Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2007 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/09.01.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare stat european cooperant dintre Guvernul României și Agenția Spațială Europeană, semnat la București la 17 februarie 2006
2.     2/09.01.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
3.     3/09.01.2007   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006
4.     4/09.01.2007   LEGE pentru modificarea art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
5.     5/09.01.2007   LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană
6.     6/09.01.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
7.     7/09.01.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
8.     8/09.01.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispozițiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
9.     9/09.01.2007   LEGE pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
10.     10/09.01.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
11.     11/09.01.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol, precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
12.     12/09.01.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
13.     13/09.01.2007   LEGEA energiei electrice
14.     14/09.01.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană
15.     15/09.01.2007   LEGE pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private
16.     16/09.01.2007   LEGE privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez
17.     17/09.01.2007   LEGE privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă
18.     18/09.01.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
19.     19/11.01.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
20.     20/11.01.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acțiuni deținut de societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
21.     21/11.01.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
22.     22/11.01.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
23.     23/11.01.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
24.     24/15.01.2007   LEGE privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane
25.     25/15.01.2007   LEGE privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamităților naturale, de materiale lemnoase confiscate în condițiile legii
26.     26/15.01.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă
27.     27/15.01.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor
28.     28/15.01.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată
29.     29/15.01.2007   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
30.     30/15.01.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim" S.A. Râmnicu Vâlcea
31.     31/15.01.2007   LEGE privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
32.     32/16.01.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
33.     33/16.01.2007   LEGE privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
34.     34/16.01.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru abrogarea unor dispoziții din alte acte normative în domeniul sanitar
35.     35/02.03.2007   LEGE privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
36.     36/02.03.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995
37.     37/02.03.2007   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților
38.     38/02.03.2007   LEGE pentru abrogarea Decretului Consiliului de Stat nr. 388/1976 privind regimul de lucru, nivelul retribuției și unele drepturi pentru personalul care lucrează pe platforme de foraj marin și pe navele maritime cu care se execută lucrări de prospecțiuni geologice, geofizice și geotehnice, precum și alte lucrări sau activități speciale necesare forajului marin
39.     39/02.03.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontieră, semnat la București la 28 august 2006
40.     40/02.03.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006
41.     41/02.03.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
42.     42/02.03.2007   LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
43.     43/06.03.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
44.     44/06.03.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială
45.     45/06.03.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
46.     46/13.03.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
47.     47/13.03.2007   LEGE pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
48.     48/13.03.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii
49.     49/13.03.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
50.     50/13.03.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici
51.     51/13.03.2007   LEGE pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
52.     52/13.03.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societății Comerciale "Melana IV" - S.A. Săvinești
53.     53/13.03.2007   LEGE pentru completarea art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
54.     54/13.03.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
55.     55/13.03.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
56.     56/13.03.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
57.     57/13.03.2007   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind prevenirea și combaterea extinderii gripei aviare, semnat la București la 5 octombrie 2006, și privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură, semnat la București la 28 ianuarie 2005
58.     58/22.03.2007   LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni
59.     59/22.03.2007   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A
60.     60/22.03.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
61.     61/22.03.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
62.     62/22.03.2007   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
63.     63/22.03.2007   LEGE privind înființarea comunei Poieni-Solca, județul Suceava, prin reorganizarea orașului Solca
64.     64/22.03.2007   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenței și răspunsului de urgență la dezastre naturale și provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998
65.     65/22.03.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 5 iulie 2006
66.     66/22.03.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2006 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006
67.     67/22.03.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 13 aprilie 2006
68.     68/22.03.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate transnaționale, a terorismului și a altor tipuri de infracțiuni, semnat la București la 10 iulie 2006
69.     69/26.03.2007   LEGE privind modificarea lit. b) și c) ale art. 10 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
70.     70/26.03.2007   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural
71.     71/26.03.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural
72.     72/26.03.2007   LEGE privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
73.     73/26.03.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
74.     74/26.03.2007   LEGE pentru modificarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
75.     75/26.03.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
76.     76/26.03.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
77.     77/26.03.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import și a altor impozite și taxe indirecte pentru o autospecială de intervenție pentru accidente colective, calamități și operațiuni de salvare grea
78.     78/26.03.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
79.     79/26.03.2007   LEGE pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală
80.     80/30.03.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
81.     81/30.03.2007   LEGE pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
82.     82/02.04.2007   LEGE pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România
83.     83/02.04.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002
84.     84/02.04.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora
85.     85/02.04.2007   LEGE privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București"
86.     86/03.04.2007   LEGE pentru acceptarea unor amendamente la anexa la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, adoptate de către Comitetul de Facilitare al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 și Rezoluția FAL.7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002
87.     87/03.04.2007   LEGE pentru ratificarea Convenției asupra relațiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003
88.     88/03.04.2007   LEGE privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A. București de la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
89.     89/03.04.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar
90.     90/03.04.2007   LEGE pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
91.     91/10.04.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
92.     92/10.04.2007   Legea serviciilor de transport public local
93.     93/10.04.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
94.     94/16.04.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
95.     95/16.04.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
96.     96/16.04.2007   LEGE privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
97.     97/16.04.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat și asigurările sociale de sănătate
98.     98/16.04.2007   LEGE privind aderarea României la Acordul pentru aplicarea prevederilor Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea și gestionarea stocurilor de pești anadromi și a stocurilor de pești mari migratori, adoptat la New York la 4 august 1995
99.     99/16.04.2007   LEGE privind acceptarea Convenției asupra protecției patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001
100.     100/19.04.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități
101.     101/19.04.2007   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
102.     102/19.04.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Afaceri Europene
103.     103/19.04.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
104.     104/19.04.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internațioale
105.     105/19.04.2007   LEGE pentru acceptarea Amendamentului adus la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție, adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea de-a patra Conferință a părților la Gaborone la 30 aprilie 1983
106.     106/19.04.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
107.     107/19.04.2007   LEGE pentru abrogarea Legii nr. 581/2004 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar
108.     108/19.04.2007   LEGE pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
109.     109/25.04.2007   LEGE privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
110.     110/25.04.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
111.     111/25.04.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare
112.     112/27.04.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor de câmp
113.     113/27.04.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, vărsată în monedă națională și existentă în contul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Banca Națională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
114.     114/27.04.2007   LEGE privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
115.     115/27.04.2007   LEGE pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
116.     116/02.05.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
117.     117/02.05.2007   LEGE pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
118.     118/02.05.2007   LEGE privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă
119.     119/02.05.2007   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat
120.     120/04.05.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
121.     121/05.05.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
122.     122/05.05.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru semnarea acestuia
123.     123/05.05.2007   LEGE pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
124.     124/05.05.2007   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la București la 24 iulie 2006
125.     125/05.05.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului
126.     126/05.05.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
127.     127/05.05.2007   LEGE pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
128.     128/05.05.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
129.     129/05.05.2007   LEGE pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
130.     130/08.05.2007   LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
131.     131/08.05.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2006 pentru prorogarea și modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
132.     132/08.05.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
133.     133/11.05.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale
134.     134/11.05.2007   LEGE pentru ratificarea unor convenții și acorduri privind impunerea veniturilor din economii și schimbul automat de informații referitoare la astfel de venituri
135.     135/15.05.2007   LEGE privind arhivarea documentelor în formă electronică
136.     136/17.05.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
137.     137/17.05.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat
138.     138/17.05.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
139.     139/21.05.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
140.     140/21.05.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură
141.     141/21.05.2007   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free și duty-paid
142.     142/21.05.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea și/sau privatizarea unor societăți din portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
143.     143/21.05.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
144.     144/21.05.2007   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
145.     145/21.05.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
146.     146/23.05.2007   LEGE privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia
147.     147/01.06.2007   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăților compensatorii efectuate către angajații locali ai Delegației Comisiei Europene în România
148.     148/01.06.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
149.     149/01.06.2007   LEGE pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
150.     150/01.06.2007   LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
151.     151/01.06.2007   LEGE pentru modificarea Legii nr. 216/2004 privind înființarea Administrației Naționale de Meteorologie
152.     152/01.06.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar
153.     153/06.06.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.
154.     154/06.06.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
155.     155/06.06.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
156.     156/06.06.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
157.     157/06.06.2007   LEGE privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiții ale instituțiilor publice din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
158.     158/06.06.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
159.     159/06.06.2007   LEGE pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
160.     160/06.06.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
161.     161/06.06.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului
162.     162/07.06.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007
163.     163/11.06.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
164.     164/12.06.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
165.     165/12.06.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2006 pentru completarea Legii nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
166.     166/12.06.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
167.     167/12.06.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2007 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
168.     168/12.06.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
169.     169/12.06.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
170.     170/12.06.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți și lubrifianți care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării
171.     171/12.06.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
172.     172/12.06.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
173.     173/12.06.2007   LEGE pentru completarea art. 53 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
174.     174/12.06.2007   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
175.     175/12.06.2007   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2007 pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
176.     176/12.06.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale
177.     177/12.06.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
178.     178/12.06.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
179.     179/12.06.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
180.     180/12.06.2007   LEGE pentru abrogarea dispozițiilor cap. III1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
181.     181/12.06.2007   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
182.     182/12.06.2007   LEGE privind aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, prin Secția de contencios administrativ și fiscal, la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
183.     183/12.06.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2007 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 și la București la 28 noiembrie 2006
184.     184/12.06.2007   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la București la 27 noiembrie 2006
185.     185/12.06.2007   LEGE pentru aderarea României la Acordul dintre Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea art. III alin. 1 și alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare (78/164/EURATOM), adoptat la Bruxelles la 5 aprilie 1973, cu amendamentele ulterioare, și la Protocolul adițional la Acordul dintre Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea art. III alin. 1 și alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la 22 septembrie 1998
186.     186/13.06.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
187.     187/19.06.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
188.     188/19.06.2007   LEGE pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
189.     189/19.06.2007   LEGE privind retragerea unor rezerve formulate de România cu prilejul aderării sau ratificării unor convenții internaționale
190.     190/19.06.2007   LEGE pentru aderarea României la Protocolul opțional la Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare, referitor la soluționarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie 1963
191.     191/19.06.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
192.     192/19.06.2007   LEGE pentru aderarea României la Protocolul opțional la Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, referitor la soluționarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961
193.     193/19.06.2007   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
194.     194/28.06.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
195.     195/28.06.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
196.     196/28.06.2007   LEGE pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 93/1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babeș
197.     197/02.07.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
198.     198/02.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2007 privind reglementarea situației juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului
199.     199/02.07.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de transport, echipamente și materiale în procesul de construire și dare în exploatare a unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 iulie 2006
200.     200/02.07.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat la București la 21 decembrie 2006
201.     201/02.07.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 30 noiembrie 2006
202.     202/02.07.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Estonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 30 august 2006
203.     203/02.07.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
204.     204/02.07.2007   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
205.     205/02.07.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
206.     206/02.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social și al locuințelor de serviciu
207.     207/02.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
208.     208/02.07.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2007 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
209.     209/02.07.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport
210.     210/02.07.2007   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții
211.     211/02.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecția Socială
212.     212/02.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
213.     213/02.07.2007   LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 și la București la 28 decembrie 2006
214.     214/02.07.2007   LEGE privind ratificarea Convenției de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeași dată
215.     215/02.07.2007   LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 3, convenit prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 11 septembrie 2006 și la București la 13/15 septembrie 2006, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000
216.     216/02.07.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Senegal privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 19 octombrie 2006
217.     217/02.07.2007   LEGE pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor și tarifelor aferente elaborării, analizei și verificării documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole
218.     218/02.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
219.     219/04.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000
220.     220/04.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
221.     221/04.07.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
222.     222/04.07.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
223.     223/04.07.2007   LEGE privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
224.     224/04.07.2007   LEGE privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”
225.     225/04.07.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării Proiectului privind apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României, semnat la București la 18 decembrie 2006 și la Paris la 9 ianuarie 2007
226.     226/04.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligațiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanțate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică și socială și PHARE Cooperare transfrontalieră
227.     227/04.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
228.     228/04.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
229.     229/04.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse agroalimentare
230.     230/06.07.2007   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
231.     231/06.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
232.     232/06.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007
233.     233/06.07.2007   LEGE pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului național de decorații
234.     234/06.07.2007   LEGE pentru abrogarea Legii nr. 355/2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național, a Legii nr. 491/2004 privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne și a Ordonanței Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate
235.     235/06.07.2007   LEGE pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
236.     236/12.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
237.     237/12.07.2007   LEGE privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
238.     238/12.07.2007   LEGE pentru modificarea art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
239.     239/12.07.2007   LEGE privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult
240.     240/12.07.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
241.     241/12.07.2007   LEGE pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri
242.     242/12.07.2007   LEGE privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă
243.     243/12.07.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2007 pentru modificarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
244.     244/12.07.2007   LEGE pentru stabilirea modalităților de plată a taxelor aferente apostilei prevăzute la art. 3 alin. 1 din Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
245.     245/12.07.2007   LEGE pentru anularea unor obligații de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele Companiei Naționale ”Romarm” - S.A., aferente perioadei 1991-2003
246.     246/12.07.2007   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
247.     247/12.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției
248.     248/12.07.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
249.     249/12.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
250.     250/19.07.2007   LEGE pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
251.     251/19.07.2007   LEGE pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
252.     252/19.07.2007   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează evidența persoanelor, eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
253.     253/19.07.2007   LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 158 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
254.     254/19.07.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
255.     255/19.07.2007   LEGE pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
256.     256/19.07.2007   LEGE privind completarea Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
257.     257/19.07.2007   LEGE privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum și cu tehnică, produse și materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență
258.     258/19.07.2007   LEGE privind practica elevilor și studenților
259.     259/19.07.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
260.     260/19.07.2007   LEGE privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
261.     261/19.07.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
262.     262/19.07.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
263.     263/19.07.2007   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
264.     264/19.07.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
265.     265/19.07.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
266.     266/20.07.2007   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
267.     267/21.09.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov
268.     268/01.10.2007   LEGE pentru completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
269.     269/01.10.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
270.     270/01.10.2007   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
271.     271/01.10.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituțională
272.     272/03.10.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază
273.     273/03.10.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
274.     274/03.10.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
275.     275/10.10.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
276.     276/10.10.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
277.     277/10.10.2007   LEGE privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale Rețelei rutiere transeuropene
278.     278/15.10.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
279.     279/17.10.2007   LEGE pentru completarea art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
280.     280/17.10.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale
281.     281/17.10.2007   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
282.     282/24.10.2007   LEGE pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992
283.     283/24.10.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
284.     284/24.10.2007   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
285.     285/24.10.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2006 privind suspendarea executării silite a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală față de Societatea Națională ”Îmbunătățiri Funciare” - S.A.
286.     286/29.10.2007   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
287.     287/29.10.2007   LEGE pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar
288.     288/29.10.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
289.     289/29.10.2007   LEGE privind instituirea Zilei Învățătorului
290.     290/02.11.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
291.     291/02.11.2007   LEGE privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României
292.     292/02.11.2007   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
293.     293/02.11.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
294.     294/02.11.2007   LEGE privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
295.     295/02.11.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
296.     296/02.11.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
297.     297/07.11.2007   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare și desfășurare a alegerilor
298.     298/07.11.2007   LEGE pentru completarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
299.     299/13.11.2007   LEGE privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
300.     300/13.11.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în administrația publică centrală
301.     301/13.11.2007   LEGE pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
302.     302/13.11.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar
303.     303/13.11.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
304.     304/13.11.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
305.     305/13.11.2007   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
306.     306/13.11.2007   LEGE privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
307.     307/13.11.2007   LEGE pentru acceptarea Protocolului privind resturile explozive de război (Protocolul V), adoptat la Geneva la 28 noiembrie 2003, adițional la Convenția privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, semnată de România la New York la 8 aprilie 1982
308.     308/13.11.2007   LEGE pentru aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv 1988
309.     309/13.11.2007   LEGE privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internațional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice și adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internațional (APTU) și a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internațional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F și, respectiv, G la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980
310.     310/13.11.2007   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 24 noiembrie 1994
311.     311/13.11.2007   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002
312.     312/13.11.2007   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iulie 1994
313.     313/13.11.2007   LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la București la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 7 august 1990
314.     314/13.11.2007   LEGE pentru aderarea Guvernului României la Convenția internațională privind reglementarea vânării balenelor, adoptată la Washington la 2 decembrie 1946, și la Protocolul la Convenția internațională privind reglementarea vânării balenelor, adoptat la Washington la 19 noiembrie 1956
315.     315/13.11.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
316.     316/13.11.2007   LEGE privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
317.     317/13.11.2007   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001
318.     318/13.11.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Maltei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori ai acestora, precum și a altor infracțiuni grave, semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007
319.     319/13.11.2007   LEGE privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
320.     320/13.11.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
321.     321/22.11.2007   LEGE privind organizarea și funcționarea cabinetelor de medicină sportivă
322.     322/22.11.2007   LEGE privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 20% deținute de stat la Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” - S.A. către județul Constanța
323.     323/22.11.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
324.     324/22.11.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate prin Programul SAPARD
325.     325/22.11.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 6 martie 2007
326.     326/22.11.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la București la 27 februarie 2006
327.     327/22.11.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Portugheză în domeniul securității sociale, semnat la București la 1 august 2006
328.     328/22.11.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului multilateral dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unei zone europene comune de aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006
329.     329/22.11.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenției privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția EUROPOL)
330.     330/22.11.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la București la 22 decembrie 2006
331.     331/22.11.2007   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului națiunii gazdă pentru executarea de operațiuni și exerciții NATO, semnat la Atena la 10 octombrie 2006 și la București la 14 decembrie 2006
332.     332/22.11.2007   LEGE pentru aderarea Guvernului României la Acordul internațional al cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000 la Londra prin Rezoluția nr. 393 a Consiliului Internațional al Cafelei
333.     333/22.11.2007   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
334.     334/03.12.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
335.     335/03.12.2007   LEGEA camerelor de comerț din România
336.     336/03.12.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
337.     337/03.12.2007   LEGE pentru completarea art. 195 din Codul penal
338.     338/03.12.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2007 privind trecerea obiectivului de investiții ”Spitalul Municipal Bacău” din subordinea Autorității de Sănătate Publică a Județului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău și continuarea investiției la obiectivul ”Spitalul Municipal Bacău”
339.     339/03.12.2007   LEGE privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale
340.     340/03.12.2007   LEGE pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
341.     341/03.12.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 și la București la 20 iunie 2007, între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnat la București la 26 mai 2004, și pentru modificarea și completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
342.     342/03.12.2007   LEGE privind modificarea alin. (2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
343.     343/03.12.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
344.     344/03.12.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
345.     345/03.12.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2007 pentru modificarea și completarea art. 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002
346.     346/03.12.2007   LEGE privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale
347.     347/03.12.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative
348.     348/03.12.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale
349.     349/03.12.2007   LEGE privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
350.     350/03.12.2007   LEGE privind modelele de utilitate
351.     351/03.12.2007   LEGE pentru modificarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006
352.     352/03.12.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
353.     353/03.12.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic
354.     354/03.12.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
355.     355/03.12.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
356.     356/03.12.2007   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind definirea statutului școlilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994
357.     357/03.12.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
358.     358/03.12.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundații și de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul național PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe și agenții comunitare și sprijin pentru beneficiarii finali și la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina
359.     359/03.12.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova și Ucraina
360.     360/04.12.2007   LEGE pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferinței diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006)
361.     361/11.12.2007   LEGE pentru ratificarea Convenției privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996
362.     362/11.12.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional, semnat la București la 23 iulie 2007, la Convenția dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului superior internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, precum și a celui de-al doilea Protocol adițional, semnat la București la 23 iulie 2007, la Convenția de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul superior internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003
363.     363/21.12.2007   LEGE privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
364.     364/21.12.2007   LEGE pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
365.     365/21.12.2007   LEGE pentru modificarea art. 174 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
366.     366/21.12.2007   LEGE privind instituirea Premiului ”Mehmet Niyazi”
367.     367/21.12.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană
368.     368/21.12.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2007 privind darea unei părți dintr-un imobil în folosința gratuită a Ambasadei Franței la București
369.     369/21.12.2007   LEGE pentru înființarea comunei Pesac, județul Timiș, prin reorganizarea comunei Periam
370.     370/21.12.2007   LEGE privind schimbarea denumirii orașului Basarabi, județul Constanța, în Murfatlar
371.     371/21.12.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
372.     372/28.12.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
373.     373/28.12.2007   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
374.     374/28.12.2007   LEGE privind înființarea comunei Bucovăț prin reorganizarea comunei Remetea Mare, județul Timiș
375.     375/28.12.2007   LEGE pentru înființarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girișu de Criș, județul Bihor
376.     376/28.12.2007   LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
377.     377/28.12.2007   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun și comercializarea internațională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006
378.     378/28.12.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale
379.     379/28.12.2007   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană”
380.     380/28.12.2007   LEGE pentru ratificarea înțelegerii realizate prin schimbul de note verbale efectuat între Ambasada României la Atena și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 și 2 iulie 2007, pentru modificarea și completarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972
381.     381/28.12.2007   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
382.     382/28.12.2007   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale ”Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.
383.     383/28.12.2007   LEGE pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată
384.     384/31.12.2007   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007
385.     385/31.12.2007   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
386.     386/31.12.2007   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 31 mai 2007
387.     387/31.12.2007   LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008
388.     388/31.12.2007   LEGEA bugetului de stat pe anul 2008

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 20 septembrie 2019, 2:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro