Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/07.01.2015   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
2.     2/07.01.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
3.     3/07.01.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului si pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/20(34 privind Statutul aleșilor locali
4.     4/07.01.2015   LEGE pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
5.     5/07.01.2015   LEGE pentru ratificarea înțelegerii în domeniul securității sociale dintre Guvernul României și Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013
6.     6/07.01.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
7.     7/07.01.2015   LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigație prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013
8.     8/07.01.2015   LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010
9.     9/07.01.2015   LEGE pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților
10.     10/08.01.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
11.     11/08.01.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
12.     12/20.01.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
13.     13/24.02.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
14.     14/24.02.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
15.     15/24.02.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
16.     16/03.03.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice
17.     17/03.03.2015   LEGE privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum și a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranță Maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.359(92) din 21 iunie 2013
18.     18/03.03.2015   LEGE pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la București la 24 decembrie 2013, și a amendamentului convenit prin Contractul de finanțare amendat și reconfirmat, semnat la București la 16 mai 2014, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la București la 24 decembrie 2013
19.     19/03.03.2015   LEGE pentru ratificarea Acordului euromediteranean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 10 iunie 2013
20.     20/06.03.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
21.     21/09.03.2015   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la convențiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adițional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005
22.     22/09.03.2015   LEGE privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Națională a Ambulanței din România
23.     23/09.03.2015   LEGE pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalității de șanse între femei și bărbați
24.     24/09.03.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru interpretarea unor prevederi legale
25.     25/09.03.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosințâ pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanțâ, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb
26.     26/09.03.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgențâ a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
27.     27/09.03.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
28.     28/09.03.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
29.     29/09.03.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2013 privind unele masuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
30.     30/09.03.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice
31.     31/09.03.2015   LEGE pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
32.     32/09.03.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
33.     33/09.03.2015   LEGE pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, precum și pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor
34.     34/11.03.2015   LEGE pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
35.     35/11.03.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcțiilor
36.     36/11.03.2015   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
37.     37/11.03.2015   LEGE privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole
38.     38/11.03.2015   LEGE pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
39.     39/11.03.2015   Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I.” — S.A.
40.     40/11.03.2015   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
41.     41/17.03.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispozițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice si ale Legii responsabilității fiscal- bugetare nr. 69/2010
42.     42/17.03.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public și privat al statului și pentru modificarea unor acte normative
43.     43/17.03.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea si funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
44.     44/17.03.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
45.     45/17.03.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
46.     46/17.03.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative
47.     47/19.03.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
48.     48/19.03.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe
49.     49/19.03.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
50.     50/19.03.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
51.     51/19.03.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
52.     52/19.03.2015   LEGE privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/ interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar
53.     53/24.03.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
54.     54/24.03.2015   LEGE pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
55.     55/24.03.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
56.     56/25.03.2015   LEGE pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
57.     57/25.03.2015   LEGE pentru modificarea și completarea art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
58.     58/26.03.2015   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entității publice care exercită, în numele statului, calitatea de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș
59.     59/26.03.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodica
60.     60/26.03.2015   LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" - S.A., în domeniul public al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, județul Cluj
61.     61/31.03.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciară internațională în materie civilă și comercială
62.     62/31.03.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru aprobarea unor măsuri financiare
63.     63/31.03.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
64.     64/31.03.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative
65.     65/31.03.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene
66.     66/01.04.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
67.     67/01.04.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
68.     68/01.04.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
69.     69/02.04.2015   LEGE pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
70.     70/02.04.2015   LEGE pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
71.     71/03.04.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
72.     72/03.04.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative
73.     73/14.04.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
74.     74/14.04.2015   LEGE privind administratorii de fonduri de investiții alternative
75.     75/14.04.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților
76.     76/17.04.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
77.     77/17.04.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative
78.     78/17.04.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
79.     79/17.04.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
80.     80/17.04.2015   LEGE pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
81.     81/17.04.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
82.     82/17.04.2015   LEGE pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
83.     83/21.04.2015   LEGE pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
84.     84/21.04.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
85.     85/21.04.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare
86.     86/23.04.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
87.     87/23.04.2015   LEGE pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative și a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
88.     88/23.04.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
89.     89/23.04.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
90.     90/23.04.2015   LEGE pentru modificarea art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
91.     91/23.04.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
92.     92/23.04.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne
93.     93/23.04.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
94.     94/30.04.2015   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația Internațională de Poliție Criminală - INTERPOL privind privilegiile și imunitățile participanților la cea de-a 43-a Conferință Regională Europeană a Organizației Internaționale de Poliție Criminală - INTERPOL de la București, încheiat prin schimb de scrisori semnate la 30 ianuarie 2015 la București și la 25 februarie 2015 la Lyon
95.     95/30.04.2015   LEGE privind modificarea art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011
96.     96/07.05.2015   LEGE pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
97.     97/07.05.2015   LEGE pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
98.     98/07.05.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
99.     99/07.05.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
100.     100/07.05.2015   LEGE pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare
101.     101/07.05.2015   LEGE pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
102.     102/07.05.2015   LEGE privind instituirea Zilei Naționale a Costumului Tradițional din România
103.     103/14.05.2015   LEGE pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare națională
104.     104/14.05.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 20152020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
105.     105/14.05.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
106.     106/14.05.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT - RO la aceste două organisme neguvernamentale
107.     107/14.05.2015   LEGE pentru modificarea și completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
108.     108/14.05.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
109.     109/14.05.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse reqenerabile de energie
110.     110/14.05.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare
111.     111/14.05.2015   LEGE pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
112.     112/14.05.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și pentru modificarea unor acte normative
113.     113/18.05.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
114.     114/19.05.2015   LEGE privind modificarea si completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003
115.     115/19.05.2015   LEGE pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
116.     116/21.05.2015   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
117.     117/21.05.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței
118.     118/21.05.2015   LEGE privind modificarea art. 151 din Legea educației naționale nr. 1/2011
119.     119/21.05.2015   LEGE pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
120.     120/29.05.2015   LEGE privind stimularea investitorilor individuali- business angels
121.     121/29.05.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
122.     122/29.05.2015   LEGE pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea unor acte normative
123.     123/29.05.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
124.     124/29.05.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative
125.     125/02.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative
126.     126/03.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
127.     127/03.06.2015   LEGE pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
128.     128/03.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 351 din Legea poliției locale nr. 155/2010
129.     129/03.06.2015   LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi și în regim de închiriere
130.     130/03.06.2015   LEGE pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
131.     131/05.06.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
132.     132/05.06.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
133.     133/08.06.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
134.     134/08.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
135.     135/08.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării
136.     136/08.06.2015   LEGE pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România
137.     137/08.06.2015   LEGE pentru acceptarea jurisdicției obligatorii a Curții Internationale de Justitie
138.     138/08.06.2015   Leqe privind completarea Legii politiei locale nr. 155/2010
139.     139/10.06.2015   LEGE privind înființarea, organizarea si funcționarea Academiei de Științe Juridice din România
140.     140/10.06.2015   LEGE pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si funcționarea Academiei de Stiinte Militare
141.     141/10.06.2015   LEGE privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
142.     142/10.06.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională
143.     143/12.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
144.     144/12.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
145.     145/12.06.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
146.     146/12.06.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alții împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005
147.     147/16.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
148.     148/16.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
149.     149/16.06.2015   LEGE privind modificarea și completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
150.     150/18.06.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
151.     151/18.06.2015   LEGE privind procedura insolvenței persoanelor fizice
152.     152/18.06.2015   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului
153.     153/18.06.2015   LEGE pentru modificarea art. 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011
154.     154/18.06.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
155.     155/18.06.2015   LEGE pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
156.     156/22.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
157.     157/22.06.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
158.     158/22.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2005
159.     159/22.06.2015   LEGE privind declararea satului Bicaci, aparținând comunei Gepiu, județul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste
160.     160/22.06.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
161.     161/24.06.2015   LEGE privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
162.     162/24.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
163.     163/24.06.2015   LEGE privind standardizarea națională
164.     164/24.06.2015   Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole
165.     165/24.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
166.     166/24.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
167.     167/29.06.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
168.     168/29.06.2015   LEGE pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
169.     169/29.06.2015   LEGE privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Bethlehem la 24 decembrie 2013
170.     170/29.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor
171.     171/29.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
172.     172/29.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
173.     173/29.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
174.     174/30.06.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
175.     175/30.06.2015   LEGE privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010
176.     176/30.06.2015   LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat de România la Varșovia la 25 noiembrie 2014, pentru modificarea Convenției privind organizarea și activitatea Băncii Internaționale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990) și a Statutului Băncii Internaționale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990), semnate la Moscova la 22 octombrie 1963
177.     177/30.06.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
178.     178/30.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
179.     179/30.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
180.     180/30.06.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
181.     181/30.06.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
182.     182/30.06.2015   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
183.     183/02.07.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
184.     184/02.07.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2066 privind reforma în domeniul sănătății
185.     185/02.07.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015
186.     186/02.07.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative
187.     187/02.07.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
188.     188/02.07.2015   LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
189.     189/02.07.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României
190.     190/02.07.2015   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 240/2013 pentru realizarea capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene"
191.     191/02.07.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
192.     192/07.07.2015   LEGE pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
193.     193/07.07.2015   LEGE pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
194.     194/07.07.2015   LEGE pentru modificarea și completarea educației fizice și sportului nr. 69/2000
195.     195/07.07.2015   LEGE pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
196.     196/09.07.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
197.     197/09.07.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal- bugetare
198.     198/09.07.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
199.     199/16.07.2015   LEGE pentru înființarea Muzeului Național "Constantin Brâncuși"
200.     200/16.07.2015   LEGE pentru modificarea art. 47 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
201.     201/16.07.2015   LEGE pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
202.     202/16.07.2015   LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
203.     203/16.07.2015   LEGE privind planificarea apărării
204.     204/16.07.2015   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război, semnat la București la 6 octombrie 2014
205.     205/20.07.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
206.     206/20.07.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
207.     207/20.07.2015   LEGE privind Codul de procedură fiscală
208.     208/20.07.2015   LEGE privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum si pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
209.     209/20.07.2015   LEGE privind anularea unor obligații fiscale
210.     210/21.07.2015   LEGE pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
211.     211/21.07.2015   LEGE pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
212.     212/21.07.2015   LEGE privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
213.     213/21.07.2015   LEGE privind Fondul de garantare a asiguraților
214.     214/21.07.2015   Lege pentru ratificarea Conventiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii, precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritim (MILC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014
215.     215/21.07.2015   LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
216.     216/21.07.2015   LEGE privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României
217.     217/23.07.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
218.     218/23.07.2015   LEGE privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău
219.     219/23.07.2015   LEGE privind economia socială
220.     220/23.07.2015   LEGE pentru modificarea și completarea art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
221.     221/24.07.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
222.     222/24.07.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
223.     223/24.07.2015   LEGE privind pensiile militare de stat
224.     224/24.07.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006
225.     225/24.07.2015   LEGE privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice
226.     226/24.07.2015   LEGE pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990
227.     227/08.09.2015   LEGE privind Codul fiscal
228.     228/06.10.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004
229.     229/06.10.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
230.     230/06.10.2015   LEGE privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei
231.     231/07.10.2015   LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2609
232.     232/07.10.2015   LEGE pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
233.     233/08.10.2015   LEGE privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015
234.     234/08.10.2015   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 Acord de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție si Dezvoltare
235.     235/12.10.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
236.     236/14.10.2015   LEGE pentru ratificarea Acordului privind înființarea Centrului de Excelență în Finanțe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014
237.     237/19.10.2015   LEGE privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
238.     238/20.10.2015   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Nicosia la 31 octombrie 2014
239.     239/20.10.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susținerii cheltuielilor de întreținere si funcționare a Formațiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății
240.     240/20.10.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
241.     241/21.10.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plății contribuției României pentru construirea sediului permanent al Curții Penale Internaționale
242.     242/21.10.2015   LEGE pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
243.     243/23.10.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
244.     244/26.10.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
245.     245/26.10.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele
246.     246/26.10.2015   LEGE privind redresarea și rezoluția asigurătorilor
247.     247/28.10.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
248.     248/28.10.2015   LEGE privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
249.     249/28.10.2015   LEGE privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
250.     250/28.10.2015   LEGE privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei
251.     251/28.10.2015   LEGE pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
252.     252/02.11.2015   LEGE pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
253.     253/02.11.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
254.     254/02.11.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
255.     255/02.11.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societății "Complexul Energetic Hunedoara" S.A. din venituri rezultate din privatizare
256.     256/03.11.2015   LEGE privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România
257.     257/03.11.2015   LEGE pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
258.     258/03.11.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
259.     259/03.11.2015   LEGE pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
260.     260/03.11.2015   LEGE privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
261.     261/03.11.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
262.     262/03.11.2015   LEGE pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției și Ministerului Public la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței’ Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentâle la care România este parte
263.     263/06.11.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
264.     264/06.11.2015   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia și ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015
265.     265/06.11.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative
266.     266/06.11.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
267.     267/06.11.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
268.     268/06.11.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea și completarea unor acte normative
269.     269/06.11.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
270.     270/10.11.2015   LEGE privind Statutul rezerviștilor voluntari
271.     271/10.11.2015   LEGE pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale
272.     272/10.11.2015   LEGE privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
273.     273/11.11.2015   LEGE pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului de sân
274.     274/11.11.2015   LEGE privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului
275.     275/11.11.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
276.     276/12.11.2015   LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
277.     277/12.11.2015   LEGE pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
278.     278/12.11.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
279.     279/12.11.2015   LEGE pentru instituirea Zilei Limbii maghiare
280.     280/18.11.2015   LEGE pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013
281.     281/18.11.2015   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei
282.     282/18.11.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
283.     283/18.11.2015   LEGE pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
284.     284/19.11.2015   LEGE privind contribuția României la finanțarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust
285.     285/19.11.2015   LEGE pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole
286.     286/19.11.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
287.     287/19.11.2015   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind protecția informațiilor clasificate militare, semnat la București la 26 martie 2015
288.     288/19.11.2015   LEGE privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
289.     289/20.11.2015   LEGE pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părților la Cavtat din 1-4 iunie 2004
290.     290/20.11.2015   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014
291.     291/20.11.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
292.     292/20.11.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
293.     293/25.11.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
294.     294/25.11.2015   LEGE pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
295.     295/25.11.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
296.     296/25.11.2015   LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
297.     297/25.11.2015   LEGE privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
298.     298/25.11.2015   LEGE privind modificarea art. 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administrație al Colegiului Europei și a plății cotizației anuale
299.     299/25.11.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
300.     300/25.11.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
301.     301/27.11.2015   LEGE privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă
302.     302/27.11.2015   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
303.     303/27.11.2015   LEGE pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a art. II din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
304.     304/27.11.2015   LEGE privind emisiunile de obligațiuni ipotecare
305.     305/02.12.2015   LEGE privind declararea zilei de 19 februarie "Ziua Brâncuși"
306.     306/02.12.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare, referitoare la continuarea unor activități realizate de Ministerul Afacerilor Interne
307.     307/03.12.2015   LEGE privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional, semnat la Chișinău la 27 august 2015, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale adiționale, precum și pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional, semnat la București la 23 septembrie 2015 și la Chișinău la 24 septembrie 2015, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru protocoale adiționale
308.     308/03.12.2015   LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic preliminar între Cote d’lvoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 și la Bruxelles la 22 ianuarie 2009
309.     309/03.12.2015   LEGE pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și partea "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 și la Bruxelles la 22 ianuarie 2009
310.     310/03.12.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare
311.     311/04.12.2015   LEGE privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare
312.     312/04.12.2015   LEGE privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
313.     313/07.12.2015   LEGE pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
314.     314/07.12.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
315.     315/07.12.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului ’nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
316.     316/11.12.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
317.     317/11.12.2015   LEGE pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale
318.     318/11.12.2015   LEGE pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
319.     319/11.12.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
320.     320/11.12.2015   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
321.     321/11.12.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
322.     322/16.12.2015   LEGE pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
323.     323/16.12.2015   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cadrul instituțional al Inițiativei de pregătire și prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo
324.     324/16.12.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
325.     325/16.12.2015   LEGE pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
326.     326/16.12.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
327.     327/16.12.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
328.     328/16.12.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate
329.     329/16.12.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
330.     330/16.12.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
331.     331/16.12.2015   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
332.     332/18.12.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
333.     333/18.12.2015   LEGE privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România, denumită Nawrez
334.     334/18.12.2015   LEGE pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
335.     335/18.12.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele masuri de corelare legislativă
336.     336/18.12.2015   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Albania în domeniul securității sociale, semnat la București la 27 februarie 2015
337.     337/18.12.2015   LEGE pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare
338.     338/18.12.2015   LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016
339.     339/18.12.2015   Legea bugetului de stat pe anul 2016
340.     340/18.12.2015   Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
341.     341/22.12.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
342.     342/22.12.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
343.     343/22.12.2015   LEGE pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
344.     344/22.12.2015   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
345.     345/22.12.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
346.     346/22.12.2015   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
347.     347/23.12.2015   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
348.     348/23.12.2015   LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la București la 14 noiembrie 2014
349.     349/23.12.2015   LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la București la 14 noiembrie 2014
350.     350/23.12.2015   LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Kazahstan privind asistența judiciară în materie penală, semnat la București la 14 noiembrie 2014
351.     351/23.12.2015   LEGE privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
352.     352/23.12.2015   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
353.     353/23.12.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
354.     354/23.12.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
355.     355/23.12.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
356.     356/23.12.2015   LEGE pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
357.     357/23.12.2015   LEGE pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
358.     358/31.12.2015   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală