Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2000 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/11.01.2000   LEGE pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
2.     2/17.01.2000   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
3.     3/22.02.2000   LEGE privind organizarea și desfășurarea referendumului
4.     4/22.02.2000   LEGE pentru declararea municipiului Târgu Mureș Oraș-martir al Revoluției din decembrie 1989
5.     5/06.03.2000   LEGE privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
6.     6/06.03.2000   LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
7.     7/06.03.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din fondurile Facilității globale de mediu (FGM) pentru finanțarea Proiectului "Managementul conservării biodiversității", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999
8.     8/06.03.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C.la 17 iunie 1999
9.     9/06.03.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Comisia Europeană și Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la București la 24 decembrie 1998
10.     10/06.03.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1999 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse, echipamente și servicii aferente, importate pentru înzestrarea Serviciului Român de Informații
11.     11/06.03.2000   LEGE privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 21 septembrie 1998
12.     12/06.03.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
13.     13/06.03.2000   LEGE pentru ratificarea Înțelegerii dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea în lupta împotriva criminalității internaționale, semnată la București la 7 iunie 1995
14.     14/06.03.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 24 octombrie 1998
15.     15/06.03.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. (fosta Regie Autonomă de Exploatare a Metroului București Metrorex) privind finanțarea Proiectului de modernizare a metroului din București, semnat la Luxembourg și București la 8 și, respectiv, 9 iunie 1999
16.     16/06.03.2000   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
17.     17/06.03.2000   LEGE privind asistența socială a persoanelor vârstnice
18.     18/09.03.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
19.     19/17.03.2000   LEGE privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
20.     20/21.03.2000   LEGE privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantați și de 5% garanție de bună execuție pentru blocul energetic nr.1 la Centrala termoelectrică de 2 x 330 MW Pucheng - Republica Populară Chineză
21.     21/27.03.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor și a finanțării obiectivului de investiții "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni" și pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București-Otopeni"-S.A.
22.     22/27.03.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
23.     23/27.03.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului
24.     24/27.03.2000   LEGE privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
25.     25/27.03.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999
26.     26/27.03.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finanțării proiectului "Piața de Gros" București, semnat la București la 9 iunie 1994
27.     27/27.03.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999
28.     28/27.03.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 1999
29.     29/31.03.2000   LEGE privind sistemul național de decorații al României
30.     30/03.04.2000   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, convențiilor și a altor înțelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava la 16 aprilie 1999
31.     31/03.04.2000   LEGE privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
32.     32/03.04.2000   LEGE privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
33.     33/12.04.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Polonă privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, încheiat la București la 15 mai 1999
34.     34/12.04.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972
35.     35/12.04.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind valoarea internațională a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970
36.     36/12.04.2000   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1996
37.     37/12.04.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la București la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României
38.     38/12.04.2000   LEGE privind aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 1995
39.     39/12.04.2000   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1997
40.     40/12.04.2000   LEGE privind aprobarea contului de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
41.     41/12.04.2000   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1996
42.     42/12.04.2000   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1997
43.     43/12.04.2000   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri și cheltuieli aprobați prin bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
44.     44/12.04.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
45.     45/12.04.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
46.     46/12.04.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
47.     47/12.04.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
48.     48/12.04.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
49.     49/12.04.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
50.     50/12.04.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
51.     51/12.04.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
52.     52/19.04.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
53.     53/19.04.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999
54.     54/19.04.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/1999 privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii cu capital majoritar românesc
55.     55/19.04.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999
56.     56/19.04.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului", semnat la București la 15 iulie 1999 între Guvernul României și Comisia Europeană
57.     57/19.04.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului", semnat la București la 15 octombrie 1999
58.     58/24.04.2000   LEGE pentru modificarea art. 1 din Legea nr.199/1998 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, profesional și postliceal de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități similare din învățământul de stat
59.     59/24.04.2000   LEGE privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române și reglementarea unor cheltuieli specifice
60.     60/24.04.2000   LEGE privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate
61.     61/24.04.2000   LEGE pentru aplicarea Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995
62.     62/24.04.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974
63.     63/24.04.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1998 privind planificarea apărării naționale a României
64.     64/24.04.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr.51/1996, cu modificările ulterioare
65.     65/24.04.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
66.     66/24.04.2000   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 25 februarie 1999
67.     67/27.04.2000   LEGE pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
68.     68/28.04.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974
69.     69/28.04.2000   LEGE Legea educației fizice și sportului
70.     70/04.05.2000   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei privind transportul combinat internațional, semnat la București la 11 decembrie 1997
71.     71/04.05.2000   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind transportul combinat internațional, semnat la Baku la 30 iunie 1998
72.     72/04.05.2000   LEGE pentru aprobarea afilierii României la Asociația Internațională pentru Științe și Tehnologii Cerealiere, precum și a plății cotizației anuale
73.     73/04.05.2000   LEGE privind Fondul pentru mediu
74.     74/04.05.2000   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind transportul combinat internațional, semnat la Erevan la 3 iulie 1998
75.     75/04.05.2000   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția din 18 august 1948 privind regimul navigației pe Dunăre, semnat la Budapesta la 26 martie 1998
76.     76/04.05.2000   LEGE a bugetului de stat pe anul 2000
77.     77/04.05.2000   LEGE a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
78.     78/08.05.2000   LEGE pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
79.     79/09.05.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu și porumb boabe
80.     80/09.05.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1999 pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferința Internațională privind facilitarea voiajului și transportului maritim, modificată și completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 și 1994
81.     81/09.05.2000   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.1/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte
82.     82/09.05.2000   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/1999 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr.1/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte
83.     83/09.05.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/1999 privind ratificarea Memorandumului de înțelegere pentru facilitarea transportului rutier internațional de mărfuri în regiunea SECI, semnat la Atena la 28 aprilie 1999
84.     84/09.05.2000   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte
85.     85/09.05.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificație, destinat consumului intern, acordată producătorilor agricoli prin societățile comerciale de morărit și/sau de panificație
86.     86/10.05.2000   LEGE pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
87.     87/10.05.2000   LEGE pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor instituționale ale Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 28 iunie 1999
88.     88/10.05.2000   LEGE pentru ratificarea Acordului european asupra transferului responsabilității cu privire la refugiați, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980
89.     89/10.05.2000   LEGE pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995
90.     90/10.05.2000   LEGE pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991
91.     91/10.05.2000   LEGE pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și din zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24 noiembrie 1996
92.     92/10.05.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/1999 pentru modificarea Legii nr.8/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale
93.     93/10.05.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1999 pentru organizarea și finanțarea aniversării a 10 ani de la Revoluția anticomunistă română
94.     94/10.05.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/1999 privind înființarea Agenției pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea și Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (SECI)
95.     95/17.05.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
96.     96/02.06.2000   LEGE privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
97.     97/02.06.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/1999 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de uz fitosanitar
98.     98/02.06.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1992 privind frontiera de stat a României
99.     99/06.06.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE
100.     100/19.06.2000   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, adițional la Acordul dintre Republica Socialistă România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999
101.     101/19.06.2000   LEGE pentru ratificarea deciziilor nr.5/1997 și nr.8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)
102.     102/19.06.2000   LEGE pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993
103.     103/19.06.2000   LEGE pentru aderarea României la Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982
104.     104/19.06.2000   LEGE privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 ianuarie 1998
105.     105/27.06.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere și respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere
106.     106/27.06.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare
107.     107/27.06.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupției (GRECO), instituit prin Rezoluția Consiliului Europei nr.(99)5 din 1 mai 1999
108.     108/27.06.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, și a Protocolului adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999
109.     109/27.06.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/1999 pentru modificarea anexei A "Descrierea tehnică" la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și la Bruxelles la 10 mai 993
110.     110/27.06.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la București la 17 decembrie 1998
111.     111/27.06.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism și la Asociația de Promovare Turistică Internațională - "Die Donau"
112.     112/28.06.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989
113.     113/30.06.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1999 pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării-preluării condamnaților
114.     114/07.07.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import
115.     115/07.07.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informații Externe
116.     116/07.07.2000   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare
117.     117/07.07.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale
118.     118/07.07.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea unor acțiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internațional al vârstnicilor
119.     119/07.07.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poștale și în regim de curierat rapid de către persoanele juridice
120.     120/07.07.2000   LEGE privind declararea ca abrogate a unor acte normative
121.     121/07.07.2000   LEGE privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate
122.     122/07.07.2000   LEGE privind declararea orașului Săcele, județul Brașov, municipiu
123.     123/07.07.2000   LEGE privind declararea orașului Vatra Dornei, județul Suceava, municipiu
124.     124/13.07.2000   LEGE privind structura personalului Curții Constituționale
125.     125/13.07.2000   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
126.     126/17.07.2000   LEGE de aprobare a Ordonanței Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal
127.     127/21.07.2000   LEGE pentru modificarea și completarea art. 156 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
128.     128/21.07.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României
129.     129/21.07.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1997 privind bursele de mărfuri
130.     130/21.07.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian
131.     131/21.07.2000   LEGE pentru completarea art. 8 din Legea nr.71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat
132.     132/21.07.2000   LEGE pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
133.     133/21.07.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educațional
134.     134/21.07.2000   LEGE privind regimul parcurilor industriale
135.     135/21.07.2000   LEGE pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
136.     136/21.07.2000   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome
137.     137/24.07.2000   LEGE privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
138.     138/24.07.2000   LEGE pentru completarea art. 20 din Legea nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
139.     139/24.07.2000   LEGE privind activitatea de meteorologie
140.     140/24.07.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.pentru finanțarea Proiectului de reînnoire a flotei TAROM, semnat la București la 24 decembrie 1999 și la Luxemburg la 27 decembrie 1999
141.     141/24.07.2000   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind transporturile aeriene civile, semnat la Varșovia la 19 mai 1999
142.     142/24.07.2000   LEGE pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați (CEFIDEC) la Asociația "Euromontana", precum și a plății cotizației anuale
143.     143/26.07.2000   LEGE privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
144.     144/26.07.2000   LEGE privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitățile rurale aflate în zonele montane
145.     145/26.07.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/1999 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.48/1992
146.     146/26.07.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu"
147.     147/26.07.2000   LEGE privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
148.     148/26.07.2000   LEGE privind publicitatea
149.     149/26.07.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2000 pentru completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
150.     150/26.07.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Centrului de Management pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
151.     151/26.07.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
152.     152/26.07.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2000 privind declararea Complexului Memorialul Revoluției - Decembrie 1989 din municipiul Timișoara ansamblu de interes național
153.     153/26.07.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2000 pentru ratificarea Protocolului adițional suplimentar la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997
154.     154/26.07.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2000 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la București la 30 noiembrie 1999
155.     155/26.07.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2000 privind ratificarea unor convenții adoptate de Organizația Internațională a Muncii
156.     156/26.07.2000   LEGE privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
157.     157/22.09.2000   LEGE privind Planul național pentru agricultură și dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinanțarea acestuia de la bugetul de stat
158.     158/03.10.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
159.     159/03.10.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
160.     160/03.10.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2000 pentru aderarea României la Convenția internațională privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990
161.     161/03.10.2000   LEGE pentru ratificarea Convenției consulare dintre România și Republica Turcia, semnată la Ankara la 6 iulie 1999
162.     162/03.10.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
163.     163/05.10.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport Timișoara privind finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timișoara, în valoare de 19.000.000 euro, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999
164.     164/05.10.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S.în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, și din contul de lichidare nr.2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999
165.     165/05.10.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, în valoare de 3,5 milioane euro, destinat finanțării Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999
166.     166/05.10.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport București pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în București, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999
167.     167/05.10.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 4-a - Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la București la 2 septembrie 1999
168.     168/05.10.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 13 octombrie 1999
169.     169/05.10.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor din România pentru finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999
170.     170/06.10.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice și a sistemelor electronice microprogramate
171.     171/06.10.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/1999 privind achiziționarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificație pentru consumul intern
172.     172/16.10.2000   LEGE privind declararea orașului Gherla, județul Cluj, municipiu
173.     173/18.10.2000   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat, semnat la Bratislava la 3 septembrie 1999
174.     174/18.10.2000   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație, semnat la București la 8 septembrie 1999
175.     175/18.10.2000   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind înființarea și funcționarea de centre culturale, semnat la Constanța la 18 aprilie 1996
176.     176/18.10.2000   LEGE privind dispozitivele medicale
177.     177/18.10.2000   LEGE pentru modificarea și completarea Legii protecției muncii nr.90/1996
178.     178/18.10.2000   LEGE privind produsele cosmetice
179.     179/18.10.2000   LEGE privind declararea orașului Codlea, județul Brașov, municipiu
180.     180/18.10.2000   LEGE privind declararea orașului Motru, județul Gorj, municipiu
181.     181/18.10.2000   LEGE privind declararea orașului Orșova, județul Mehedinți, municipiu
182.     182/25.10.2000   LEGE privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
183.     183/27.10.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/1999 privind transferul imobilului situat în București, Bd Unirii nr.37 Magazinul Junior - din patrimoniul Societății Comerciale "București" - S.A. în domeniul privat al statului
184.     184/27.10.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor instalații și echipamente importate, care concură la înzestrarea Ministerului Apărării Naționale
185.     185/27.10.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/1999 privind ratificarea Protocolului adițional nr.8 la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999
186.     186/27.10.2000   LEGE privind aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 și la 19 martie 1991
187.     187/27.10.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte
188.     188/01.11.2000   LEGE privind executorii judecătorești
189.     189/02.11.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
190.     190/02.11.2000   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999
191.     191/02.11.2000   LEGE privind declararea orașului Târgu Secuiesc, județul Covasna, municipiu
192.     192/06.11.2000   LEGE pentru modificarea și completarea art. 9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
193.     193/06.11.2000   LEGE privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
194.     194/06.11.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/1999 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
195.     195/06.11.2000   LEGE privind constituirea și organizarea clerului militar
196.     196/06.11.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2000 privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
197.     197/13.11.2000   LEGE pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal
198.     198/13.11.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/1999 pentru aprobarea continuării și finanțării activităților de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, precum și pentru aprobarea finanțării activităților specifice cooperării internaționale în domeniul de energetică nucleară
199.     199/13.11.2000   LEGE privind utilizarea eficientă a energiei
200.     200/13.11.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.
201.     201/13.11.2000   LEGE privind declararea orașului Sebeș, județul Alba, municipiu
202.     202/13.11.2000   LEGE privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire
203.     203/15.11.2000   LEGE pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999
204.     204/15.11.2000   LEGE pentru ratificarea Convenției privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora, adoptată la Oslo, Norvegia, la 18 septembrie 1997
205.     205/21.11.2000   LEGE pentru ratificarea Tratatului O.M.P.I. privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996
206.     206/21.11.2000   LEGE pentru ratificarea Tratatului O.M.P.I. privind interpretările, execuțiile și fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996
207.     207/28.11.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), semnat la București la 30 decembrie 1999
208.     208/28.11.2000   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Irlanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștigurile de capital, semnată la București la 21 octombrie 1999
209.     209/28.11.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999
210.     210/28.11.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000
211.     211/28.11.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/1999 privind modificarea art.4 din Legea nr.236/1998 pentru ratificarea Convenției europene de asistență judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, și a Protocolului adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978
212.     212/28.11.2000   LEGE privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 27 iulie 1999
213.     213/28.11.2000   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 20 ianuarie 2000
214.     214/28.11.2000   LEGE privind ratificarea Acordului de cooperare economică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la București la 11 octombrie 1999
215.     215/28.11.2000   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte
216.     216/28.11.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2000 privind aprobarea reglementării obligațiilor reciproce dintre România și Republica Islamică Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian și din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999
217.     217/28.11.2000   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte
218.     218/28.11.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/1999 privind înființarea și organizarea Ministerului Funcției Publice
219.     219/28.11.2000   LEGE privind egalitatea șanselor de a urma studiile în învățământul superior prin acordarea burselor sociale de studiu
220.     220/28.11.2000   LEGE pentru declararea comunei Otopeni, județul Ilfov, oraș
221.     221/28.11.2000   LEGE privind declararea comunei Geoagiu, județul Hunedoara, oraș
222.     222/28.11.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 7 iulie 2000
223.     223/28.11.2000   LEGE privind declararea orașului Adjud, județul Vrancea, municipiu
224.     224/28.11.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by și a Memorandumului privind politica economică a Guvernului României pe perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internațional
225.     225/30.11.2000   LEGE privind modificarea alin. 2 al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
226.     226/30.11.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în numele Agenției de Implementare a Facilității Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 și la București la 23 februarie 2000
227.     227/30.11.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A.din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.
228.     228/30.11.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa și sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontieră și a lacurilor internaționale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
229.     229/30.11.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
230.     230/30.11.2000   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziția Mondială EXPO 2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000
231.     231/04.12.2000   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
232.     232/04.12.2000   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/1999 pentru modificarea art. 1 din Legea nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române
233.     233/04.12.2000   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 23 septembrie 2019, 4:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro