Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2013 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/04.01.2013   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
2.     2/01.02.2013   LEGE privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
3.     3/13.02.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
4.     4/13.02.2013   LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar
5.     5/21.02.2013   Legea bugetului de stat pe anul 2013
6.     6/21.02.2013   Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
7.     7/04.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participator Statului și Privatizării în Industrie, și transferul Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad și acțiunilor aferente deținute în numele statului de la Ministerul Sănătății și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
8.     8/04.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate de Fundația Romanian Angel Appeal
9.     9/04.03.2013   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative
10.     10/04.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
11.     11/04.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (împrumut pentru politici de dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 septembrie 2012
12.     12/04.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată
13.     13/04.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
14.     14/04.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte obligații prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 și de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii și supraînăltării depozitelor de zgură și cenușă aferente activităților nucleare desfășurate de către societăți sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
15.     15/04.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
16.     16/04.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
17.     17/04.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
18.     18/04.03.2013   LEGE pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
19.     19/04.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea și completarea art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
20.     20/04.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță naționala
21.     21/04.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul național de dezvoltare a infrastructurii
22.     22/04.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referință în relația cu statele membre ale Uniunii Europene și asigurării recunoașterii activităților de laborator referitoare la datele dactiloscopice
23.     23/04.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
24.     24/04.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și aprobarea modului de operare, funcționare și finanțare a asistenței de urgență acordate cu acest elicopter
25.     25/04.03.2013   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
26.     26/04.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
27.     27/04.03.2013   LEGE privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie 2011, și a celui de-al doilea Memorandum suplimentar de înțelegere dintre Uniunea Europeană si România, semnat la București la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 iunie 2012
28.     28/04.03.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului de sprijin al Proiectului dintre România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucoo, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011
29.     29/04.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
30.     30/04.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
31.     31/04.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
32.     32/04.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS -S.A. Iași
33.     33/08.03.2013   LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Universitate- Pantelimon, semnat la București la 16 decembrie 2011
34.     34/08.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
35.     35/08.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
36.     36/08.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale
37.     37/08.03.2013   LEGE pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
38.     38/08.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
39.     39/08.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
40.     40/08.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea și completarea art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
41.     41/08.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
42.     42/08.03.2013   LEGE pentru abrogarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
43.     43/08.03.2013   LEGE privind majorarea capitalului deținut de România la Banca Europeană de Investiții
44.     44/14.03.2013   LEGE pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991
45.     45/14.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
46.     46/14.03.2013   LEGE privind afilierea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociația Internațională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor prețioase
47.     47/14.03.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
48.     48/14.03.2013   LEGE pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
49.     49/14.03.2013   LEGE pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
50.     50/14.03.2013   LEGE privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
51.     51/14.03.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
52.     52/14.03.2013   LEGE privind vânzarea locuințelor aflate în proprietatea Societății Feroviare de Turism "S.F.T.- C.F.R." - S.A. actualilor chiriași
53.     53/14.03.2013   LEGE privind instituirea Zilei Limbii Române
54.     54/14.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor acte normative
55.     55/14.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
56.     56/14.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2012 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
57.     57/21.03.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război românești situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012
58.     58/21.03.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana la 15 iunie 2011
59.     59/21.03.2013   LEGE privind aderarea României la Acordul parțial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluția CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniștrilor adjuncți)
60.     60/21.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
61.     61/21.03.2013   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
62.     62/21.03.2013   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011
63.     63/21.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
64.     64/21.03.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecția informațiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011
65.     65/28.03.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la lași la 3 martie 2012
66.     66/28.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Politie Criminală - INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție
67.     67/28.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice
68.     68/28.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune
69.     69/28.03.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011
70.     70/28.03.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
71.     71/28.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
72.     72/28.03.2013   LEGE privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante
73.     73/28.03.2013   LEGE privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecția obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice
74.     74/28.03.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
75.     75/28.03.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012
76.     76/05.04.2013   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
77.     77/05.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid de uraniu pentru unitățile 1-4 de la Centrala nudearo-electrică Cernavodă
78.     78/05.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
79.     79/05.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor asupra Societății Comerciale AVERSA - SA. București, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent
80.     80/05.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007
81.     81/05.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
82.     82/05.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
83.     83/05.04.2013   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
84.     84/05.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2012 privind finanțarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensații financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în țară după izbucnirea conflictului intern armat și al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
85.     85/05.04.2013   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești"
86.     86/05.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
87.     87/05.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate
88.     88/05.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012
89.     89/05.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea Ordonanței Guvernului Statutul Societății Naționale de Cruce Roșie din România, adoptat prin hotărârea adunării generale nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
90.     90/05.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
91.     91/12.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantității de 2.000 tone motorină pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
92.     92/12.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere în anul 2012
93.     93/12.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro
94.     94/12.04.2013   LEGE privind modificarea art. 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009
95.     95/12.04.2013   LEGE pentru modificarea Leqii cooperației agricole nr. 566/2004
96.     96/12.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
97.     97/12.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime
98.     98/12.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
99.     99/12.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
100.     100/12.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală
101.     101/12.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural
102.     102/12.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
103.     103/12.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare
104.     104/16.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
105.     105/18.04.2013   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situației juridice a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile
106.     106/18.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic național și de energie termică, precum și/sau energie termică pentru populație, precum și’prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici
107.     107/18.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
108.     108/18.04.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a diplomelor și perioadelor de studii din învățământul superior, semnat la București la 18 octombrie 2012
109.     109/18.04.2013   LEGE pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenției Consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la București la 13 septembrie 2012
110.     110/18.04.2013   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional Nagoya - Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre seminare la 7 martie 2011 și semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)
111.     111/18.04.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securității, adoptat la Budva la 14 aprilie 2010 și semnat de România la 18 februarie 2011 la Zagreb
112.     112/18.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
113.     113/23.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
114.     114/24.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
115.     115/24.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
116.     116/24.04.2013   LEGE pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
117.     117/24.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și pădurilor
118.     118/24.04.2013   LEGE pentru aderarea înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Inaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
119.     119/24.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
120.     120/24.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2012 privind aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Forumul European al Registrelor Comerțului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfășurarea conferințelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerțului organizate de România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
121.     121/26.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
122.     122/26.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2011 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative
123.     123/26.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
124.     124/26.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
125.     125/26.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare
126.     126/26.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
127.     127/26.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
128.     128/26.04.2013   LEGE pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei si bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii
129.     129/26.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative
130.     130/26.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
131.     131/26.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
132.     132/26.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
133.     133/26.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Județean de Urgentă Târgu Mureș
134.     134/26.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
135.     135/26.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
136.     136/26.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
137.     137/26.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
138.     138/30.04.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996
139.     139/30.04.2013   LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare
140.     140/30.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative
141.     141/30.04.2013   LEGE pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles la 13 iunie 2012
142.     142/30.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
143.     143/30.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
144.     144/30.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
145.     145/30.04.2013   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului și sportului
146.     146/30.04.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
147.     147/30.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
148.     148/30.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
149.     149/30.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați și pentru modificarea altor acte normative
150.     150/30.04.2013   LEGE pentru completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea complexului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" ca ansamblu de interes național
151.     151/30.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
152.     152/30.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2013 pentru modificarea art. 115 din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple șl serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
153.     153/30.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
154.     154/30.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
155.     155/30.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
156.     156/30.04.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
157.     157/30.04.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale
158.     158/15.05.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
159.     159/15.05.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
160.     160/15.05.2013   LEGE privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România
161.     161/15.05.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformității dispozitivelor medicale și a sistemelor de management de la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare
162.     162/15.05.2013   LEGE privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile românești
163.     163/15.05.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii
164.     164/15.05.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanța Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
165.     165/16.05.2013   LEGE privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
166.     166/22.05.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entități comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013
167.     167/28.05.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
168.     168/29.05.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
169.     169/31.05.2013   LEGE privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco
170.     170/31.05.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
171.     171/31.05.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
172.     172/31.05.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
173.     173/31.05.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului
174.     174/06.06.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
175.     175/06.06.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
176.     176/06.06.2013   LEGE pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
177.     177/11.06.2013   LEGE privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internațional umanitar
178.     178/11.06.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, redistribuit din unitățile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unitățile sanitare care își reiau activitatea
179.     179/11.06.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
180.     180/11.06.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
181.     181/11.06.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea și controlul unităților sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătății și instituțiile din subordinea acestuia
182.     182/19.06.2013   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
183.     183/19.06.2013   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
184.     184/25.06.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice centralizată
185.     185/25.06.2013   LEGE privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
186.     186/25.06.2013   LEGE privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
187.     187/25.06.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale
188.     188/25.06.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale-Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române"
189.     189/25.06.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
190.     190/26.06.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
191.     191/26.06.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în vederea eficientizării unor instituții și activități în acest domeniu
192.     192/26.06.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului
193.     193/26.06.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
194.     194/26.06.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
195.     195/26.06.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea urior măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
196.     196/26.06.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
197.     197/26.06.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare
198.     198/26.06.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
199.     199/27.06.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opțiunii de vânzare de acțiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" -S.A.
200.     200/27.06.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
201.     201/27.06.2013   LEGE privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
202.     202/27.06.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă
203.     203/27.06.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
204.     204/27.06.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
205.     205/27.06.2013   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
206.     206/26.06.2013   LEGE pentru completarea art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011
207.     207/27.06.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
208.     208/27.06.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
209.     209/27.06.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
210.     210/27.06.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
211.     211/27.06.2013   LEGE privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
212.     212/27.06.2013   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administrației fiscale) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013
213.     213/27.06.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
214.     214/28.06.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
215.     215/02.07.2013   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
216.     216/02.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
217.     217/02.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
218.     218/02.07.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora
219.     219/05.07.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
220.     220/05.07.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
221.     221/15.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unnor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene și de modificare și completare a unor acte normative
222.     222/15.07.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
223.     223/15.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene
224.     224/15.07.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
225.     225/15.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean
226.     226/15.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
227.     227/15.07.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
228.     228/15.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea și completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
229.     229/15.07.2013   LEGE pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, și pentru completarea art. 56 din Legea nr. 35O/2O01 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
230.     230/15.07.2013   LEGE privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Națbnale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură si investiții străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de interes național "Autostrada Timișoara-Lugoj"
231.     231/15.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
232.     232/15.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodica
233.     233/15.07.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013
234.     234/15.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea și completarea unor acte normative
235.     235/15.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
236.     236/15.07.2013   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în vederea înființării uriei societăți comerciale
237.     237/15.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" și adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătățirii condițiilor de derulare a programului "Prima casă"
238.     238/15.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
239.     239/15.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvente radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz și 2500- 2690 MHz, precum și pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar
240.     240/15.07.2013   LEGE pentru realizarea capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului,Avion multirol al Forțelor Aeriene"
241.     241/17.07.2013   LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
242.     242/17.07.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014
243.     243/17.07.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
244.     244/17.07.2013   LEGE pentru ratificarea amendamentelor semnate de România, la București la 22 decembrie 2011, la Acordul de garanție dintre statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări
245.     245/17.07.2013   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre România și Republica Austria și a Protocolului adițional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenției pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 30 martie 2005
246.     246/17.07.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European si prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
247.     247/17.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocatede la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit. Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
248.     248/19.07.2013   LEGE privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
249.     249/19.07.2013   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
250.     250/19.07.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
251.     251/19.07.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
252.     252/19.07.2013   LEGE privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
253.     253/19.07.2013   LEGE privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
254.     254/19.07.2013   LEGE privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
255.     255/19.07.2013   LEGE pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
256.     256/24.09.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 28 septembrie 2012, precum și a Scrisorii semnate de autoritățile române la București la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, de tip preventiv, intrat in vigoare prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritătile române la București ia 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 25 martie 2011
257.     257/26.09.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
258.     258/26.09.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
259.     259/01.10.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
260.     260/02.10.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea unor acte normative
261.     261/02.10.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
262.     262/02.10.2013   LEGE pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
263.     263/07.10.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
264.     264/10.10.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
265.     265/10.10.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
266.     266/11.10.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare restante asupra Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN"- S.A. Baia Mare, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent
267.     267/11.10.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale
268.     268/11.10.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului național de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației generate de epidemii și pandemii
269.     269/14.10.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
270.     270/15.10.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice
271.     271/21.10.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
272.     272/21.10.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
273.     273/21.10.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
274.     274/21.10.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
275.     275/24.10.2013   LEGE pentru modificarea alin. (1) și (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
276.     276/24.10.2013   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 14 septembrie 2012
277.     277/24.10.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
278.     278/24.10.2013   LEGE privind emisiile industriale
279.     279/31.10.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România și de Ordonanța Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
280.     280/31.10.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare
281.     281/31.10.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
282.     282/31.10.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism in România
283.     283/31.10.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
284.     284/31.10.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37, precum și pentru prorogarea termenebr prevăzute la art. 35 alin. (2) și art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
285.     285/31.10.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 26 iunie 2013
286.     286/07.11.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
287.     287/07.11.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensații cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006
288.     288/07.11.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit
289.     289/07.11.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor
290.     290/13.11.2013   LEGE pentru completarea Legii nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române
291.     291/13.11.2013   LEGE pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
292.     292/13.11.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012
293.     293/13.11.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanța Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
294.     294/13.11.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare referitoare la premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat 2013
295.     295/14.11.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2013 pentru modificarea art. 13 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
296.     296/14.11.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
297.     297/14.11.2013   LEGE privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate
298.     298/14.11.2013   LEGE privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
299.     299/14.11.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
300.     300/15.11.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
301.     301/15.11.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
302.     302/15.11.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin și înființarea Regiei AutonomeTehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
303.     303/15.11.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
304.     304/21.11.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
305.     305/21.11.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013
306.     306/21.11.2013   LEGE pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției privind crearea Organizației internaționale pentru colaborare economică și tehnico- științifică în domeniul industriei electrotehnice "lNTERELECTRO" în relație cu România
307.     307/21.11.2013   LEGE pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
308.     308/21.11.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012
309.     309/21.11.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte; și Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 și, respectiv, la 21 iunie 2011 la Luxemburg și Oslo, precum și a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, și Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 și, respectiv, la 21 iunie 2011 la Luxemburg și Oslo
310.     310/21.11.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecției martorilor, adoptat la Stirin, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la Stirin, Republica Cehă, la aceeași dată
311.     311/21.11.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009
312.     312/21.11.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 1 martie 2012 și la Paris la 1 august 2011 și la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006, precum si pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
313.     313/21.11.2013   LEGE privind aderarea României la Asociația Internațională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale
314.     314/25.11.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, precum și a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
315.     315/25.11.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 15 iulie 2013
316.     316/26.11.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. prin alocații de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011
317.     317/28.11.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
318.     318/28.11.2013   LEGE pentru trecerea Centrului Național de Cultură a Romilor-Romano Kherdin subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenției Naționale pentru Romi
319.     319/28.11.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varșovia la 5 iunie 2013
320.     320/28.11.2013   Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare la organisme internaționale
321.     321/28.11.2013   LEGE pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
322.     322/28.11.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligațiilor financiare ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare la organismele și organizațiile internaționale
323.     323/28.11.2013   LEGE pentru majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție si Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot și a participării țărilor aflate în tranziție și a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, și, respectiv, în conformitate cu Rezoluția nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD
324.     324/28.11.2013   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției
325.     325/03.12.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2013 privind finanțarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
326.     326/03.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
327.     327/05.12.2013   LEGE pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
328.     328/05.12.2013   LEGE pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale
329.     329/05.12.2013   LEGE privind ratificarea Acordului dintre România și Republica India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013
330.     330/05.12.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalității organizate, traficului de persoane, terorismului, finanțării terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013
331.     331/10.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților Academiei de Poliție "Alexandru loan Cuza", promoția 2013
332.     332/10.12.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală
333.     333/10.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2013 pentru reglementareaunor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă în domeniul forței de muncă
334.     334/10.12.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013
335.     335/10.12.2013   LEGE privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
336.     336/10.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituțional necesar în vederea funcționării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii
337.     337/10.12.2013   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
338.     338/10.12.2013   LEGE privind modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
339.     339/10.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
340.     340/10.12.2013   Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
341.     341/16.12.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
342.     342/18.12.2013   LEGE pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
343.     343/18.12.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
344.     344/18.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
345.     345/18.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernufui nr. 72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
346.     346/18.12.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice
347.     347/18.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
348.     348/18.12.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Comerciale "Romtelecom"- S.A.
349.     349/18.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen
350.     350/18.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
351.     351/18.12.2013   LEGE pentru ratificarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012
352.     352/18.12.2013   LEGE privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului și creșterea selectivă a capitalului Corporației Financiare Internaționale
353.     353/18.12.2013   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
354.     354/18.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție publică aplicabilă in cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului național de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcția Iași (România)-Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chișinău la 11 iunie 2013
355.     355/18.12.2013   LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014
356.     356/18.12.2013   Legea bugetului de stat pe anul 2014
357.     357/18.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2013 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
358.     358/18.12.2013   LEGE pentru modificarea art. 1961 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
359.     359/18.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
360.     360/18.12.2013   LEGE privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
361.     361/18.12.2013   LEGE privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 12 septembrie 2013 și aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internațional din 27 septembrie 2013
362.     362/18.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
363.     363/18.12.2013   LEGE privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prin Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Județean Tulcea
364.     364/18.12.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
365.     365/18.12.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
366.     366/18.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
367.     367/18.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
368.     368/18.12.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
369.     369/18.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
370.     370/18.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România
371.     371/18.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
372.     372/18.12.2013   LEGE privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Sișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investitii Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă"
373.     373/18.12.2013   LEGE privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene
374.     374/19.12.2013   LEGE privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
375.     375/19.12.2013   LEGE privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 1.782 mp; aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas, județul Constanța, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
376.     376/19.12.2013   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul migrației și azilului
377.     377/19.12.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010
378.     378/19.12.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
379.     379/19.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
380.     380/24.12.2013   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
381.     381/24.12.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic și consular al României
382.     382/24.12.2013   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
383.     383/23.12.2013   LEGEA apiculturii
384.     384/24.12.2013   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 17 septembrie 2019, 6:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro