Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2016 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/11.01.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
2.     2/11.01.2016   LEGE pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României
3.     3/12.01.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
4.     4/12.01.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale
5.     5/12.01.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți
6.     6/18.01.2016   LEGE pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
7.     7/18.01.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
8.     8/18.01.2016   LEGE privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
9.     9/18.01.2016   LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la transplantul de organe și țesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015
10.     10/18.01.2016   LEGE privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945
11.     11/19.01.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2015 pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
12.     12/19.01.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
13.     13/19.01.2016   LEGE privind declararea municipiului Turda "Oraș-martir al Revoluției din decembrie 1989"
14.     14/19.01.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
15.     15/29.01.2016   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
16.     16/29.02.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
17.     17/04.03.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
18.     18/04.03.2016   LEGE pentru completarea art. 9 din Legea nr. 21371998 privind bunurile proprietate publică
19.     19/04.03.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
20.     20/04.03.2016   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
21.     21/04.03.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
22.     22/04.03.2016   LEGE pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii și 19 noiembrie - Ziua bărbatului
23.     23/04.03.2016   LEGE privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare
24.     24/04.03.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
25.     25/04.03.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora
26.     26/17.03.2016   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015
27.     27/17.03.2016   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015
28.     28/17.03.2016   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la convenție, semnate la Riga la 25 aprilie 2015
29.     29/17.03.2016   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015
30.     30/17.03.2016   LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011
31.     31/17.03.2016   LEGE pentru aderarea României la Convenția internațională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007
32.     32/17.03.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
33.     33/17.03.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
34.     34/22.03.2016   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
35.     35/22.03.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolventa unitătilor administrativ-teritoriale
36.     36/22.03.2016   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
37.     37/22.03.2016   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate
38.     38/22.03.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
39.     39/22.03.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii si Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publica implicată
40.     40/22.03.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
41.     41/22.03.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2015 pentru modificarea art. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță naționala
42.     42/22.03.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
43.     43/22.03.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învățământului
44.     44/23.03.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
45.     45/30.03.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societății "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A
46.     46/30.03.2016   LEGE pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
47.     47/30.03.2016   LEGE privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua națională a alimentației și a combaterii risipei alimentare
48.     48/30.03.2016   LEGE privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România
49.     49/30.03.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare
50.     50/30.03.2016   LEGE pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
51.     51/30.03.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor
52.     52/30.03.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
53.     53/30.03.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
54.     54/30.03.2016   LEGE pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate in cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
55.     55/11.04.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări
56.     56/11.04.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
57.     57/11.04.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative
58.     58/11.04.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative
59.     59/11.04.2016   LEGE privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
60.     60/12.04.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
61.     61/12.04.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
62.     62/12.04.2016   LEGE pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
63.     63/12.04.2016   LEGE privind susținerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin
64.     64/12.04.2016   LEGE pentru modificarea anexelor nr. 3.30,8 și 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
65.     65/12.04.2016   LEGE pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
66.     66/19.04.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
67.     67/19.04.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
68.     68/25.04.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
69.     69/25.04.2016   LEGE privind achizițiile publice verzi
70.     70/25.04.2016   LEGE pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014
71.     71/28.04.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
72.     72/28.04.2016   LEGE privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
73.     73/28.04.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative și pentru aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
74.     74/28.04.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
75.     75/28.04.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
76.     76/28.04.2016   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești
77.     77/28.04.2016   LEGE privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
78.     78/28.04.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
79.     79/29.04.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
80.     80/29.04.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
81.     81/29.04.2016   LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
82.     82/29.04.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, precum și pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
83.     83/29.04.2016   LEGE pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
84.     84/29.04.2016   LEGE pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Republica Croația la 11 aprilie 2014 la Bruxelles și de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles
85.     85/29.04.2016   LEGE privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011
86.     86/03.05.2016   LEGE privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate
87.     87/03.05.2016   LEGE privind modificarea și completarea Legii n r. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
88.     88/03.05.2016   LEGE privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate
89.     89/03.05.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
90.     90/06.05.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat precum și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului
91.     91/06.05.2016   LEGE pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă dintre România și Republica Moldova, semnat la Chișinău la 7 octombrie 2015
92.     92/11.05.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2016 pentru modificarea art. 28 alin. (41) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
93.     93/11.05.2016   LEGE pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
94.     94/11.05.2016   LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
95.     95/11.05.2016   LEGE privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice
96.     96/16.05.2016   LEGE pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenției pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004
97.     97/16.05.2016   LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger Ia7decembrie 2015
98.     98/19.05.2016   LEGE privind achizițiile publice
99.     99/19.05.2016   LEGE privind achizițiile sectoriale
100.     100/19.05.2016   LEGE privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
101.     101/19.05.2016   LEGE privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
102.     102/19.05.2016   LEGE privind incubatoarele de afaceri
103.     103/23.05.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
104.     104/26.05.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
105.     105/26.05.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
106.     106/26.05.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
107.     107/26.05.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
108.     108/26.05.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
109.     109/26.05.2016   LEGE pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
110.     110/26.05.2016   LEGE pentru completarea art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
111.     111/27.05.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
112.     112/27.05.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
113.     113/27.05.2016   LEGE pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
114.     114/27.05.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
115.     115/27.05.2016   LEGE pentru completarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
116.     116/31.05.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
117.     117/31.05.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
118.     118/31.05.2016   LEGE pentru completarea art. 31 din Legea educației naționale nr. 1/2011
119.     119/23.06.2016   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
120.     120/01.07.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de reținere și arestare preventivă, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcționări a instanțelor pe durata desfășurării activității acestor comisii
121.     121/01.07.2016   LEGE privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înființarea unei Uniuni Internaționale pentru publicarea tarifelor vamale, precum și a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenția privind înființarea Uniunii Internaționale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890
122.     122/01.07.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
123.     123/07.07.2016   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
124.     124/07.07.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
125.     125/07.07.2016   LEGE privind aderarea României la Centrul european pentru interdependență și solidaritate mondială, creat prin Rezoluția (89)14, adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluția (93)51, adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993
126.     126/07.07.2016   LEGE pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015
127.     127/07.07.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) și completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
128.     128/07.07.2016   LEGE pentru ratificarea Acordului de garanție dintre statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări, precum și a Acordului de gestionare arierate dintre statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții care reglementează procedurile de plată și rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe și Pacific, precum și din țările și teritoriile de peste mari, semnate de România la 1 iulie 2015 la București
129.     129/07.07.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
130.     130/07.07.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
131.     131/07.07.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare
132.     132/07.07.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
133.     133/07.07.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare
134.     134/07.07.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
135.     135/07.07.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
136.     136/07.07.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
137.     137/07.07.2016   LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014
138.     138/07.07.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
139.     139/07.07.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
140.     140/12.07.2016   LEGE pentru modificarea art. 277 din Legea educației naționale nr. 1/2011
141.     141/12.07.2016   LEGE pentru modificarea și completarea art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011
142.     142/12.07.2016   LEGE pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
143.     143/12.07.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare
144.     144/12.07.2016   LEGE pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
145.     145/12.07.2016   LEGE privind instituirea zilei de 23 iunie Ziua funcționarului public
146.     146/12.07.2016   LEGE pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului
147.     147/12.07.2016   LEGE pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
148.     148/12.07.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
149.     149/12.07.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
150.     150/12.07.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
151.     151/13.07.2016   LEGE privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
152.     152/13.07.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
153.     153/13.07.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
154.     154/15.07.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
155.     155/15.07.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
156.     156/15.07.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
157.     157/15.07.2016   LEGE privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
158.     158/19.07.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătăți ri lor lin ci are nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
159.     159/19.07.2016   LEGE privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice
160.     160/19.07.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică
161.     161/21.07.2016   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal semnat la Londra la 4 noiembrie 2015
162.     162/21.07.2016   LEGE pentru aprobarea plății contribuției anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerțul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 și semnat de România la New York la 3 iunie 2013 si ratificat de România prin Legea nr. 32/2014
163.     163/21.07.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
164.     164/22.07.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
165.     165/22.07.2016   LEGE privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
166.     166/22.07.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
167.     167/22.07.2016   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 5 iunie 2015 și la Chișinău la 21 iulie 2015
168.     168/22.09.2016   LEGE pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014
169.     169/30.09.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
170.     170/07.10.2016   LEGE privind impozitul specific unor activități
171.     171/07.10.2016   LEGE pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949
172.     172/07.10.2016   LEGE pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
173.     173/07.10.2016   LEGE privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
174.     174/07.10.2016   LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică dintre Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, semnat la București la 20 martie 2013
175.     175/07.10.2016   LEGE pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
176.     176/07.10.2016   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
177.     177/07.10.2016   LEGE pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe
178.     178/07.10.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
179.     179/07.10.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
180.     180/07.10.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
181.     181/17.10.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
182.     182/17.10.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
183.     183/17.10.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
184.     184/17.10.2016   LEGE privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică
185.     185/20.10.2016   LEGE privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale
186.     186/20.10.2016   LEGE privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
187.     187/20.10.2016   LEGE pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
188.     188/20.10.2016   LEGE pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993
189.     189/20.10.2016   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la București la 9 iulie 2015
190.     190/20.10.2016   LEGE pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România și Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la București la 22 iulie 2015
191.     191/20.10.2016   LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 19 mai 2016
192.     192/26.10.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
193.     193/28.10.2016   LEGE pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare
194.     194/31.10.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
195.     195/31.10.2016   LEGE pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
196.     196/31.10.2016   LEGE privind venitul minim de incluziune
197.     197/31.10.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
198.     198/03.11.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
199.     199/04.11.2016   LEGE privind modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
200.     200/04.11.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
201.     201/04.11.2016   LEGE privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
202.     202/04.11.2016   LEGE privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
203.     203/07.11.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
204.     204/07.11.2016   LEGE privind ratificarea Acordului dintre România și Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la București la 18 noiembrie 2015
205.     205/07.11.2016   LEGE pentru ratificarea Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
206.     206/07.11.2016   LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
207.     207/08.11.2016   LEGE privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
208.     208/08.11.2016   LEGE pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016
209.     209/09.11.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
210.     210/09.11.2016   LEGE pentru modificarea unor acte normative
211.     211/09.11.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
212.     212/09.11.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agrioole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol
213.     213/09.11.2016   LEGE privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară
214.     214/09.11.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
215.     215/11.11.2016   LEGE privind ceremoniile oficiale
216.     216/14.11.2016   LEGE privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate
217.     217/17.11.2016   LEGE privind diminuarea risipei alimentare
218.     218/17.11.2016   LEGE pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
219.     219/17.11.2016   LEGE pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
220.     220/17.11.2016   LEGE pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
221.     221/17.11.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
222.     222/17.11.2016   LEGE privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
223.     223/17.11.2016   LEGE pentru instituirea Zilei Limbii Turce
224.     224/17.11.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
225.     225/17.11.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
226.     226/17.11.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
227.     227/17.11.2016   LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al județului Cluj
228.     228/17.11.2016   LEGE pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov- Ghimbav", și pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
229.     229/17.11.2016   LEGE privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România
230.     230/17.11.2016   LEGE pentru declararea lui Avram lancu "Erou al Națiunii Române"
231.     231/22.11.2016   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
232.     232/22.11.2016   LEGE privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
233.     233/24.11.2016   LEGE privind parteneriatul public-privat
234.     234/24.11.2016   LEGE pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
235.     235/24.11.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
236.     236/28.11.2016   LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Canadei, semnat la București la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea și folosirea energiei atomice în scopuri pașnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977
237.     237/28.11.2016   LEGE privind denunțarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terților pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933
238.     238/29.11.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale
239.     239/29.11.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
240.     240/29.11.2016   LEGE privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
241.     241/29.11.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
242.     242/29.11.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) și k) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
243.     243/29.11.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
244.     244/29.11.2016   LEGE pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova Protocolul de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia
245.     245/05.12.2016   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plății contribuției la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor
246.     246/05.12.2016   LEGE privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
247.     247/05.12.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
248.     248/05.12.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
249.     249/05.12.2016   LEGE pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
250.     250/16.12.2016   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
251.     251/23.12.2016   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
252.     252/23.12.2016   LEGE pentru completarea art. 41 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 23 septembrie 2019, 14:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro