Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2006 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/05.01.2006   LEGE pentru modificarea și completarea art. III din Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice
2.     2/05.01.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
3.     3/05.01.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
4.     4/05.01.2006   LEGE pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora
5.     5/05.01.2006   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003
6.     6/05.01.2006   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2003
7.     7/11.01.2006   LEGE privind statutul funcționarului public parlamentar
8.     8/11.01.2006   LEGE privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
9.     9/11.01.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
10.     10/11.01.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
11.     11/11.01.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care dețin și/sau exploatează plantații viticole cu soiuri nobile
12.     12/11.01.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003
13.     13/11.01.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în siguranță a acumulărilor cu folosință piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanță C și D
14.     14/11.01.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
15.     15/11.01.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
16.     16/11.01.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
17.     17/11.01.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
18.     18/11.01.2006   LEGE pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
19.     19/11.01.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
20.     20/11.01.2006   LEGE pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa
21.     21/11.01.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
22.     22/23.02.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987
23.     23/23.02.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2005 pentru aderarea României la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987
24.     24/23.02.2006   LEGE privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale la București la 5 octombrie 2004
25.     25/23.02.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, care modifică Acordul anual de finanțare 2004, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 7 iulie 2005
26.     26/28.02.2006   LEGE pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură
27.     27/28.02.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
28.     28/28.02.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenței aviare
29.     29/28.02.2006   LEGE pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
30.     30/28.02.2006   LEGE privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană
31.     31/01.03.2006   LEGE privind securitizarea creanțelor
32.     32/01.03.2006   LEGE privind obligațiunile ipotecare
33.     33/01.03.2006   LEGE privind băncile de credit ipotecar
34.     34/01.03.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
35.     35/01.03.2006   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
36.     36/01.03.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
37.     37/01.03.2006   LEGE privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
38.     38/01.03.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
39.     39/08.03.2006   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state și a art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
40.     40/08.03.2006   LEGE pentru aprobarea participării României la Comitetul Zangger și la Grupul furnizorilor nucleari pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor nucleare
41.     41/08.03.2006   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional privind privilegiile și imunitățile Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, semnat la Tbilisi la 30 aprilie 1999
42.     42/08.03.2006   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile și imunitățile Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, adoptat la Baku la 31 octombrie 2003
43.     43/08.03.2006   LEGE pentru acceptarea amendamentului, adoptat la Istanbul la 25 iunie 2004, la Carta Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, adoptată la Yalta la 5 iunie 1998
44.     44/08.03.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
45.     45/08.03.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
46.     46/08.03.2006   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
47.     47/08.03.2006   LEGE privind sistemul național de asistență socială
48.     48/08.03.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare
49.     49/08.03.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
50.     50/08.03.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative
51.     51/08.03.2006   LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
52.     52/08.03.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
53.     53/09.03.2006   LEGE pentru înființarea satelor Dobrinăuți-Hapăi, Maghera și Pustoaia prin reorganizarea comunei Vârfu Câmpului, județul Botoșani
54.     54/09.03.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
55.     55/16.03.2006   LEGE privind siguranța feroviară
56.     56/17.03.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
57.     57/17.03.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare
58.     58/22.03.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România și Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, și pentru reglementarea unor măsuri referitoare la reprezentarea României la Eurojust, în perioada ce precedă aderării și după data aderării la Uniunea Europeană
59.     59/22.03.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovina privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 10 octombrie 2005
60.     60/22.03.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Confederația Elvețiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni transnaționale, semnat la București la 19 septembrie 2005
61.     61/22.03.2006   LEGE pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
62.     62/22.03.2006   LEGE privind completarea Legii locuinței nr. 114/1996
63.     63/22.03.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
64.     64/22.03.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
65.     65/22.03.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
66.     66/22.03.2006   LEGE pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sărbătoarea etniei romilor din România"
67.     67/22.03.2006   LEGE privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora
68.     68/22.03.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
69.     69/22.03.2006   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
70.     70/23.03.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A
71.     71/23.03.2006   LEGE privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional (revizuită), semnată la Chișinău la 6 noiembrie 2003
72.     72/23.03.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
73.     73/23.03.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală
74.     74/23.03.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
75.     75/23.03.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului național de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localități în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
76.     76/23.03.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
77.     77/23.03.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat pentru Cancelaria Primului-Ministru
78.     78/23.03.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundațiile produse în anul 2005
79.     79/23.03.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
80.     80/23.03.2006   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
81.     81/05.04.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole și a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole
82.     82/05.04.2006   LEGE pentru acceptarea amendamentelor la art. 25 și 26 din Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1, la cea de-a 3-a Reuniune a părților la Convenție
83.     83/05.04.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003
84.     84/05.04.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
85.     85/05.04.2006   LEGE privind procedura insolvenței
86.     86/10.04.2006   LEGE privind Codul vamal al României
87.     87/10.04.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
88.     88/10.04.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005
89.     89/10.04.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale
90.     90/10.04.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2005 pentru reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 în domeniul asigurărilor pentru șomaj
91.     91/10.04.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2005
92.     92/10.04.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari S.U.A., dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", semnat la București la 8 decembrie 2005
93.     93/10.04.2006   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind inventarierea înțelegerilor bilaterale încheiate între România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la București la 8 noiembrie 2005
94.     94/10.04.2006   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional convenit prin notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României și al Consiliului de Miniștri al Republicii Albania, transmise la București la 26 mai 2005 și, respectiv, la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 11 mai 1994
95.     95/14.04.2006   LEGE privind reforma în domeniul sănătății
96.     96/21.04.2006   LEGE privind Statutul deputaților și al senatorilor
97.     97/25.04.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
98.     98/25.04.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea și gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005
99.     99/25.04.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind navigația pe căile navigabile interioare, semnat la București la 1 noiembrie 2005
100.     100/25.04.2006   LEGE privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006
101.     101/25.04.2006   LEGEA serviciului de salubrizare a localităților
102.     102/25.04.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
103.     103/25.04.2006   LEGE pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000
104.     104/25.04.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativteritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
105.     105/25.04.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
106.     106/25.04.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
107.     107/27.04.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
108.     108/27.04.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
109.     109/27.04.2006   LEGE pentru înființarea comunei Bucerdea Grânoasă prin reorganizarea comunei Crăciunelu de Jos, județul Alba
110.     110/27.04.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
111.     111/27.04.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
112.     112/04.05.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
113.     113/04.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
114.     114/04.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură
115.     115/04.05.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
116.     116/04.05.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura
117.     117/04.05.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
118.     118/04.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 19 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
119.     119/04.05.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante
120.     120/04.05.2006   LEGEA monumentelor de for public
121.     121/04.05.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic
122.     122/04.05.2006   LEGE privind azilul în România
123.     123/04.05.2006   LEGE privind statutul personalului din serviciile de probațiune
124.     124/04.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2005 pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
125.     125/08.05.2006   LEGE privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza programului CCC - Legea publică nr. 480/1992, precum și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți
126.     126/11.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
127.     127/12.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
128.     128/12.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
129.     129/12.05.2006   LEGE privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localitățile din mediul rural
130.     130/12.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996
131.     131/12.05.2006   LEGE pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară
132.     132/12.05.2006   LEGE pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
133.     133/12.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi și obligații de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
134.     134/12.05.2006   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperației agricole nr. 566/2004
135.     135/12.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
136.     136/12.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004
137.     137/12.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2005 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile
138.     138/12.05.2006   LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
139.     139/12.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți și lubrifianți, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații
140.     140/12.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
141.     141/15.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006
142.     142/15.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice
143.     143/15.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
144.     144/15.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri
145.     145/15.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006
146.     146/15.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit
147.     147/15.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
148.     148/15.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) și (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
149.     149/15.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea Fondului forestier național
150.     150/15.05.2006   LEGE privind modificarea și completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant
151.     151/15.05.2006   LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanțarea Proiectului privind construcția autostrăzii Cernavodă-Constanța
152.     152/15.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea cotizației anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie-decembrie 2005, precum și pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE
153.     153/15.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
154.     154/15.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
155.     155/15.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor pentru situații de urgență
156.     156/15.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilități producătorilor agricoli și crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană
157.     157/15.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susținerea finanțării documentațiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, de la bugetul de stat
158.     158/15.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
159.     159/15.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
160.     160/15.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2006 privind aprobarea plății contribuției anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
161.     161/15.05.2006   LEGE privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
162.     162/15.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
163.     163/15.05.2006   LEGE pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
164.     164/15.05.2006   LEGE pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
165.     165/15.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
166.     166/15.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
167.     167/15.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
168.     168/15.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
169.     169/15.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 197/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federației Internaționale a Consiliilor Artelor și a Agențiilor Culturale (IFACCA) și al Agenției Internaționale ISBN
170.     170/16.05.2006   LEGE privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
171.     171/16.05.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și fiinutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
172.     172/16.05.2006   LEGE pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
173.     173/16.05.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
174.     174/16.05.2006   LEGE privind unele măsuri de protecție socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foștii proprietari
175.     175/16.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
176.     176/16.05.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind funcționarea Institutului Cultural Român la Budapesta și a Centrului Cultural al Republicii Ungare la București, semnat la București la 20 octombrie 2005
177.     177/16.05.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Uniunea Latină privind înființarea unui birou al Uniunii Latine la București și privilegiile și imunitățile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la București la 14 octombrie 2005
178.     178/16.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale
179.     179/16.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
180.     180/16.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale
181.     181/16.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului
182.     182/16.05.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
183.     183/16.05.2006   LEGE privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică
184.     184/16.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
185.     185/16.05.2006   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
186.     186/16.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
187.     187/16.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
188.     188/16.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței, în vederea creșterii eficienței consumului, siguranței și calității vieții
189.     189/16.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitățile și instituțiile de învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
190.     190/16.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
191.     191/16.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
192.     192/16.05.2006   LEGE privind medierea și organizarea profesiei de mediator
193.     193/17.05.2006   LEGE privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
194.     194/22.05.2006   LEGE pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
195.     195/22.05.2006   LEGEA - CADRU a descentralizării
196.     196/22.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
197.     197/22.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
198.     198/22.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
199.     199/22.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
200.     200/22.05.2006   LEGE privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
201.     201/22.05.2006   LEGE privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea căminelor studențești private
202.     202/22.05.2006   LEGE privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
203.     203/22.05.2006   LEGE privind reorganizarea Ansamblului Folcloric "Rapsodia Călimanilor" din municipiul Toplița, județul Harghita, în Centrul Cultural Toplița și trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
204.     204/22.05.2006   LEGE privind pensiile facultative
205.     205/23.05.2006   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006
206.     206/23.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Național "George Enescu" din București în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
207.     207/23.05.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2004, semnat la București la 19 decembrie 2005
208.     208/23.05.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la București la 19 decembrie 2005
209.     209/23.05.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii și Cultelor
210.     210/24.05.2006   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005
211.     211/24.05.2006   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, semnat la București la 19 decembrie 2005
212.     212/24.05.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă
213.     213/24.05.2006   LEGE privind aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 22 iulie 2005, aferent Acordului de împrumut dintre Societatea Comercială "Compania de Apă Someș" - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localități urbane din bazinul hidrografic Someș-Tisa", inclus în programul "Dezvoltarea infrastructurii în orașele mici și mijlocii (SAMTID), faza I"
214.     214/24.05.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Turcia privind asistența judiciară în materie civilă, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005
215.     215/26.05.2006   LEGE pentru modificarea art. 5 și 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
216.     216/31.05.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională de Dezvoltare privind Fondul fiduciar susținut de mai mulți finanțatori pentru sprijinirea Deceniului de incluziune a romilor 2005-2015, semnat la București la 17 noiembrie 2005
217.     217/31.05.2006   LEGE pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." S.A. privind finanțarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici - Simeria, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005
218.     218/31.05.2006   LEGE pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005
219.     219/31.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferențelor salariale din perioada octombrie 2001 septembrie 2004 pentru personalul didactic din învățământul de stat
220.     220/31.05.2006   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea Organizației Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), adoptat la Kiev la 6 martie 2002, semnat de Guvernul României la Istanbul la 8 noiembrie 2005
221.     221/31.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea și eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
222.     222/31.05.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
223.     223/31.05.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii arendării nr. 16/1994
224.     224/01.06.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
225.     225/07.06.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
226.     226/07.06.2006   LEGE privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
227.     227/07.06.2006   LEGE privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
228.     228/07.06.2006   LEGE privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
229.     229/07.06.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2000 privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitățile rurale aflate în zonele montane
230.     230/07.06.2006   LEGEA serviciului de iluminat public
231.     231/07.06.2006   LEGE pentru ratificarea Tratatului de constituire a Comunității Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 2005
232.     232/09.06.2006   LEGE pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
233.     233/09.06.2006   LEGE privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
234.     234/09.06.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
235.     235/09.06.2006   LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Ungară privind regimul frontierei de stat româno-ungare, cooperarea și asistența reciprocă, semnat la București la 20 octombrie 2005
236.     236/09.06.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
237.     237/13.06.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A.
238.     238/13.06.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 178/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (11) al art. 109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
239.     239/13.06.2006   LEGE pentru înființarea comunei Crivăț, județul Călărași, prin reorganizarea orașului Budești
240.     240/22.06.2006   LEGE pentru acceptarea Amendamentelor la Statutul Conferinței de Drept Internațional Privat de la Haga, adoptate la cea de-a XX-a Sesiune diplomatică a Conferinței de Drept Internațional Privat, la Haga la 30 iunie 2005
241.     241/22.06.2006   LEGEA serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
242.     242/22.06.2006   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2004
243.     243/22.06.2006   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
244.     244/22.06.2006   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2004
245.     245/22.06.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
246.     246/22.06.2006   LEGE pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
247.     247/22.06.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul central european de comerț liber (CEFTA) "Cracovia 21 decembrie 1992", semnat la Skopje la 27 februarie 2006
248.     248/22.06.2006   LEGE pentru aderarea României la Convenția asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005
249.     249/22.06.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
250.     250/22.06.2006   LEGE pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
251.     251/23.06.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
252.     252/23.06.2006   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. și a Companiei Naționale "Imprimeria Națională" S.A., precum și pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora
253.     253/23.06.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol, precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
254.     254/23.06.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
255.     255/23.06.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise
256.     256/23.06.2006   LEGE privind modificarea limitelor teritoriale ale municipiului Galați și ale comunei Smârdan, județul Galați
257.     257/23.06.2006   LEGE pentru înființarea comunei Bărbulești, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Armășești
258.     258/23.06.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
259.     259/26.06.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
260.     260/23.06.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
261.     261/27.06.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
262.     262/27.06.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat și garantate de stat, precum și a fondurilor structurale și a finanțării naționale aferente, pentru lucrările de infrastructură
263.     263/27.06.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
264.     264/27.06.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
265.     265/29.06.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
266.     266/29.06.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
267.     267/29.06.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului fiărilor de Jos privind acordarea de privilegii și imunități ofițerilor de legătură români la Oficiul European de Poliție, realizat prin schimb de note verbale la 17 ianuarie 2006
268.     268/29.06.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României, semnat la București la 6 decembrie 2005
269.     269/29.06.2006   LEGE pentru aderarea României la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinței părților la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997
270.     270/29.06.2006   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia, semnat la București la 7 decembrie 2005, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea și protejarea investițiilor, semnat la București la 26 iunie 1997
271.     271/29.06.2006   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
272.     272/29.06.2006   LEGE pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
273.     273/29.06.2006   LEGE privind finanțele publice locale
274.     274/04.07.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
275.     275/04.07.2006   LEGE privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
276.     276/04.07.2006   LEGE pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
277.     277/04.07.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
278.     278/04.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
279.     279/06.07.2006   LEGE privind personalizarea centralizată a pașapoartelor cu date biometrice
280.     280/06.07.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
281.     281/06.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
282.     282/06.07.2006   LEGE pentru modificarea anexei nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
283.     283/06.07.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București la 29 decembrie 2005 și, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006
284.     284/06.07.2006   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime și la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996
285.     285/06.07.2006   LEGE privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999
286.     286/06.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
287.     287/06.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
288.     288/07.07.2006   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
289.     289/07.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
290.     290/07.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
291.     291/07.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
292.     292/07.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea art. 74 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
293.     293/07.07.2006   LEGE pentru acceptarea amendamentului la Convenția Espoo (Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părților, la Sofia la 27 februarie 2001
294.     294/07.07.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Spania privind cooperarea în domeniul protecției minorilor români neînsoțiți în Spania, repatrierea lor și lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005
295.     295/07.07.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Austria în domeniul securității sociale, semnat la București la 28 octombrie 2005
296.     296/07.07.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Ungară în domeniul securității sociale, semnat la București la 20 octombrie 2005
297.     297/07.07.2006   LEGE pentru aprobarea preluării de către Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. de la rezerva de stat a cantității de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în funcțiune a Unității 2 CNE Cernavodă
298.     298/07.07.2006   LEGE privind informarea publicului asupra modalității de interpretare play-back de către artiștii interpreți vocali în timpul spectacolelor sau concertelor
299.     299/11.07.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea și combaterea violenței în sport
300.     300/11.07.2006   LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare și semnată de România la Varșovia la 16 mai 2005
301.     301/11.07.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
302.     302/11.07.2006   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varșovia la 12 septembrie 2002
303.     303/12.07.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică și tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006
304.     304/12.07.2006   LEGE pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 15 decembrie 2005 și la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001
305.     305/12.07.2006   LEGE privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor vertebrate utilizate în experimente și alte scopuri științifice, adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986, și a Protocolului de amendare a Convenției europene pentru protecția animalelor vertebrate utilizate în experimente și alte scopuri științifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006
306.     306/12.07.2006   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional dintre România și Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România și Republica Slovacă privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994
307.     307/12.07.2006   LEGE privind apărarea împotriva incendiilor
308.     308/12.07.2006   LEGE pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
309.     309/12.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
310.     310/12.07.2006   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
311.     311/12.07.2006   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
312.     312/12.07.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
313.     313/12.07.2006   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 206/2005 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
314.     314/12.07.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
315.     315/12.07.2006   LEGE privind stimularea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar
316.     316/12.07.2006   LEGE pentru completarea art. 5 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, și a art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor din alte țări care studiază pe cont propriu în România
317.     317/14.07.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
318.     318/14.07.2006   LEGE pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
319.     319/14.07.2006   LEGEA securității și sănătății în muncă
320.     320/14.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole
321.     321/14.07.2006   LEGE privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate
322.     322/14.07.2006   LEGE pentru declararea comunei Livada, județul Satu Mare, oraș
323.     323/14.07.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
324.     324/14.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
325.     325/14.07.2006   LEGEA serviciului public de alimentare cu energie termică
326.     326/14.07.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
327.     327/14.07.2006   LEGE privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din serviciile de probațiune
328.     328/14.07.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
329.     329/14.07.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
330.     330/17.07.2006   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
331.     331/17.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială
332.     332/17.07.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
333.     333/17.07.2006   LEGE privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri
334.     334/17.07.2006   LEGE privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
335.     335/17.07.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
336.     336/17.07.2006   LEGE privind modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
337.     337/17.07.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
338.     338/17.07.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
339.     339/17.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
340.     340/17.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
341.     341/17.07.2006   LEGE pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
342.     342/17.07.2006   LEGE pentru completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
343.     343/17.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
344.     344/19.07.2006   LEGE privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
345.     345/19.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
346.     346/21.07.2006   LEGE privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
347.     347/21.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
348.     348/21.07.2006   LEGE privind stabilirea unui nou termen pentru cetățenii români care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
349.     349/21.07.2006   LEGE pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
350.     350/20.07.2006   LEGEA tinerilor
351.     351/21.07.2006   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Tineretului din România
352.     352/21.07.2006   LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
353.     353/21.07.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
354.     354/21.07.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea art. XVII alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
355.     355/21.07.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2006 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
356.     356/21.07.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
357.     357/25.07.2006   LEGE pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
358.     358/18.09.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent
359.     359/18.09.2006   LEGE pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
360.     360/21.09.2006   LEGE pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
361.     361/21.09.2006   LEGE privind reorganizarea comunei Gănești, județul Mureș
362.     362/21.09.2006   LEGE privind reorganizarea comunei Crăciunești, județul Mureș
363.     363/21.09.2006   LEGE privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
364.     364/21.09.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
365.     365/02.10.2006   LEGE pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în unele zone publice
366.     366/02.10.2006   LEGE pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
367.     367/02.10.2006   LEGE pentru acceptarea de către România a Convenției internaționale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005
368.     368/02.10.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere
369.     369/02.10.2006   LEGE pentru ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005
370.     370/05.10.2006   LEGE pentru modificarea art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora
371.     371/05.10.2006   LEGE pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
372.     372/05.10.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
373.     373/05.10.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto
374.     374/05.10.2006   LEGE privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
375.     375/05.10.2006   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
376.     376/05.10.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
377.     377/05.10.2006   LEGE privind înființarea Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii - București
378.     378/05.10.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2006 privind autorizarea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligației de compensare asumate de această firmă în cadrul contractului de achiziție încheiat cu Ministerul Administrației și Internelor prin Societatea Comercială "COMICEX" - S.A.
379.     379/05.10.2006   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de acțiune în domeniul energiei "Energie Inteligentă - Europa" (2003-2006), semnat la București la 5 decembrie 2005 și la Bruxelles la 12 decembrie 2005
380.     380/05.10.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
381.     381/05.10.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
382.     382/05.10.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
383.     383/09.10.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A.
384.     384/10.10.2006   LEGE privind statutul soldaților și gradaților voluntari
385.     385/19.10.2006   LEGE pentru aprobarea plății unor contribuții voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului
386.     386/19.10.2006   LEGE pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2006-2010, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare și creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
387.     387/19.10.2006   LEGE privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene
388.     388/19.10.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului "Inițiativa Copiii Străzii", semnat la București la 22 noiembrie 2005 și la Paris la 5 decembrie 2005
389.     389/19.10.2006   LEGE pentru ratificarea Convenției-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
390.     390/30.10.2006   LEGE pentru completarea Legii apiculturii nr. 89/1998
391.     391/30.10.2006   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
392.     392/30.10.2006   LEGE pentru abrogarea unor acte normative
393.     393/30.10.2006   LEGE privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
394.     394/30.10.2006   LEGE pentru completarea art. 3 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea
395.     395/30.10.2006   LEGE pentru modificarea art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
396.     396/30.10.2006   LEGE privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
397.     397/30.10.2006   LEGE pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată
398.     398/30.10.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
399.     399/30.10.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
400.     400/30.10.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
401.     401/31.10.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
402.     402/31.10.2006   LEGE privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic
403.     403/09.11.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
404.     404/09.11.2006   LEGE privind finanțarea asistenței pentru dezvoltare din cadrul politicii naționale de cooperare internațională pentru dezvoltare
405.     405/09.11.2006   LEGE privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
406.     406/09.11.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
407.     407/09.11.2006   LEGEA vânătorii și a protecției fondului cinegetic
408.     408/09.11.2006   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre România și Spania în domeniul securității sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006
409.     409/09.11.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005
410.     410/09.11.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România și Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferențiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006
411.     411/09.11.2006   LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005
412.     412/09.11.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Baku
413.     413/09.11.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federației Ruse și al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la București la 8 noiembrie 2005
414.     414/09.11.2006   LEGE pentru aderarea Guvernului României la Convenția privind Organizația Hidrografică Internațională, adoptată la Monaco la 3 mai 1967 3 Convenție privind Organizația Hidrografică Internațională
415.     415/16.11.2006   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența medicală balneară și de recuperare
416.     416/16.11.2006   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
417.     417/16.11.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006
418.     418/16.11.2006   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați"
419.     419/22.11.2006   LEGE pentru ratificarea Amendamentului la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferinței pentru analiza și adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005
420.     420/22.11.2006   LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005
421.     421/22.11.2006   LEGE privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a unor tratate internaționale în domeniul comerțului și cooperării economice
422.     422/22.11.2006   LEGE privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri
423.     423/22.11.2006   LEGE privind reorganizarea comunei Rozavlea, județul Maramureș
424.     424/22.11.2006   LEGE pentru modificarea art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
425.     425/22.11.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului
426.     426/22.11.2006   LEGE pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
427.     427/22.11.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
428.     428/22.11.2006   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 176 din Legea învățământului nr. 84/1995
429.     429/22.11.2006   LEGE pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
430.     430/22.11.2006   LEGE privind completarea art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
431.     431/22.11.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obținut o formă de protecție în România
432.     432/27.11.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
433.     433/27.11.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2006 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
434.     434/27.11.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
435.     435/27.11.2006   LEGE privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
436.     436/27.11.2006   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru asigurarea interoperabilității serviciilor paneuropene de eGuvernare pentru administrațiile publice, mediul de afaceri și cetățeni (IDABC), semnat la București la 20 martie 2006 și la Bruxelles la 20 aprilie 2006, și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest program în anii 2006-2009
437.     437/27.11.2006   LEGE pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 și intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002 privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului internațional și a Organizației de telecomunicații spațiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972
438.     438/27.11.2006   LEGE pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la imunitățile de jurisdicție ale statelor și ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005
439.     439/27.11.2006   LEGE pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
440.     440/27.11.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID)-B, semnat la București la 29 mai 2006
441.     441/27.11.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată
442.     442/27.11.2006   LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
443.     443/27.11.2006   LEGE privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile
444.     444/30.11.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
445.     445/30.11.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
446.     446/30.11.2006   LEGE privind pregătirea populației pentru apărare
447.     447/04.12.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
448.     448/06.12.2006   LEGE privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
449.     449/06.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
450.     450/06.12.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
451.     451/06.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
452.     452/06.12.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2006 privind obligația transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri
453.     453/06.12.2006   LEGE privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
454.     454/06.12.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice
455.     455/06.12.2006   LEGE pentru stabilirea unor măsuri privind acțiunile și cererile în justiție formulate de cultele religioase recunoscute din România
456.     456/06.12.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
457.     457/06.12.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
458.     458/06.12.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
459.     459/06.12.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
460.     460/06.12.2006   LEGE pentru înființarea satului Comasca prin reorganizarea comunei Oinacu, județul Giurgiu
461.     461/06.12.2006   LEGE pentru înființarea comunei Livezile, județul Timiș, prin reorganizarea comunei Banloc
462.     462/12.12.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
463.     463/12.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
464.     464/12.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
465.     465/12.12.2006   LEGE pentru modificarea art. II al titlului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
466.     466/12.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
467.     467/12.12.2006   LEGE privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților
468.     468/12.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2006 pentru modificarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere
469.     469/12.12.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
470.     470/12.12.2006   LEGE pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Primăria Municipiului București pentru Proiectul privind Stația pentru tratarea apelor uzate București-Glina, Faza A, semnat la București la 29 mai 2006
471.     471/12.12.2006   LEGE privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
472.     472/12.12.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului privind finanțarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între guvernele părților la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005
473.     473/12.12.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD
474.     474/12.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996
475.     475/12.12.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanțarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamități naturale în anul 2006
476.     476/12.12.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
477.     477/12.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
478.     478/12.12.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înființarea culturilor din toamna anului 2006
479.     479/12.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
480.     480/19.12.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
481.     481/19.12.2006   LEGE pentru completarea art. 129 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
482.     482/19.12.2006   LEGE privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți
483.     483/19.12.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
484.     484/19.12.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006
485.     485/19.12.2006   LEGE privind modificarea alin. (3) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanțele diplomatice ale României
486.     486/27.12.2006   Legea bugetului de stat pe anul 2007
487.     487/27.12.2006   Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007
488.     488/28.12.2006   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
489.     489/28.12.2006   LEGE privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
490.     490/28.12.2006   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 și 2004 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
491.     491/28.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
492.     492/28.12.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
493.     493/28.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
494.     494/28.12.2006   LEGE privind ratificarea Acordului dintre părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informațiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 și semnat de România la Washington la 14 februarie 2006
495.     495/28.12.2006   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre România și Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalității, semnată la Madrid la 30 martie 2006
496.     496/28.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2006 pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
497.     497/28.12.2006   LEGE pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violenței asupra copilului în România
498.     498/28.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2006 pentru modificarea art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
499.     499/28.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
500.     500/28.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
501.     501/28.12.2006   LEGE pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
502.     502/28.12.2006   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
503.     503/28.12.2006   LEGE pentru ratificarea Acordului, semnat la București la 25 septembrie 2006, privind amendarea Acordului central european de comerț liber (C.E.F.T.A.), adoptat la Cracovia la 21 decembrie 1992
504.     504/28.12.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului pe anul 2005
505.     505/28.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
506.     506/28.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură
507.     507/28.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
508.     508/28.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
509.     509/29.12.2006   LEGE privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
510.     510/28.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007
511.     511/29.12.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi
512.     512/29.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
513.     513/29.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
514.     514/29.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
515.     515/29.12.2006   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național
516.     516/29.12.2006   LEGE privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
517.     517/29.12.2006   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 21 septembrie 2019, 22:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro