Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2009 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/30.01.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
2.     2/17.02.2009   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
3.     3/17.02.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008
4.     4/17.02.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
5.     5/17.02.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale
6.     6/17.02.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2007 pentru stabilirea orei de începere și de închidere a votării la referendumul național din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României
7.     7/17.02.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobile situate în municipiul București
8.     8/17.02.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
9.     9/17.02.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
10.     10/17.02.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
11.     11/17.02.2009   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994
12.     12/17.02.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 3 martie 2008
13.     13/17.02.2009   LEGE pentru ratificarea Amendamentului convenit între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 18 aprilie 2008 și la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
14.     14/17.02.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 decembrie 2007
15.     15/17.02.2009   LEGE pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, semnat la București la 2 iulie 2007, la Acordul de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de modernizare și introducere a taxării pe autostrada București-Pitești, semnat la București la 5 august 1996
16.     16/17.02.2009   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Dușanbe la 6 decembrie 2007
17.     17/17.02.2009   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 8 noiembrie 1993
18.     18/26.02.2009   Legea bugetului de stat pe anul 2009
19.     19/26.02.2009   Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
20.     20/27.02.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecției și securității civile privind asistența și cooperarea în situații de urgență, semnat la Paris la 22 aprilie 2008
21.     21/27.02.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la București la 25 octombrie 2007
22.     22/27.02.2009   LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004
23.     23/27.02.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind cooperarea polițienească, semnat la Oslo la 14 martie 2008
24.     24/27.02.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare
25.     25/27.02.2009   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
26.     26/27.02.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, județul Sălaj
27.     27/05.03.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD
28.     28/05.03.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
29.     29/05.03.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2008 privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
30.     30/13.03.2009   LEGE privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2009 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
31.     31/13.03.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și darea acestuia în folosință gratuită Ambasadei Franței în România
32.     32/13.03.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
33.     33/13.03.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2008 pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
34.     34/13.03.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
35.     35/13.03.2009   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor și a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 și 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic și de art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, precum și adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea și aprobarea documentațiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcției de drumuri de interes național din circuitul agricol și, respectiv, din fondul național silvic
36.     36/13.03.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autorităților naționale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea și derularea fondurilor nerambursabile destinate finanțării programelor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, precum și pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
37.     37/13.03.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice
38.     38/13.03.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
39.     39/13.03.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
40.     40/13.03.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
41.     41/13.03.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare
42.     42/13.03.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
43.     43/13.03.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole
44.     44/13.03.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
45.     45/20.03.2009   LEGE privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
46.     46/20.03.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
47.     47/20.03.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
48.     48/20.03.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
49.     49/20.03.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
50.     50/20.03.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
51.     51/01.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
52.     52/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
53.     53/01.04.2009   LEGE privind transmiterea unor imobile, clădiri și terenuri, din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj- Napoca în domeniul public al comunei Jucu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Jucu, județul Cluj
54.     54/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unele centrale electrice și termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei și Finanțelor, Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" București - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galați - S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
55.     55/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
56.     56/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
57.     57/01.04.2009   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învățământ în anul 2008
58.     58/01.04.2009   LEGE pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
59.     59/01.04.2009   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare
60.     60/01.04.2009   LEGE pentru completarea art. 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
61.     61/01.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
62.     62/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii
63.     63/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani
64.     64/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului și a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
65.     65/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de "țară parteneră", la manifestarea expozițională internațională cu specific de turism "Caravan Motor Turism Stuttgart", în perioada 17-25 ianuarie 2009
66.     66/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile - Administrația Națională "Apele Române" în domeniul public al comunei Negrilești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrilești, județul Galați
67.     67/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național
68.     68/01.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
69.     69/01.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
70.     70/01.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
71.     71/01.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
72.     72/01.04.2009   LEGE pentru încetarea valabilității Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996, ratificat prin Legea nr. 12/1997
73.     73/01.04.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Damasc la 24 iunie 2008
74.     74/01.04.2009   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului, semnat la București la 16 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 16 noiembrie 1994
75.     75/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenței supravegherii executării obligației minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
76.     76/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
77.     77/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene
78.     78/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor
79.     79/01.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
80.     80/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2008 privind modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului
81.     81/01.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2008 pentru modificarea și completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
82.     82/01.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 213/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanțare 2006 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006
83.     83/01.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române
84.     84/01.04.2009   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
85.     85/08.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
86.     86/08.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor centrale termice și electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor județene sau locale
87.     87/08.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
88.     88/08.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
89.     89/08.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
90.     90/08.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
91.     91/08.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
92.     92/08.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe comerciale restante aflate în administrarea unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
93.     93/08.04.2009   LEGE privind instituțiile financiare nebancare
94.     94/08.04.2009   Lege privind auditul de securitate în domeniul aviației civile
95.     95/08.04.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului de reglementare a datoriei dintre Guvernul României și Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008
96.     96/08.04.2009   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, și a Protocolului privind un amendament la Convenția privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, și, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în șase limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, și a Protocolului privind un amendament la Convenția privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998
97.     97/08.04.2009   LEGE privind înființarea Institutului Cultural al Tătarilor din România "Sebat Husein"
98.     98/08.04.2009   Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
99.     99/08.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinației sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor
100.     100/08.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene
101.     101/08.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilității de cofinanțare CSNR dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 24 noiembrie 2008
102.     102/14.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) și România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la București la 28 decembrie 2007, pentru finanțarea Programului privind infrastructura municipală
103.     103/14.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la București la 24 iulie 2008
104.     104/14.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la București la 30 mai 2008 și la Galați la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, la Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la București la 8 martie 2002
105.     105/14.04.2009   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă săvârșite prin intermediul sistemelor informatice
106.     106/14.04.2009   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008
107.     107/14.04.2009   LEGE privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 16 iulie 2008
108.     108/14.04.2009   LEGE pentru aderarea României la Convenția internațională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001
109.     109/14.04.2009   LEGE pentru ratificarea Protocolului opțional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984
110.     110/14.04.2009   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind înființarea Institutului Universitar European de la Florența, semnată în anul 1972 și revizuită în anul 1992
111.     111/14.04.2009   LEGE pentru ratificarea Amendamentului, semnat la București la 11 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 24 octombrie 1998
112.     112/14.04.2009   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanților emiși și transferați, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 și semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
113.     113/24.04.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
114.     114/24.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naționale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, și a Scrisorii de confirmare între participanții la SAC MoU cu privire la suspendarea și reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian și alocarea orelor de zbor neprevăzute în program
115.     115/24.04.2009   LEGE pentru ratificarea Convenției nr. 102/1952 a Organizației Internaționale a Muncii privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii
116.     116/24.04.2009   LEGE pentru ratificarea Codului european de securitate socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964
117.     117/24.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
118.     118/24.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției
119.     119/24.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităților didactice și de cercetare din învățământul universitar de masterat și din învățământul universitar de doctorat
120.     120/24.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
121.     121/29.04.2009   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă
122.     122/29.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
123.     123/29.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
124.     124/29.04.2009   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea și întreținerea liniei de frontieră și a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună, semnată la București la 4 septembrie 2007
125.     125/29.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, precum și pentru abrogarea cap. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
126.     126/29.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
127.     127/29.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
128.     128/29.04.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
129.     129/29.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate de Fundația Romanian Angel Appeal
130.     130/29.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2008 privind unele măsuri financiare
131.     131/29.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței
132.     132/29.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor PHARE
133.     133/29.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
134.     134/29.04.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
135.     135/29.04.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public
136.     136/05.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
137.     137/05.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum și pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
138.     138/05.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare
139.     139/05.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
140.     140/05.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2008 privind efectuarea plății contribuției României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel
141.     141/05.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2008 privind majorarea contribuției României la realizarea investițiilor finanțate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanțarea "Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare"
142.     142/05.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2008 privind plata costurilor naționale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA)
143.     143/05.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
144.     144/05.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice
145.     145/05.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
146.     146/05.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
147.     147/05.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
148.     148/05.05.2009   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participației la capitalul social deținute de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. la Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.
149.     149/05.05.2009   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozițiilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
150.     150/05.05.2009   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acțiuni
151.     151/05.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
152.     152/05.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea și completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
153.     153/05.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
154.     154/08.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
155.     155/08.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
156.     156/08.05.2009   LEGE pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
157.     157/08.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
158.     158/08.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea organizării Agenției Naționale pentru Prestații Sociale
159.     159/08.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe IonescuȘișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor
160.     160/08.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achiziționării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timișoara
161.     161/08.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
162.     162/08.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
163.     163/08.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin
164.     164/08.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
165.     165/08.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
166.     166/08.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
167.     167/08.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
168.     168/08.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
169.     169/08.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
170.     170/08.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
171.     171/08.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
172.     172/08.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
173.     173/11.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depășirii efectelor crizei economice financiare mondiale
174.     174/13.05.2009   LEGE pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
175.     175/13.05.2009   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
176.     176/13.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare și organizatorice pentru desfășurarea activității unităților sanitare în cadrul procesului de reformă și operaționalizare
177.     177/13.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare
178.     178/13.05.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
179.     179/13.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009
180.     180/13.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
181.     181/13.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
182.     182/13.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
183.     183/26.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
184.     184/26.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
185.     185/26.05.2009   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
186.     186/26.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
187.     187/26.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătățirea unor activități la nivelul Guvernului
188.     188/26.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
189.     189/26.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă
190.     190/26.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
191.     191/27.05.2009   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
192.     192/27.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
193.     193/27.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea și completarea art. 37 și 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
194.     194/27.05.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
195.     195/27.05.2009   LEGE privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
196.     196/29.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
197.     197/29.05.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov- Ghimbav"
198.     198/02.06.2009   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
199.     199/02.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
200.     200/02.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea și completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
201.     201/02.06.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
202.     202/02.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
203.     203/02.06.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
204.     204/02.06.2009   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 222/2008 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
205.     205/02.06.2009   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
206.     206/02.06.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2008 privind modificarea anexei nr. 11 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București
207.     207/02.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
208.     208/02.06.2009   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat și al celor de serviciu
209.     209/02.06.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
210.     210/02.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor
211.     211/02.06.2009   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2007 privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
212.     212/02.06.2009   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2007 privind modificarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
213.     213/02.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
214.     214/02.06.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
215.     215/02.06.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
216.     216/02.06.2009   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007
217.     217/02.06.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
218.     218/02.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
219.     219/02.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor
220.     220/02.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
221.     221/02.06.2009   LEGE privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
222.     222/05.06.2009   LEGE pentru modificarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare
223.     223/05.06.2009   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
224.     224/05.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
225.     225/05.06.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
226.     226/05.06.2009   Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România
227.     227/10.06.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
228.     228/10.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
229.     229/10.06.2009   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
230.     230/10.06.2009   LEGE privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 12 decembrie 2006, de amendare a Acordului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 16 mai 1994
231.     231/10.06.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local "Pasaj rutier denivelat superior Basarab"
232.     232/10.06.2009   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații
233.     233/10.06.2009   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații
234.     234/10.06.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008
235.     235/10.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2008 pentru modificarea art. 13^1 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
236.     236/10.06.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
237.     237/10.06.2009   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor
238.     238/10.06.2009   LEGE privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice
239.     239/10.06.2009   LEGE pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
240.     240/10.06.2009   LEGE pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
241.     241/23.06.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
242.     242/23.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
243.     243/23.06.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
244.     244/23.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
245.     245/23.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
246.     246/30.06.2009   LEGE pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
247.     247/30.06.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic
248.     248/30.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie
249.     249/30.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie
250.     250/30.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
251.     251/30.06.2009   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
252.     252/30.06.2009   LEGE privind înființarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul București
253.     253/30.06.2009   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
254.     254/30.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
255.     255/07.07.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2009 pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
256.     256/07.07.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
257.     257/07.07.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
258.     258/07.07.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
259.     259/07.07.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
260.     260/07.07.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
261.     261/07.06.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
262.     262/07.07.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și a Legii petrolului nr. 238/2004
263.     263/07.07.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
264.     264/07.07.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
265.     265/07.07.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate
266.     266/07.07.2009   LEGE pentru modificarea și completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998
267.     267/07.07.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social
268.     268/07.07.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială
269.     269/07.07.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public
270.     270/07.07.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
271.     271/07.07.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România"
272.     272/07.07.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
273.     273/07.07.2009   LEGE pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
274.     274/07.07.2009   LEGE privind înființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București
275.     275/07.07.2009   LEGE privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene
276.     276/07.07.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
277.     277/07.07.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
278.     278/10.07.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind serviciile aeriene regulate, semnat la București la 10 noiembrie 2008
279.     279/10.07.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 29 mai 2008
280.     280/10.07.2009   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la București la 21 octombrie 2008, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 23 ianuarie 1998
281.     281/10.07.2009   LEGE pentru ratificarea Protocolului, deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 și semnat de România la 3 iunie 2008, privind amendarea anexei de securitate la Acordul dintre părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informațiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 și semnat de România la Washington la 14 februarie 2006
282.     282/10.07.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România și Republica Portugheză privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 14 mai 2008
283.     283/10.07.2009   LEGE privind ratificarea Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), semnat la București la 29 decembrie 2008 și la Darmstadt la 9 ianuarie 2009, pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la 17 iulie 2003
284.     284/10.07.2009   LEGE privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinațională în așteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operațiuni O.N.U. privind statutul forțelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001
285.     285/10.07.2009   LEGE pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008
286.     286/17.07.2009   LEGE privind Codul penal
287.     287/17.07.2009   LEGE privind Codul civil
288.     288/05.08.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora
289.     289/05.08.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România
290.     290/28.09.2009   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art. 92 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
291.     291/28.09.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
292.     292/28.09.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
293.     293/28.09.2009   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
294.     294/28.09.2009   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
295.     295/28.09.2009   LEGE pentru modificarea și completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
296.     296/28.09.2009   LEGE pentru completarea art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
297.     297/28.09.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
298.     298/28.09.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
299.     299/28.09.2009   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/1997 privind destinația sumelor încasate de Fondul Proprietății de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăților comerciale la care statul este acționar
300.     300/06.10.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
301.     301/06.10.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2009 privind unele măsuri de creștere a suprafeței contractate pentru irigații
302.     302/06.10.2009   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
303.     303/06.10.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
304.     304/06.10.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008
305.     305/06.10.2009   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și pentru modificarea și completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
306.     306/06.10.2009   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India, semnat la București la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997
307.     307/06.10.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizației Internaționale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală și de Est, semnat la București la 21 aprilie 2008
308.     308/06.10.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
309.     309/06.10.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe
310.     310/06.10.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996
311.     311/06.10.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008
312.     312/12.10.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare
313.     313/12.10.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane
314.     314/12.10.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
315.     315/12.10.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2009 privind modificarea și completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat
316.     316/12.10.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
317.     317/13.10.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
318.     318/13.10.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind legislația aplicabilă relațiilor de muncă, securitate socială și securitate și sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la București la 25 iulie 2008 și la Sofia la 26 august 2008
319.     319/13.10.2009   LEGE pentru instituirea Zilei mamei și a Zilei tatălui
320.     320/13.10.2009   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
321.     321/15.10.2009   LEGE privind comercializarea produselor alimentare
322.     322/20.10.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2009 pentru modificarea art. 39 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
323.     323/20.10.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
324.     324/20.10.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale
325.     325/20.10.2009   LEGE pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
326.     326/27.10.2009   LEGE privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Malaeziei, semnat la Kuala Lumpur la 28 aprilie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Malaeziei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 25 iunie 1996
327.     327/27.10.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Coreea în domeniul securității sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008
328.     328/27.10.2009   LEGE privind ratificarea actelor adoptate la Congresul Uniunii Poștale Universale de la Geneva (23 iulie-12 august 2008)
329.     329/05.11.2009   LEGE privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
330.     330/05.11.2009   Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
331.     331/11.11.2009   LEGE privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
332.     332/11.11.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
333.     333/11.11.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
334.     334/11.11.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare
335.     335/11.11.2009   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
336.     336/11.11.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 2.534 m2, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului București pe sectorul cuprins între km 2+400 și intersecția cu DN 2"
337.     337/11.11.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili
338.     338/11.11.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007
339.     339/11.11.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
340.     340/11.11.2009   LEGE privind formularea de către România a unei declarații în baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană
341.     341/11.11.2009   LEGE pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
342.     342/11.11.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA
343.     343/11.11.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
344.     344/11.11.2009   LEGE pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
345.     345/11.11.2009   LEGE pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
346.     346/11.11.2009   LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la București la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 2 iulie 1992
347.     347/11.11.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2009 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza B, semnat la București la 30 octombrie 2008 și la Luxemburg la 10 noiembrie 2008
348.     348/11.11.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului de garanție semnat între statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări, precum și a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind procedurile de plată și rambursare în cadrul garanțiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiții, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008
349.     349/11.11.2009   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 și semnat de România la 21 mai 2003, la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
350.     350/11.11.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 și 10 aprilie 2009, privind modificarea și completarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, semnată la București la 28 noiembrie 1973
351.     351/11.11.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor (Împrumutat), și Institutul de Credit pentru Reconstrucție-Frankfurt pe Main (KfW) (Împrumutător) pentru 8.000.000 de euro, semnat la București la 31 iulie 2008 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanțarea Proiectului "Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii (etapa a 4-a)"
352.     352/11.11.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 și deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008
353.     353/11.11.2009   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cadrul instituțional al Inițiativei de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007
354.     354/12.11.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
355.     355/20.11.2009   LEGE privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război
356.     356/20.11.2009   LEGE privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 8 mai 2009. Acord între Guvernul României și Guvernul Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor
357.     357/20.11.2009   LEGE privind ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 și la București la 17 martie 2009, dintre Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, semnat la București la 19 decembrie 2005
358.     358/20.11.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
359.     359/20.11.2009   LEGE pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
360.     360/20.11.2009   LEGE pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
361.     361/20.11.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
362.     362/20.11.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
363.     363/20.11.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
364.     364/20.11.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009
365.     365/20.11.2009   LEGE privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional, propuse și aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, prin Rezoluția 63-2 pentru perfecționarea sistemului de vot și a reprezentativității în cadrul Fondului Monetar Internațional, la Washington la data de 28 aprilie 2008, și, respectiv, prin Rezoluția 63-3 pentru extinderea autorității investiționale a Fondului Monetar Internațional, la Washington la data de 5 mai 2008
366.     366/20.11.2009   LEGE privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie și în administrarea Consiliului Local al Orașului Cisnădie, județul Sibiu
367.     367/20.11.2009   LEGE pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
368.     368/26.11.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
369.     369/26.11.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
370.     370/26.11.2009   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
371.     371/26.11.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
372.     372/26.11.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
373.     373/26.11.2009   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale
374.     374/26.11.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
375.     375/26.11.2009   LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 53 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
376.     376/03.12.2009   LEGE pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
377.     377/10.12.2009   LEGE pentru ratificarea Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de înțelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, și a Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de înțelegere pentru operații și sprijin al Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control, semnat la 26 septembrie 1984 și revizuit la 27 martie 2003, semnate la București la 19 martie 2009
378.     378/10.12.2009   LEGE privind ratificarea Actelor finale ale Conferinței Regionale de Radiocomunicații pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părți din regiunile 1 și 3, în benzile de frecvențe 174-230 MHz și 470-862 MHz, și a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006
379.     379/10.12.2009   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
380.     380/10.12.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
381.     381/10.12.2009   LEGE privind introducerea concordatului preventiv și mandatului ad-hoc
382.     382/10.12.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
383.     383/10.12.2009   LEGE pentru modificarea art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
384.     384/10.12.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
385.     385/17.12.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
386.     386/17.12.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
387.     387/17.12.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
388.     388/23.12.2009   LEGE privind acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al miniștrilor în 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croația
389.     389/23.12.2009   LEGE pentru modificarea alineatului (2) al articolului unic din Legea nr. 316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
390.     390/23.12.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 septembrie 2009
391.     391/28.12.2009   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 19 septembrie 2019, 7:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro