Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2012 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/06.01.2012   LEGE pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanții organici persistenți, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 și 2009/3, cu ocazia celei de-a douăzeci și șaptea reuniuni a Organismului executiv, la Geneva la 14-18 decembrie 2009
2.     2/06.01.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
3.     3/06.01.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2011 privind modificarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
4.     4/06.01.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, precum și pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul și de transport feroviar
5.     5/06.01.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale
6.     6/06.01.2012   LEGE pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
7.     7/06.01.2012   LEGE pentru declararea municipiului Caransebeș "Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989"
8.     8/06.01.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București
9.     9/06.01.2012   LEGE privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
10.     10/06.01.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
11.     11/06.01.2012   LEGE pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
12.     12/06.01.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK -S.A.
13.     13/06.01.2012   LEGE pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
14.     14/06.01.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2011 pentru modificarea și completarea art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
15.     15/06.01.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată
16.     16/06.01.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor prevederi financiar-fiscale
17.     17/06.01.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
18.     18/06.01.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
19.     19/11.01.2012   LEGE pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004
20.     20/11.01.2012   LEGE pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
21.     21/11.01.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători
22.     22/11.01.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
23.     23/17.01.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
24.     24/17.01.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
25.     25/09.03.2012   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
26.     26/09.03.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
27.     27/16.03.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
28.     28/16.03.2012   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea îmbunătățirii activității de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
29.     29/16.03.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată și a Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
30.     30/16.03.2012   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
31.     31/19.03.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
32.     32/19.03.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente
33.     33/19.03.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2011 pentru completarea art. 221 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
34.     34/19.03.2012   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
35.     35/19.03.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nf. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
36.     36/19.03.2012   LEGE privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente și decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum și instrumente de drept internațional privat în domeniul obligațiilor de întreținere
37.     37/19.03.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiție "Consolidare și restaurare Cazino Constanța" de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A
38.     38/19.03.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale
39.     39/19.03.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2011 pentru modificarea art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
40.     40/19.03.2012   LEGE psntru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2011 privind reglementarea situației juridice a unor imobile
41.     41/19.03.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
42.     42/19.03.2012   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
43.     43/19.03.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar
44.     44/19.03.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2010 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
45.     45/19.03.2012   LEGE pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
46.     46/19.03.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere
47.     47/19.03.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
48.     48/19.03.2012   LEGE privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
49.     49/19.03.2012   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum si acordarea urior drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
50.     50/19.03.2012   LEGE pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
51.     51/19.03.2012   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
52.     52/19.03.2012   LEGE pentru corelarea unor reglementări privind facilitățile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri
53.     53/19.03.2012   LEGE privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din admninistrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda in domeniul public al municipiului Turda si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judetul Cluj
54.     54/19.03.2012   LEGE privind desfășurarea activităților de picnic
55.     55/19.03.2012   LEGE privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol)
56.     56/22.03.2012   LEGE privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
57.     57/22.03.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
58.     58/29.03.2012   LEGE privind înființarea Universității "Sapientia" din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj
59.     59/29.03.2012   LEGE privind înființarea Universității Agora din municipiul Oradea, județul Bihor
60.     60/10.04.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
61.     61/10.04.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
62.     62/10.04.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
63.     63/17.04.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
64.     64/20.04.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008
65.     65/20.04.2012   LEGE pentru aderarea României la Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
66.     66/20.04.2012   LEGE privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010
67.     67/20.04.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind înființarea și funcționarea Centrului comun de contact Galați, semnat la Galati la 31 mai 2011
68.     68/25.04.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție si Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011
69.     69/25.04.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Canada privind localurile diplomatice, semnat la București la 11 martie 2011
70.     70/25.04.2012   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la București la 24 noiembrie 2010
71.     71/17.05.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului încheiat între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Kleinmond la 11 septembrie 2009, de modificare a Acordului pentru comerț, dezvoltare și cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Pretoria la 11 octombrie 1999
72.     72/17.05.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 10 mai 2010
73.     73/17.05.2012   LEGE privind ratificarea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010
74.     74/17.05.2012   LEGE pentru completarea art. 21 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
75.     75/17.05.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și de cooperare globală dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009
76.     76/24.05.2012   LEGE pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
77.     77/01.06.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
78.     78/12.06.2012   LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre Romania si Rebublica Araba Siriana privind transferarea persoanelor condamnate in vederea executării pedepselor privative de privative de libertate, semnat la București la 10 noiembrie 2010
79.     79/13.06.2012   LEGE pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea dintre România și Republica Arabă Siriană, semnat la București la 10 noiembrie 2010
80.     80/13.06.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea și combaterea criminalității organizate, semnat la București la 10 noiembrie 2010
81.     81/13.06.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice
82.     82/13.06.2012   LEGE privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
83.     83/14.06.2012   LEGE pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanta în cadrul uniunii economice si monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda si Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 20i2
84.     84/14.06.2012   LEGE privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
85.     85/20.06.2012   LEGE pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro
86.     86/29.06.2012   LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Croația privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles la 9 decembrie 2011
87.     87/29.06.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
88.     88/04.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
89.     89/04.07.2012   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
90.     90/04.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile
91.     91/04.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni detinute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. și pentru modificarea și complelarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societătii Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz "Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice
92.     92/04.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
93.     93/04.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societații Naționale a Cailor Ferale Romane
94.     94/04.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere
95.     95/04.07.2012   LEGE privind abrogarea Legii presei din Republica Socialistă România nr. 3/1974
96.     96/04.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea șl funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală șl Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
97.     97/04.07.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind operațiile transfrontalière de poliție aeriană, semnat la București la 12 octombrie 2011
98.     98/04.07.2012   LEGE pentru ratificarea Amendamentului 1, semnat de partea română la București la 10 februarie 2010, la Memorandumul de înțelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Lituania, Ministerul Apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian, deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, semnat de partea română la București la 30 iulie 2008 Amendamentul 1 la Memorandumul de înțelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria și Ministerul Apărării al Republicii Cehe și Ministerul Apărării al Republicii Estonia și Ministerul Apărării al Republicii Finlanda și Guvernul Republicii Ungare și Ministerul Apărării a( Republicii Italiene și Ministerul Apărării al Republicii Letonia și Ministerul Apărării Naționale al Republicii Lituania și Ministrul Apărării al Regatului Țărilor de Jos și Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei si Ministrul Apărării Naționale al Republicii Polone și Guvernul României și Ministerul Apărării al Republicii Slovenia si Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian, deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, semnat de partea română la București la 30 iulie 2008
99.     99/04.07.2012   LEGE pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998
100.     100/04.07.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010
101.     101/04.07.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internaționale, semnat la București la 10 noiembrie 2010
102.     102/04.07.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 29 iunie 2011
103.     103/04.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
104.     104/04.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finantarea rezidențiatului
105.     105/04.07.2012   LEGE privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene
106.     106/04.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
107.     107/04.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici
108.     108/04.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
109.     109/04.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
110.     110/04.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
111.     111/04.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006
112.     112/04.07.2012   LEGE pentru modificarea și completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
113.     113/04.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
114.     114/04.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
115.     115/04.07.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
116.     116/04.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activității Consiliului Superior al Magistraturii
117.     117/04.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, și pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
118.     118/04.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
119.     119/04.07.2012   LEGE privind aderarea Curții Constituționale a României la Conferința Mondială a Justiției Constituționale, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
120.     120/04.07.2012   LEGE privind aderarea Institutului National al Magistraturii la Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
121.     121/05.07.2012   LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România si Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 decembrie 2011, pentru finanțarea Proiectului "Centrala Electrică Paroșeni’’
122.     122/06.07.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
123.     123/10.07.2012   Legea energiei electrice și a gazelor naturale
124.     124/12.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
125.     125/12.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră
126.     126/12.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
127.     127/12.07.2012   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
128.     128/12.07.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare
129.     129/12.07.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
130.     130/16.07.2012   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuității activității unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
131.     131/17.07.2012   LEGE pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
132.     132/18.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
133.     133/18.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
134.     134/18.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
135.     135/18.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
136.     136/18.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
137.     137/18.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici
138.     138/18.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
139.     139/18.07.2012   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului
140.     140/18.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice
141.     141/18.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2012 privind modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici
142.     142/18.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
143.     143/23.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale
144.     144/23.07.2012   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
145.     145/23.07.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
146.     146/23.07.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
147.     147/23.07.2012   LEGE pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
148.     148/23.07.2012   LEGE privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
149.     149/23.07.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în securitatea aviației civile
150.     150/23.07.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Statul Israel în domeniul securității sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
151.     151/23.07.2012   LEGE pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluția nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înființare a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
152.     152/23.07.2012   LEGE privind acceptarea amendamentului la Statutul Fondului Monetar Internațional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus și aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, prin Rezoluția nr. 66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor și reforma Consiliului Executiv
153.     153/24.07.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
154.     154/28.09.2012   LEGE privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice
155.     155/28.09.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare, în scopul privatizării Societății Comerciale "Petromidia" - S. A. Constanța
156.     156/28.09.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
157.     157/28.09.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare
158.     158/28.09.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2012 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul
159.     159/28.09.2012   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2008 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez
160.     160/02.10.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004
161.     161/02.10.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012
162.     162/04.10.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală
163.     163/04.10.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
164.     164/04.10.2012   LEGE privind transmiterea unor suprafețe de teren de 645 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas, județul Constanța, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - SA. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
165.     165/04.10.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvente radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz și 2500-2690 MHz
166.     166/09.10.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
167.     167/09.10.2012   LEGE pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
168.     168/09.10.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
169.     169/09.10.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
170.     170/09.10.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2011 privind ratificarea Acord ului de împrumut (Al treilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 decembrie 2011
171.     171/09.10.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2011 privind ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de împrumutător, România, în calitate de împrumutat, si Banca Națională a României, în calitate de Agent al împrumutatului, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la București la 28 iunie 2011 și la Luxemburg la 30 iunie 2011, și a Memorandumului de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 28 iunie 2011 și la Bruxelles la 29 iunie 2011
172.     172/09.10.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internațional
173.     173/09.10.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 22 noiembrie 2011
174.     174/09.10.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 noiembrie 2011
175.     175/18.10.2012   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
176.     176/18.10.2012   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004
177.     177/18.10.2012   LEGE pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
178.     178/18.10.2012   LEGE privind completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
179.     179/18.10.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
180.     180/18.10.2012   LEGE privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
181.     181/18.10.2012   LEGE pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenției dintre România și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, și a Protocolului adițional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011
182.     182/24.10.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
183.     183/24.10.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar
184.     184/24.10.2012   LEGE pentru retragerea declarației prevăzute prin Legea nr. 309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internațional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice și adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat in trafic internațional (APTU) și a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internațional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F și, respectiv, G la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, și pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009)
185.     185/24.10.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziții ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege
186.     186/24.10.2012   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
187.     187/24.10.2012   LEGE pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
188.     188/30.10.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere
189.     189/30.10.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
190.     190/30.10.2012   LEGE privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian
191.     191/30.10.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
192.     192/30.10.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Bulgaria privind instituirea blocului funcțional de spațiu aerian "DANUBE FAB", semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2011
193.     193/30.10.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
194.     194/30.10.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligațiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică
195.     195/01.11.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
196.     196/01.11.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice
197.     197/01.11.2012   LEGE privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
198.     198/01.11.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
199.     199/01.11.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
200.     200/01.11.2012   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecție a informațiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995
201.     201/01.11.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea și prelungirea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la București la 5 iulie 2012
202.     202/01.11.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
203.     203/09.11.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
204.     204/09.11.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
205.     205/09.11.2012   LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 21 martie 2012, și a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile romane la București la 8 iunie 2012, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 22 iunie 2012
206.     206/09.11.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru completarea unor acte normative conexe
207.     207/13.11.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea și completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale șl aromatice, precum șl produsele stupului
208.     208/13.11.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
209.     209/13.11.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
210.     210/13.11.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
211.     211/13.11.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
212.     212/13.11.2012   LEGE pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sănătății
213.     213/13.11.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ondine publică și siguranță națională
214.     214/13.11.2012   LEGE privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, județul Bihor precum și a reședinței de comună
215.     215/13.11.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
216.     216/13.11.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unoraspecle legale de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
217.     217/13.11.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
218.     218/19.11.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii
219.     219/19.11.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative
220.     220/19.11.2012   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit prin reorganizarea Agenției SAPARD
221.     221/21.11.2012   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport
222.     222/21.11.2012   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 17 septembrie 2019, 5:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro