Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2002 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/10.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România
2.     2/10.01.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
3.     3/10.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor
4.     4/10.01.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.67/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului
5.     5/10.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului
6.     6/10.01.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
7.     7/10.01.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.54/1998 privind admiterea, cu taxă, în învățământul superior de stat peste locurile finanțate de la bugetul de stat
8.     8/10.01.2002   LEGE privind jurământul de credință față de țară și popor al senatorilor și deputaților din Parlamentul României
9.     9/10.01.2002   LEGE privind denunțarea Convenției internaționale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924
10.     10/10.01.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2001 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului
11.     11/10.01.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.27/1998 pentru majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale stabilite prin Legea nr.25/1969 privind regimul străinilor în România
12.     12/10.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind șederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001
13.     13/10.01.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2000 privind modificarea coeficienților de multiplicare pentru unele funcții prevăzute în anexele nr.V-VIII la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
14.     14/10.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2001 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru "Reparația capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și a capacității Centralei Hidroelectrice “Porțile de Fier I""
15.     15/10.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
16.     16/10.01.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2000 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
17.     17/10.01.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
18.     18/10.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietății de Stat pentru vânzarea acțiunilor deținute la Societatea Comercială "Gerom" - S.A. Buzău
19.     19/10.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare
20.     20/10.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedură urgentă a unor fapte penale
21.     21/10.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2000 pentru aprobarea extinderii și completării Aranjamentului de credit stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, încheiat la Washington la 5 august 1999, aprobate la Washington la 7 iunie 2000, precum și a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice și a Suplimentului la acest memorandum, ambele convenite cu Fondul Monetar Internațional
22.     22/10.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
23.     23/10.01.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.269/2000 privind urmărirea și controlul postprivatizare al societăților comerciale
24.     24/10.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001
25.     25/10.01.2002   LEGE privind trecerea satului Cuștelnic din componența comunei Gănești, județul Mureș, în componența municipiului Târnăveni, județul Mureș
26.     26/10.01.2002   LEGE privind aprobarea plăților restante pentru costurile de participare, pe perioada 1998-2001, la experimentele Centrului European pentru Cercetări Nucleare - CERN, de către Ministerul Educației și Cercetării
27.     27/16.01.2002   LEGE pentru ratificarea Convenției penale privind corupția, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
28.     28/16.01.2002   LEGE pentru ratificarea Convenției europene asupra coproducțiilor cinematografice, adoptată la Strasbourg la 2 octombrie 1992
29.     29/16.01.2002   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Berlin la 4 iulie 2001
30.     30/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2001 privind modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice
31.     31/16.01.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000
32.     32/16.01.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran privind transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14 august 2000
33.     33/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2001 privind acceptarea de către România a Codului internațional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum și acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.61 (67) și, respectiv, prin Rezoluția MSC.101 (73) ale Comitetului Securității Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 și, respectiv, la 5 decembrie 2000
34.     34/16.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2001 pentru acceptarea Codului internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime MSC.48 (66) la Londra la 4 iunie 1996
35.     35/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2001
36.     36/16.01.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României
37.     37/16.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
38.     38/16.01.2002   LEGE pentru modificarea art.30 din Legea apărării naționale a României nr.45/1994
39.     39/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură
40.     40/16.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2001 pentru completarea Legii nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne
41.     41/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar
42.     42/16.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și a Ordonanței Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale
43.     43/16.01.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase
44.     44/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A.
45.     45/16.01.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind soluționarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale
46.     46/16.01.2002   LEGE pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
47.     47/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societății Comerciale "Comtim" - S.A.Timișoara
48.     48/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
49.     49/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior (Bancorex) - S.A.
50.     50/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale
51.     51/16.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile
52.     52/16.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
53.     53/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999
54.     54/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Organizației interguvernamentale pentru transporturile internaționale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF)
55.     55/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2000 privind regimul navigației pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari
56.     56/16.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
57.     57/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor
58.     58/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operațional, deținute de societățile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
59.     59/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
60.     60/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.106/1999 privind contractele încheiate în afara spațiilor comerciale
61.     61/16.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2001 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni privind viața sexuală
62.     62/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1998 privind înființarea de extensiuni universitare ale României în străinătate
63.     63/16.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
64.     64/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
65.     65/16.01.2002   LEGE pentru modificarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
66.     66/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2000 privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră
67.     67/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1998, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/1999 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/1999
68.     68/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2001 privind reglementarea situației juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și al produselor petroliere, a stațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente
69.     69/16.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2001 pentru completarea art.1949 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active bancare
70.     70/16.01.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă
71.     71/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului
72.     72/16.01.2002   LEGE zootehniei
73.     73/16.01.2002   LEGE privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România
74.     74/16.01.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1998 privind Statutul personalului vamal
75.     75/16.01.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată
76.     76/16.01.2002   LEGE privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
77.     77/31.01.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
78.     78/26.02.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2001 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
79.     79/26.02.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2001 pentru modificarea art.6 din Legea nr.78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare
80.     80/26.02.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2001 privind accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism
81.     81/26.02.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
82.     82/26.02.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2001 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare
83.     83/26.02.2002   LEGE pentru modificarea alin.(2) al art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
84.     84/26.02.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
85.     85/26.02.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.96/1999 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente și instalații industriale
86.     86/26.02.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament și instalații sportive al federațiilor sportive naționale și al Comitetului Olimpic Român
87.     87/26.02.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne
88.     88/26.02.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.88/2000 privind finanțarea centrelor de consultanță și informare a consumatorilor
89.     89/26.02.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului
90.     90/26.02.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg și la 10 septembrie 2001 la București și modificarea Ordonanței Guvernului nr.97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea finanțării Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 și la București la 9 august 2000
91.     91/26.02.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
92.     92/26.02.2002   LEGE pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administrație al Colegiului Europei și a plății cotizației anuale
93.     93/26.02.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii, efectuate în anul 2000, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale, contractate în anii anteriori
94.     94/26.02.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1999 privind schimbul terenului în suprafață de 5.000 m2, situat în Șos.Kiseleff, zona Piața Presei Libere, sectorul 1, București - România, cu construcția și terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federală Germania
95.     95/26.02.2002   LEGE pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori din 20 aprilie 2001 și 10 iulie 2001 între Ministerul Finanțelor Publice din România și Ministerul Finanțelor din Federația Rusă la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S.în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, și din contul de lichidare nr.2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.6/2000
96.     96/26.02.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2001 pentru aprobarea amendamentelor la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin Scrisoarea Suplimentară între România, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 și la București la 23 iulie 2001, și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999
97.     97/05.03.2002   LEGE pentru aderarea României la Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum și echipamentelor și componentelor ce pot fi montate și/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998
98.     98/05.03.2002   LEGE pentru aderarea României la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei farmacopei europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964, adoptat la Strasbourg la 16 noiembrie 1989
99.     99/05.03.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor
100.     100/05.03.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
101.     101/05.03.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
102.     102/05.03.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional și a Memorandumului cu privire la politicile economice și financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între București și Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanțelor Publice și Băncii Naționale a României și răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internațional
103.     103/08.03.2002   LEGE privind înființarea comunei Cozmeni, județul Harghita
104.     104/08.03.2002   LEGE privind înființarea comunei Mădăraș, județul Harghita
105.     105/08.03.2002   LEGE privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componența comunei Beliu, județul Arad
106.     106/08.03.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație
107.     107/08.03.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2002 privind finanțarea restanțelor aferente aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat
108.     108/08.03.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar
109.     109/08.03.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
110.     110/13.03.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Comunitatea Europeană instituind anumite condiții pentru transportul rutier de mărfuri și promovarea transportului combinat, semnat la Luxemburg la 28 iunie 2001
111.     111/13.03.2002   LEGE pentru ratificarea Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998
112.     112/14.03.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protecția mediului
113.     113/14.03.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea și completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995
114.     114/14.03.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998
115.     115/14.03.2002   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional nr. 10, semnat la București la 16 noiembrie 2001, la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992
116.     116/15.03.2002   LEGE privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
117.     117/15.03.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I.“ - S.A.
118.     118/15.03.2002   LEGE pentru instituirea indemnizației de merit
119.     119/15.03.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2001 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva
120.     120/15.03.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
121.     121/15.03.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice
122.     122/18.03.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase
123.     123/18.03.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind cooperarea în combaterea traficului ilicit și a abuzului de droguri și substanțe psihotrope și a altor infracțiuni grave, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001
124.     124/18.03.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la București la 27 iulie 2001
125.     125/18.03.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
126.     126/18.03.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001-2002
127.     127/18.03.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară
128.     128/18.03.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2001 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și la București la 30 iunie 1998
129.     129/18.03.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate
130.     130/18.03.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2001 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
131.     131/18.03.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2001 pentru aplicarea Rezoluției nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind combaterea terorismului internațional
132.     132/19.03.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
133.     133/19.03.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
134.     134/21.03.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum și a Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001
135.     135/21.03.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2000 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agenților economici producători interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase și băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile speciale
136.     136/21.03.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond
137.     137/28.03.2002   LEGE privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
138.     138/01.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2000 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
139.     139/01.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților
140.     140/01.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2001 privind reabilitarea și revitalizarea Centrului istoric București
141.     141/01.04.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 85/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
142.     142/01.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum și a taxelor vamale de bază aferente acestora
143.     143/01.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2001 pentru ratificarea Protocolului adițional nr. 11, semnat la București la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992
144.     144/01.04.2002   LEGE pentru acceptarea unor amendamente la Convenția privind Organizația Maritimă Internațională, adoptată la Geneva la 6 martie 1948
145.     145/01.04.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 13/1999 pentru modificarea alin. 1 al art. 3 din Legea nr. 105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor
146.     146/01.04.2002   LEGE privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret
147.     147/01.04.2002   LEGE pentru ratificarea Convenției civile asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999
148.     148/01.04.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 103/2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
149.     149/01.04.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2000 pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
150.     150/01.04.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 83/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice
151.     151/08.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte
152.     152/08.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul "Asistență în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România", semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 și la București la 10 octombrie 2001
153.     153/08.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la București la 17 octombrie 2001 și la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Stației de epurare a apelor uzate Dănuțoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001
154.     154/08.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Focșani, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001
155.     155/08.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construirea variantei de ocolire a orașului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001
156.     156/08.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
157.     157/10.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW"
158.     158/10.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României și modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
159.     159/10.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2000 privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României
160.     160/10.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României
161.     161/10.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
162.     162/10.04.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor poștale nr. 83/1996
163.     163/10.04.2002   LEGE pentru modificarea lit. a) din alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
164.     164/10.04.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 22/2000 privind îmbunătățirea modului de funcționare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii
165.     165/10.04.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a contragaranta o scrisoare de garanție ce se va elibera de către Banca Agricolă - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societății Comerciale "Comtim" - S.A. Timișoara de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat
166.     166/10.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole
167.     167/10.04.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
168.     168/10.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/2001 privind unele măsuri de administrare și gestionare a rezervei de mobilizare
169.     169/10.04.2002   LEGE privind modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedură penală și a unor legi speciale
170.     170/10.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea și completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale
171.     171/10.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
172.     172/10.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
173.     173/10.04.2002   LEGE pentru modificarea art. 21 alin. (7) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată
174.     174/10.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat
175.     175/10.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României
176.     176/11.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților (organizații, culte religioase) minorităților naționale din România
177.     177/11.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
178.     178/11.04.2002   LEGE privind abrogarea art. 71 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase
179.     179/11.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România
180.     180/11.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
181.     181/12.04.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
182.     182/12.04.2002   LEGE privind protecția informațiilor clasificate
183.     183/16.04.2002   LEGE pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, prin Rezoluția 50/155 din 21 decembrie 1995, la Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990
184.     184/16.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001
185.     185/16.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 și la București la 10 octombrie 2001
186.     186/16.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
187.     187/16.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1999 privind destinația sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori
188.     188/16.04.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalității organizate, a terorismului și a altor categorii de infracțiuni, semnat la Varșovia la 11 iulie 2001
189.     189/16.04.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 132/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
190.     190/16.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
191.     191/16.04.2002   LEGEA grădinilor zoologice și acvariilor publice
192.     192/16.04.2002   LEGE privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finanțate direct din fonduri nerambursabile NATO
193.     193/16.04.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de susținere a învățământului de stat
194.     194/16.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
195.     195/16.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport
196.     196/16.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja și presta servicii
197.     197/16.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
198.     198/16.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
199.     199/16.04.2002   LEGE pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor
200.     200/16.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit
201.     201/16.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior (Bancorex) - S.A.
202.     202/19.04.2002   LEGE privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
203.     203/19.04.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție
204.     204/19.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
205.     205/19.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
206.     206/19.04.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
207.     207/19.04.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
208.     208/19.04.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
209.     209/19.04.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
210.     210/19.04.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 235/2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
211.     211/19.04.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 222/2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
212.     212/19.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
213.     213/19.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator
214.     214/19.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea
215.     215/23.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
216.     216/23.04.2002   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
217.     217/23.04.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Legii partidelor politice nr. 27/1996
218.     218/23.04.2002   LEGE privind organizarea și funcționarea Poliției Române
219.     219/23.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2001 pentru scutirea de la plata obligațiilor bugetare aferente minelor și carierelor închise, aflate în conservare
220.     220/23.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni
221.     221/23.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2002
222.     222/23.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Națională "Tutunul Românesc" - S.A
223.     223/23.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale
224.     224/23.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viață la bordul navelor maritime care utilizează porturile românești sau care navighează în apele naționale
225.     225/23.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2001 privind suspendarea aplicării prevederilor art. 35 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată
226.     226/23.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României
227.     227/23.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
228.     228/23.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
229.     229/23.04.2002   LEGE pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni
230.     230/23.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane, semnat la București la 10 decembrie 2001
231.     231/23.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
232.     232/23.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
233.     233/23.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
234.     234/23.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
235.     235/23.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
236.     236/23.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
237.     237/23.04.2002   LEGE privind înființarea Universității "George Bacovia" din Bacău
238.     238/23.04.2002   LEGE privind înființarea Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București
239.     239/23.04.2002   LEGE privind înființarea Universității "Titu Maiorescu" din București
240.     240/23.04.2002   LEGE privind înființarea Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad
241.     241/23.04.2002   LEGE privind înființarea Universității "Nicolae Titulescu" din București
242.     242/23.04.2002   LEGE privind înființarea Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești
243.     243/29.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
244.     244/29.04.2002   LEGE Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole
245.     245/29.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității
246.     246/29.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
247.     247/29.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
248.     248/29.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată
249.     249/29.04.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
250.     250/29.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou
251.     251/29.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea Spitalului "Elias" și a Complexului Olănești din subordinea și administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Academiei Române
252.     252/29.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România
253.     253/29.04.2002   LEGE pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
254.     254/29.04.2002   LEGE privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
255.     255/29.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor și a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
256.     256/29.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparținut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelică C.A. Sibiu
257.     257/29.04.2002   LEGE pentru înființarea comunei Șinca Nouă, județul Brașov
258.     258/29.04.2002   LEGE privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertății României
259.     259/29.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiției în ediție oficială a codurilor și a altor legi complexe
260.     260/29.04.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
261.     261/29.04.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
262.     262/15.05.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 272/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit
263.     263/15.05.2002   LEGE pentru ratificarea Convenției europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990
264.     264/15.05.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
265.     265/15.05.2002   LEGE pentru acceptarea amendamentelor la Convenția de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora
266.     266/15.05.2002   LEGE privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
267.     267/15.05.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit
268.     268/15.05.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2001 privind înființarea Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad
269.     269/15.05.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2001 privind înființarea Universității "Nicolae Titulescu" din București
270.     270/15.05.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2001 privind înființarea Universității "Titu Maiorescu" din București
271.     271/15.05.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2001 privind înființarea Universității "George Bacovia" din Bacău
272.     272/15.05.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2001 privind înființarea Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București
273.     273/15.05.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2001 privind înființarea Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești
274.     274/15.05.2002   LEGE privind înființarea Universității Româno-Americane din București
275.     275/15.05.2002   LEGE privind înființarea Universității "Hyperion" din București
276.     276/15.05.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre România și Republica Lituania, semnat la Vilnius la 26 noiembrie 2001
277.     277/15.05.2002   LEGE pentru retragerea rezervelor formulate de România la cele patru Convenții de la Geneva din 12 august 1949 pentru protecția victimelor de război
278.     278/15.05.2002   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului-anexă, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001
279.     279/15.05.2002   LEGE privind ratificarea Acordului dintre România și Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la București la 3 octombrie 2001
280.     280/15.05.2002   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2000
281.     281/15.05.2002   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1998
282.     282/15.05.2002   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1999
283.     283/15.05.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea
284.     284/15.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători
285.     285/15.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, pentru finanțarea Proiectului "Controlul poluării în agricultură", semnat la București la 16 ianuarie 2002
286.     286/15.05.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la București la 22 decembrie 2000
287.     287/15.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei
288.     288/15.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
289.     289/15.05.2002   LEGE privind perdelele forestiere de protecție
290.     290/15.05.2002   LEGE privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
291.     291/15.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale
292.     292/15.05.2002   LEGE privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
293.     293/15.05.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
294.     294/15.05.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe
295.     295/15.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
296.     296/15.05.2002   LEGE privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte
297.     297/15.05.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizației Internaționale a Viei și Vinului, adoptat la Paris la 3 aprilie 2001
298.     298/15.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
299.     299/17.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
300.     300/17.05.2002   LEGE privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor
301.     301/17.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
302.     302/17.05.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 80/1999 privind constituirea Fondului special pentru executarea lucrărilor de consolidare la Palatul de Justiție din București
303.     303/17.05.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 31/1995 privind reglementarea regimului de producere, circulație și comercializare a produselor farmaceutice
304.     304/17.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport și pentru menținerea în siguranță a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă "Romline" S.A. Constanța, precum și alocarea unui fond special pentru Șantierul Naval Constanța în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecția muncii
305.     305/17.05.2002   LEGE privind ratificarea Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat, adoptată la Strasbourg la 24 ianuarie 2001
306.     306/17.05.2002   LEGE privind ratificarea Convenției dintre Guvernul român și Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 12 iunie 2000
307.     307/17.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a piețelor financiare rurale, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
308.     308/22.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2002 privind acordarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice, pesticide, semințe și material săditor certificate
309.     309/22.05.2002   LEGE privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
310.     310/22.05.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
311.     311/22.05.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
312.     312/22.05.2002   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 2000
313.     313/22.05.2002   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1999
314.     314/22.05.2002   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1998
315.     315/22.05.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum și a unor alte acte normative
316.     316/22.05.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
317.     317/27.05.2002   LEGE privind participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)
318.     318/27.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
319.     319/27.05.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000
320.     320/27.05.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în combaterea criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Erevan la 31 octombrie 2001
321.     321/27.05.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
322.     322/27.05.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
323.     323/27.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2001 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene - TAROM" S.A. prin conversia în acțiuni a creanțelor unor unități de aviație civilă
324.     324/27.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
325.     325/27.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice
326.     326/27.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declarații de livrare a tutunului brut
327.     327/27.05.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
328.     328/27.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației
329.     329/27.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
330.     330/27.05.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice
331.     331/27.05.2002   LEGE privind înființarea comunei Șieu, județul Maramureș
332.     332/31.05.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
333.     333/31.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2002 privind valorificarea creanței deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societății Comerciale "Artrom" - S.A. Slatina
334.     334/31.05.2002   LEGEA bibliotecilor
335.     335/31.05.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale
336.     336/31.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
337.     337/31.05.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
338.     338/31.05.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
339.     339/31.05.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
340.     340/31.05.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
341.     341/31.05.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
342.     342/31.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
343.     343/31.05.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența medicală balneară și de recuperare
344.     344/31.05.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
345.     345/01.06.2002   LEGE privind taxa pe valoarea adăugată
346.     346/05.06.2002   LEGE privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
347.     347/06.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
348.     348/06.06.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2001 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
349.     349/06.06.2002   LEGE pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
350.     350/06.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la unitatea specială de poliție a Națiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002
351.     351/06.06.2002   LEGE privind declararea orașului Cugir Oraș-martir al Revoluției din decembrie 1989
352.     352/06.06.2002   LEGE pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României
353.     353/06.06.2002   LEGE privind declararea ca oraș a comunei Bălcești, județul Vâlcea
354.     354/06.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
355.     355/06.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România
356.     356/06.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești
357.     357/06.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998
358.     358/06.06.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996
359.     359/06.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior (Bancorex) - S.A.
360.     360/06.06.2002   LEGE privind Statutul polițistului
361.     361/07.06.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare
362.     362/07.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor
363.     363/07.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență
364.     364/07.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
365.     365/07.06.2002   LEGE privind comerțul electronic
366.     366/07.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
367.     367/11.06.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind protecția informațiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001
368.     368/11.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comună între România și Olanda, semnat la Haga la 23 noiembrie 1999
369.     369/11.06.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la București la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București la 26 noiembrie 1992
370.     370/11.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
371.     371/11.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
372.     372/11.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
373.     373/11.06.2002   LEGE pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă "Romline" - S.A. Constanța
374.     374/11.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
375.     375/11.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
376.     376/11.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
377.     377/11.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
378.     378/13.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicții pentru aleșii locali și funcționarii publici
379.     379/13.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989
380.     380/13.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare
381.     381/13.06.2002   LEGE privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură
382.     382/13.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
383.     383/13.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
384.     384/13.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe
385.     385/13.06.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
386.     386/13.06.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 220/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
387.     387/13.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
388.     388/13.06.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și prestează servicii pentru instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
389.     389/13.06.2002   LEGE pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 169/1997
390.     390/13.06.2002   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine
391.     391/14.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc
392.     392/14.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001
393.     393/14.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
394.     394/14.06.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988
395.     395/14.06.2002   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990
396.     396/14.06.2002   LEGE pentru ratificarea Convenției europene asupra cetățeniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997
397.     397/14.06.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre statele participante la Brigada multinațională în așteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operațiuni O.N.U. privind statutul forțelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001
398.     398/14.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2002 privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
399.     399/14.06.2002   LEGE pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și funcționării activităților legate de privatizările derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
400.     400/17.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată
401.     401/20.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri
402.     402/20.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
403.     403/20.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare
404.     404/20.06.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare
405.     405/20.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor "mpotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii
406.     406/20.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2002 privind încetarea aplicabilității unor facilități
407.     407/20.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României
408.     408/20.06.2002   LEGE privind înființarea Universității "Petre Andrei" din Iași
409.     409/20.06.2002   LEGE privind înființarea Universității "Danubius" din Galați
410.     410/20.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
411.     411/26.06.2002   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
412.     412/26.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind navigația civilă
413.     413/26.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
414.     414/26.06.2002   LEGE privind impozitul pe profit
415.     415/27.06.2002   LEGE privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
416.     416/27.06.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2001 dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002
417.     417/27.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
418.     418/27.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 16 ianuarie 2002
419.     419/27.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
420.     420/27.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar
421.     421/27.06.2002   LEGE privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
422.     422/27.06.2002   LEGE privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României
423.     423/27.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2000 privind finanțarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate și din bugetele locale a unor activități și programe în domeniul sănătății publice, desfășurate de organizații neguvernamentale
424.     424/27.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
425.     425/27.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării
426.     426/27.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
427.     427/27.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică
428.     428/27.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale
429.     429/27.06.2002   LEGE privind declararea ca oraș a comunei Băbeni, județul Vâlcea
430.     430/27.06.2002   LEGE privind înființarea comunei Ciocănești, județul Suceava
431.     431/27.06.2002   LEGE privind înființarea comunei Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița
432.     432/27.06.2002   LEGE privind înființarea comunei Iaslovăț, județul Suceava
433.     433/27.06.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Letonia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Riga la 27 noiembrie 2001
434.     434/27.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
435.     435/27.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2002 privind modificarea și completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 13 octombrie 1999
436.     436/27.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul operațional de țară PHARE 1997, Programul național PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), Programul național PHARE 1999 - partea a II-a
437.     437/27.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială
438.     438/27.06.2002   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica Arabă Egipt privind asistența judiciară în materie penală, transferul condamnaților și extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001
439.     439/27.06.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000
440.     440/27.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale
441.     441/27.06.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri și/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare și reparație generală a 100 vagoane de călători de către firma "Alstom - De Dietrich Feroviaire" din Franța, finanțat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca "Paribas" - Franța, contractat cu garanția statului
442.     442/27.06.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
443.     443/05.07.2002   LEGE privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București
444.     444/08.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare solteren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură
445.     445/08.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001
446.     446/08.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A
447.     447/08.07.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
448.     448/08.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
449.     449/08.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru susținerea și urgentarea acțiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
450.     450/08.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
451.     451/08.07.2002   LEGE pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000
452.     452/08.07.2002   LEGE pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Convenției (revizuită) asupra protecției maternității din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000
453.     453/08.07.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
454.     454/08.07.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol
455.     455/08.07.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea și completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată
456.     456/08.07.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
457.     457/08.07.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 232/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și prestează servicii pentru instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
458.     458/08.07.2002   LEGE privind calitatea apei potabile
459.     459/09.07.2002   LEGE privind Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară
460.     460/09.07.2002   LEGE privind Ordinul Virtutea Aeronautică și Medalia Virtutea Aeronautică
461.     461/09.07.2002   LEGE privind Ordinul Virtutea Maritimă și Medalia Virtutea Maritimă
462.     462/09.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice
463.     463/09.07.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declarațiilor de venit pe anul 2001
464.     464/09.07.2002   LEGE privind ratificarea Acordului dintre România și Regatul Spaniei pentru reglementarea și organizarea circulației forței de muncă între cele două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002
465.     465/09.07.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001
466.     466/09.07.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism
467.     467/09.07.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății
468.     468/09.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
469.     469/09.07.2002   LEGE privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
470.     470/09.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
471.     471/09.07.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale
472.     472/09.07.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice
473.     473/09.07.2002   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea și tratarea apei uzate în orașul Târgu Mureș, România", semnat la Bruxelles la 20 noiembrie 2001 și la București la 22 februarie 2002
474.     474/09.07.2002   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate și modernizarea rețelei de canalizare în orașul Timișoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 și la București la 22 februarie 2002
475.     475/09.07.2002   LEGE privind ratificarea Acordului dintre România și Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la acord, semnate la Singapore la 21 februarie 2002
476.     476/09.07.2002   LEGE pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene
477.     477/09.07.2002   LEGE privind ratificarea Acordului dintre România și Regatul Țărilor de Jos pentru exportul prestațiilor de securitate socială, semnat la București la 13 noiembrie 2001
478.     478/09.07.2002   LEGE pentru modificarea art. 29 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
479.     479/09.07.2002   LEGE privind modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
480.     480/09.07.2002   LEGE privind înființarea Universității "Bioterra" din București
481.     481/11.07.2002   LEGE privind înființarea Universității "Apollonia" din Iași
482.     482/11.07.2002   LEGE privind înființarea Universității Române de Științe și Arte "Gheorghe Cristea" din București
483.     483/11.07.2002   LEGE privind înființarea Universității "George Barițiu" din Brașov
484.     484/11.07.2002   LEGE privind înființarea Universității "Tibiscus" din Timișoara
485.     485/11.07.2002   LEGE privind înființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București
486.     486/11.07.2002   LEGE privind înființarea Universității "Emanuel" din Oradea
487.     487/11.07.2002   LEGEA sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice
488.     488/11.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști
489.     489/11.07.2002   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
490.     490/11.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
491.     491/11.07.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare
492.     492/11.07.2002   LEGE privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj
493.     493/11.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
494.     494/11.07.2002   LEGE privind declararea ca municipiu a orașului Toplița, județul Harghita
495.     495/11.07.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
496.     496/11.07.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali din România
497.     497/11.07.2002   LEGE privind înființarea comunei Comănești, județul Suceava
498.     498/11.07.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România
499.     499/11.07.2002   LEGE pentru aprobarea plății cotizației care îi revine României, în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare - Elemente inițiale -, adoptat la 11-12 iulie 1996 și amendat la 6-7 decembrie 2001
500.     500/11.07.2002   LEGE privind finanțele publice
501.     501/11.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
502.     502/11.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare, în scopul privatizării Societății Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanța
503.     503/11.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
504.     504/11.07.2002   LEGEA audiovizualului
505.     505/11.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare
506.     506/12.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
507.     507/12.07.2002   LEGE privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice
508.     508/12.07.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
509.     509/12.07.2002   LEGE privind agenții comerciali permanenți
510.     510/12.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenților economici din sectorul agricol
511.     511/12.07.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
512.     512/12.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate
513.     513/12.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
514.     514/12.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
515.     515/12.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale
516.     516/12.07.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilități care se acordă Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecție socială la domiciliul beneficiarilor
517.     517/12.07.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
518.     518/12.07.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
519.     519/12.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
520.     520/17.07.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
521.     521/17.07.2002   LEGE privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor
522.     522/17.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale
523.     523/17.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
524.     524/17.07.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
525.     525/17.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
526.     526/17.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieței RASDAQ și acordarea unei finanțări rambursabile de către Ministerul Finanțelor Publice
527.     527/17.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora
528.     528/17.07.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și serviciile în porturi
529.     529/23.09.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului european asupra instruirii și formării asistenților medicali, încheiat la Strasbourg la 25 octombrie 1967
530.     530/23.09.2002   LEGE privind înființarea comunei Negrilești, județul Bistrița-Năsăud
531.     531/23.09.2002   LEGE privind înființarea comunei Șimișna, județul Sălaj
532.     532/23.09.2002   LEGE privind înființarea comunei Cămin, județul Satu Mare
533.     533/23.09.2002   LEGE pentru modificarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății
534.     534/23.09.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
535.     535/23.09.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
536.     536/23.09.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid
537.     537/24.09.2002   LEGE privind înființarea comunei Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud
538.     538/27.09.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2001 privind înființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București
539.     539/27.09.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2001 privind înființarea Universității "Emanuel" din Oradea
540.     540/27.09.2002   LEGE privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
541.     541/27.09.2002   LEGE privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
542.     542/01.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
543.     543/01.10.2002   LEGE privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni
544.     544/01.10.2002   LEGE privind schimbarea denumirii comunei Viișoara, județul Neamț, în Alexandru cel Bun
545.     545/01.10.2002   LEGE privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
546.     546/14.10.2002   LEGE privind grațierea și procedura acordării grațierii
547.     547/14.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ
548.     548/14.10.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2002 privind trecerea unor instituții de cultură în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
549.     549/14.10.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
550.     550/14.10.2002   LEGE privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
551.     551/14.10.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Turcia în domeniul securității sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999
552.     552/14.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale"
553.     553/14.10.2002   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind protecția mediului la Tratatul asupra Antarcticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991
554.     554/14.10.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
555.     555/15.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2002 pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
556.     556/15.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2002 pentru modificarea Legii apărării naționale a României nr. 45/1994
557.     557/15.10.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România
558.     558/15.10.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România
559.     559/16.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la București la 24 iulie 2002, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la București la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la București la 17 ianuarie 2000
560.     560/16.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la București la 4 decembrie 2001
561.     561/16.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO 0103, semnat la București la 4 decembrie 2001
562.     562/16.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2002 pentru prorogarea termenelor prevăzute în Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret
563.     563/16.10.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 3 aprilie 2002, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare rurală
564.     564/16.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerț exterior și promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum și a aparatului de lucru al Guvernului
565.     565/16.10.2002   LEGE pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, precum și a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000
566.     566/16.10.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la București la 8 martie 2002
567.     567/16.10.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2002 privind ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri și construcția variantei de ocolire a municipiului Pitești, semnat la București la 31 decembrie 2001
568.     568/16.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2002 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administrației Naționale a Drumurilor și reabilitarea drumurilor) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 noiembrie 1996
569.     569/23.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la București la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001-RO 9915, semnat la București la 30 decembrie 1999
570.     570/23.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul de Interne
571.     571/23.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistență în domeniul securității nucleare-RO 0110, semnat la București la 19 decembrie 2001
572.     572/23.10.2002   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966, semnat la Ankara la 19 februarie 2002
573.     573/23.10.2002   LEGE pentru acceptarea Amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.95 (46) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 27 aprilie 2001
574.     574/23.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2002 pentru modificarea și completarea Codului penal
575.     575/23.10.2002   LEGE privind participarea României la grupul de cooperare înființat prin acordul parțial deschis pentru prevenirea, protecția și organizarea ajutorului împotriva riscurilor naturale și tehnologice majore (Acordul EUR-OPA Riscuri majore), instituit prin Rezoluția (87) 2, adoptată la 20 martie 1987 de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei
576.     576/23.10.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"
577.     577/23.10.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Națională "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A. pentru anul 2001
578.     578/23.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
579.     579/23.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
580.     580/23.10.2002   LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
581.     581/23.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2001 (RO 0104 - RO 0109), semnat la București la 4 decembrie 2001
582.     582/24.10.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind protecția informațiilor secrete din domeniul apărării, semnat la București la 9 aprilie 2002
583.     583/24.10.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Batalionului multinațional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002
584.     584/29.10.2002   LEGE privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
585.     585/29.10.2002   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale
586.     586/29.10.2002   LEGE pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
587.     587/29.10.2002   LEGE pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
588.     588/29.10.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2002 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A. București de la Agenția Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
589.     589/29.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni
590.     590/29.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
591.     591/29.10.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
592.     592/29.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
593.     593/29.10.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
594.     594/29.10.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
595.     595/29.10.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și care se află în proces de privatizare
596.     596/29.10.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
597.     597/29.10.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
598.     598/04.11.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților cultului mozaic
599.     599/06.11.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
600.     600/06.11.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
601.     601/06.11.2002   LEGE pentru completarea Legii nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează
602.     602/06.11.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor
603.     603/06.11.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996
604.     604/06.11.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor
605.     605/06.11.2002   LEGE privind înființarea comune Crizbav, județul Brașov
606.     606/06.11.2002   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 25 martie 2002
607.     607/06.11.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la București la 7 iunie 2002
608.     608/06.11.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0102, semnat la București la 4 decembrie 2001
609.     609/06.11.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre România ș i Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi și spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici și mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002 și la Bruxelles la 28 iunie 2002
610.     610/06.11.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 7 iunie 2002
611.     611/13.11.2002   LEGE privind aderarea României la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum și la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000
612.     612/13.11.2002   LEGE pentru formularea unei declarații privind recunoașterea de către România a competenței Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965
613.     613/13.11.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării din România și Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa Centrală și Orientală al Agenției Universitare a Francofoniei, semnat la București la 15 noiembrie 2001
614.     614/13.11.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic
615.     615/13.11.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare
616.     616/13.11.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
617.     617/13.11.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor și instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală în domeniul alcoolului și al băuturilor alcoolice
618.     618/13.11.2002   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
619.     619/13.11.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
620.     620/13.11.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
621.     621/13.11.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
622.     622/19.11.2002   LEGE pentru acceptarea unor amendamente adoptate de Organizația Maritimă Internațională la Londra la 26 mai 2000, respectiv la 5 decembrie 2000, la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974
623.     623/19.11.2002   LEGE pentru ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999
624.     624/19.11.2002   LEGE pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluții de către Organizația Maritimă Internațională la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 și, respectiv, la 6 iunie 2001 la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum și a Codului internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.98 (73) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 5 decembrie 2000
625.     625/19.11.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 și la București la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat și public
626.     626/19.11.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală și de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000
627.     627/19.11.2002   LEGE privind producerea și comercializarea hameiului
628.     628/19.11.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
629.     629/19.11.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
630.     630/27.11.2002   LEGEA cinematografiei
631.     631/27.11.2002   LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
632.     632/27.11.2002   LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
633.     633/07.12.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
634.     634/07.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
635.     635/07.12.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul Europei privind înființarea și funcționarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la București, semnat la Strasbourg la 23 aprilie 2002
636.     636/07.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate
637.     637/07.12.2002   LEGE cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței
638.     638/07.12.2002   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societății Comerciale "Petrotel" - S.A. Ploiești, prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/1997, și la protecția mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiești ca urmare a declanșării procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul petrolier
639.     639/07.12.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă
640.     640/07.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
641.     641/07.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale
642.     642/07.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale
643.     643/07.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
644.     644/07.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice
645.     645/07.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării
646.     646/07.12.2002   LEGE privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
647.     647/07.12.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
648.     648/07.12.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar
649.     649/07.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2002 privind completarea alin. (1) al art. XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
650.     650/07.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
651.     651/07.12.2002   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Stockholm la 29 mai 2002
652.     652/07.12.2002   LEGE pentru aderarea României la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi cu privire la finanțarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transportului pe distanțe lungi al poluanților atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984
653.     653/07.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
654.     654/07.12.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2002 pentru încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă
655.     655/07.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2002 privind achiziționarea dintr-o singură sursă a produselor și serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor și documentelor de legitimare ale polițiștilor
656.     656/07.12.2002   LEGE pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
657.     657/07.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2002 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2002
658.     658/16.12.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2002 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 24 septembrie 2002
659.     659/16.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2002 privind revenirea în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, județul Dolj, din patrimoniul Societății Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A.
660.     660/16.12.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
661.     661/16.12.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
662.     662/16.12.2002   LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
663.     663/16.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
664.     664/16.12.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2002 pentru modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire
665.     665/16.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
666.     666/16.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
667.     667/16.12.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 13 septembrie 2002
668.     668/16.12.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere, convenite prin Scrisoarea părții române din 12 august 2002 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 28 august 2002
669.     669/16.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă "Romline" - S.A. Constanța
670.     670/16.12.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
671.     671/19.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
672.     672/19.12.2002   LEGE privind auditul public intern
673.     673/19.12.2002   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale
674.     674/19.12.2002   LEGE privind declararea ca oraș a comunei Ghimbav, județul Brașov
675.     675/19.12.2002   LEGE pentru înființarea comunei Bărăganu, județul Constanța, prin reorganizarea comunei Mereni
676.     676/19.12.2002   LEGE pentru înființarea comunei Titești, județul Vâlcea, prin reorganizarea comunei Perișani
677.     677/19.12.2002   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere
678.     678/19.12.2002   LEGE pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
679.     679/19.12.2002   LEGE privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării
680.     680/19.12.2002   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
681.     681/19.12.2002   LEGE privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000, și pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A 741 (18) din 4 noiembrie 1993
682.     682/19.12.2002   LEGE privind protecția martorilor
683.     683/19.12.2002   LEGE pentru completarea Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 15 septembrie 2019, 9:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro