in calitate de administrator al Fondului Nerambursabil Global pentru Mediu - privind proiectul "Conservarea biodiversitatii in Delta Dunarii"
143.     143/31.12.1994   LEGE pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.72/1994 privind abilitarea Guvernului de emite ordonanțe
144.     144/31.12.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.37 din 5 august 1994 privind unele masuri in legatura cu eliberarea și pastrarea pasapoartelor
145.     145/31.12.1994   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montana, Delta Dunarii și litoralul Marii Negre
146.     146/31.12.1994   LEGE pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 23 septembrie 2019, 14:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro