Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 1999 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/07.01.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare
2.     2/07.01.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970
3.     3/07.01.1999   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre România și Spania privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, semnată la București la 17 noiembrie 1997
4.     4/08.01.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1 a), 14 (1) și 14 (3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993
5.     5/08.01.1999   LEGE pentru ratificarea Convenției privind compensațiile suplimentare pentru daune nucleare, adoptată la Viena la 12 septembrie 1997
6.     6/08.01.1999   LEGE pentru ratificarea celui de-al 6-lea Protocol adițional la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996
7.     7/08.01.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea reciprocă a acestor inspecții, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997
8.     8/08.01.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.119/1998 pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori modificând Acordul sub formă de schimb de scrisori dintre România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998
9.     9/08.01.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1998 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997-2000 și la extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului Autostrăzii Transeuropene Nord-Sud (TEM), semnat la Geneva la 18 decembrie 1991
10.     10/08.01.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr.157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanța-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
11.     11/08.01.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr.156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
12.     12/08.01.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1998 pentru ratificarea Acordului european privind marile căi navigabile de importanță internațională (A.G.N.), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996
13.     13/08.01.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/1998 pentru ratificarea Protocolului la Acordul european din anul 1991 privind marile linii de transport internațional combinat și instalații conexe (AGTC), privind transportul combinat pe căi navigabile interioare, adoptat la Geneva la 17 ianuarie 1997
14.     14/11.01.1999   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea și întreținerea sistemelor hidroenergetice și de navigație Porțile de Fier I și Porțile de Fier II, semnată la DrobetaTurnu Severin la 16 mai 1998
15.     15/11.01.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene, semnat la București la 6 iunie 1996
16.     16/11.01.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997
17.     17/13.01.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/1997 pentru completarea articolului 1 din Legea nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române
18.     18/13.01.1999   LEGE pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol, anexă la Acordul general privind comerțul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998
19.     19/14.01.1999   LEGE pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.48/1992
20.     20/15.01.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
21.     21/18.01.1999   LEGE pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
22.     22/18.01.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național
23.     23/26.01.1999   LEGE pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
24.     24/26.01.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/1998 privind înlocuirea și împrospătarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei
25.     25/26.01.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
26.     26/26.01.1999   LEGE pentru modificarea art. 17 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
27.     27/26.01.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare
28.     28/26.01.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau de panificație
29.     29/26.01.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe
30.     30/26.01.1999   LEGE pentru sprijinirea exporturilor
31.     31/26.01.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.115/1998 pentru aderarea României la Convenția internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, adoptată de Conferința internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, organizată de Organizația Maritimă Internațională la Hamburg în perioada 9 - 27 aprilie 1979
32.     32/26.01.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
33.     33/25.02.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la proceduri in fata Curții Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996
34.     34/25.02.1999   LEGE privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Europeana de Investitii și Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 și la Bucuresti la 24 iulie 1998
35.     35/25.02.1999   LEGE privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Europeana de Investitii și Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane (S.N.C.F.R.) pentru finantarea Proiectului de modernizare a cailor ferate, semnat la Luxemburg și la Bucuresti la 30 iunie 1998
36.     36/08.03.1999   LEGE a bugetului de stat pe anul 1999
37.     37/08.03.1999   LEGE bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1999
38.     38/12.03.1999   LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.46/1998 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr.49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru receptionarea, depozitarea și pastrarea graului din recolta anului 1998
39.     39/12.03.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor și titlurilor stiintifice, acordate de institutii de invatamant acreditate in Romania și in Republica Moldova, semnat la Chisinau la 20 iunie 1998
40.     40/12.03.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Slovace privind recunoasterea reciproca a perioadelor de studii și a actelor de studii eliberate in Romania și in Republica Slovaca, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998
41.     41/22.03.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social in procesul de privatizare a bancilor
42.     42/26.03.1999   LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.88/1998 pentru ratificarea Acordului de garantie dintre Romania și Banca Internationala pentru Reconstructie și Dezvoltare (Proiect-suport pentru reforma și privatizarea telecomunicatiilor), incheiat la Washington la 29 mai 1998
43.     43/26.03.1999   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.54/1993 pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare
44.     44/26.03.1999   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau de panificație
45.     45/26.03.1999   LEGE privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 12 decembrie 1997
46.     46/31.03.1999   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București la 24 iulie 1997
47.     47/31.03.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Batalionului mixt de menținere a păcii, semnat la Budapesta la 20 martie 1998
48.     48/31.03.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997
49.     49/31.03.1999   LEGE privind pensiile I.O.V.R.
50.     50/07.04.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale
51.     51/08.04.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și stabilirea taxei de licență
52.     52/08.04.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
53.     53/15.04.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
54.     54/15.04.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/1998 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
55.     55/15.04.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
56.     56/15.04.1999   LEGE pentru ratificarea Convenției consulare dintre România și Georgia, semnată la Tbilisi la 1 iulie 1998
57.     57/15.04.1999   LEGE pentru ratificarea Convenției consulare dintre România și Republica Kazahstan, semnată la București la 21 septembrie 1998
58.     58/15.04.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1998 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum și pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol
59.     59/15.04.1999   LEGE privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998
60.     60/15.04.1999   LEGE pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituției Organizației Internaționale a Muncii, adoptat de Conferința Generală a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 19 iunie 1997
61.     61/15.04.1999   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Namibia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Windhoek la 25 februarie 1998
62.     62/15.04.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, de pe o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Uniunea Europeană și de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunătățirile regimului preferențial existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998
63.     63/15.04.1999   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la București la 16 septembrie 1997
64.     64/15.04.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal
65.     65/15.04.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/1998 privind ratificarea Protocolului adițional nr.7 la Acordul central european de comerț liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum și pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol
66.     66/16.04.1999   LEGE privind declararea lui Ioan Monoran erou-martir
67.     67/22.04.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/1998 privind preluarea la datoria publică internă a sumei datorate de către Curtea Supremă de Justiție, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat în municipiul București, Str. Batiștei nr.25, sectorul 2
68.     68/28.04.1999   LEGE pentru ratificarea Cartei Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, semnată la Yalta la 5 iunie 1998
69.     69/03.05.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999
70.     70/03.05.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 ianuarie 1999
71.     71/03.05.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/1998 privind desfășurarea bacalaureatului în sesiunea iunie-iulie 1999
72.     72/03.05.1999   LEGE privind reînființarea comunelor Costinești și Horia din Județul Constanța
73.     73/03.05.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/1999 pentru aprobarea Rezoluției nr.53/2 din 30 ianuarie 1998, adoptată la Washington de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, privind majorarea cotelor membrilor fondului - cea de-a 11-a revizuire generală
74.     74/03.05.1999   LEGE pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996
75.     75/03.05.1999   LEGE pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoașterea internațională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 și modificat la 26 septembrie 1980
76.     76/03.05.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/1998 cu privire la modificarea și completarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
77.     77/07.05.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României
78.     78/11.05.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenției-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980
79.     79/11.05.1999   LEGE pentru acceptarea amendamentelor aduse la art. 24 și 25 diin Constituția Organizației Mondiale a Sănătății, prin Rezoluția 51.23 adoptată la Geneva la 16 mai 1998 de către Adunarea Mondială a Sănătății, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia
80.     80/11.05.1999   LEGE privind reorganizarea comunei Barcani și înființarea comunei Valea Mare, județul Covasna
81.     81/11.05.1999   LEGE Legea datoriei publice
82.     82/18.05.1999   LEGE privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității
83.     83/25.05.1999   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.6/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și București la 30 iunie 1998
84.     84/25.05.1999   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.7/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 și la București la 24 iulie 1998
85.     85/25.05.1999   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a protocolului anexat, semnate la Haga la 5 martie 1998
86.     86/25.05.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale
87.     87/25.05.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998
88.     88/25.05.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
89.     89/25.05.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
90.     90/25.05.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat
91.     91/25.05.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanțelor, de garanții pentru emisiuni de obligațiuni pe piețele financiare externe
92.     92/25.05.1999   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanțelor, de garanții pentru emisiuni de obligațiuni pe piețele financiare externe
93.     93/25.05.1999   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1999 pentru suspendarea temporară a unor atribuții ale comitetului de conducere și ale președintelui Curții de Conturi
94.     94/25.05.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/1998 privind completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
95.     95/26.05.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la București la 31 mai 1996
96.     96/26.05.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în domeniul transporturilor rutiere de tranzit și a Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în activitatea de transport pe calea ferată, semnate la București la 6 iunie 1996
97.     97/26.05.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, și a Protocolului adițional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de rută din 12 februarie 1981 la regimul anexei IV ("Dispoziții privind sistemul comun de tarife de rută") la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL, armonizată prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997
98.     98/26.05.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
99.     99/26.05.1999   LEGE privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
100.     100/02.06.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998
101.     101/02.06.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru privind prevenirea, controlul, investigarea și combaterea consumului neregulamentar și traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și a delictelor conexe, semnat la București la 9 septembrie 1998
102.     102/02.06.1999   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.43/1995 privind unele măsuri pentru conservarea patrimoniului național al cinematografiei
103.     103/11.06.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1997
104.     104/11.06.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1997 și a Ordonanței Guvernului nr.56/1997
105.     105/16.06.1999   LEGE pentru ratificarea Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997
106.     106/16.06.1999   LEGE pentru ratificarea Tratatului privind asistența judiciară reciprocă în materie penală dintre România și Canada, semnat la Ottawa la 25 mai 1998
107.     107/16.06.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
108.     108/16.06.1999   LEGE pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
109.     109/16.06.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar
110.     110/16.06.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1998
111.     111/23.06.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998
112.     112/23.06.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997 - 8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A.din activitatea anilor 1994-1996, și anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova
113.     113/23.06.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare privind Programul Național PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998
114.     114/23.06.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/1999 pentru modificarea art.15 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
115.     115/28.06.1999   LEGE privind responsabilitatea ministerială
116.     116/30.06.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 18 decembrie 1998
117.     117/30.06.1999   LEGE privind taxele extrajudiciare de timbru
118.     118/30.06.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1998 pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, și modificarea și completarea Legii nr.9/1998
119.     119/12.07.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/1998 pentru acceptarea de către România a Proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internațional, aprobat prin Rezoluția Consiliului Guvernatorilor nr.52 - 4 din 23 septembrie 1997
120.     120/12.07.1999   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/1998 privind acordarea unor facilități la plata creanțelor fiscale către bugetul de stat și către bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul încheierii contractului de vânzarecumpărare de acțiuni ale Societății Comerciale "Tractorul" - S.A. Brașov
121.     121/12.07.1999   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/1998 cu privire la acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare
122.     122/14.07.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
123.     123/14.07.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/1999 pentru modificarea art.27 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
124.     124/14.07.1999   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1996 privind transportul pe căile ferate române
125.     125/14.07.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/1998 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
126.     126/14.07.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
127.     127/16.07.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.117/1998 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
128.     128/19.07.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraților din unitățile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale
129.     129/19.07.1999   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României
130.     130/20.07.1999   LEGE privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
131.     131/20.07.1999   LEGE pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr.VI la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
132.     132/20.07.1999   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
133.     133/20.07.1999   LEGE privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
134.     134/20.07.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici
135.     135/20.07.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1999 privind aplicarea prevederilor art.6 alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
136.     136/20.07.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene, semnat la Washington la 15 iulie 1998
137.     137/20.07.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar
138.     138/20.07.1999   LEGE privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
139.     139/20.07.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
140.     140/22.07.1999   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
141.     141/23.07.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
142.     142/27.07.1999   LEGE privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
143.     143/27.07.1999   LEGE privind ajutorul de stat
144.     144/27.07.1999   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor
145.     145/27.07.1999   LEGE pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
146.     146/27.07.1999   LEGE privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor
147.     147/27.07.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize și la taxa pe valoarea adăugată
148.     148/27.07.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1998 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte
149.     149/27.07.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
150.     150/28.07.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie
151.     151/30.07.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1997 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
152.     152/04.10.1999   LEGE pentru ratificarea Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare, adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 10 septembrie 1996
153.     153/11.10.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1999 pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) de colaborare în intervenția și răspunsul de urgență la dezastre naturale și provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998
154.     154/11.10.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substanțe stupefiante și psihotrope, spălării banilor, traficului de arme și persoane și altor infracțiuni grave, semnat la Antalya la 16 aprilie 1998
155.     155/12.10.1999   LEGE pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare dintre România și Republica Uzbekistan, semnat la București la 6 iunie 1996
156.     156/12.10.1999   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României
157.     157/12.10.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului
158.     158/20.10.1999   LEGE privind constituirea și funcționarea Consiliului Național pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă
159.     159/20.10.1999   LEGE pentru completarea Legii protecției mediului nr.137/1995
160.     160/03.11.1999   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor de studii eliberate de instituții de învățământ și a titlurilor științifice din cele două state, semnată la București la 22 ianuarie 1999
161.     161/03.11.1999   LEGE pentru aprobarea afilierii Ministerului Muncii și Protecției Sociale la Asociația Internațională a Inspecției Muncii
162.     162/03.11.1999   LEGE pentru aderarea României la Acordul internațional al zahărului, adoptat la Geneva la 20 martie 1992, și autorizarea plății cotizației anuale la Organizația Internațională a Zahărului
163.     163/03.11.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
164.     164/09.11.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit
165.     165/09.11.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc și de pasăre
166.     166/09.11.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc
167.     167/10.11.1999   LEGE pentru modificarea Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
168.     168/12.11.1999   LEGE privind soluționarea conflictelor de muncă
169.     169/25.11.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la București la 15 septembrie 1997
170.     170/25.11.1999   LEGE pentru aprobarea afilierii instituției Avocatul Poporului la Asociația Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni
171.     171/25.11.1999   LEGE privind dreptul senatelor universitare de a stabili cuantumul taxelor pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor de către absolvenții învățământului superior particular
172.     172/25.11.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/1999 pentru modificarea anexei nr.9a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
173.     173/25.11.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei asupra cooperării dintre țările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
174.     174/25.11.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei asupra cooperării dintre țările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
175.     175/25.11.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei asupra cooperării dintre țările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
176.     176/25.11.1999   LEGE pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998
177.     177/26.11.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protecția Copilului
178.     178/02.12.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/1999 pentru completarea art.14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
179.     179/02.12.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României și acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federală Iugoslavia
180.     180/02.12.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/1998 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și industriei de apărare
181.     181/02.12.1999   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.123/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și industriei de apărare
182.     182/02.12.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/1999 pentru modificarea art. 37 din Legea bugetuului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
183.     183/02.12.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/1999 pentru modificarea anexei nr.3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
184.     184/02.12.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1999 pentru modificarea anexei nr.3/25 l/Veniturile extrabugetare și cheltuielile finanțate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
185.     185/02.12.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea în anul 1999 a examenelor din învățământul preuniversitar
186.     186/02.12.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
187.     187/07.12.1999   LEGE privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică
188.     188/08.12.1999   LEGE privind Statutul funcționarilor publici
189.     189/09.12.1999   LEGE privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni
190.     190/09.12.1999   LEGE privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
191.     191/10.12.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1998 pentru modificarea art.28 din Ordonanța Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării
192.     192/10.12.1999   LEGE pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
193.     193/10.12.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studenții din învățământul de stat
194.     194/20.12.1999   LEGE pentru completarea Legii nr.68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"
195.     195/20.12.1999   LEGE pentru modificarea art. 5 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
196.     196/20.12.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/1998 privind înființarea Comisiei de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar
197.     197/20.12.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finanțare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații, încheiată la București la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României
198.     198/24.12.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistență tehnică în valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltării instituționale a sectorului privat, semnată la București la 26 ianuarie 1999
199.     199/24.12.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistență tehnică destinat dezvoltării instituționale a sectorului privat, semnată la București la 26 ianuarie 1999
200.     200/24.12.1999   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii și a titlurilor științifice eliberate în România și în Ucraina, semnată la București la 19 februarie 1999
201.     201/24.12.1999   LEGE privind ratificarea Acordului dintre România și Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki la 27 octombrie 1998
202.     202/28.12.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1999 privind schimbul terenului în suprafață de 5.000 m2, situat în șoseaua Kiseleff, zona Piața Presei Libere, sectorul 1, București - România, cu construcția și terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin Republica Federală Germania
203.     203/28.12.1999   LEGE privind permisele de muncă
204.     204/28.12.1999   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
205.     205/28.12.1999   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul școlar, semnat la București la 15 martie 1996
206.     206/31.12.1999   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
207.     207/31.12.1999   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
208.     208/31.12.1999   LEGE privind ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, semnat la București la 26 mai 1999
209.     209/31.12.1999   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1998 privind stabilirea ca zi nelucrătoare a zilei de 30 noiembrie 1998
210.     210/31.12.1999   LEGE Legea concediului paternal

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 23 septembrie 2019, 11:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro