Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2011 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/05.01.2011   LEGEA educației naționale
2.     2/01.03.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului
3.     3/01.03.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții
4.     4/01.03.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2010 privind anunțarea creșterii contribuției României la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor ce se va desfășura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010
5.     5/01.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
6.     6/01.03.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
7.     7/01.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
8.     8/01.03.2011   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă
9.     9/01.03.2011   LEGE pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
10.     10/01.03.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă"
11.     11/01.03.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
12.     12/07.03.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, și a protocolului adițional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010
13.     13/07.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
14.     14/11.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
15.     15/11.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii
16.     16/11.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
17.     17/11.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
18.     18/11.03.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
19.     19/11.03.2011   LEGE pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării
20.     20/11.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. I.F.N.
21.     21/11.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C
22.     22/11.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanțelor publice
23.     23/11.03.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici, precum și prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici
24.     24/11.03.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
25.     25/11.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale
26.     26/11.03.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2010 privind destinația sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României
27.     27/11.03.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
28.     28/11.03.2011   LEGE privind comemorarea dezrobirii romilor din România
29.     29/11.03.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
30.     30/11.03.2011   LEGE pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
31.     31/21.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
32.     32/21.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
33.     33/21.03.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
34.     34/21.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
35.     35/21.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
36.     36/21.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
37.     37/21.03.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare
38.     38/28.03.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
39.     39/30.03.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007 și pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
40.     40/31.03.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
41.     41/04.04.2011   LEGE privind ratificarea Actelor finale ale Conferinței Mondiale pentru Radiocomunicații (WRC-07) din cadrul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007
42.     42/04.04.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcții navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009
43.     43/04.04.2011   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre România și Bosnia și Herțegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre România și Bosnia și Herțegovina privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001
44.     44/04.04.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2011 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 ianuarie 2005, pentru finanțarea Proiectului de restructurare a transporturilor
45.     45/04.04.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
46.     46/04.04.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
47.     47/04.04.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
48.     48/04.04.2011   LEGE pentru înființarea satului Culmea, județul Constanța, prin reorganizarea orașului Ovidiu, județul Constanța
49.     49/07.04.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
50.     50/07.04.2011   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990
51.     51/07.04.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (al treilea addendum la Memorandumul de înțelegere) dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 12 ianuarie 2011 și la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009
52.     52/15.04.2011   LEGE privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
53.     53/21.04.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
54.     54/21.04.2011   LEGE pentru ratificarea Protocolului de amendare dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel, semnat la București la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998
55.     55/21.04.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaționale de persoane și mărfuri, semnat la București la 12 iulie 2010
56.     56/21.04.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 28 septembrie 2010
57.     57/21.04.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Abuja la 26 iulie 2010 și la București la 27 august 2010
58.     58/29.04.2011   LEGE privind modificarea art. 8 din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994
59.     59/10.05.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
60.     60/10.05.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
61.     61/10.05.2011   LEGE privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
62.     62/10.05.2011   LEGEA dialogului social
63.     63/10.05.2011   LEGE privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
64.     64/10.05.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
65.     65/10.05.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranța feroviară
66.     66/10.05.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2010 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
67.     67/10.05.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
68.     68/10.05.2011   LEGE pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a memoriei românilor - victime ale masacrelor de la Fântâna Albă și alte zone, ale deportărilor, ale foametei și ale altor forme de represiune organizate de regimul totalitar sovietic în Ținutul Herța, nordul Bucovinei și întreaga Basarabie
69.     69/25.05.2011   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
70.     70/03.06.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
71.     71/03.06.2011   LEGE pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
72.     72/03.06.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
73.     73/06.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
74.     74/06.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
75.     75/06.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
76.     76/06.06.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală
77.     77/06.06.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes național, județean și local
78.     78/06.06.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici
79.     79/06.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
80.     80/06.06.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
81.     81/06.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
82.     82/06.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
83.     83/06.06.2011   LEGE pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
84.     84/06.06.2011   LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 24 septembrie 2010, și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
85.     85/06.06.2011   LEGE pentru ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România și Republica San Marino de modificare a Convenției dintre România și Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007
86.     86/06.06.2011   LEGE privind ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 și 2 martie 2010 la București și la 3 februarie 2010 la Washington dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la București la 24 iulie 2006, și pentru modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la București la 24 iulie 2006
87.     87/06.06.2011   LEGE privind ratificarea Acordului pentru înființarea Academiei Internaționale Anticorupție ca organizație internațională, semnat de România la Viena la 2 septembrie 2010
88.     88/06.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
89.     89/06.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
90.     90/06.06.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
91.     91/06.06.2011   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
92.     92/06.06.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii
93.     93/06.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
94.     94/06.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
95.     95/06.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
96.     96/06.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative
97.     97/06.06.2011   LEGE pentru aprobarea majorării capitalului deținut de România la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre
98.     98/15.06.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
99.     99/15.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
100.     100/15.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
101.     101/15.06.2011   LEGE pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului
102.     102/15.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
103.     103/15.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
104.     104/15.06.2011   LEGE privind calitatea aerului înconjurător
105.     105/15.06.2011   LEGE privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
106.     106/15.06.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
107.     107/15.06.2011   LEGE privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
108.     108/15.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
109.     109/15.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
110.     110/15.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
111.     111/15.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
112.     112/15.06.2011   LEGE pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispozițiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010
113.     113/15.06.2011   LEGE privind ratificarea Amendamentului nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la București la 24 martie 2010 și 19 aprilie 2010 și la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București, la Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 și la București la 19 decembrie 2000, și pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
114.     114/15.06.2011   LEGE pentru ratificarea Convenției europene privind suprimarea cerinței legalizării pentru documentele întocmite de agenții diplomatici și funcționarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 și semnată de România la Strasbourg la 21 mai 2010
115.     115/15.06.2011   LEGE pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
116.     116/15.06.2011   LEGE privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
117.     117/15.06.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
118.     118/15.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
119.     119/15.06.2011   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2009
120.     120/15.06.2011   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2009
121.     121/15.06.2011   LEGE privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
122.     122/15.06.2011   LEGE privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României
123.     123/20.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
124.     124/20.06.2011   LEGE pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
125.     125/20.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
126.     126/20.06.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
127.     127/20.06.2011   LEGE privind activitatea de emitere de monedă electronică
128.     128/21.06.2011   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 2 februarie 2011, și modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 septembrie 2009
129.     129/23.06.2011   LEGE privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
130.     130/23.06.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Moldova în domeniul securității sociale, semnat la București la 27 aprilie 2010
131.     131/27.06.2011   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
132.     132/27.06.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
133.     133/27.06.2011   LEGE pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
134.     134/05.07.2011   LEGE pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
135.     135/05.07.2011   LEGE pentru modificarea art. 908 din Codul de comerț
136.     136/05.07.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
137.     137/05.07.2011   LEGE privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov
138.     138/05.07.2011   LEGE pentru ratificarea Convenției europene revizuite în materia adopției de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 și semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009
139.     139/05.07.2011   LEGE privind modificarea și completarea Statutului personalului aeronautic din aviația militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990
140.     140/05.07.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
141.     141/05.07.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
142.     142/05.07.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
143.     143/05.07.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2011 privind finanțarea unor activități de îmbunătățiri funciare
144.     144/05.07.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
145.     145/05.07.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naționale în anul 2011
146.     146/05.07.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum și a cotizației anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
147.     147/05.07.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli și gestionarea fondurilor comunitare
148.     148/05.07.2011   LEGE privind desființarea unor instanțe judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea
149.     149/05.07.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
150.     150/05.07.2011   LEGE privind schimbarea denumirii comunei Brazii, județul Ialomița, în Rădulești
151.     151/05.07.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
152.     152/05.07.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
153.     153/05.07.2011   LEGE privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
154.     154/05.07.2011   LEGE pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
155.     155/05.07.2011   LEGE pentru modificarea Legii nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
156.     156/05.07.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum și a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
157.     157/11.07.2011   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
158.     158/11.07.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
159.     159/11.07.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
160.     160/11.07.2011   LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, județul Neamț, în domeniul public al comunei Secuieni, județul Neamț, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni
161.     161/11.07.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creșterea siguranței rutiere și destinația sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuții de inspecție și control în urma aplicării sancțiunilor contravenționale specifice activității de transport rutier
162.     162/11.07.2011   LEGE pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
163.     163/11.07.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
164.     164/11.07.2011   LEGE privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componența comunei Racu, județul Harghita, în Gârciu
165.     165/15.07.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
166.     166/05.10.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
167.     167/05.10.2011   LEGE pentru aderarea României la Acordul dintre Confederația Elvețiană și Republica Austria privind înființarea și funcționarea la Viena a Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993
168.     168/10.10.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înțelegere) dintre Uniunea Europeană și România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 și la București la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
169.     169/14.10.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2011 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București
170.     170/14.10.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011
171.     171/14.10.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă"
172.     172/14.10.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2010 pentru prorogarea aplicării dispozițiilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
173.     173/14.10.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa
174.     174/14.10.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
175.     175/14.10.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2011 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii
176.     176/14.10.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
177.     177/14.10.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului național unic de plată a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
178.     178/14.10.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
179.     179/14.10.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și pentru reducerea unor cheltuieli
180.     180/14.10.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
181.     181/14.10.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localitățile afectate de inundațiile din perioada iunie-august 2010
182.     182/14.10.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
183.     183/14.10.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, de către Institutul Național de CercetareDezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prin procedura comasării prin absorbție
184.     184/14.10.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referință câștigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii și protecției sociale
185.     185/24.10.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și al unor ministere, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
186.     186/24.10.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere
187.     187/24.10.2011   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
188.     188/24.10.2011   LEGE privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune și care fac parte din sistemul de finanțare al fondurilor europene pentru agricultură, precum și din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene
189.     189/24.10.2011   LEGE pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului național de decorații și semnelor onorifice
190.     190/27.10.2011   LEGE pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
191.     191/27.10.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
192.     192/07.11.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
193.     193/07.11.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
194.     194/07.11.2011   LEGE privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
195.     195/07.11.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
196.     196/07.11.2011   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
197.     197/07.11.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
198.     198/07.11.2011   LEGE privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului și a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România
199.     199/07.11.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
200.     200/07.11.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități
201.     201/07.11.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din folosința gratuită a Ambasadei Franței în România în folosința gratuită a Fundației "Lycée Français Anna de Noailles"
202.     202/07.11.2011   LEGE privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizației anuale de membru cu drepturi depline al Asociației Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)
203.     203/07.11.2011   LEGE pentru modificarea anexei la Legea nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava
204.     204/07.11.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante și a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 și la 19 martie 1991
205.     205/07.11.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
206.     206/07.11.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură
207.     207/15.11.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
208.     208/15.11.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
209.     209/15.11.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia
210.     210/15.11.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2011 pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
211.     211/15.11.2011   LEGE privind regimul deșeurilor
212.     212/15.11.2011   LEGE privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc și Crișan, județul Tulcea, și în administrarea consiliilor locale ale acestora
213.     213/15.11.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
214.     214/15.11.2011   LEGE pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
215.     215/15.11.2011   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, semnat la Phenian la 20 ianuarie 2011
216.     216/16.11.2011   LEGE privind interzicerea activității de cămătărie
217.     217/24.11.2011   LEGE privind trecerea satului Fânațele Mădărașului din componența comunei Band în componența comunei Mădăraș, județul Mureș
218.     218/24.11.2011   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării, semnat la București la 21 aprilie 1992
219.     219/24.11.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 17 februarie 2011
220.     220/28.11.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
221.     221/29.11.2011   LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
222.     222/29.11.2011   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
223.     223/29.11.2011   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției
224.     224/29.11.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
225.     225/29.11.2011   LEGE pentru modificarea art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
226.     226/29.11.2011   LEGE privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
227.     227/29.11.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 9 decembrie 2010
228.     228/05.12.2011   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
229.     229/05.12.2011   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
230.     230/05.12.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
231.     231/05.12.2011   LEGE privind transmiterea unor suprafețe de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", respectiv a obiectivului de investiții "Autostrada Nădlac-Arad"
232.     232/05.12.2011   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
233.     233/05.12.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
234.     234/05.12.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011
235.     235/05.12.2011   LEGE pentru declararea municipiului Craiova, județul Dolj, Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989
236.     236/05.12.2011   LEGE privind declararea municipiului Constanța Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989
237.     237/05.12.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
238.     238/05.12.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
239.     239/05.12.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României
240.     240/05.12.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
241.     241/05.12.2011   LEGE pentru aderarea României la Tratatul referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000
242.     242/05.12.2011   LEGE privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la București la 20 mai 2008
243.     243/05.12.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare solteren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură
244.     244/05.12.2011   LEGE pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
245.     245/05.12.2011   LEGE pentru modificarea art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
246.     246/05.12.2011   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
247.     247/05.12.2011   LEGE pentru declararea zilei de 9 martie Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din Perioada 1944-1989
248.     248/05.12.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
249.     249/05.12.2011   LEGE pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
250.     250/05.12.2011   LEGE pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
251.     251/05.12.2011   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
252.     252/05.12.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
253.     253/05.12.2011   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
254.     254/05.12.2011   LEGE pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
255.     255/05.12.2011   LEGE pentru modificarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
256.     256/05.12.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
257.     257/05.12.2011   LEGE privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, județul Brăila
258.     258/07.12.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
259.     259/07.12.2011   LEGE privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a protocolului la Convenție, semnate la Riad la 26 aprilie 2011
260.     260/07.12.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului euromediteranean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010
261.     261/07.12.2011   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre România și Confederația Elvețiană, semnat la București la 28 februarie 2011, de amendare a Convenției dintre România și Confederația Elvețiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și a Protocolului anexat, semnate la București la 25 octombrie 1993
262.     262/07.12.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002
263.     263/07.12.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind transportul rutier internațional de persoane și mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011
264.     264/07.12.2011   LEGE pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități
265.     265/07.12.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Guernsey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 și în Guernsey la 17 ianuarie 2011
266.     266/07.12.2011   LEGE privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
267.     267/07.12.2011   LEGE privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
268.     268/07.12.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport
269.     269/07.12.2011   LEGE pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
270.     270/07.12.2011   LEGE pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
271.     271/07.12.2011   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă 2 946. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
272.     272/07.12.2011   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
273.     273/07.12.2011   LEGE pentru modificarea Legii nr. 258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertății României
274.     274/07.12.2011   LEGE pentru modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
275.     275/07.12.2011   LEGE pentru aprobarea modificării sursei de finanțare a taxelor și impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007
276.     276/07.12.2011   LEGE privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte
277.     277/07.12.2011   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
278.     278/07.12.2011   LEGE pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
279.     279/07.12.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
280.     280/07.12.2011   LEGE privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
281.     281/12.12.2011   LEGE pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin. (22) al art. 241 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
282.     282/12.12.2011   LEGE pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
283.     283/14.12.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
284.     284/14.12.2011   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
285.     285/14.12.2011   LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 10 martie 2011 și aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011
286.     286/14.12.2011   LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 7 ianuarie 2011, și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
287.     287/14.12.2011   LEGE privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare
288.     288/14.12.2011   LEGE pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
289.     289/16.12.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
290.     290/16.11.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011
291.     291/19.12.2011   LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014
292.     292/20.12.2011   LEGEA asistenței sociale
293.     293/21.12.2011   LEGEA bugetului de stat pe anul 2012
294.     294/21.12.2011   LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
295.     295/21.12.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Regatul Spaniei cu privire la funcționarea Institutului Cultural Român de la Madrid și a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din București, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010
296.     296/21.12.2011   LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România și Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010
297.     297/21.12.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010
298.     298/21.12.2011   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011
299.     299/21.12.2011   LEGE pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
300.     300/23.12.2011   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
301.     301/23.12.2011   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
302.     302/29.12.2011   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 23 septembrie 2019, 14:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro