Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2017 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/06.01.2017   LEGE privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
2.     2/12.01.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
3.     3/17.01.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
4.     4/17.01.2017   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
5.     5/15.02.2017   LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017
6.     6/16.02.2017   Legea bugetului de stat pe anul 2017
7.     7/16.02.2017   Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
8.     8/24.02.2017   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
9.     9/24.02.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
10.     10/01.03.2017   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
11.     11/03.03.2017   LEGE pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011
12.     12/16.03.2017   LEGE privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național
13.     13/17.03.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
14.     14/17.03.2017   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
15.     15/17.03.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
16.     16/17.03.2017   LEGE privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
17.     17/17.03.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
18.     18/17.03.2017   LEGE pentru aprobarea încetării valabilității acordurilor privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene
19.     19/17.03.2017   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
20.     20/17.03.2017   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
21.     21/21.03.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
22.     22/21.03.2017   LEGE pentru modificarea si completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privincf regimul armelor și al munițiilor
23.     23/21.03.2017   LEGE privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua națională a pădurilor
24.     24/21.03.2017   LEGE privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
25.     25/24.03.2017   LEGE privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
26.     26/24.03.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
27.     27/24.03.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CE:E) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului
28.     28/24.03.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
29.     29/24.03.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
30.     30/27.03.2017   LEGE pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
31.     31/27.03.2017   LEGE pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
32.     32/27.03.2017   LEGE pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
33.     33/27.03.2017   LEGE privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii și imunități prevăzute de Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituțiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite
34.     34/27.03.2017   LEGE privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi
35.     35/27.03.2017   LEGE privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
36.     36/27.03.2017   LEGE pentru declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare națională
37.     37/29.03.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parțială a blocului situat în municipiul Bistrița, Str. Arțarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016
38.     38/29.03.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidențiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii și studenții care sunt cetățeni ai Republicii Moldova și care studiază în România
39.     39/29.03.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
40.     40/29.03.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2016 pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare la Fundația "Stichting Europeana" - Olanda
41.     41/29.03.2017   LEGE pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015
42.     42/29.03.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A.
43.     43/31.03.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
44.     44/31.03.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
45.     45/03.04.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
46.     46/03.04.2017   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016
47.     47/03.04.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
48.     48/05.04.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
49.     49/05.04.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
50.     50/05.04.2017   LEGE pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
51.     51/10.04.2017   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală
52.     52/10.04.2017   LEGE pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
53.     53/10.04.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară
54.     54/10.04.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
55.     55/10.04.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală
56.     56/10.04.2017   LEGE pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011
57.     57/10.04.2017   LEGE pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris la 12 decembrie 2015 și semnat de România la New York la 22 aprilie 2016
58.     58/10.04.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000
59.     59/12.04.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2016 pentru modificarea' și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
60.     60/12.04.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IIl-a - zone protejate
61.     61/12.04.2017   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
62.     62/12.04.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
63.     63/13.04.2017   Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
64.     64/13.04.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente fa medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 201531 martie i2018; implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
65.     65/13.04.2017   LEGE privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei
66.     66/13.04.2017   LEGE privind abrogarea art. 291 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
67.     67/13.04.2017   LEGE pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
68.     68/13.04.2017   LEGE privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
69.     69/14.04.2017   LEGE pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
70.     70/14.04.2017   LEGE pentru modificarea și completarea art. 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011
71.     71/14.04.2017   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la București
72.     72/14.04.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
73.     73/25.04.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
74.     74/25.04.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
75.     75/25.04.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
76.     76/25.04.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017
77.     77/26.04.2017   LEGE pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
78.     78/26.04.2017   LEGE pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
79.     79/26.04.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridica, care înființează și administrează unități de asistență socială
80.     80/27.04.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative
81.     81/27.04.2017   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
82.     82/27.04.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
83.     83/27.04.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
84.     84/28.04.2017   LEGE pentru aprobarea Contractului-cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru creștere 2014-2020), semnat la București la 15 iulie 2016
85.     85/28.04.2017   LEGE pentru aprobarea Contractului-cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016
86.     86/28.04.2017   Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
87.     87/28.04.2017   LEGE pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
88.     88/28.04.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim
89.     89/28.04.2017   LEGE pentru completarea art. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
90.     90/28.04.2017   LEGE pentru completarea art. 12 din Legea educației naționale nr. 1/2011
91.     91/28.04.2017   LEGE pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
92.     92/05.05.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului- pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
93.     93/05.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene
94.     94/05.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
95.     95/05.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
96.     96/05.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de râzboi și pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de râzboi
97.     97/05.05.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică in agricultură in perbada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere in agricultură
98.     98/09.05.2017   LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat la București, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției dintre România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996
99.     99/09.05.2017   LEGE privind ratificarea Acordului dintre România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, semnat la București la 4 iulie 2016
100.     100/10.05.2017   LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015
101.     101/10.05.2017   LEGE pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012
102.     102/16.05.2017   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 decembrie 2016
103.     103/16.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
104.     104/16.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistentă socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016
105.     105/18.05.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
106.     106/18.05.2017   LEGE privind unele măsuri pentru îmbunătățirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene
107.     107/18.05.2017   LEGE pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
108.     108/19.05.2017   LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
109.     109/19.05.2017   LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate
110.     110/19.05.2017   LEGE pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a art. 41 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011
111.     111/19.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
112.     112/19.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
113.     113/24.05.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România
114.     114/24.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată
115.     115/24.05.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
116.     116/26.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
117.     117/26.05.2017   LEGE privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
118.     118/29.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
119.     119/29.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
120.     120/29.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
121.     121/29.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
122.     122/29.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
123.     123/30.05.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
124.     124/30.05.2017   LEGE privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor - inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
125.     125/30.05.2017   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului
126.     126/30.05.2017   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
127.     127/30.05.2017   LEGE pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a martirilor din temnițele comuniste
128.     128/31.05.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
129.     129/31.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
130.     130/31.05.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
131.     131/31.05.2017   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2016 pentru oompletarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
132.     132/31.05.2017   LEGE privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
133.     133/31.05.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
134.     134/13.06.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
135.     135/16.06.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri
136.     136/13.06.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
137.     137/13.06.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative
138.     138/13.06.2017   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
139.     139/13.06.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c)din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
140.     140/16.06.2017   LEGE pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
141.     141/16.06.2017   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei
142.     142/16.06.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială
143.     143/16.06.2017   LEGE pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996
144.     144/26.06.2017   LEGE pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
145.     145/26.06.2017   Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
146.     146/26.06.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
147.     147/26.06.2017   LEGE pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
148.     148/27.06.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la București. în perioada 6-9 octombrie 2017
149.     149/27.06.2017   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
150.     150/27.06.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
151.     151/27.06.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
152.     152/28.06.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
153.     153/28.06.2017   Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
154.     154/29.06.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
155.     155/29.06.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată
156.     156/29.06.2017   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
157.     157/30.06.2017   LEGE pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României
158.     158/30.06.2017   LEGE pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare și inovare din instituții de învățământ superior de stat și unități de cercetare-dezvoltare- inovare din sistemul național în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României
159.     159/30.06.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
160.     160/30.06.2017   LEGE pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
161.     161/06.07.2017   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
162.     162/06.07.2017   LEGE privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative
163.     163/07.07.2017   LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
164.     164/10.07.2017   LEGE pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
165.     165/10.07.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor- cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
166.     166/12.07.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
167.     167/12.07.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
168.     168/12.07.2017   LEGE privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești
169.     169/14.07.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
170.     170/14.07.2017   LEGE privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
171.     171/14.07.2017   LEGE pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor
172.     172/14.07.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
173.     173/14.07.2017   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017
174.     174/14.07.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice
175.     175/14.07.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
176.     176/18.07.2017   LEGE privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea
177.     177/18.07.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
178.     178/18.07.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
179.     179/18.07.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
180.     180/18.07.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară
181.     181/18.07.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
182.     182/18.07.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
183.     183/18.07.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
184.     184/24.07.2017   LEGE pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
185.     185/24.07.2017   LEGE privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
186.     186/24.07.2017   LEGE pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
187.     187/24.07.2017   LEGE pentru modificarea alin. (3) si (4) ale art. 221 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
188.     188/24.07.2017   LEGE pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
189.     189/24.07.2017   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Amencii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.
190.     190/24.07.2017   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare In România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și, respectiv, la București la 29 noiembrie 2016
191.     191/24.07.2017   LEGE pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
192.     192/24.07.2017   LEGE pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate
193.     193/24.07.2017   LEGE pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
194.     194/24.07.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne
195.     195/24.07.2017   LEGE pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
196.     196/29.09.2017   LEGE pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
197.     197/29.09.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum si pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvemufui nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
198.     198/12.10.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2017 privind unele masuri în domeniul învățământului
199.     199/12.10.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea ari. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
200.     200/16.10.2017   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 14 decembrie 2016
201.     201/16.10.2017   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 4 august 2016
202.     202/16.10.2017   LEGE pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la București la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012
203.     203/27.10.2017   LEGE pentru modificarea art. 38, 41 și 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
204.     204/31.10.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate
205.     205/31.10.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
206.     206/31.10.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
207.     207/31.10.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
208.     208/03.11.2017   LEGE privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaționale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944
209.     209/03.11.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
210.     210/03.11.2017   LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții
211.     211/08.11.2017   LEGE pentru modificarea și completarea art. 111 din Legea educației naționale nr. 1/2011
212.     212/10.11.2017   LEGE pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
213.     213/10.11.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
214.     214/14.11.2017   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenția pentru Energie Nucleară din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 31 mai 2017 și la Paris la 30 mai 2017
215.     215/14.11.2017   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București la 8 februarie 2017
216.     216/17.11.2017   LEGE pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
217.     217/17.11.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
218.     218/17.11.2017   LEGE privind modificarea și completarea art. 3 din Legea nr. 307/2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
219.     219/20.11.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene
220.     220/20.11.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului
221.     221/20.11.2017   LEGE privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crișan și Maliuc, județul Tulcea
222.     222/27.11.2017   LEGE pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
223.     223/27.11.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
224.     224/27.11.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013
225.     225/27.11.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român
226.     226/28.11.2017   LEGE privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari
227.     227/28.11.2017   LEGE privind înființarea Universității Adventus din Cernica
228.     228/28.11.2017   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
229.     229/28.11.2017   LEGE pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995
230.     230/29.11.2017   LEGE pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenției privind Aviația Civilă Internațională și a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenției privind Aviația Civilă Internațională, încheiate și semnate la Montreal la 6 octombrie 2016
231.     231/29.11.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
232.     232/29.11.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
233.     233/29.11.2017   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
234.     234/29.11.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
235.     235/29.11.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare
236.     236/05.12.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
237.     237/05.12.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative
238.     238/05.12.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
239.     239/05.12.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
240.     240/06.12.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială Europeană", precum si pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
241.     241/06.12.2017   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București la 21 aprilie 2016
242.     242/06.12.2017   LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internationale de Cooperare Economică, precum și a Statutului acestei bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963
243.     243/06.12.2017   LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
244.     244/06.12.2017   LEGE pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
245.     245/06.12.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
246.     246/07.12.2017   LEGE privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba lulia
247.     247/07.12.2017   LEGE pentru instituirea Zilei Minorităților Naționale din România
248.     248/08.12.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb
249.     249/11.12.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
250.     250/11.12.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
251.     251/12.12.2017   LEGE privind ratificarea Convenției pentru reprimarea actelor de intervenție ilicită îndreptate împotriva aviației civile internaționale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 și semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum și a Protocolului suplimentar, adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 și semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenția pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970
252.     252/13.12.2017   LEGE pentru aderarea României la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și la Protocolul la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001
253.     253/13.12.2017   LEGE privind instituirea Zilei limbii și teatrului idiș
254.     254/13.12.2017   LEGE privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare
255.     255/19.12.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
256.     256/19.12.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art. 26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
257.     257/19.12.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
258.     258/19.12.2017   LEGE privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază
259.     259/19.12.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
260.     260/19.12.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
261.     261/19.12.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
262.     262/20.12.2017   LEGE pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
263.     263/20.12.2017   LEGE pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11 - 13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998
264.     264/20.12.2017   LEGE privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile'de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină
265.     265/20.12.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
266.     266/20.12.2017   LEGE pentru completarea art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006
267.     267/22.12.2017   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
268.     268/22.12.2017   LEGE pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Județean Tulcea
269.     269/22.12.2017   LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018
270.     270/22.12.2017   LEGEA prevenirii
271.     271/22.12.2017   LEGE pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluarea deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
272.     272/22.12.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
273.     273/22.12.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
274.     274/22.12.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
275.     275/27.12.2017   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA
276.     276/28.12.2017   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
277.     277/28.12.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
278.     278/28.12.2017   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 22 septembrie 2019, 11:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro