Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 1998 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/06.01.1998   LEGE privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
2.     2/08.01.1998   LEGE privind prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane
3.     3/08.01.1998   LEGE privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internaționala în domeniul proprietatii industriale
4.     4/08.01.1998   LEGE pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994
5.     5/08.01.1998   LEGE pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internaționala a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989
6.     6/08.01.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la procedurile în fata Comisiei și Curții Europene ale Drepturilor Omului
7.     7/08.01.1998   LEGE privind declararea ca abrogate a unor acte normative
8.     8/08.01.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea și protejarea investitiilor, semnat la București
9.     9/08.01.1998   LEGE privind compensatiile cetățenilor Români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România și Bulgaria
10.     10/08.01.1998   LEGE pentru aprobarea prelungirii participarii Guvernului României, pentru perioada 1998-2000, la Acordul dintre Comisia Economica pentru Europa a Natiunilor Unite
11.     11/08.01.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecției civile, în timp de pace
12.     12/08.01.1998   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerțului
13.     13/08.01.1998   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979
14.     14/08.01.1998   LEGE pentru ratificarea Convenției consulare dintre România și Republica Croatia, semnată la Zagreb la 19 mai 1997
15.     15/08.01.1998   LEGE cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apararii Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Justitiei
16.     16/08.01.1998   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfasurarea în siguranta a activităților nucleare
17.     17/08.01.1998   LEGE pentru completarea pct. II al anexei nr.V/1 la Ordonanta Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza
18.     18/08.01.1998   LEGE privind declararea ca oras a comunei Baia de Aries, județul Alba
19.     19/08.01.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/1997 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru produsele de tehnica militara
20.     20/13.01.1998   LEGE pentru ratificarea Convenției europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptată la Paris la 15 decembrie 1956
21.     21/13.01.1998   LEGE pentru ratificarea Convenției europene cu privire la echivalarea generala a perioadelor de studii universitare, adoptată la Roma la 6 noiembrie 1990
22.     22/13.01.1998   LEGE pentru ratificarea Convenției europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituții universitare, adoptată la Paris
23.     23/13.01.1998   LEGE pentru ratificarea Protocolului aditional la Convenția europeana cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituții universitare, adoptat la
24.     24/13.01.1998   LEGE pentru ratificarea Convenției europene cu privire la recunoasterea academica a titlurilor universitare, adoptată la Paris la 14 decembrie 1959
25.     25/19.01.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croatia privind serviciile aeriene, semnat la București la 29 septembrie 1994
26.     26/19.01.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.57/1997 privind măsuri pentru finantarea actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991
27.     27/19.01.1998   LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.35/1997 pentru ratificarea Acordului suplimentar de imprumut dintre România și Comunitatea Europeana
28.     28/20.01.1998   LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România și Banca Internaționala pentru Reconstrucție
29.     29/20.01.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
30.     30/20.01.1998   LEGE pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.62/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
31.     31/20.01.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/1997 privind modificarea art.63 alin.(4) din Legea telecomunicațiilor nr.74/1996
32.     32/20.01.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/1997 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.6/1997
33.     33/20.01.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.16/1997 privind pierderile inregistrate de Agentia Naționala a Produselor Agricole - R.A.
34.     34/20.01.1998   LEGE privind acordarea unor subventii Asociațiilor și Fundațiilor Române cu personalitate juridica, care infiinteaza unități de asistenta socială
35.     35/20.01.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.46/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997
36.     36/02.02.1998   LEGE pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr.26/1996 privind regimul proiectarii, avizarii, aprobarii și executării obiectivelor noi de investitii
37.     37/14.02.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Bahrain privind serviciile aeriene, semnat la București la 19 iunie 1997
38.     38/14.02.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaționale de persoane
39.     39/14.02.1998   LEGE privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale
40.     40/16.02.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.51/1997 privind unele măsuri de conservare și de inchidere a minelor
41.     41/16.02.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.60/1997 privind stabilirea numarului mediu de personal din industria miniera
42.     42/16.02.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.74/1997 privind unele măsuri pentru asigurarea stocurilor de pacura și combustibil lichid usor
43.     43/16.02.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agentiei Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere
44.     44/20.02.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
45.     45/23.02.1998   LEGE privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.53/1997 pentru modificarea și completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/1997
46.     46/23.02.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/1996 privind modificarea Legii partidelor politice nr.27/1996
47.     47/02.03.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.52/1997 privind contractarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern
48.     48/02.03.1998   LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.27/1997 pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
49.     49/02.03.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.32/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin conventii civile pentru creanțe
50.     50/02.03.1998   LEGE privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale
51.     51/02.03.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.48/1997 privind protecția socială a salariaților în cazul transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor
52.     52/02.03.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozițive medicale destinate corectarii deficientelor
53.     53/02.03.1998   LEGE pentru ratificarea Convenției europene privind violenta și iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive
54.     54/02.03.1998   LEGE privind circulația juridică a terenurilor
55.     55/02.03.1998   LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.41/1997 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990
56.     56/04.03.1998   LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.24/1997 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.68/1994 privind protejarea patrimoniului
57.     57/05.03.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.39/1997 cu privire la pensionarea, cu reducere de varsta, a femeilor care lucreaza în industria miniera
58.     58/05.03.1998   LEGE Legea bancară
59.     59/05.03.1998   LEGE privind afilierea Curții Constituționale a României la Asociatia Curtilor Constituționale care utilizeaza partial limba franceza (A.C.C.P.U.F.)
60.     60/05.03.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat internațional
61.     61/05.03.1998   LEGE Legea minelor
62.     62/20.03.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/1997 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul productiei de aparare
63.     63/20.03.1998   LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.71/1997 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România și Banca Internaționala
64.     64/20.03.1998   LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.70/1997 pentru ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre România și Fondul de Dezvoltare
65.     65/25.03.1998   LEGE pentru modificarea și completarea Legii arendarii nr.16/1994
66.     66/02.04.1998   LEGE pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
67.     67/02.04.1998   LEGE pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.80/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997
68.     68/02.04.1998   LEGE privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.68/1997 pentru aplicarea unor articole din Legea învățământului nr.84/1995
69.     69/02.04.1998   LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.89/1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr.1 la Legea nr.41/1994
70.     70/02.04.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.49/1997 privind înființarea Societatii Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
71.     71/02.04.1998   LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.65/1997 pentru modificarea Legii nr.91/1996 cu privire la asigurarea autovehiculelor Senatului
72.     72/07.04.1998   LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.67/1997 pentru modificarea Ordonantei nr.20/1994 privind punerea în siguranta a fondului construit
73.     73/07.04.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe
74.     74/07.04.1998   LEGE pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanta Guvernului nr.48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice
75.     75/08.04.1998   LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.62/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata
76.     76/08.04.1998   LEGE pentru aderarea României la Convenția internaționala pentru protecția artiștilor interpreti sau executanti, a producatorilor de fonograme
77.     77/08.04.1998   LEGE pentru aderarea României la Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice din 9 septembrie 1886, în forma revizuită
78.     78/08.04.1998   LEGE pentru aderarea României la Convenția pentru protejarea producatorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor
79.     79/09.04.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei
80.     80/13.04.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.73/1997 privind asigurarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna
81.     81/13.04.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.34/1997 privind completarea și modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata
82.     82/15.04.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
83.     83/15.04.1998   LEGE privind procedura falimentului bancilor
84.     84/15.04.1998   LEGE privind mărcile și indicațiile geografice
85.     85/23.04.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.76/1997 privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din învățământ
86.     86/23.04.1998   LEGE privind acordarea unui sprijin material pentru soțul supraviețuitor și pentru urmașii membrilor Academiei Române
87.     87/28.04.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/1997 cu privire la adopție
88.     88/28.04.1998   LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.26/1997 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.15/1996 privind intarirea disciplinei financiare
89.     89/28.04.1998   LEGE Legea apiculturii
90.     90/28.04.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
91.     91/28.04.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor și studentilor din învățământul de stat
92.     92/28.04.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituții publice
93.     93/13.05.1998   LEGE privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție
94.     94/13.05.1998   LEGE privind afilierea Academiei Române la unele organizații internaționale
95.     95/13.05.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării - dezvoltării și inovării
96.     96/20.05.1998   LEGE privind proclamarea Zilei Drapelului Național
97.     97/20.05.1998   LEGE pentru completarea Legii nr.32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor
98.     98/23.05.1998   LEGE privind finanțarea unor lucrări la Stadionul Cotroceni din București, în vederea disputării meciurilor din cadrul Turneului final al Campionatului european de fotbal pentru tineri sub 21 de ani, organizat la București în perioada 23-31 mai 1998
99.     99/26.05.1998   LEGE pentru proclamarea Zilei Imnului Național al României
100.     100/26.05.1998   LEGE privind asistența de sănătate publică
101.     101/26.05.1998   LEGE privind Statutul Băncii Naționale a României
102.     102/26.05.1998   LEGE privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Belarus pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la București la 22 iulie 1997
103.     103/26.05.1998   LEGE pentru modificarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
104.     104/26.05.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Columbia, semnat la București la 31 iulie 1997
105.     105/26.05.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
106.     106/26.05.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
107.     107/26.05.1998   LEGE pentru ratificarea de către România a Protocolului referitor la amendarea Convenției privind aviația civilă internațională, adoptat la Montreal la 10 mai 1984
108.     108/02.06.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate
109.     109/03.06.1998   LEGE Legea bugetului de stat pe anul 1998
110.     110/03.06.1998   LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
111.     111/05.06.1998   LEGE pentru aderarea României la Convenția Națiunilor Unite pentru combaterea deșertificării în țările afectate grav de secetă și/sau de deșertificare, în special în Africa, adoptată la Paris la 17 iunie 1994
112.     112/05.06.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
113.     113/05.06.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 11 decembrie 1997
114.     114/05.06.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului comercial și de cooperare economică dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Venezuela, semnat la București la 4 iulie 1996
115.     115/05.06.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/1997 privind utilizarea disponibilităților existente în urma execuției bugetare pe anul 1997 a fondurilor constituite în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/1997 și a Ordonanței Guvernului nr.21/1997
116.     116/05.06.1998   LEGE privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
117.     117/05.06.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Belarus privind serviciile aeriene, semnat la București la 31 mai 1995
118.     118/05.06.1998   LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Populară Chineză privind extrădarea, semnat la București la 1 iulie 1996
119.     119/05.06.1998   LEGE privind înființarea Universității de Medicină și Farmacie din Craiova
120.     120/17.06.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1998 pentru modificarea articolului 8 din Ordonanța Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
121.     121/17.06.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996
122.     122/19.06.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
123.     123/19.06.1998   LEGE privind acceptarea de către România a Constituției Organizației Internaționale pentru Migrări
124.     124/22.06.1998   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
125.     125/22.06.1998   LEGE pentru completarea articolului 33 din Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
126.     126/22.06.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară
127.     127/22.06.1998   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară
128.     128/25.06.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de creșterea consumului de energie termică în lunile sezonului rece și de majorarea prețului acesteia, pentru unele categorii ale populației, precum și modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/1997
129.     129/25.06.1998   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
130.     130/29.06.1998   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Macedoniei privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996
131.     131/29.06.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice "Radet" București privind finanțarea Proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din municipiul București, semnat la Luxembourg și București la data de 12 și, respectiv, 14 noiembrie 1997
132.     132/29.06.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
133.     133/29.06.1998   LEGE pentru aderarea României la Protocolul cu privire la reprimarea actelor ilicite de violență în aeroporturile destinate aviației civile internaționale, suplimentar la Convenția încheiată la Montreal la 23 septembrie 1971 privind reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securității aviației civile, adoptat la Montreal la 24 februarie 1988
134.     134/29.06.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării al Republicii Italiene, semnat la Roma la 26 februarie 1997
135.     135/29.06.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1997 pentru reglementarea plății premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii, care, de regulă, se acordă la finele anului
136.     136/29.06.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
137.     137/29.06.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1998 privind majorarea salariilor personalului din unitățile sanitare
138.     138/29.06.1998   LEGE privind contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 1994
139.     139/29.06.1998   LEGE pentru aderarea României la Convenția cu privire la marcajul explozibililor plastici și în folie în scopul detectării, adoptată la Montreal la 1 martie 1991
140.     140/29.06.1998   LEGE pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.105/1957 privind abolirea muncii forțate
141.     141/09.07.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/1997 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
142.     142/09.07.1998   LEGE privind acordarea tichetelor de masă
143.     143/09.07.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reformă
144.     144/09.07.1998   LEGE pentru retragerea rezervei formulate de România la art.22 din Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
145.     145/09.07.1998   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională
146.     146/13.07.1998   LEGE pentru declararea ca abrogat a Decretului-lege nr.7/1989 privind repatrierea cetățenilor români și a foștilor cetățeni români
147.     147/13.07.1998   LEGE privind impozitul pe spectacole
148.     148/14.07.1998   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
149.     149/15.07.1998   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1997 pentru completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești
150.     150/15.07.1998   LEGE privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni
151.     151/15.07.1998   LEGE privind dezvoltarea regională în România
152.     152/15.07.1998   LEGE privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
153.     153/15.07.1998   LEGE pentru modificarea și completarea Legii Curții Supreme de Justiție nr.56/1993
154.     154/15.07.1998   LEGE privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
155.     155/15.07.1998   LEGE privind organizarea sesiunii extraordinare a examenului de bacalaureat în anul 1998
156.     156/28.07.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
157.     157/28.07.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanța-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
158.     158/28.07.1998   LEGE privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997
159.     159/28.07.1998   LEGE privind cooperarea autorităților române cu Tribunalul Internațional pentru urmărirea persoanelor presupuse a fi responsabile de grave violări ale dreptului internațional umanitar, comise pe teritoriul fostei Iugoslavii începând cu anul 1991
160.     160/30.07.1998   LEGE pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
161.     161/30.07.1998   LEGE pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
162.     162/30.07.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997
163.     163/30.07.1998   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere-Program de cooperare economică dintre Guvernul României și Guvernul Olandei, semnat la Haga la 5 martie 1998
164.     164/30.07.1998   LEGE pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată
165.     165/03.08.1998   LEGE privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000
166.     166/17.08.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/1997 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/1997
167.     167/30.09.1998   LEGE privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în sistemul asigurărilor sociale de stat
168.     168/02.10.1998   LEGE privind valorificarea și decontarea la intern a importului de cărbune cocsificabil din Republica Populară Chineză, în contul rambursării creditelor acordate de statul român prin livrări de echipamente și utilaje energetice aferente Centralei termoelectrice de 3 x 12 MW de la CAO-CUN, finanțate la intern din fonduri alocate de la bugetul de stat
169.     169/02.10.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1998 pentru acceptarea Protocolului 4 la Acordul general pentru comerțul cu servicii, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997
170.     170/02.10.1998   LEGE privind ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Thailandei, semnat la Bangkok la 29 aprilie 1997
171.     171/02.10.1998   LEGE pentru ratificarea Convenției împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989
172.     172/02.10.1998   LEGE privind ratificarea Convenției cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997
173.     173/02.10.1998   LEGE pentru acceptarea Protocolului adițional nr.6 la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Varșovia la 19 decembrie 1997
174.     174/02.10.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1998 privind participarea României la inițiativa europeană EUREKA, în condițiile Declarației de la Hanovra și ale Memorandumului de înțelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985
175.     175/02.10.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998
176.     176/09.10.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/1997 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale
177.     177/09.10.1998   LEGE pentru completarea art. 2 din Legea nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale licite
178.     178/09.10.1998   LEGE pentru modificarea art. 47 din Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
179.     179/09.10.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1997 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
180.     180/09.10.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
181.     181/09.10.1998   LEGE pentru modificarea art. 28 din Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
182.     182/09.10.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1998 privind reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998
183.     183/09.10.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1998 privind plata contribuției de 8% din valoarea asistenței tehnice primite de la Agenția Internațională pentru Energia Atomică - Viena (A.I.E.A.)
184.     184/09.10.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere
185.     185/09.10.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/1998 pentru modificarea anexei nr.1 și a anexei nr.3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte
186.     186/14.10.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1998 pentru aderarea României la Statutul Organizației Intraeuropene a Administrațiilor Fiscale, adoptat la Casta Papiernicka, Slovacia, la 29 septembrie 1997
187.     187/14.10.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural
188.     188/14.10.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A., semnat la Luxembourg și la București la 12 și, respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent tranșei a II-a, privind finanțarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicațiilor
189.     189/14.10.1998   LEGE privind finanțele publice locale
190.     190/14.10.1998   LEGE pentru modificarea art. 16 alin. 2 din Legea nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor
191.     191/19.10.1998   LEGE privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază
192.     192/21.10.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și industriei de apărare
193.     193/21.10.1998   LEGE privind restituirea sumelor reținute cu titlu de garanție de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina și compensarea cu aceste sume a obligațiilor de plată ale societăților comerciale furnizoare către bugetul de stat
194.     194/21.10.1998   LEGE pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
195.     195/27.10.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
196.     196/27.10.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte
197.     197/04.11.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile
198.     198/04.11.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/1998 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare a Programului Operațional de Țară PHARE 1997, semnat la București la 19 decembrie 1997
199.     199/04.11.1998   LEGE privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, profesional și postliceal de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități similare din învățământul de stat
200.     200/04.11.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind serviciile aeriene, semnat la București la 20 ianuarie 1998
201.     201/04.11.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, științifică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la București la 20 ianuarie 1998
202.     202/09.11.1998   LEGE privind organizarea Monitorului Oficial al României
203.     203/11.11.1998   LEGE pentru ratificarea Protocolului de amendare a Convenției de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, adoptat la Viena la 12 septembrie 1997
204.     204/11.11.1998   LEGE privind declararea ca municipiu a orașului Câmpia Turzii, județul Cluj
205.     205/11.11.1998   LEGE privind declararea ca municipiu a orașului Târnăveni, județul Mureș
206.     206/11.11.1998   LEGE pentru aprobarea afilierii instituției Avocatul Poporului la Institutul Internațional al Ombudsmanului și la Institutul European al Ombudsmanului
207.     207/11.11.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
208.     208/11.11.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1996 privind unele măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei
209.     209/13.11.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/1998 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991
210.     210/13.11.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului din recolta anului 1998
211.     211/13.11.1998   LEGE pentru modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
212.     212/13.11.1998   LEGE pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
213.     213/17.11.1998   LEGE privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
214.     214/17.11.1998   LEGE privind autorizarea regularizării diferențelor de dobândă aferente unor credite externe contractate de Ministerul Sănătății, cu garanția statului, pe relația Germania
215.     215/17.11.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.106/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998
216.     216/17.11.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
217.     217/17.11.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1997 privind modificarea și completarea Legii contractului de management nr.66/1993
218.     218/25.11.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată
219.     219/25.11.1998   LEGE privind regimul concesiunilor
220.     220/26.11.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind reforma în domeniul protecției copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998
221.     221/26.11.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/1998 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar
222.     222/26.11.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1998 privind finanțarea acțiunilor de consultanță și formare profesională destinate agricultorilor
223.     223/26.11.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998
224.     224/26.11.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1998 privind instituirea taxei pentru eliberarea autorizației de înființare și funcționare a magazinelor "duty-free" și "duty-free diplomatic"
225.     225/28.11.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Bulgaria la Acordul central european de comerț liber, semnat la Sofia la 17 iulie 1998
226.     226/04.12.1998   LEGE pentru completarea art. 39 din Legea nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială
227.     227/04.12.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
228.     228/04.12.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe
229.     229/04.12.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.98/1998 privind desemnarea semnatarilor acordurilor de exploatare ale organizațiilor internaționale de telecomunicații prin sateliți "INTELSAT", "EUTELSAT" și "INMARSAT"
230.     230/09.12.1998   LEGE pentru proclamarea Zilei Solidarității Naționale împotriva Dictaturii
231.     231/09.12.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului
232.     232/09.12.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/1998 privind participarea României la Cooperarea europeană în domeniul cercetării științifice și tehnice
233.     233/09.12.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998
234.     234/09.12.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/1998 pentru ratificarea Acordului de cooperare financiară dintre Guvernul României și Banca Nordică de Investiții, semnat la București la 26 august 1998
235.     235/09.12.1998   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre România și Spania - complementară la Convenția privind procedura civilă, încheiată la Haga la 1 martie 1954 -, semnată la București la 17 noiembrie 1997
236.     236/09.12.1998   LEGE pentru ratificarea Convenției europene de asistență judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, și a Protocolului adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978
237.     237/09.12.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale
238.     238/14.12.1998   LEGE privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de război
239.     239/14.12.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat
240.     240/14.12.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestații vamale
241.     241/14.12.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe
242.     242/17.12.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1998 privind regimul premiilor anuale sau al altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998
243.     243/17.12.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.126/1998 pentru modificarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite
244.     244/17.12.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1998 privind abilitarea Băncii Naționale a României de a pune în circulație emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale prețioase
245.     245/21.12.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1996 privind actualizarea și completarea regimului general al contabilității
246.     246/21.12.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
247.     247/22.12.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri
248.     248/29.12.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută de pe piața internă
249.     249/28.12.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
250.     250/30.12.1998   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni
251.     251/30.12.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.110/1998 pentru ratificarea Convenției privind înființarea Biroului European de Telecomunicații (ETO), adoptată la Copenhaga la 1 septembrie 1996
252.     252/30.12.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1998 privind activitatea de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în atelierele Inspectoratului General al Poliției
253.     253/30.12.1998   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor de studii și a titlurilor științifice, acordate de instituții de învățământ acreditate în România și Republica Ungară, semnată la București la 6 iunie 1997
254.     254/30.12.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974
255.     255/30.12.1998   LEGE privind protecția noilor soiuri de plante
256.     256/30.12.1998   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/1998 privind finanțarea unor obiective de investiții din programul "Rețea de transmisiuni permanentă din sistemul de transmisiuni al armatei"
257.     257/30.12.1998   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 24 noiembrie 1997
258.     258/30.12.1998   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996
259.     259/31.12.1998   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
260.     260/31.12.1998   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaționale a vârstnicilor
261.     261/31.12.1998   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 22 septembrie 2019, 22:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro