Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2001 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/29.01.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999
2.     2/29.01.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
3.     3/02.02.2001   LEGE pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
4.     4/02.02.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2000 pentru reluarea activității României, în calitate de membru, la Institutul Internațional al Frigului, cu sediul la Paris, Franța, și pentru autorizarea plății cotizației anuale
5.     5/02.02.2001   LEGE privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicații destinate diasporei românești
6.     6/02.02.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantități de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Naționale
7.     7/02.02.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/1998 privind afilierea Ministerului Apărării Naționale al României, ca membru asociat, la Consiliul Internațional al Sportului Militar și plata cotizației anuale
8.     8/02.02.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/1999 pentru acordarea unor facilități pentru plata consumului de energie electrică, motorină și gaze naturale în vederea stimulării producției agricole aferente anului 1999
9.     9/02.02.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992
10.     10/08.02.2001   LEGE privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
11.     11/20.02.2001   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul protecției plantelor și carantinei, semnată la București la 30 iunie 1999
12.     12/20.02.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 23 ianuarie 1998
13.     13/20.02.2001   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la București la 30 iunie 1999
14.     14/22.02.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999
15.     15/22.02.2001   LEGE pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999
16.     16/22.02.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizației Maritime Internaționale
17.     17/22.02.2001   LEGE privind ratificarea Convenției europene pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, și a Protocolului adițional la Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la interzicerea clonării ființelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998
18.     18/22.02.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974
19.     19/22.02.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1999 pentru ratificarea Convenției nr.147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a Protocolului din 1996 la această convenție
20.     20/22.02.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), și a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinței părților la această convenție la Londra la 7 iulie 1995, precum și a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluții ale Comitetului Securității Maritime al Organizației Maritime Internaționale
21.     21/22.02.2001   LEGE privind acceptarea unor amendamente la Statutul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferinței generale a acesteia la 1 octombrie 1999
22.     22/22.02.2001   LEGE pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
23.     23/22.02.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978
24.     24/05.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2000 privind modificarea și completarea Legii viei și vinului nr.67/1997
25.     25/05.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei
26.     26/05.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații
27.     27/05.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informații Externe
28.     28/05.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
29.     29/05.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/1999 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare
30.     30/05.03.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/1999 pentru completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
31.     31/05.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.289/2000 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
32.     32/05.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.290/2000 privind modificarea art.IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
33.     33/07.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.267/2000 privind ratificarea Protocolului adițional nr.9, semnat la Varșovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992
34.     34/07.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.275/2000 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 privind definirea noțiunii de "produse originare“ și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte
35.     35/07.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/1999 pentru modificarea anexei nr.VII/2 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
36.     36/07.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1998 pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
37.     37/07.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale
38.     38/07.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
39.     39/07.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
40.     40/07.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat
41.     41/07.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2000 privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare
42.     42/07.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
43.     43/07.03.2001   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției - direcția Generală a Penitenciarelor
44.     44/07.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi
45.     45/07.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriei și Comerțului a obligației de plată a cotizațiilor la organizațiile internaționale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline
46.     46/07.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind Programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
47.     47/07.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2000 privind finanțarea drepturilor de personal cuvenite medicilor și farmaciștilor stagiari sau rezidenți și personalului de cercetare din unitățile sanitare
48.     48/12.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România și Centrul Regional al Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere, semnat la București la 2 octombrie 2000
49.     49/12.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2000 privind transmiterea, cu plată, a unui imobil din proprietatea Societății Comerciale "Fast Service Electronica" - S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei și Harghitei
50.     50/14.03.2001   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea polițienească, semnată la București la 14 aprilie 1999
51.     51/14.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind protecția informațiilor militare secrete schimbate, semnat la Sofia la 29 martie 2000
52.     52/14.03.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice
53.     53/14.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la București la 12 iunie 2000
54.     54/14.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind transportul rutier internațional, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000
55.     55/14.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.258/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare și a Memorandumului de înțelegere pentru implementarea în România a programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România-Ungaria, semnate la București la 7 mai 1997
56.     56/14.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO9912, semnat la București la 30 decembrie 1999
57.     57/14.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 1999 - partea a II-a (RO9905-9908), semnat la București la 30 decembrie 1999
58.     58/14.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO9911, semnat la București la 30 decembrie 1999
59.     59/14.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Indiei privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la New Delhi la 2 noiembrie 1995
60.     60/14.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie 1999
61.     61/14.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 23 iunie 2000
62.     62/14.03.2001   LEGE pentru acceptarea de către România a unor amendamente la Constituția Organizației Internaționale pentru Migrări, adoptată la Veneția la 19 octombrie 1953
63.     63/14.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/1999 pentru alocarea în anul 1999 a unor fonduri Ministerului Culturii, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătății, Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare, precum și Ministerului Tineretului și Sportului pentru Comitetul Olimpic Român
64.     64/16.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în combaterea producerii și traficului ilicit de stupefiante și substante psihotrope, a folosirii inadecvate și a farmacodependentei, semnat la Bucuresti, la 22 octombrie 1999
65.     65/16.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.113/1998 privind acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide, realizat în anul 1991 în cadrul Programului guvernamental de importuri critice, și a diferențelor de preț și de curs, aferente importului de ulei brut, realizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.274/1992
66.     66/16.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1998 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
67.     67/16.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Hasemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substante psihotrope, a terorismului, precum și a altor activitati ilegale, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1999
68.     68/16.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2000 pentru ratificarea Scrisorii de înțelegere dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans de 100.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru finanțarea Proiectului "Facilitarea comerțului și transportului în Sud-Estul Europei", în valoare de 17,1 milioane dolari S.U.A
69.     69/16.03.2001   LEGE pentru ratificarea celui de Al treilea protocol adițional la Acordul cu privire la Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud - Est, semnat la Atena la 21 iunie 2000
70.     70/16.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în combaterea criminalității, semnat la Kiev la 6 iulie 1999
71.     71/16.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune
72.     72/16.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/1999 privind modificarea și completarea Decretului nr.389/1972 cu privire la contribuția pentru asigurările sociale de stat, modificat și completat prin Legea nr.49/1992 pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale
73.     73/16.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace, privind serviciile aeriene, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000
74.     74/16.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/1999 privind prelungirea termenului prevăzut la art.3 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989
75.     75/16.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului european privind suprimarea vizelor pentru refugiați (STE-31), încheiat la Strasbourg la 20 aprilie 1959, semnat de România la 5 noiembrie 1999
76.     76/16.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern
77.     77/16.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2000 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C.la 17 iunie 1999
78.     78/20.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/1999 pentru amânarea de la plată a obligațiilor vamale (taxe vamale, suprataxă de import și TVA în vamă) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Naționale de electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000
79.     79/20.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială TERMOELECTRICA-S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat
80.     80/20.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Irlandei privind readmisia proprilor cetățeni și a cetățenilor unor state terțe care se află ilegal pe teritoriul statelor lor, semnat la București , la 12 mai 2000
81.     81/20.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților
82.     82/20.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.30/1996 privind reglementarea participațiilor statului la Fondul Monetar Internațional și modul de regularizare a influențelor financiare rezultate din tranzacțiile cu Fondul Monetar Internațional
83.     83/20.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr.183/2000 pentru ratificarea Convenției dintre Ministerul de Interne din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finanțarea lucrărilor de reparații, amenajării și a dotării cu mobilier și material didactic a localului Școlii de Aplicație a Jandarmeriei Române, semnată la București la 25 iulie 2000
84.     84/20.03.2001   LEGE privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Doha la 24 octombrie 1999
85.     85/20.03.2001   LEGE privind ratificarea Acordului dintre România și Australia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului anexat, semnate la Canberra, la 2 februarie 2000
86.     86/20.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.125/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților
87.     87/20.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
88.     88/20.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr.43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari SUA, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea acestui acord
89.     89/26.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999
90.     90/26.03.2001   LEGE privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
91.     91/26.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, semnat la București la 5 iunie 2000
92.     92/26.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.117/1999 privind adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la programele Comunității Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire
93.     93/26.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
94.     94/26.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/1999 pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată
95.     95/26.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă și Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000 – 31 decembrie 2004
96.     96/26.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Portugheză privind cooperarea în domeniile învățământului, științei, culturii, sportului, tineretului, turismului și comunicării sociale, semnat la București la 16 septembrie 1997
97.     97/26.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
98.     98/26.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2000 privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
99.     99/26.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deșeurilor și subproduselor plumboase, rezultate din obținerea plumbului decuprat
100.     100/26.03.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.293/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
101.     101/26.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar și a salariilor de bază pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională
102.     102/26.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători
103.     103/26.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr.247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă
104.     104/26.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje și echipamente pentru realizarea proiectului "Instalația de anhidridă ftalică și plastifianți“ la Societatea Comercială "Oltchim“ – S.A. Râmnicu Vâlcea
105.     105/26.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import
106.     106/26.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea finanțării Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 și la București la 9 august 2000
107.     107/26.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2000 pentru ratificarea Acordului de cooperare privind serviciile de căutare și salvare pe mare dintre statele riverane Mării Negre, semnat la Ankara la 27 noiembrie 1998
108.     108/26.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2000 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
109.     109/26.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
110.     110/26.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare din România și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură privind înființarea Centrului Internațional de Biodinamică, semnat la Paris la 30 octombrie 1999
111.     111/26.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.278/2000 pentru ratificarea Înțelegerii dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare și Cooperare Economică, semnată la București la 11 octombrie 2000
112.     112/26.03.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniile culturii și educației dintre România și Republica Argentina, semnat la București la 24 noiembrie 1999
113.     113/29.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.264/2000 privind aprobarea participării României la Fondul internațional pentru deblocarea șenalului Dunării
114.     114/29.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1998 pentru modificarea prevederilor art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar
115.     115/29.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior – Bancorex – S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Român㠖 S.A
116.     116/29.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2000 pentru aprobarea participării Consiliului Național al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autorităților de Reglementare în Domeniul Audiovizualului – EPRA
117.     117/29.03.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
118.     118/29.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
119.     119/29.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantităților de 1.000 tone de benzină și 300 tone de ulei mineral, acordate ca ajutor umanitar Republicii Moldova
120.     120/29.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.211/2000 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 2000
121.     121/29.03.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998–2000
122.     122/29.03.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole – S.A. în vederea privatizării
123.     123/02.04.2001   LEGE privind regimul străinilor în România
124.     124/03.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1994 privind organizarea și funcționarea Președenției României
125.     125/03.04.2001   LEGE privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
126.     126/03.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor
127.     127/03.04.2001   LEGE privind aprobarea aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.282/2000 pentru modificarea și completarea articolului 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
128.     128/03.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2000 privind revenirea în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societății Comerciale Parc - Turism S.A., a unui imobil monument istoric
129.     129/03.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2000 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniu privat al statului și darea lui în administrarea Comitetului Olimpic Român
130.     130/03.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.136/2000 privind modul de stabilire a plăților compensatorii și ajutoarelor care se acordă personalului militar
131.     131/03.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural
132.     132/03.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/1999 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 1999-2000
133.     133/03.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.162/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie
134.     134/03.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2000 pentru scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr.211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naționale
135.     135/03.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.110/2000 pentru aderarea României la Convenția internațională privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989
136.     136/03.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.146/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
137.     137/03.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.156/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
138.     138/03.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.261/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
139.     139/03.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
140.     140/03.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.155/2000 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
141.     141/03.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
142.     142/03.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.280/2000 pentru modificarea anexei nr.3/11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
143.     143/03.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
144.     144/03.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor Phare 2000/2001-RO9915, semnat la București, la 30 decembrie 1999
145.     145/03.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariații din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
146.     146/03.04.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iunie 2000
147.     147/03.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 și la București la 14 august 2000
148.     148/03.04.2001   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind elaborarea unei farmacopee Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964
149.     149/06.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naționale
150.     150/06.04.2001   LEGE pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a părților, la Montreal, din 15–17 septembrie 1997
151.     151/06.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Sidex“ – S.A. Galați
152.     152/06.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la București la 27 martie 2000
153.     153/06.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.239/2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizații sportive internaționale și a plății cotizațiilor anuale
154.     154/06.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.234/2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul Calea Ferată Trans-Europeană (TER), privind fondul de cooperare și creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
155.     155/06.04.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1998 privind privatizarea societăților comerciale din turism
156.     156/06.04.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2000 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/1998 privind privatizarea societăților comerciale din turism
157.     157/07.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1999 pentru completarea prevederilor alin.l al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
158.     158/07.04.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.44/1995 privind îmbunătățirea activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice
159.     159/07.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/1999 privind organizarea și desfășurarea celei de a doua sesiuni a examenului național de capacitate în anul 1999
160.     160/07.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructură
161.     161/07.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută de pe piața internă
162.     162/07.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.117/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a-5-a, semnat la București, la 30 decembrie 1999
163.     163/07.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.253/2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului județean Iași a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Județeană ,,Apă Canal" Iași, cu garanția statului, de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanțarea obiectivului de investiții ,,Retehnologizarea, modernizarea, completarea și dezvoltarea Stației de epurare a municipiului Iași"
164.     164/07.04.2001   LEGE privind pensiile militare de stat
165.     165/09.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2000 pentru ratificarea Acordului de Imprumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru finanțarea Proiectului Facilitarea Comerțului și Transportului în Sud-Estul Europei, semnat la București, la 7 iulie 2000
166.     166/09.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.177/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.142/1999 privind instituirea sistemului de plata pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființarea culturilor de cereale păioase și efectuarea arăturilor din toamna anului 1999
167.     167/09.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.116/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de recuperare (PRE-INS FACILITY), semnat la București, 30 decembrie 1999
168.     168/09.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/1999 privind actualizarea, în funcție de rata inflației, a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice
169.     169/09.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
170.     170/09.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/2000 pentru ratificarea Memorandum-ului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, semnat la București la 30 decembrie 1999
171.     171/09.04.2001   LEGE pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat
172.     172/10.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect
173.     173/11.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2000 privind aprobarea compensației de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern
174.     174/11.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2000 pentru abrogarea unor dispoziții legale cu privire la contribuția agenților economici la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor
175.     175/11.04.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/1999 privind unele facilități care se acordă Companiei Naționale "Poșta Român㓠– S.A. pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflați în evidența Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații
176.     176/11.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/1999 pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată
177.     177/11.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române – S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior – Bancorex – S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului 
178.     178/11.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
179.     179/11.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2000 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare
180.     180/11.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1999 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor
181.     181/11.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998–2000
182.     182/11.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000
183.     183/11.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării
184.     184/12.04.2001   LEGE privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
185.     185/17.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1999 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999
186.     186/17.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001
187.     187/17.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel“, Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz“ Mediaș și a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom“ București
188.     188/17.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
189.     189/17.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
190.     190/17.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2000 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2000
191.     191/18.04.2001   LEGE Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
192.     192/19.04.2001   LEGE privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
193.     193/20.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman“ – S.A. Brașov
194.     194/20.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societății Comerciale "Tractorul“ UTB – S.A. Brașov
195.     195/20.04.2001   LEGE Legea voluntariatului
196.     196/20.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
197.     197/20.04.2001   LEGE pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la București la 1 septembrie 1993
198.     198/20.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2000 privind participarea României în anul 2000 la Programul de acțiune comunitară "Tineret“ și plata contribuției financiare la acest program
199.     199/20.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.279/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare asumate de Banca Generală de Credit și Promovare – BANKCOOP – S.A. ce decurg din Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare industrială, în valoare de 120 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995
200.     200/20.04.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.59/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
201.     201/20.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României și Guvernul Elveției și a Înțelegerii asupra proiectului – Proiect elvețian privind energia termică (Buzău, Pașcani), semnate la București la 8 ianuarie 1999
202.     202/20.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protecției sociale și implementarea acquisului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la București la 30 decembrie 1999
203.     203/20.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național
204.     204/20.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
205.     205/20.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/1998 privind constituirea Fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ
206.     206/20.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
207.     207/20.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid
208.     208/20.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare unor agenți economici din minerit
209.     209/20.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2000 privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electricitate – S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova
210.     210/20.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/1999 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor cantități de gaze naturale provenite din import
211.     211/20.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată
212.     212/20.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile
213.     213/20.04.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.74/2000 pentru modificarea art.9 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
214.     214/20.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
215.     215/23.04.2001   LEGE Legea administrației publice locale
216.     216/26.04.2001   LEGE Legea bugetului de stat pe anul 2001
217.     217/30.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei și a taxei pe valoarea adăugată pentru obiectivul de investiții "Incinerator – sistem de ardere și neutralizare a deșeurilor din municipiul Oradea"
218.     218/30.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiți de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri și a altor acte normative
219.     219/30.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1999 privind finanțarea activității Direcției Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției
220.     220/30.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
221.     221/30.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/1999 pentru modificarea și completarea Decretului nr.247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă
222.     222/30.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia
223.     223/30.04.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
224.     224/30.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/1999 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991
225.     225/30.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea
226.     226/30.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.268/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în România
227.     227/30.04.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.265/2000 privind desființarea unilaterală a regimului de vize pentru cetățenii aparținând statelor membre ale Uniunii Europene
228.     228/30.04.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și ale Legii nr.169/1997
229.     229/03.05.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României
230.     230/03.05.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.246/2000 pentru completarea art.1 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
231.     231/03.05.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2000 pentru completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/1999 privind unele măsuri de protecție socială a cadrelor militare și a salariaților civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, marilor unități, unităților și a formațiunilor din compunerea Ministerului de Interne
232.     232/03.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2000 privind finanțarea continuării și finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea și Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (SECI)
233.     233/16.05.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
234.     234/16.05.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.41/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
235.     235/16.05.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2000 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
236.     236/16.05.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
237.     237/16.05.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/1999 privind stingerea unor obligații bugetare
238.     238/16.05.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare
239.     239/16.05.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de construcții cu destinația de locuințe pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, județul Ilfov
240.     240/16.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2000 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renașterea Creditului Românesc" S.A. - Credit Bank
241.     241/16.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
242.     242/16.05.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România
243.     243/16.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe
244.     244/16.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România
245.     245/16.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
246.     246/16.05.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
247.     247/16.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului Cultural Național
248.     248/16.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanțe active necesare la fabricarea de îngrășăminte chimice și produse fitosanitare
249.     249/16.05.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană
250.     250/16.05.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2000 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
251.     251/16.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparația capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și capacității Centralei Hidroelectrice Porțile de Fier I
252.     252/16.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție
253.     253/16.05.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/1999 pentru modificarea și completarea art.43 din Legea administrației publice locale nr.69/1991, republicată
254.     254/16.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
255.     255/16.05.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului
256.     256/17.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.213/2000 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată și scutirea de la plata taxei vamale și a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României
257.     257/22.05.2001   LEGE privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României
258.     258/22.05.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2000 privind admiterea cu taxă în învățământul preuniversitar de stat, în licee, școli profesionale și școli de ucenici peste cifra de școlarizare pentru care se asigură finanțare de la bugetul de stat
259.     259/22.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2000 privind acordarea unui credit Companiei Naționale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietății de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) - S.A. pentru asigurarea finanțării parțiale a importurilor de păcură, gaze naturale și cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999-2000
260.     260/22.05.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale
261.     261/22.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în condițiile Ordonanței Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale
262.     262/22.05.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
263.     263/22.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2001 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și ale Legii nr.169/1997
264.     264/22.05.2001   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
265.     265/22.05.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.298/2000 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
266.     266/23.05.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2000 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2000/2001
267.     267/23.05.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/1999 privind unele măsuri de protecție socială a cadrelor militare și a salariaților civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, marilor unități, unităților și a formațiunilor din compunerea Ministerului de Interne
268.     268/28.05.2001   LEGE privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
269.     269/28.05.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2000 privind organizarea sistemului național de formare a personalului din învățământul preuniversitar
270.     270/28.05.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.115/2000 privind parteneriatul social în educație și formare profesională inițială
271.     271/29.05.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel, semnat la București la 30 ianuarie 2001
272.     272/04.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Națională a Pădurilor
273.     273/04.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/1999 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca "Steinway & Sons"
274.     274/04.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
275.     275/04.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2000 privind finanțarea Centrului editorial și a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naționale
276.     276/04.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism
277.     277/04.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2000
278.     278/04.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului a unui credit acordat Societății Comerciale "Tractorul UTB"-S.A.Brașov
279.     279/04.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2000 privind înființarea Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu"
280.     280/04.06.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale
281.     281/04.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
282.     282/05.06.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.77/1994 privind asociațiile salariaților și membrilor conducerii societăților comerciale care se privatizează
283.     283/05.06.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/1999 privind exceptarea unor societăți comerciale de la aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome
284.     284/05.06.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/1999 pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în producția proprie a investițiilor străine
285.     285/05.06.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
286.     286/05.06.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.106/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar
287.     287/05.06.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/1997 privind modificarea și completarea Legii nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
288.     288/05.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A.
289.     289/05.06.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare
290.     290/05.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2000 privind unele măsuri pentru derularea creditului extern care face obiectul Hotărârii Guvernului nr.961/2000 privind aprobarea contractării de către Serviciul de Informații Externe a unui credit extern, garantat de Ministerul Finanțelor în numele statului
291.     291/05.06.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice
292.     292/05.06.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
293.     293/05.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii
294.     294/05.06.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
295.     295/05.06.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale
296.     296/07.06.2001   LEGE privind extrădarea
297.     297/07.06.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat
298.     298/07.06.2001   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale
299.     299/07.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/1999 privind completarea art.7 din Legea nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar
300.     300/07.06.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) și (4) din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, precum și pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii
301.     301/07.06.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
302.     302/07.06.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice
303.     303/07.06.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată și modificată prin Legea nr.88/1997 și ulterior modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/1999
304.     304/07.06.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2000 pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
305.     305/07.06.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind Programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
306.     306/07.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale
307.     307/07.06.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăților naționale și a celorlalte societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar
308.     308/07.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere
309.     309/07.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
310.     310/18.06.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
311.     311/18.06.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
312.     312/18.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
313.     313/18.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2001 privind producția de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat
314.     314/18.06.2001   LEGE pentru reglementarea situației unor societăți comerciale
315.     315/18.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne
316.     316/18.06.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului multianual de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001
317.     317/18.06.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului anual de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001
318.     318/18.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999
319.     319/18.06.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A
320.     320/26.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
321.     321/26.06.2001   LEGE privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni
322.     322/26.06.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
323.     323/27.06.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
324.     324/27.06.2001   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
325.     325/28.06.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. privind finanțarea Proiectului pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 și la București la 8 decembrie 2000
326.     326/28.06.2001   LEGE Legea serviciilor publice de gospodărie comunală
327.     327/28.06.2001   LEGE pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicații Speciale
328.     328/28.06.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/1999 pentru modificarea anexei nr.II/2 la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
329.     329/28.06.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2000 pentru modificarea anexei nr.IV/2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
330.     330/28.06.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, precum și a Legii locuinței nr.114/1996
331.     331/28.06.2001   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Ciudad de Mexico la 20 iulie 2000
332.     332/29.06.2001   LEGE privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie
333.     333/04.07.2001   LEGE privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții
334.     334/06.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești
335.     335/06.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MWe"
336.     336/06.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
337.     337/06.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale
338.     338/06.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2001 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Comercială "Sidex"-S.A.Galați
339.     339/06.07.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2000 pentru completarea art.5 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate
340.     340/06.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, precum și a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
341.     341/06.07.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.273/2000 pentru modificarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României
342.     342/06.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2001 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A., semnat la București la 8 decembrie 2000
343.     343/06.07.2001   LEGE privind declararea ca municipiu a orașului Băilești, județul Dolj
344.     344/06.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național
345.     345/06.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/2000 privind declararea orașului Sulina, județul Tulcea, și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național
346.     346/06.07.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.66/1998 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale
347.     347/06.07.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.213/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare
348.     348/06.07.2001   LEGE pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
349.     349/06.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2000 privind unele măsuri pentru asanarea financiară a activității Băncii Agricole - S.A., în vederea privatizării
350.     350/06.07.2001   LEGE privind amenajarea teritoriului și urbanismul
351.     351/06.07.2001   LEGE privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
352.     352/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promoțiile anterioare anului 1999
353.     353/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum și a suprataxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know- how, precum și combustibili energetici care sunt importați prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale
354.     354/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/1999 pentru completarea art.5 din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989
355.     355/10.07.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
356.     356/10.07.2001   LEGEA patronatelor
357.     357/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2000 pentru crearea cadrului instituțional necesar în vederea funcționării Centrului Regional al Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infracționalității transfrontaliere
358.     358/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informației
359.     359/10.07.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/1997 pentru modificarea și completarea Legii privatizării societăților comerciale nr.58/1991
360.     360/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2001 pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
361.     361/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București - Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație
362.     362/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2000 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor
363.     363/10.07.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate
364.     364/10.07.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.37/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice și juridice nerezidente
365.     365/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/1999 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale "Roman" S.A. Brașov și "Tractorul UTB" - S.A. Brașov
366.     366/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate
367.     367/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.242/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
368.     368/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2001 pentru modificarea Legii nr.95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina și asigurarea resurselor de finanțare necesare
369.     369/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței
370.     370/10.07.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului și Sportului a schimbării destinației sau desființării unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
371.     371/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2000 privind modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar și abrogarea Ordonanței Guvernului nr.130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr.41/1999
372.     372/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2001 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare pe anul 2001 prin garantarea unui credit pentru Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM"-S.A.
373.     373/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2001 privind veniturile extrabugetare ale instituțiilor publice
374.     374/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
375.     375/10.07.2001   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București-Cernavodă, România", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000
376.     376/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din industrie
377.     377/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
378.     378/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
379.     379/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/1999 pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
380.     380/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în baza Hotărârii Guvernului nr.687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, cu modificările și completările ulterioare
381.     381/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr.136/1994, cu modificările ulterioare
382.     382/10.07.2001   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București-Giurgiu, România", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000
383.     383/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
384.     384/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
385.     385/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
386.     386/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
387.     387/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
388.     388/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat
389.     389/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
390.     390/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2001 pentru completarea art.31 din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
391.     391/10.07.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.41/1996 privind unele măsuri pentru conversia capacităților de producție militară în producție civilă
392.     392/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1999 privind soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităților, precum și a altor sume și măsuri
393.     393/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
394.     394/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere
395.     395/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
396.     396/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
397.     397/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale
398.     398/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2000 pentru modificarea art.5 din Legea apărării naționale a României nr.45/1994
399.     399/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activității titularilor de acorduri petroliere și subcontractanților acestora, care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri
400.     400/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național
401.     401/10.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2001 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.48/1992
402.     402/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" S.A
403.     403/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/1999 privind valorificarea și transmiterea, fără plată, a unor bunuri confiscate și a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea și, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
404.     404/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor reținute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantați pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrică de 2 x 330 MW - Pucheng, Republica Populară Chineză
405.     405/10.07.2001   LEGE pentru abrogarea art.2 din Legea nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române
406.     406/10.07.2001   LEGE privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
407.     407/10.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 127/1998 privind măsuri pentru oprirea subcapitalizării prin rectificarea bilanțului contabil pe anul 1997 la Banca Română de Comerț Exterior S.A. (Bancorex)
408.     408/10.07.2001   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunilor Băneasa-Fetești de pe linia de cale ferată București-Constanța, România", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000
409.     409/17.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
410.     410/18.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.250/2000 pentru modificarea salariilor de bază pentru unele funcții prevăzute în anexele nr.I, II, IV și V la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
411.     411/18.07.2001   LEGE pentru abrogarea Legii nr.157/2000 privind Planul național pentru agricultură și dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinanțarea acestuia de la bugetul de stat
412.     412/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din construcții
413.     413/18.07.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.231/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor
414.     414/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2001 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori
415.     415/18.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.297/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
416.     416/18.07.2001   LEGE privind venitul minim garantat
417.     417/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate în municipiul București din patrimoniul Direcției Generale a Vămilor și din patrimoniul Ministerului Finanțelor Publice în proprietatea publică a statului și, respectiv, în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe
418.     418/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/1999 privind stingerea unor obligații bugetare
419.     419/18.07.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997
420.     420/18.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2000 pentru autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
421.     421/18.07.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
422.     422/18.07.2001   LEGE privind protejarea monumentelor istorice
423.     423/18.07.2001   LEGE pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră
424.     424/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulanțe de reanimare, tip Volkswagen LT 35 TD, model 1998
425.     425/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2000 privind garantarea unui plasament interbancar
426.     426/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor
427.     427/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic
428.     428/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/1999 privind completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat
429.     429/18.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/1999 pentru modificarea lit. c) a art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestații vamale
430.     430/18.07.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/1999 pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
431.     431/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2000 privind trecerea unităților militare de protecție civilă de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne, precum și modificarea și completarea Legii protecției civile nr.106/1996, a Ordonanței Guvernului nr.47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre
432.     432/18.07.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/1999 pentru modificarea art. 17 lit. B.s) din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
433.     433/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a Societății Naționale de Telecomunicații "Romtelecom"-S.A.
434.     434/18.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.240/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.94 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
435.     435/18.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a capitalului său autorizat deținut la Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor
436.     436/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă
437.     437/18.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2000 pentru completarea art.41 din Legea bancară nr.58/1998
438.     438/18.07.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. privind finanțarea Proiectului de modernizare a metroului București, etapa a II-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000
439.     439/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2001 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996, precum și pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
440.     440/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare"-S.A.prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare
441.     441/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă
442.     442/18.07.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2000 privind comasarea Agenției Române de Dezvoltare și Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii cu Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională
443.     443/18.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
444.     444/18.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.251/2000 pentru modificarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
445.     445/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol
446.     446/18.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.281/2000 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
447.     447/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului a unui credit fără dobândă acordat Societății Comerciale "I.C.P.P.A.M."-S.A.Balotești
448.     448/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastru
449.     449/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
450.     450/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare
451.     451/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
452.     452/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
453.     453/18.07.2001   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor
454.     454/18.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
455.     455/18.07.2001   LEGE privind semnătura electronică
456.     456/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală
457.     457/18.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
458.     458/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
459.     459/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
460.     460/18.07.2001   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
461.     461/18.07.2001   LEGE privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali din România
462.     462/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
463.     463/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale
464.     464/18.07.2001   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
465.     465/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
466.     466/18.07.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.244/2000 privind siguranța barajelor
467.     467/18.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2001 pentru abrogarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2001, și a Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea, din producția internă, de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, animale de prăsilă, precum și pentru construirea și amenajarea de spații pentru cazarea și creșterea animalelor, sere, solarii, înființări de plantații viticole nobile, pomicole, arbuști fructiferi
468.     468/25.07.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/1999 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
469.     469/01.09.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
470.     470/20.09.2001   LEGE pentru ratificarea Protocolului facultativ la Convenția cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000
471.     471/20.09.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice
472.     472/20.09.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice
473.     473/20.09.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice
474.     474/24.09.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și 112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice
475.     475/24.09.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și 112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice
476.     476/24.09.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și 112 din ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice
477.     477/24.09.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și 112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice
478.     478/24.09.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori
479.     479/24.09.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
480.     480/24.09.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.54/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
481.     481/24.09.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
482.     482/25.09.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori
483.     483/25.09.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în țară a specialiștilor tineri
484.     484/25.09.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit
485.     485/25.09.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România
486.     486/25.09.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
487.     487/25.09.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/2000 privind organizarea în universități a unor formațiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulație internațională
488.     488/25.09.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.59/2000 privind managementul calității în învățământul superior
489.     489/01.10.2001   LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 și la București la 19 decembrie 2000
490.     490/01.10.2001   LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport București pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în București-B, semnat la București la 6 noiembrie 2000
491.     491/01.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2001 pentru completarea art.1 din Legea nr.59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române și reglementarea unor cheltuieli specifice
492.     492/01.10.2001   LEGE pentru completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
493.     493/01.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2000 pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
494.     494/01.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2000 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
495.     495/04.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.25/1998 privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție
496.     496/04.10.2001   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la București la 27 februarie 2001
497.     497/04.10.2001   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000
498.     498/04.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.263/2000 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale "C.U.G."-S.A.Cluj-Napoca
499.     499/04.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2000 privind stingerea unor obligații bugetare
500.     500/04.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum și plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe
501.     501/04.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
502.     502/04.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
503.     503/04.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
504.     504/04.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
505.     505/04.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății
506.     506/04.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice
507.     507/04.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
508.     508/04.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 m3
509.     509/04.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2001 pentru modificarea art.44 din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
510.     510/04.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/1997 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.69/1991, republicată
511.     511/04.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/1999 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997
512.     512/04.10.2001   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deșeurilor în Piatra-Neamț", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000
513.     513/04.10.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind readmisia persoanelor care au intrat ilegal și/sau stau în mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective, semnat la București la 4 octombrie 2000
514.     514/09.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă
515.     515/09.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar
516.     516/09.10.2001   LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, etapa a II-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000
517.     517/09.10.2001   LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A. pentru finanțarea Proiectului privind mediul și infrastructura în Portul Constanța, semnat la București la 6 noiembrie 2000
518.     518/09.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.233/2000 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privați pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, cu plata în produse agricole
519.     519/09.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă
520.     520/09.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/1999 privind înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și reorganizarea activităților de protecție a copilului
521.     521/09.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/1999 privind modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar
522.     522/09.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.74/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte
523.     523/09.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/1997 privind regimul investițiilor străine în România
524.     524/09.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informații Externe
525.     525/09.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2000 privind unele măsuri de restructurare a activității regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora
526.     526/09.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului
527.     527/09.10.2001   LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (AND) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000
528.     528/09.10.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională și România privind Proiectul de reabilitare a căii ferate București-Constanța, semnat la București la 30 martie 2001
529.     529/09.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.285/2000 privind structurile multiculturale ale Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
530.     530/09.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor cantități de gaze naturale provenite din import
531.     531/09.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/1999 privind modul de finanțare a cheltuielilor pentru întreținerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului și pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia
532.     532/09.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.135/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr.114/1992, cu modificările și completările ulterioare
533.     533/09.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.51/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății
534.     534/09.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.266/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
535.     535/09.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
536.     536/09.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundației Atletismul Românesc (Fundația Română de Atletism)
537.     537/11.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2000 pentru completarea anexelor nr.1 și 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit și a anexelor nr.1 și 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios
538.     538/11.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2001 privind modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974
539.     539/11.10.2001   LEGE pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare
540.     540/11.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
541.     541/11.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicații Speciale
542.     542/11.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit
543.     543/11.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios
544.     544/12.10.2001   LEGE privind liberul acces la informațiile de interes public
545.     545/17.10.2001   LEGE pentru completarea art.36 din Legea fondului funciar nr.18/1991
546.     546/17.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
547.     547/17.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
548.     548/17.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/1999 pentru modificarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
549.     549/17.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe
550.     550/17.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2000 pentru completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă
551.     551/17.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea și implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate și a altor zone cu dezechilibre economice și sociale
552.     552/17.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
553.     553/17.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.52/2000 pentru completarea unor dispoziții privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
554.     554/17.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar
555.     555/17.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare și plăți compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere
556.     556/17.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2001 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să vândă acțiunile Oficiului pentru Recuperarea Creanțelor Bancare, deținute de acesta la Societatea Comercială "Șantierul Naval"-S.A.Constanța, inclusă în proiectul componenta "Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
557.     557/17.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.6/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii
558.     558/17.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/1999 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/1999 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritime "Navrom"-S.A.Constanța și "Romline" - S.A.Constanța
559.     559/17.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/1999 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritime "Navrom"-S.A.Constanța și "Romline"-S.A.Constanța
560.     560/17.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1998 pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Legea telecomunicațiilor nr.74/1996
561.     561/17.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
562.     562/17.10.2001   LEGE privind completarea art.2 din Decretul nr.343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 noiembrie 1947
563.     563/19.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
564.     564/19.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
565.     565/19.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare
566.     566/19.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă
567.     567/19.10.2001   LEGE pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Convenția privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000
568.     568/19.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
569.     569/19.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.274/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
570.     570/19.10.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretențiilor suedeze nesoluționate, semnat la București la 24 iunie 2001
571.     571/19.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2001 pentru prelungirea valabilității Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import
572.     572/22.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului
573.     573/22.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații
574.     574/22.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor
575.     575/22.10.2001   LEGE privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural
576.     576/22.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
577.     577/22.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.256/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare față de Banca Națională a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
578.     578/24.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
579.     579/31.10.2001   LEGE privind declararea municipiului Hunedoara Oraș martir al Revoluției din decembrie 1989
580.     580/31.10.2001   LEGE privind declararea ca municipiu a orașului Moinești, județul Bacău
581.     581/31.10.2001   LEGE privind declararea ca municipiu a orașului Salonta, județul Bihor
582.     582/31.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 iulie 2001
583.     583/31.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecția fluviului Dunărea, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001
584.     584/31.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului în municipiul Iași, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001
585.     585/31.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Stației de epurare a apelor uzate Dănuțoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001
586.     586/31.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2001 pentru aprobarea plății contribuției României la Centrul Regional pentru Combaterea Criminalității Transfrontaliere (SECI)
587.     587/31.10.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului de amendament dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Londra la 6 iulie 2001, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea "Proiectului privind conservarea energiei termice", semnat la Londra la 13 aprilie 1997
588.     588/31.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A.în baza programului CCC - Legea publică nr.480 din 1992, precum și achitarea dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți
589.     589/31.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/1999 pentru modificarea art.47 alin.(1) și (2) din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
590.     590/31.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/1998 privind regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole - S.A.în conformitate cu prevederile Legii nr.20/1996 și a dobânzilor aferente acestor credite
591.     591/31.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
592.     592/31.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/1998 pentru modificarea art.47 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
593.     593/31.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate
594.     594/31.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
595.     595/31.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale
596.     596/31.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2000 privind organizarea doctoratului și a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române
597.     597/31.10.2001   LEGE privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
598.     598/31.10.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
599.     599/31.10.2001   LEGE privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național și transmiterea acestora în proprietatea publică a orașului Bușteni și în administrarea Consiliului Local al Orașului Bușteni
600.     600/31.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2001 privind unele măsuri pentru achiziționarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile
601.     601/31.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
602.     602/31.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
603.     603/31.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.237/2000 pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
604.     604/31.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/1999 pentru completarea art.25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
605.     605/31.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.259/2000 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar
606.     606/31.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.228/2000 privind protejarea monumentelor istorice
607.     607/31.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2001 pentru modificarea alin.2 al art.74 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare
608.     608/31.10.2001   LEGE privind evaluarea conformității produselor
609.     609/31.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
610.     610/31.10.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2001 privind modificarea și completarea art.43 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
611.     611/31.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2000 pentru modificarea alin.2 al art.74 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare
612.     612/31.10.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României
613.     613/31.10.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2000 pentru completarea alin.2 al art.74 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2000
614.     614/31.10.2001   LEGE privind schimbarea denumirii comunei Unirea, județul Hunedoara
615.     615/07.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind participarea României la programele comunitare "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth for Europe" și la Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice - RO 0001, semnat la București la 27 iulie 2000
616.     616/07.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2000 la programele comunitare: "Întreprinderi mici și mijlocii", "Egalitatea șanselor între femei și bărbați", "SAVE II", "Prevenirea SIDA și a altor câteva boli contagioase"-RO 0009, semnat la București la 29 decembrie 2000
617.     617/07.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2000 (RO 0004 - RO 0007), semnat la București la 6 noiembrie 2000
618.     618/07.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria RO 0003, semnat la București la 6 noiembrie 2000
619.     619/07.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Craiova - Drobeta-Turnu Severin a drumului național DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova - Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
620.     620/07.11.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Bosnia și Herțegovina privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001
621.     621/07.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
622.     622/07.11.2001   LEGE pentru ratificarea Actului final al negocierilor dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană de adoptare a Acordului privind participarea României la Agenția Europeană de Mediu și la Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles la 9 octombrie 2000, și a Acordului dintre România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenția Europeană de Mediu și la Rețeaua europeană de informare și observare a mediului
623.     623/07.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare și construirea unei stații de epurare a apelor uzate în municipiul Brăila, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
624.     624/07.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor
625.     625/07.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2001 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la Acordul de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din fondurile Facilității globale de mediu (FGM) pentru finanțarea Proiectului "Managementul conservării biodiversității", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.47/1999
626.     626/07.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 - RO 0002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000
627.     627/07.11.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/1999 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.
628.     628/13.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
629.     629/13.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
630.     630/16.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/2000 pentru completarea pct.V al art.17 din Legea nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne
631.     631/16.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
632.     632/16.11.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea, din producția internă, de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, animale de prăsilă, precum și pentru construirea și amenajarea de spații pentru cazarea și creșterea animalelor, sere, solarii, înființări de plantații viticole nobile, pomicole, arbuști fructiferi
633.     633/16.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
634.     634/16.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/1998 privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior - S.A., potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989
635.     635/16.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2001 privind constituirea și utilizarea Fondului România
636.     636/16.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2001 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
637.     637/16.11.2001   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce dintre România și Republica Bulgaria, semnat la București la 27 martie 2000
638.     638/16.11.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România și Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri și băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001
639.     639/16.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000
640.     640/16.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
641.     641/16.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înființarea, funcționarea și exploatarea în România a unei stații de monitorizare a seismelor, semnat la Baza Aeriană Patrick, Florida - S.U.A.la 28 septembrie 2000
642.     642/16.11.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor, semnat la București la 2 aprilie 2001
643.     643/16.11.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă
644.     644/16.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă "Locato"
645.     645/16.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României
646.     646/16.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.277/2000 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare
647.     647/16.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
648.     648/19.11.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deșeurilor în Piatra-Neamț, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000
649.     649/20.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor
650.     650/20.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițeri
651.     651/20.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri
652.     652/20.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare
653.     653/20.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010
654.     654/20.11.2001   LEGE pentru modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
655.     655/20.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.243/2000 privind protecția atmosferei
656.     656/20.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale
657.     657/20.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
658.     658/20.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2001 privind aprobarea achiziției unui imobil de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
659.     659/20.11.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2000 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
660.     660/20.11.2001   LEGE pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare dintre România și Republica Macedonia, semnat la București la 30 aprilie 2001
661.     661/20.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.284/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
662.     662/20.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
663.     663/20.11.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993
664.     664/20.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001
665.     665/20.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor și modernizarea Stației de epurare a apelor uzate București, România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
666.     666/20.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureș, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
667.     667/20.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea DrobetaTurnu Severin-Lugoj a drumului național DN 6 și studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 și la București la 1 iunie 2001
668.     668/20.11.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
669.     669/20.11.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.257/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților
670.     670/20.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale de la Beijing (1999)
671.     671/20.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la București la 8 iunie 2001 și la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în numele Agenției de Implementare a Facilității Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 și la București la 23 februarie 2000
672.     672/20.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/1999 pentru aprobarea Aranjamentului stand-by dintre Guvernul României și Fondul Monetar Internațional și a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar Internațional
673.     673/20.11.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la București la 19 octombrie 2000
674.     674/20.11.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993
675.     675/20.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2001 pentru ratificarea anexei nr.4 la Memorandumul de înțelegere privind Programul de cooperare economică, Programul PSO pentru aderare și Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României și Guvernul Olandei pentru anii 2001 - 2003, semnat la București la 23 martie 2001
676.     676/21.11.2001   LEGE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor
677.     677/21.11.2001   LEGE pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
678.     678/21.11.2001   LEGE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
679.     679/21.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2001 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare PHARE RO9916 dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, semnat la București la 27 iulie 2000
680.     680/21.11.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 27 octombrie 1997
681.     681/21.11.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994
682.     682/28.11.2001   LEGE privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
683.     683/28.11.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000
684.     684/28.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2000 privind selectarea și plata specialiștilor care prestează servicii de consultanță necesare pentru realizarea programelor PSAL și PIBL finanțate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanțat de Uniunea Europeană, precum și a programelor pentru continuarea acestora
685.     685/28.11.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă
686.     686/28.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import
687.     687/28.11.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice
688.     688/28.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.99/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar
689.     689/28.11.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenței N.M.T.și stabilirea taxei aferente
690.     690/28.11.2001   LEGE pentru declararea municipiului Reșița Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989
691.     691/28.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2001 pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
692.     692/28.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale "Tractorul-UTB" S.A. Brașov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. MiercureaCiuc și "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare
693.     693/28.11.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1992 privind activitatea de standardizare în România, precum și unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare și a laboratoarelor
694.     694/28.11.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2000 privind majorarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale "Tractorul-UTB" - S.A.Brașov, "MAT" - S.A.Craiova, "HART" - S.A.Miercurea-Ciuc și "ARO" - S.A.Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare
695.     695/28.11.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001
696.     696/03.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenția internațională pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972
697.     697/03.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenția privind Organizația europeană de telecomunicații prin satelit "EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunării părților (Cardiff, mai 1999)
698.     698/03.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) și a Instrumentului de amendare a Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998
699.     699/03.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972
700.     700/03.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenția privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți "INMARSAT", adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării părților (Londra, aprilie 1998)
701.     701/03.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizația Internațională de Telecomunicații prin Sateliți "INTELSAT", adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunării părților (Washington, noiembrie 2000)
702.     702/03.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
703.     703/03.12.2001   LEGE privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
704.     704/03.12.2001   LEGE privind asistența judiciară internațională în materie penală
705.     705/03.12.2001   LEGE privind sistemul național de asistență socială
706.     706/03.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe
707.     707/03.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C.
708.     708/03.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2000 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidență informatizată a persoanei
709.     709/03.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.241/2000 privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc funcții în afara Ministerului de Interne în organizațiile internaționale care acordă asistență de specialitate pe teritoriul României
710.     710/03.12.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.270/2000 privind unele înlesniri acordate la plata obligațiilor restante ale categoriilor defavorizate ale populației către asociațiile de proprietari/locatari în perioada noiembrie 2000 - martie 2001
711.     711/03.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
712.     712/03.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2000 pentru modificarea alin.1 - 3 ale art.37 din Legea Curții Supreme de Justiție nr.56/1993
713.     713/03.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
714.     714/03.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraților și a celorlalte categorii de personal din organele autorității judecătorești
715.     715/03.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2001 privind acceptarea amendamentelor la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, adoptate de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.784(19) la Londra la 23 noiembrie 1995
716.     716/04.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului "Geothermie Călimănești"
717.     717/04.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice
718.     718/04.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
719.     719/04.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.138/2000 privind măsuri de susținere a învățământului privat
720.     720/04.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat
721.     721/04.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București
722.     722/04.12.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/1999 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat
723.     723/04.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
724.     724/04.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2001 pentru acceptarea Codului internațional pentru transportul în siguranță al cerealelor în vrac (Codul internațional pentru cereale), adoptat prin Rezoluția M.S.C. 23(59) a Comitetului Securității Maritime al Organizației Maritime Internaționale la Londra la 23 mai 1991
725.     725/04.12.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici
726.     726/04.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
727.     727/04.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A.și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.63/1999
728.     728/04.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A.și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
729.     729/04.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.
730.     730/04.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A.și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
731.     731/04.12.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/1999 privind salarizarea personalului Agenției de Valorificare a Activelor Bancare
732.     732/04.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
733.     733/04.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societății de Strategie pentru Piața de Gros - S.R.L.București
734.     734/04.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe
735.     735/04.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2001 privind modificarea anexei nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
736.     736/04.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/1999 privind unele măsuri pentru completarea și modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară și operațională a Băncii Agricole - S.A.în vederea privatizării
737.     737/04.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
738.     738/04.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2001 pentru completarea art.152 din Legea administrației publice locale nr.215/2001
739.     739/06.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2001 privind organizarea celei de-a XI-a ediții a cursurilor de vară destinate tinerilor diplomați români și străini, sub egida Fundației Europene "Titulescu"
740.     740/06.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2001 privind aprobarea și implementarea Programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighișoara
741.     741/06.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei "Romag-Prod" din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare
742.     742/06.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
743.     743/06.12.2001   LEGEA bugetului de stat pe anul 2002
744.     744/06.12.2001   LEGE Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
745.     745/07.12.2001   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun și Constanța, semnat la Ankara la 15 iulie 1996
746.     746/07.12.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului privind privilegiile și imunitățile acordate Comisiei pentru protecția mediului marin al Mării Negre, semnat la Istanbul la 28 aprilie 2000
747.     747/07.12.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului privind serviciile aeriene dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Namibia, semnat la București la 3 iulie 1996
748.     748/07.12.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internaționale și a protocolului la acesta, semnate la București la 25 aprilie 1996
749.     749/13.12.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaționale și științifice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la București la 26 octombrie 2000
750.     750/13.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2001 privind acceptarea anexei nr.III, amendată, și a unor amendamente la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)
751.     751/27.12.2001   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
752.     752/27.12.2001   LEGE privind organizarea și funcționarea Academiei Române
753.     753/27.12.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.113/1999 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor
754.     754/27.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici
755.     755/27.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
756.     756/27.12.2001   LEGE asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate
757.     757/27.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2001 pentru modificarea alin.1 al art.7 din Legea Curții Supreme de Justiție nr.56/1993
758.     758/27.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974
759.     759/28.12.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.18/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000
760.     760/29.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală
761.     761/29.12.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.131/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
762.     762/29.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1998 privind regimul de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere
763.     763/29.12.2001   LEGE pentru modificarea Legii nr.91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deținute de Președinția României, Camera Deputaților, Senat, Guvern, ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protecție și Pază, Curtea Supremă de Justiție și celelalte instanțe judecătorești, parchetele de pe lângă aceste instanțe, precum și de alte unități din sistemul justiției
764.     764/29.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizării Complexului Sportiv Dinamo București
765.     765/29.12.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2000 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
766.     766/29.12.2001   LEGE pentru declararea municipiului Alba Iulia Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989
767.     767/29.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2000 privind decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste"
768.     768/29.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii
769.     769/29.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
770.     770/29.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 215/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
771.     771/29.12.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare și plăți compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere
772.     772/29.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987
773.     773/29.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activității de asistență medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației și înființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
774.     774/29.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/1999 pentru modificarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale
775.     775/29.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.117/1999 privind adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la programele Comunității Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire
776.     776/29.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1998 pentru abrogarea art.27 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
777.     777/29.12.2001   LEGE pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de cooperare navală în Marea Neagră, semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001
778.     778/29.12.2001   LEGE privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare
779.     779/29.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: "LIFE III", Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, "Fiscalis", "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth" și "Cultura 2000" - RO 0011, semnat la București la 21 decembrie 2000
780.     780/29.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2001 privind reglementarea situației creanțelor Băncii Naționale a României și Casei de Economii și Consemnațiuni față de Banca "Dacia Felix" - S.A.
781.     781/29.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
782.     782/29.12.2001   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.55/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1993 privind achizițiile publice
783.     783/29.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
784.     784/29.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2001 pentru modificarea art.4 alin.(6) lit.(d) din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit și a art.15 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
785.     785/29.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2000 privind aprobarea efectuării unei donații către Muzeul "Memorial pour la Paix" din Caen, Franța
786.     786/29.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
787.     787/29.12.2001   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
788.     788/29.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
789.     789/29.12.2001   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000
790.     790/29.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităților prin bănci comerciale
791.     791/29.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
792.     792/29.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
793.     793/29.12.2001   LEGE privind retragerea României din Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului în nord-vestul Oceanului Atlantic, semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978
794.     794/29.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă
795.     795/29.12.2001   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2000 privind desfășurarea activității de realizare și de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei de către persoanele fizice și juridice autorizate pe teritoriul României
796.     796/29.12.2001   LEGE privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea-Moșteni, județul Teleorman, în Deparați

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 23 septembrie 2019, 2:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro