Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2008 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/08.01.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
2.     2/09.01.2008   LEGE privind modificarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
3.     3/09.01.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic
4.     4/09.01.2008   LEGE privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
5.     5/09.01.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011
6.     6/09.01.2008   LEGE privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial
7.     7/09.01.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
8.     8/10.01.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare
9.     9/11.01.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor
10.     10/11.01.2008   LEGE pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare
11.     11/15.01.2008   LEGE pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
12.     12/15.01.2008   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
13.     13/07.02.2008   LEGE pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007
14.     14/14.02.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum și pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
15.     15/14.02.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
16.     16/21.02.2008   LEGE pentru aderarea României la Acordul, semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000
17.     17/21.02.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, traficului ilicit de stupefiante și a terorismului internațional, semnat la București la 5 iulie 2007
18.     18/21.02.2008   LEGE pentru aderarea României la Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004
19.     19/29.02.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
20.     20/29.02.2008   LEGE pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994
21.     21/29.02.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007
22.     22/29.02.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecție a plantelor și al mostrelor, ajutoarelor și donațiilor de produse de protecție a plantelor din țări terțe
23.     23/29.02.2008   LEGE pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituției și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
24.     24/29.02.2008   LEGE pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părților, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
25.     25/29.02.2008   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
26.     26/29.02.2008   LEGE privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
27.     27/05.03.2008   LEGE privind ratificarea Memorandumului de înțelegere pentru dezvoltarea coordonată a Automagistralei inelare a Mării Negre, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007
28.     28/05.03.2008   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind dezvoltarea autostrăzilor maritime în regiunea Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007
29.     29/05.03.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, pe de o parte, și Republica Bulgaria și România, pe de altă parte, privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a Acordului dintre România și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles la 25 iulie 2007
30.     30/05.03.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007
31.     31/05.03.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului prin schimb de note verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 și, respectiv, la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la București la 1 septembrie 1994
32.     32/11.03.2008   LEGE pentru completarea art. 10 din Legea învățământului nr. 84/1995
33.     33/11.03.2008   LEGE pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învățământului nr. 84/1995
34.     34/11.03.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
35.     35/13.03.2008   LEGE pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
36.     36/17.03.2008   LEGE privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale ”Automobile Craiova” - S.A.
37.     37/19.03.2008   LEGE pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
38.     38/19.03.2008   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București la 20 octombrie 2005
39.     39/19.03.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
40.     40/19.03.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea și completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
41.     41/19.03.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
42.     42/19.03.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
43.     43/19.03.2008   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006
44.     44/19.03.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
45.     45/19.03.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
46.     46/19.03.2008   LEGE - Codul silvic
47.     47/19.03.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
48.     48/19.03.2008   LEGE privind autorizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanțarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăților comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară
49.     49/19.03.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
50.     50/19.03.2008   LEGE pentru abrogarea lit. b) a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate
51.     51/19.03.2008   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
52.     52/19.03.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
53.     53/19.03.2008   LEGE pentru ratificarea Instrumentelor, adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constituției și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
54.     54/19.03.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
55.     55/19.03.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
56.     56/19.03.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și al Agenției pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
57.     57/19.03.2008   LEGE pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală
58.     58/19.03.2008   LEGE pentru completarea art. 258 din Codul penal
59.     59/19.03.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei și Finanțelor
60.     60/19.03.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea și completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
61.     61/21.03.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
62.     62/21.03.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
63.     63/21.03.2008   LEGE privind modificarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
64.     64/21.03.2008   LEGE privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
65.     65/21.03.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României
66.     66/21.03.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" București - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galați - S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
67.     67/21.03.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006
68.     68/26.03.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
69.     69/08.04.2008   LEGE pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
70.     70/08.04.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
71.     71/08.04.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
72.     72/08.04.2008   LEGE pentru modificarea alin. (11) al art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
73.     73/08.04.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
74.     74/08.04.2008   LEGE pentru completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995
75.     75/08.04.2008   LEGE pentru modificarea lit. a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
76.     76/08.04.2008   LEGE privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
77.     77/08.04.2008   LEGE pentru completarea art. 9 al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
78.     78/08.04.2008   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
79.     79/08.04.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
80.     80/08.04.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
81.     81/08.04.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
82.     82/08.04.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oțelului din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
83.     83/08.04.2008   LEGE privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului
84.     84/08.04.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
85.     85/08.04.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
86.     86/08.04.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
87.     87/08.04.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
88.     88/08.04.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și reglementări în domeniul cheltuielilor de personal
89.     89/08.04.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
90.     90/08.04.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Prestații Sociale
91.     91/08.04.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
92.     92/08.04.2008   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2007 privind înființarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc
93.     93/08.04.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
94.     94/14.04.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
95.     95/14.04.2008   LEGE privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă din România
96.     96/14.04.2008   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
97.     97/14.04.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
98.     98/29.04.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
99.     99/29.04.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
100.     100/09.05.2008   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
101.     101/09.05.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
102.     102/09.05.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României
103.     103/09.05.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
104.     104/09.05.2008   LEGE privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă"
105.     105/09.05.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
106.     106/09.05.2008   LEGE privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit
107.     107/09.05.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
108.     108/09.05.2008   LEGE privind înființarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, județul Timiș
109.     109/09.05.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
110.     110/09.05.2008   LEGE pentru înființarea comunei Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, județul Galați
111.     111/15.05.2008   LEGE pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10 septembrie 2007
112.     112/15.05.2008   LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la București la 10 septembrie 2007, la Tratatul dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999
113.     113/16.05.2008   LEGE pentru aderarea României la Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare
114.     114/16.05.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2007 privind indemnizația acordată membrilor din România în Parlamentul European
115.     115/16.05.2008   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
116.     116/19.05.2008   LEGE pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
117.     117/27.05.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
118.     118/27.05.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
119.     119/27.05.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Brașov, în scopul construirii unui campus universitar
120.     120/27.05.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
121.     121/27.05.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv
122.     122/27.05.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii
123.     123/27.05.2008   LEGE pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
124.     124/27.05.2008   LEGE privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de CercetareDezvoltare Agricolă Suceava din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor
125.     125/27.05.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale
126.     126/27.05.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură
127.     127/27.05.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
128.     128/24.06.2008   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 20 septembrie 1994
129.     129/24.06.2008   LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 și la București la 12 iulie 2007, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București la 8 martie 2002
130.     130/24.06.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
131.     131/24.06.2008   LEGE pentru completarea art. 116 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
132.     132/04.07.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
133.     133/04.07.2008   LEGE pentru modificarea și completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
134.     134/04.07.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
135.     135/04.07.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
136.     136/04.07.2008   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 35/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
137.     137/04.07.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază
138.     138/04.07.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul de Miniștri din Bosnia și Herțegovina privind cooperarea în combaterea terorismului și a crimei organizate, semnat la București la 4 iunie 2007
139.     139/04.07.2008   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Islanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 19 septembrie 2007
140.     140/04.07.2008   LEGE pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 150/1978 privind administrația muncii: rol, funcții și organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferinței generale a acesteia
141.     141/10.07.2008   LEGE pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
142.     142/10.07.2008   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
143.     143/10.07.2008   LEGE pentru completarea art. 174 din Legea învățământului nr. 84/1995
144.     144/10.07.2008   LEGE pentru completarea art. 7 din Legea învățământului nr. 84/1995
145.     145/10.07.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Islandei privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la Bruxelles la 4 octombrie 2007
146.     146/10.07.2008   LEGE pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005
147.     147/10.07.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A
148.     148/11.07.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
149.     149/11.07.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
150.     150/11.07.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice
151.     151/11.07.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
152.     152/11.07.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
153.     153/11.07.2008   LEGE privind efectuarea recensământului general agricol din România
154.     154/11.07.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE
155.     155/11.07.2008   LEGE pentru modificarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES
156.     156/11.07.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
157.     157/18.07.2008   LEGE pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
158.     158/18.07.2008   LEGE privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă
159.     159/26.09.2008   LEGE pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000
160.     160/26.09.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
161.     161/01.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004
162.     162/01.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
163.     163/01.10.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliție aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007. Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliție aeriană
164.     164/01.10.2008   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 9 noiembrie 2007 și la Stockholm la 20 noiembrie 2007. Memorandum de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării
165.     165/01.10.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internațional de mărfuri, semnat la București la 22 noiembrie 2007 ACORD între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internațional de mărfuri
166.     166/01.10.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitățile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007. Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitățile la trecerea frontierei feroviare
167.     167/02.10.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
168.     168/10.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
169.     169/10.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghețul târziu de primăvară în pomicultură
170.     170/10.10.2008   LEGE privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Bordei"
171.     171/10.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic
172.     172/10.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
173.     173/10.10.2008   LEGE privind intervențiile active în atmosferă
174.     174/10.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
175.     175/10.10.2008   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
176.     176/10.10.2008   LEGE pentru modificarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
177.     177/10.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
178.     178/13.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
179.     179/13.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
180.     180/13.10.2008   LEGE pentru modificarea art. 26 alin. (6) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
181.     181/13.10.2008   LEGE privind înființarea satului Păcălești prin reorganizarea comunei Drăgănești, județul Bihor
182.     182/20.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chirieipe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
183.     183/20.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
184.     184/21.10.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
185.     185/21.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori și creditori ai fondului de risc
186.     186/21.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
187.     187/21.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA
188.     188/21.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
189.     189/21.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești
190.     190/21.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
191.     191/21.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
192.     192/21.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
193.     193/21.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
194.     194/21.10.2008   LEGE privind înființarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul București
195.     195/21.10.2008   LEGE privind înființarea Universității "Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca
196.     196/21.10.2008   LEGE privind înființarea Universității Creștine Partium din municipiul Oradea, județul Bihor
197.     197/21.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
198.     198/21.10.2008   LEGE privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
199.     199/21.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
200.     200/21.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
201.     201/21.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
202.     202/21.10.2008   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
203.     203/21.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
204.     204/24.10.2008   LEGE privind protejarea exploatațiilor agricole
205.     205/24.10.2008   LEGE pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
206.     206/24.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
207.     207/24.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
208.     208/24.10.2008   LEGE pentru abrogarea art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
209.     209/24.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008
210.     210/24.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2008 privind stabilirea condițiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internațional
211.     211/24.10.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
212.     212/24.10.2008   LEGE privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
213.     213/24.10.2008   LEGE pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
214.     214/24.10.2008   LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
215.     215/24.10.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
216.     216/24.10.2008   LEGE privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanța
217.     217/24.10.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
218.     218/27.10.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
219.     219/27.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe
220.     220/27.10.2008   LEGE pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
221.     221/27.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
222.     222/28.10.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
223.     223/28.10.2008   LEGE privind susținerea învățământului preșcolar
224.     224/28.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
225.     225/28.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun
226.     226/28.10.2008   LEGE pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
227.     227/28.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
228.     228/31.10.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007
229.     229/31.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
230.     230/31.10.2008   LEGE privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România
231.     231/31.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
232.     232/31.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
233.     233/31.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
234.     234/31.10.2008   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată
235.     235/31.10.2008   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
236.     236/31.10.2008   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
237.     237/31.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2008 privind creșterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
238.     238/31.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008
239.     239/31.10.2008   LEGE privind modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
240.     240/31.10.2008   LEGE privind declararea comunei Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, localitate-martir
241.     241/31.10.2008   LEGE privind declararea comunei Moisei, județul Maramureș, comună-martir
242.     242/31.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acțiuni prioritare
243.     243/31.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
244.     244/31.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
245.     245/31.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
246.     246/31.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare
247.     247/31.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007
248.     248/31.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007
249.     249/31.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
250.     250/31.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
251.     251/31.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
252.     252/31.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
253.     253/31.10.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
254.     254/31.10.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
255.     255/31.10.2008   LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008
256.     256/31.10.2008   LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croația la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008
257.     257/31.10.2008   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
258.     258/04.11.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
259.     259/04.11.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz
260.     260/04.11.2008   LEGE privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
261.     261/04.11.2008   LEGE privind modificarea și completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
262.     262/07.11.2008   LEGE pentru modificarea alin. (5) și (6) ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
263.     263/07.11.2008   LEGE privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
264.     264/07.11.2008   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
265.     265/07.11.2008   LEGE privind auditul de siguranță rutieră
266.     266/07.11.2008   Legea farmaciei
267.     267/07.11.2008   LEGE privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului
268.     268/07.11.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
269.     269/07.11.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
270.     270/07.11.2008   LEGE pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
271.     271/07.11.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
272.     272/07.11.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
273.     273/07.11.2008   LEGE pentru denunțarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998
274.     274/07.11.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007
275.     275/07.11.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
276.     276/07.11.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
277.     277/07.11.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
278.     278/07.11.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
279.     279/07.11.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură
280.     280/07.11.2008   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2005
281.     281/07.11.2008   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2005
282.     282/07.11.2008   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2006
283.     283/07.11.2008   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006
284.     284/14.11.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
285.     285/14.11.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007
286.     286/14.11.2008   LEGE pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2007/436/CE, Euratom, privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților Europene
287.     287/14.11.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului maritim dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia, semnat la București la 3 martie 2008
288.     288/14.11.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizației Maritime Internaționale
289.     289/14.11.2008   LEGE privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iunie 2000
290.     290/14.11.2008   LEGE privind ratificarea Protocolului, semnat la București la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 6 iunie 1996
291.     291/14.11.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la București la 8 mai 2008, și pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia
292.     292/14.11.2008   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria și al României, care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007
293.     293/14.11.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
294.     294/14.11.2008   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuității unor activități ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
295.     295/14.11.2008   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică
296.     296/14.11.2008   LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
297.     297/18.11.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007
298.     298/18.11.2008   LEGE privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
299.     299/18.11.2008   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
300.     300/18.11.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România și al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la București la 6 martie 2008
301.     301/18.11.2008   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008
302.     302/19.11.2008   LEGE pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
303.     303/03.12.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
304.     304/03.12.2008   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
305.     305/15.12.2008   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
306.     306/24.12.2008   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
307.     307/30.12.2008   LEGE privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale și Cercetare (CEPSC)
308.     308/30.12.2008   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 20 septembrie 2019, 4:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro