Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2003 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/09.01.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justiției, Ministerul de Interne și Ministerul Public
2.     2/09.01.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
3.     3/09.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
4.     4/09.01.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
5.     5/09.01.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
6.     6/09.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2002 privind unele măsuri de accelerare a acțiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere
7.     7/09.01.2003   LEGE pentru ratificarea Protocolului nr. 13 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002
8.     8/09.01.2003   LEGE privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural
9.     9/09.01.2003   LEGE privind Ordinul Meritul Sportiv și Medalia Meritul Sportiv
10.     10/09.01.2003   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
11.     11/09.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat și public, semnat la București la 13 septembrie 2002 între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
12.     12/09.01.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
13.     13/09.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială "LUKoil Black Sea România" - S.R.L. București și Societatea Comercială "Petrotel LUKoil" - S.A. Ploiești
14.     14/09.01.2003   LEGE Legea partidelor politice
15.     15/09.01.2003   LEGE privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
16.     16/09.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
17.     17/09.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
18.     18/09.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparenței în domeniul ajutorului de stat și al relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
19.     19/09.01.2003   LEGE privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES
20.     20/13.01.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la București la 28 mai 2002
21.     21/13.01.2003   LEGE privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societății Naționale de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A.
22.     22/13.01.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
23.     23/13.01.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967
24.     24/13.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
25.     25/13.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România
26.     26/13.01.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002
27.     27/13.01.2003   LEGE pentru înființarea comunei Tămășeu, județul Bihor, prin reorganizarea comunei Biharia
28.     28/13.01.2003   LEGE pentru înființarea comunei Paleu, județul Bihor, prin reorganizarea comunei Cetariu
29.     29/13.01.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
30.     30/13.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agenției Naționale pentru Locuințe, respectiv în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului de Interne
31.     31/13.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe șantierele de construcții
32.     32/13.01.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
33.     33/13.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval" - S.A. Constanța
34.     34/13.01.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național
35.     35/13.01.2003   LEGE privind acordarea unor drepturi bănești personalului militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul României
36.     36/13.01.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
37.     37/13.01.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
38.     38/20.01.2003   LEGE privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
39.     39/21.01.2003   LEGE privind prevenirea și combaterea criminalității organizate
40.     40/21.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2002 privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanțelor Publice
41.     41/21.01.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
42.     42/21.01.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
43.     43/21.01.2003   LEGE privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
44.     44/21.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
45.     45/21.01.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2002 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal și unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale
46.     46/21.01.2003   LEGEA drepturilor pacientului
47.     47/21.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere și măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri
48.     48/21.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
49.     49/21.01.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
50.     50/21.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice
51.     51/21.01.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță
52.     52/21.01.2003   LEGE privind transparența decizională în administrația publică
53.     53/24.01.2003   LEGE Codul muncii
54.     54/24.01.2003   LEGEA sindicatelor
55.     55/24.01.2003   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 8 iulie 2002
56.     56/13.02.2003   LEGE pentru ratificarea Convenției europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, și acceptarea Protocolului de amendare a Convenției europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998
57.     57/28.02.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor și Locuinței
58.     58/28.02.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
59.     59/11.03.2003   LEGE pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000
60.     60/11.03.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi
61.     61/11.03.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 43/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului
62.     62/11.03.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
63.     63/11.03.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractual comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
64.     64/11.03.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2002 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002
65.     65/11.03.2003   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal
66.     66/11.03.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2002 pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
67.     67/11.03.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază
68.     68/11.03.2003   LEGE privind acceptarea Codului pentru construc ția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.20(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 și 2000 referitoare la acesta
69.     69/11.03.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 17 iulie 2002
70.     70/11.03.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002
71.     71/11.03.2003   LEGE pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.5(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 și 2000 referitoare la acesta
72.     72/11.03.2003   LEGE pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 17 iunie 1983 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1999 și 2000 referitoare la acesta
73.     73/11.03.2003   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părți pentru noi concesii reciproce în domeniul comerțului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
74.     74/12.03.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
75.     75/12.03.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2002 privind plata obligațiilor bugetare scadente la data de 25 decembrie 2002
76.     76/12.03.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
77.     77/12.03.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantațiilor vitipomicole abandonate
78.     78/12.03.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
79.     79/12.03.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
80.     80/12.03.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
81.     81/12.03.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/1999 pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996
82.     82/13.03.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
83.     83/13.03.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
84.     84/18.03.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv
85.     85/18.03.2003   LEGEA MINELOR
86.     86/18.03.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București la 8 martie 2002
87.     87/18.03.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor
88.     88/18.03.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul operațional de țară PHARE 1996, Programul național PHARE 1998, Programul național PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecției sociale și de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III
89.     89/18.03.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
90.     90/18.03.2003   LEGE privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
91.     91/18.03.2003   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998
92.     92/18.03.2003   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
93.     93/18.03.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Naționale care a participat la activitățile desfășurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO
94.     94/18.03.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003
95.     95/18.03.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale
96.     96/18.03.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale
97.     97/21.03.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
98.     98/21.03.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
99.     99/21.03.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2002 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
100.     100/21.03.2003   LEGE privind înființarea Universității Europene "Drăgan" din Lugoj
101.     101/24.03.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
102.     102/27.03.2003   LEGE pentru înființarea comunei Sânnicolau Român, județul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa
103.     103/27.03.2003   LEGE pentru înființarea comunei Sâmbăta de Sus, județul Brașov, prin reorganizarea comunei Voila
104.     104/27.03.2003   LEGE privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
105.     105/02.04.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
106.     106/02.04.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
107.     107/02.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A
108.     108/02.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului de Interne și a structurilor subordonate acestuia
109.     109/02.04.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
110.     110/02.04.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte
111.     111/02.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor
112.     112/02.04.2003   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat și interguvernamental în perioada 1949-1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002
113.     113/02.04.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, privind modificarea art. 1 din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind protecția reciprocă a schimbului de informații militare secrete de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997
114.     114/08.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2003 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să încheie acte adiționale la contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni pentru înstrăinarea acțiunii nominative de control după transformarea acesteia în acțiune comună
115.     115/08.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
116.     116/08.04.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
117.     117/08.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acțiuni deținute de Societatea Comercială "Electrica" - S.A
118.     118/08.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2003 privind finanțarea unui obiectiv de investiții situat în municipiul Pașcani, județul Iași
119.     119/08.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate
120.     120/11.04.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la București la 8 martie 2002
121.     121/11.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanțarea Proiectului de eficiență energetică, semnat la București la 18 octombrie 2002
122.     122/11.04.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre România și Comunitățile Europene privind asocierea României la cel de-al șaselea Program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spațiului European de Cercetare și Inovare (2002-2006) și la cel de-al șaselea Program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activități de cercetare și instruire cu scopul de a contribui la crearea Spațiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002
123.     123/11.04.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croația la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, și a Protocolului adițional nr. 12 la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002
124.     124/11.04.2003   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965
125.     125/11.04.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Bosnia și Herțegovina privind comerțul și colaborarea economică, semnat la București la 14 mai 2002
126.     126/11.04.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Sistem integrat de management al deșeurilor în municipiul Râmnicu Vâlcea, România", semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 11 aprilie 2002
127.     127/11.04.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Tratarea apei potabile și a apei uzate din municipiul Brașov și localitățile învecinate situate în județul Brașov, România", semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 7 iunie 2002
128.     128/11.04.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la Lisabona la 26 septembrie 2002
129.     129/11.04.2003   LEGE privind modificarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Convențieicadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980
130.     130/11.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Național Anticorupție și instanțelor judecătorești care își desfășoară activitatea în Palatul de Justiție din municipiul București
131.     131/11.04.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare
132.     132/11.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
133.     133/11.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha
134.     134/11.04.2003   LEGE pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România și a art. 39 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate
135.     135/11.04.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților
136.     136/14.04.2003   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat
137.     137/14.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
138.     138/14.04.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
139.     139/14.04.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2002 pentru modificarea art. 138 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
140.     140/14.04.2003   LEGE pentru înființarea comunei Roșiori prin reorganizarea comunei Diosig, județul Bihor
141.     141/14.04.2003   LEGE privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni
142.     142/14.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale pe anul 2002
143.     143/14.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare
144.     144/14.04.2003   LEGE pentru înființarea comunei Traian, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Grivița
145.     145/14.04.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul național PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 și Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001
146.     146/14.04.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a țărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la București la 23 octombrie 2002
147.     147/14.04.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de apă potabilă și a celui al apelor uzate în orașul Pașcani, România", semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 18 decembrie 2001
148.     148/14.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002
149.     149/14.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
150.     150/14.04.2003   LEGEA creditului agricol pentru producție
151.     151/14.04.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
152.     152/14.04.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru întărirea capacității agențiilor de implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficiențelor în România", semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 17 iunie 2002
153.     153/16.04.2003   LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 22 februarie 2002 și la Bruxelles la 29 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului național DN 6 și studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 și la București la 1 iunie 2001
154.     154/16.04.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Drobeta-Turnu Severin- Lugoj a drumului național DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 și la București la 17 aprilie 2002
155.     155/16.04.2003   LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României și Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la București la 14 august 2001 și la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București-Cernavodă, România", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000
156.     156/16.04.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
157.     157/16.04.2003   LEGE pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul României și Comisia Europeană la memorandumurile de finanțare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 14 mai 2002
158.     158/16.04.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/1998
159.     159/16.04.2003   LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 11 aprilie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București-Giurgiu, România", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000
160.     160/16.04.2003   LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României și Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la București la 14 august 2001 și la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București- Giurgiu, România", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000
161.     161/19.04.2003   LEGE privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
162.     162/22.04.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6, semnat la București la 17 mai 2002
163.     163/22.04.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene, semnat la București la 20 iulie 2002
164.     164/22.04.2003   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la Kiev la 15 martie 2002, la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
165.     165/22.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziții din Legea cetățeniei române nr. 21/1991
166.     166/22.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomați
167.     167/22.04.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
168.     168/05.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2002 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora
169.     169/05.05.2003   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
170.     170/05.05.2003   LEGE pentru înființarea comunei Vlădeni prin reorganizarea comunei Dărmănești, județul Dâmbovița
171.     171/05.05.2003   LEGE pentru înființarea comunei Șerbăuți prin reorganizarea comunei Calafindești, județul Suceava
172.     172/05.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
173.     173/05.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Național Anticorupție și instanțelor judecătorești care își desfășoară activitatea în Palatul de Justiție din municipiul București
174.     174/09.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Convenției complementare dintre Ministerul de Interne din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finanțării lucrărilor de reparații, amenajări și dotări cu mobilier și material didactic a localului Școlii de Aplicație a Jandarmeriei Române, semnată la București la 9 iulie 2002
175.     175/09.05.2003   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970
176.     176/09.05.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului general dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investițional, tehnico-științific, cultural, sportiv și de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002
177.     177/09.05.2003   LEGE pentru asigurarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente Programului SAPARD - Măsura 2.1 - Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale
178.     178/09.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
179.     179/09.05.2003   LEGE privind cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul protecției mediului înconjurător
180.     180/09.05.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
181.     181/09.05.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
182.     182/09.05.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 40/2002 pentru modificarea și completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
183.     183/09.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate
184.     184/09.05.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2002 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România, precum și ale personalului acestora
185.     185/09.05.2003   LEGE pentru înființarea comunei Râca, prin reorganizarea comunei Popești, județul Argeș
186.     186/09.05.2003   LEGE privind promovarea culturii scrise
187.     187/09.05.2003   LEGE privind competența de jurisdicție, recunoașterea și executarea în România a hotărârilor în materie civilă și comercială pronunțate în statele membre ale Uniunii Europene
188.     188/09.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2002 pentru modificarea alin. (6) și (7) ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
189.     189/13.05.2003   LEGE privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială
190.     190/13.05.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2002 privind înființarea Societății Comerciale "Melana IV" - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor
191.     191/13.05.2003   LEGE privind infracțiunile la regimul transportului naval
192.     192/13.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale
193.     193/13.05.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
194.     194/13.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea și completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și serviciile publice de salubrizare a localităților
195.     195/13.05.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000
196.     196/13.05.2003   LEGE privind prevenirea și combaterea pornografiei
197.     197/13.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea alin. (3) al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
198.     198/13.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
199.     199/15.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
200.     200/16.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul
201.     201/16.05.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
202.     202/16.05.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice
203.     203/16.05.2003   LEGE privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
204.     204/16.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni
205.     205/16.05.2003   LEGE pentru înființarea comunei Negrilești, prin reorganizarea comunei Bârsești, județul Vrancea
206.     206/16.05.2003   LEGE pentru înființarea comunei Ploscuțeni, prin reorganizarea comunei Homocea, județul Vrancea
207.     207/16.05.2003   LEGE pentru înființarea comunei Popești, prin reorganizarea comunei Urechești, județul Vrancea
208.     208/16.05.2003   LEGE pentru înființarea comunei Păulești, prin reorganizarea comunei Tulnici, județul Vrancea
209.     209/16.05.2003   LEGE pentru înființarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, județul Suceava
210.     210/16.05.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
211.     211/16.05.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
212.     212/21.05.2003   LEGE pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
213.     213/22.05.2003   LEGE pentru ratificarea Convenției europene asupra promovării serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000
214.     214/22.05.2003   LEGE pentru ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional, semnat la Roma la 11 decembrie 2002, la Acordul cu privire la Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998
215.     215/22.05.2003   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea accesului internațional la justiție, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980
216.     216/22.05.2003   LEGE privind aderarea României la Convenția europeană asupra recunoașterii și executării hotărârilor în materie de încredințare a copiilor și de restabilire a încredințării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980
217.     217/22.05.2003   LEGE pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
218.     218/22.05.2003   LEGE privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociația Forțelor de Poliție și Jandarmerie Europene și Mediteraneene cu Statut Militar
219.     219/22.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
220.     220/22.05.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
221.     221/22.05.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
222.     222/22.05.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, de reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere
223.     223/23.05.2003   LEGE privind ratificarea Acordului dintre România și Republica Cehă în domeniul securității sociale, semnat la București la 24 septembrie 2002
224.     224/23.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la București și la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București la Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 și la București la 19 decembrie 2000, și pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
225.     225/23.05.2003   LEGE privind trecerea cu titlu gratuit a unei părți dintr-un imobil, situat în municipiul București, din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe
226.     226/23.05.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granița ungară până la Simeria și studiile adiacente, România", semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2001 și la București la 17 aprilie 2002
227.     227/23.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
228.     228/23.05.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
229.     229/23.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
230.     230/23.05.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
231.     231/23.05.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deține și folosi sigilii cu stema României și timbru sec instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul național de învățământ
232.     232/31.05.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
233.     233/31.05.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
234.     234/02.06.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2003 pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finanțarea unor acțiuni de integrare economică și culturală între România și Republica Moldova
235.     235/02.06.2003   LEGE privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării și Prognozei a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internațional al Expozițiilor (B.I.E.)
236.     236/02.06.2003   LEGE privind organizarea pieței tutunului brut în România
237.     237/02.06.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenților economici
238.     238/02.06.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor
239.     239/06.06.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
240.     240/06.06.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
241.     241/06.06.2003   LEGE pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
242.     242/06.06.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor
243.     243/06.06.2003   LEGE privind modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a drumului național DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova- Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
244.     244/10.06.2003   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilități populației pentru plata energiei termice
245.     245/10.06.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
246.     246/10.06.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
247.     247/10.06.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare
248.     248/10.06.2003   LEGE pentru completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, republicată
249.     249/10.06.2003   LEGE pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
250.     250/10.06.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
251.     251/10.06.2003   LEGE privind aprobarea plafonului de îndatorare publică internă a României pentru anul 2003
252.     252/10.06.2003   LEGE privind registrul unic de control
253.     253/10.06.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
254.     254/10.06.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcțiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 și neterminate până la data de 1 iulie 2002
255.     255/10.06.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea și completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
256.     256/10.06.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România
257.     257/13.06.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind transportul maritim, semnat la Cairo la 15 octombrie 2002
258.     258/13.06.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni
259.     259/13.06.2003   LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Moreni, județul Dâmbovița
260.     260/13.06.2003   LEGE pentru înființarea satului Hemieni, comuna Pârjol, județul Bacău
261.     261/13.06.2003   LEGE pentru înființarea comunei Dochia prin reorganizarea comunei Girov, județul Neamț
262.     262/13.06.2003   LEGE pentru înființarea comunei Poiana Ilvei prin reorganizarea comunei Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud
263.     263/13.06.2003   LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Miercurea Nirajului, județul Mureș
264.     264/13.06.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
265.     265/13.06.2003   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
266.     266/13.06.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
267.     267/13.06.2003   LEGE pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora și a art. 13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
268.     268/13.06.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
269.     269/17.06.2003   LEGE privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României
270.     270/18.06.2003   LEGEA spitalelor
271.     271/23.06.2003   LEGE pentru ratificarea protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 și la Gothenburg la 1 decembrie 1999
272.     272/23.06.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
273.     273/23.06.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităților
274.     274/23.06.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
275.     275/23.06.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
276.     276/23.06.2003   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării
277.     277/23.06.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării
278.     278/23.06.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului
279.     279/24.06.2003   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
280.     280/24.06.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
281.     281/24.06.2003   LEGE privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale
282.     282/26.06.2003   LEGE privind înființarea Universității Ecologice din București
283.     283/26.06.2003   LEGE pentru ratificarea Protocolului opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999
284.     284/26.06.2003   LEGE pentru ratificarea Convenției consulare dintre România și Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002
285.     285/26.06.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
286.     286/27.06.2003   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
287.     287/27.06.2003   LEGE pentru aderarea României la articolul 1, în forma modificată, adoptat la Geneva la 21 decembrie 2001, la Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor-capcană și altor dispozitive, în forma modificată, adoptat la Geneva la 3 mai 1996 (Protocolul II modificat la 3 mai 1996), și la Protocolul adițional privind armele laser care pot provoca orbirea (Protocolul IV), adoptat la Viena la 13 octombrie 1995, ale Convenției privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, adoptată la Geneva la 10 octombrie 1980
288.     288/27.06.2003   LEGE pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înființarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 și aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO) din 4-6 noiembrie 1997
289.     289/27.06.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
290.     290/27.06.2003   LEGE privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
291.     291/27.06.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A
292.     292/27.06.2003   LEGE privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale
293.     293/27.06.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
294.     294/27.06.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995
295.     295/30.06.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha
296.     296/30.06.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A.
297.     297/30.06.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2002 pentru modificarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A
298.     298/30.06.2003   LEGE pentru ratificarea Actului adițional nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la București la 5 mai 2003 și la Paris la 12 mai 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999
299.     299/01.07.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
300.     300/04.07.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internaționale, semnat la București la 26 noiembrie 2002
301.     301/04.07.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait privind statutul Forțelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 și 11 martie 2003
302.     302/04.07.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei pentru implementarea în comun (JI) și a Acordului asupra proiectului "Dezvoltarea utilităților municipale - sistemul de încălzire din Făgăraș - faza a doua - CT5, CT6, CT7, CT8, județul Brașov", semnate la Oslo la 21 decembrie 2001
303.     303/04.07.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2003 pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2002 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, semnat la București și la Bruxelles la 1 aprilie 2003
304.     304/04.07.2003   LEGE pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice
305.     305/08.07.2003   LEGE privind organizarea pieței plantelor ornamentale și a produselor din floricultură pe principiile comunitare de piață
306.     306/08.07.2003   LEGE pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
307.     307/08.07.2003   LEGE pentru completarea art. 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
308.     308/08.07.2003   LEGE privind aprobarea afilierii Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la Asociația Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (AMSPO)
309.     309/08.07.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor
310.     310/08.07.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
311.     311/08.07.2003   LEGEA muzeelor și a colecțiilor publice
312.     312/08.07.2003   LEGE privind producerea și valorificarea legumelor de câmp
313.     313/08.07.2003   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, precum și a contului anual de execuție a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 2001
314.     314/08.07.2003   LEGE pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
315.     315/08.07.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
316.     316/08.07.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare
317.     317/08.07.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale
318.     318/08.07.2003   LEGEA energiei electrice
319.     319/08.07.2003   LEGE privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
320.     320/08.07.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală
321.     321/08.07.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare
322.     322/08.07.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
323.     323/08.07.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
324.     324/08.07.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
325.     325/08.07.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea și completarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate
326.     326/08.07.2003   LEGE privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști
327.     327/08.07.2003   LEGE privind Ordinul Mihai Viteazul
328.     328/08.07.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare
329.     329/08.07.2003   LEGE privind exercitarea profesiei de detectiv particular
330.     330/08.07.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2002 privind societățile de credit ipotecar
331.     331/08.07.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
332.     332/08.07.2003   LEGE privind afilierea Direcției generale de informații a apărării la Agenția Sisteme de Culegere și Exploatare a Informațiilor pentru Câmpul de Luptă și autorizarea plății cotizației anuale
333.     333/08.07.2003   LEGE privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
334.     334/08.07.2003   LEGE pentru înființarea comunei Groșii Țibleșului, județul Maramureș, prin reorganizarea comunei Suciu de Sus
335.     335/08.07.2003   LEGE pentru înființarea comunei Nenciulești, județul Teleorman, prin reorganizarea comunei Mavrodin
336.     336/08.07.2003   LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Săliște, județul Sibiu
337.     337/08.07.2003   LEGE pentru înființarea comunei Coșula, județul Botoșani, prin reorganizarea comunei Copălău
338.     338/08.07.2003   LEGE pentru înființarea comunei Chibed, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Ghindari
339.     339/08.07.2003   LEGE pentru înființarea comunei Fântâna Mare, județul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei
340.     340/08.07.2003   LEGE pentru înființarea comunei Ruginoasa, județul Neamț, prin reorganizarea comunei Dulcești
341.     341/08.07.2003   LEGE pentru înființarea comunei Vulturești, județul Argeș, prin reorganizarea comunei Hârtiești
342.     342/08.07.2003   LEGE pentru înființarea comunei Lozna, județul Botoșani, prin reorganizarea comunei Dersca
343.     343/08.07.2003   LEGE pentru înființarea comunei Dimăcheni, județul Botoșani, prin reorganizarea comunei Corlăteni
344.     344/08.07.2003   LEGE pentru înființarea comunei Cândești, județul Botoșani, prin reorganizarea comunei Mihăileni
345.     345/10.07.2003   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind înființarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanța (România) la Omisalj (Croația), dintre România, Republica Federală Iugoslavia și Republica Croația, semnat la București la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999
346.     346/10.07.2003   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2001
347.     347/10.07.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților
348.     348/10.07.2003   LEGEA POMICULTURII
349.     349/10.07.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
350.     350/10.07.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994
351.     351/10.07.2003   LEGE pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
352.     352/10.07.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Academiei Române de Aviație
353.     353/10.07.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
354.     354/10.07.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
355.     355/10.07.2003   LEGE privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național
356.     356/11.07.2003   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
357.     357/11.07.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
358.     358/11.07.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale
359.     359/02.09.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2003 privind modificarea unor dispoziții din Codul de procedură penală
360.     360/02.09.2003   LEGE privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
361.     361/19.09.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol și scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiții "Deponeu ecologic zonal, județul Timiș"
362.     362/19.09.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2003 pentru perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase în România
363.     363/19.09.2003   LEGE privind finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor
364.     364/19.09.2003   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
365.     365/19.09.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la asistența sub formă de grant din Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orașele Baia Mare, Botoșani, DrobetaTurnu Severin, Galați, Deva și Hunedoara, România", semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002 și la București la 11 martie 2003
366.     366/19.09.2003   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002
367.     367/19.09.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 18 martie 2002, și a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 18 martie 2002
368.     368/19.09.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002
369.     369/19.09.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat la București la 20 februarie 2003
370.     370/19.09.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere suplimentar, convenite la București și Washington prin Scrisoarea părții române din 9 aprilie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 25 aprilie 2003
371.     371/19.09.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate și a stației de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de NordVest, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 și la București la 31 martie 2003
372.     372/19.09.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 și la București la 31 martie 2003
373.     373/19.09.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și al apei uzate în municipiul Sibiu, județul Sibiu, România", semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002 și la București la 31 martie 2003
374.     374/22.09.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Organizația Internațională pentru Migrație privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat la București la 28 iunie 2002
375.     375/22.09.2003   LEGE pentru organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției
376.     376/30.09.2003   LEGE pentru înființarea comunei Cazasu prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, județul Brăila
377.     377/30.09.2003   LEGE pentru înființarea comunei Malu prin reorganizarea comunei Vedea, județul Giurgiu
378.     378/30.09.2003   LEGE pentru înființarea comunei Coșna prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava
379.     379/30.09.2003   LEGE privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
380.     380/30.09.2003   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică și termică
381.     381/30.09.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
382.     382/30.09.2003   LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Sărmașu, județul Mureș
383.     383/30.09.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor
384.     384/30.09.2003   LEGE privind înființarea comunei Tomești prin reorganizarea comunei Cârța, județul Harghita
385.     385/30.09.2003   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției
386.     386/30.09.2003   LEGE pentru modificarea și completarea art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
387.     387/30.09.2003   LEGE privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
388.     388/30.09.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
389.     389/30.09.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
390.     390/30.09.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale
391.     391/30.09.2003   LEGE privind declararea ca municipiu a orașului Beiuș, județul Bihor
392.     392/30.09.2003   LEGE pentru stabilirea parității între dolarul cliring și dolarul S.U.A., cu scopul stingerii obligațiilor ce derivă din scrisorile de contragaranție, exprimate în dolari cliring, pe relația Republica Islamică Iran
393.     393/07.10.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 14 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003
394.     394/07.10.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003
395.     395/07.10.2003   LEGE pentru ratificarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, la Bruxelles la 30 ianuarie 2003 și la București la 28 martie 2003, dintre Guvernul României și Comisia Europeană la memorandumurile de finanțare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeană în anii 2000, 2001, 2002 și încă nefinalizate
396.     396/07.10.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre România și Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003
397.     397/07.10.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre România și Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003
398.     398/07.10.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre România și Bosnia și Herțegovina, semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003
399.     399/07.10.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanțare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
400.     400/07.10.2003   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 31 ianuarie 2003, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare forestieră
401.     401/07.10.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
402.     402/07.10.2003   LEGE privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
403.     403/07.10.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate
404.     404/07.10.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
405.     405/13.10.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
406.     406/13.10.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine
407.     407/17.10.2003   LEGE pentru înființarea comunei Ghindăoani prin reorganizarea comunei Bălțătești, județul Neamț
408.     408/17.10.2003   LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Roznov, județul Neamț
409.     409/17.10.2003   LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș
410.     410/17.10.2003   LEGE privind declararea ca oraș a comunei Berbești, județul Vâlcea
411.     411/20.10.2003   LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la București la 10 aprilie 2002 și la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor și modernizarea Stației de epurare a apelor uzate București», România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
412.     412/20.10.2003   LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001
413.     413/20.10.2003   LEGE privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington și plata cotizației de membru
414.     414/20.10.2003   LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europeane în domeniul calității apei și protecției mediului în municipiul Iași, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001
415.     415/20.10.2003   LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la București la 7 august 2002 și la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000
416.     416/20.10.2003   LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureș, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
417.     417/20.10.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea stației de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, județul Buzău, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 și la București la 31 martie 2003
418.     418/20.10.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare și a stației de epurare în municipiul Piatra-Neamț, România", semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 și la București la 31 martie 2003
419.     419/20.10.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecției minorităților naționale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002
420.     420/20.10.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituțiile militare de învățământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituțiile civile de învățământ și a stagiului efectuat în funcții militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcțiilor civile
421.     421/20.10.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare pentru Situații de Urgență Civil-Militare în Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001
422.     422/20.10.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătății și Familiei și Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA și tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
423.     423/20.10.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
424.     424/20.10.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului către Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale
425.     425/20.10.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
426.     426/20.10.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
427.     427/20.10.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
428.     428/20.10.2003   LEGE pentru completarea art. 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
429.     429/23.10.2003   LEGE de revizuire a Constituției României
430.     430/27.10.2003   LEGE pentru aderarea României la Acordul privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, așa cum a fost modificat la 1 iulie 2002
431.     431/27.10.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
432.     432/27.10.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
433.     433/27.10.2003   LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
434.     434/27.10.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2002 (2002/000-586.01-2002/000-586.06), semnat la București la 11 decembrie 2002
435.     435/27.10.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, semnat la București la 11 decembrie 2002
436.     436/27.10.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, semnat la București la 11 decembrie 2002
437.     437/27.10.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 20 martie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP)
438.     438/27.10.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistență comunitară în domeniul securității nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la București la 23 ianuarie 2003
439.     439/27.10.2003   LEGE privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003
440.     440/27.10.2003   LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003
441.     441/27.10.2003   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind învățământul rural, semnat la București la 23 mai 2003
442.     442/27.10.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Teheran la 26 ianuarie 2003
443.     443/12.11.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acțiune în domeniul sănătății publice (2003-2008), semnat la București la 11 februarie 2003 și la Bruxelles la 3 aprilie 2003
444.     444/12.11.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Convenției dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, și a Convenției de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003
445.     445/12.11.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 5 august 2003
446.     446/12.11.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Uniunea Europeană cu privire la participarea României la Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herțegovina (BiH), semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2002, și a Înțelegerii financiare dintre Ministerul de Interne din România și șeful Misiunii/comisarul Misiunii de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în BosniaHerțegovina, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2002
447.     447/12.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe
448.     448/12.11.2003   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
449.     449/12.11.2003   LEGE privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
450.     450/12.11.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2003 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului
451.     451/12.11.2003   LEGE privind modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor și a drumurilor naționale cu patru benzi de circulație și a anexelor nr. 3 și 3 (a) la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
452.     452/12.11.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.
453.     453/12.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăților comerciale la care Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acționari majoritari
454.     454/12.11.2003   LEGE privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură
455.     455/12.11.2003   LEGE pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București
456.     456/12.11.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
457.     457/12.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2003 privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
458.     458/12.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
459.     459/12.11.2003   LEGEA Corpului Agronomic din România
460.     460/12.11.2003   LEGE privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România
461.     461/12.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2003 privind reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile
462.     462/12.11.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
463.     463/12.11.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
464.     464/12.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2003 privind aprobarea achiziționării de către Ministerul Administrației și Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum și a plății serviciului de transport al acesteia până în portul Constanța
465.     465/12.11.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2003 pentru suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne
466.     466/12.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale
467.     467/12.11.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
468.     468/12.11.2003   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
469.     469/12.11.2003   LEGE privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale de seră
470.     470/12.11.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003
471.     471/12.11.2003   LEGE pentru înființarea comunei Văcăreni prin reorganizarea comunei Luncavița, județul Tulcea
472.     472/12.11.2003   LEGE pentru înființarea comunei Capu Câmpului prin reorganizarea comunei Valea Moldovei, județul Suceava
473.     473/12.11.2003   LEGE pentru înființarea comunei Hănțești prin reorganizarea comunei Adâncata, județul Suceava
474.     474/12.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/2003 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România și ale personalului acestora
475.     475/12.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public
476.     476/12.11.2003   LEGE privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
477.     477/12.11.2003   LEGE privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare
478.     478/12.11.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
479.     479/12.11.2003   LEGE pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
480.     480/12.11.2003   LEGE pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
481.     481/12.11.2003   LEGE pentru completarea alineatului (1) al articolului 62 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
482.     482/18.11.2003   LEGE pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Convenției privind înființarea Biroului European al Radiocomunicațiilor (BER), încheiată la Haga la 23 iunie 1993
483.     483/18.11.2003   LEGE pentru ratificarea Actului adițional nr. 1, semnat la București la 13 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003, între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001, precum și pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2001 privind ratificarea acestui acord
484.     484/18.11.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, 1974, amendată, și a Codului internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare, adoptate la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
485.     485/18.11.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998
486.     486/18.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
487.     487/18.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2003 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație
488.     488/18.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
489.     489/18.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protecție și Pază
490.     490/18.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
491.     491/18.11.2003   LEGEA plantelor medicinale și aromatice
492.     492/18.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului pe anul 2003
493.     493/18.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
494.     494/18.11.2003   LEGE pentru ratificarea Convenției de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigația interioară (CMNI), adoptată la Conferința diplomatică organizată în comun de Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin, Comisia Dunării și Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU), care s-a desfășurat la Budapesta în perioada 25 septembrie - 3 octombrie 2000
495.     495/20.11.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Uniunea Poștală Universală privind organizarea la București a celui de-al 23-lea Congres poștal universal, semnat la București la 20 iunie 2003
496.     496/20.11.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2003 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 31 iulie 2003
497.     497/20.11.2003   LEGE privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la București la 30 iunie 2003
498.     498/26.11.2003   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Pretoria la 7 mai 2003
499.     499/26.11.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei privind protecția informațiilor militare clasificate schimbate, semnat la București la 22 iulie 2003
500.     500/26.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
501.     501/26.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2003 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
502.     502/26.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
503.     503/26.11.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
504.     504/26.11.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
505.     505/26.11.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
506.     506/26.11.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
507.     507/28.11.2003   LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
508.     508/28.11.2003   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional nr. 13 și a Protocolului adițional nr. 14, semnate la Bled la 4 iulie 2003, la Acordul Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992
509.     509/28.11.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bled la 4 iulie 2003
510.     510/28.11.2003   LEGE privind aprobarea plății unor contribuții voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și la bugetul Organizației Națiunilor Unite pentru finanțarea programelor de asistență umanitară internațională
511.     511/28.11.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
512.     512/28.11.2003   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
513.     513/28.11.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
514.     514/28.11.2003   LEGE privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
515.     515/28.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
516.     516/28.11.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
517.     517/28.11.2003   LEGE privind conferirea decorațiilor de război
518.     518/28.11.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita
519.     519/03.12.2003   LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
520.     520/09.12.2003   LEGE pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
521.     521/11.12.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul privind piața de electricitate, semnat la București la 15 iulie 2003
522.     522/11.12.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor
523.     523/11.12.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
524.     524/11.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
525.     525/11.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
526.     526/11.12.2003   LEGE pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați"
527.     527/11.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
528.     528/11.12.2003   LEGE privind Medalia Bărbăție și Credință
529.     529/11.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
530.     530/11.12.2003   LEGE pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
531.     531/11.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
532.     532/11.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de acțiuni al Societății Comerciale "Clujana" - S.A., ClujNapoca, din proprietatea privată a statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj
533.     533/11.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
534.     534/11.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale
535.     535/15.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
536.     536/15.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
537.     537/15.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe
538.     538/15.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
539.     539/15.12.2003   LEGE privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar
540.     540/15.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
541.     541/18.12.2003   LEGE pentru modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
542.     542/18.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul național privind revizuirea Constituției
543.     543/18.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
544.     544/18.12.2003   LEGE pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
545.     545/18.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59 /2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale
546.     546/18.12.2003   LEGE pentru înființarea comunei Ibănești prin reorganizarea comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui
547.     547/18.12.2003   LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Lupeni, județul Hunedoara
548.     548/18.12.2003   LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Vulcan, județul Hunedoara
549.     549/18.12.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România și Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la București la 21 mai 2003, și a Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003
550.     550/18.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea și completarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului
551.     551/18.12.2003   LEGE pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
552.     552/18.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
553.     553/18.12.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pentru modificarea art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2003
554.     554/18.12.2003   LEGE privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități
555.     555/18.12.2003   LEGE pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
556.     556/18.12.2003   LEGE pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
557.     557/18.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanțe bugetare în vederea încasării și virării lor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
558.     558/18.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum și a unor alte acte normative
559.     559/18.12.2003   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
560.     560/19.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
561.     561/19.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare
562.     562/22.12.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
563.     563/22.12.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
564.     564/22.12.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 69/2003 pentru completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
565.     565/22.12.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
566.     566/22.12.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
567.     567/22.12.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
568.     568/22.12.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
569.     569/22.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
570.     570/22.12.2003   LEGE privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier național și din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în județele Brăila, Călărași, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomița, Olt, Tulcea și Teleorman
571.     571/22.12.2003   LEGE privind Codul fiscal
572.     572/19.12.2003   LEGE privind declararea municipiului Lugoj Oraș-martir al Revoluției din decembrie 1989
573.     573/22.12.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la București la 12 mai 2003
574.     574/22.12.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2002, semnat la București la 12 mai 2003
575.     575/22.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație
576.     576/22.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2003 privind reglementarea garanțiilor de 10% reținute societăților comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina
577.     577/22.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
578.     578/22.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor
579.     579/22.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "Romag-Termo" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
580.     580/22.12.2003   LEGE privind modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
581.     581/22.12.2003   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activității agenților imobiliari
582.     582/22.12.2003   LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Murgeni, județul Vaslui
583.     583/22.12.2003   LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Sântana, județul Arad
584.     584/22.12.2003   LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Gheorgheni, județul Harghita
585.     585/22.12.2003   LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Marghita, județul Bihor
586.     586/22.12.2003   LEGE pentru înființarea comunei Gepiu prin reorganizarea comunei Cefa, județul Bihor
587.     587/22.12.2003   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 30 august 2002, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la București la 21 februarie 1997
588.     588/22.12.2003   LEGE pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
589.     589/22.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
590.     590/22.12.2003   LEGE privind tratatele
591.     591/22.12.2003   LEGE pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural
592.     592/22.12.2003   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
593.     593/22.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2003 privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iași, în scopul retehnologizării acesteia
594.     594/22.12.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
595.     595/22.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
596.     596/22.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
597.     597/22.12.2003   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
598.     598/22.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
599.     599/22.12.2003   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
600.     600/22.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/2003 privind înființarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor
601.     601/22.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
602.     602/22.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă și finalizare a încheierii contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. și Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
603.     603/22.12.2003   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
604.     604/22.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
605.     605/22.12.2003   LEGE privind modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr. 150/2003
606.     606/22.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2002 de modificare și completare a Legii minelor nr. 61/1998 și a Legii petrolului nr. 134/1995
607.     607/22.12.2003   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
608.     608/22.12.2003   LEGE pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora
609.     609/22.12.2003   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglemetarea unor măsuri în materie financiar-fiscală

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 15 septembrie 2019, 9:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro