Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2018 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/03.01.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
2.     2/03.01.2018   Legea bugetului de stat pe anul 2018
3.     3/03.01.2018   Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
4.     4/05.01.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016
5.     5/05.01.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 24 mai 2017
6.     6/05.01.2018   LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985
7.     7/05.01.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017
8.     8/05.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
9.     9/05.01.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
10.     10/05.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului n r. EV2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
11.     11/05.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
12.     12/09.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art. 13 alin. (f) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
13.     13/09.01.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
14.     14/12.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români
15.     15/12.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
16.     16/12.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
17.     17/12.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
18.     18/12.01.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
19.     19/12.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența sociala a persoanelor vârstnice
20.     20/15.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
21.     21/15.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
22.     22/15.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
23.     23/15.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistente
24.     24/15.01.2018   LEGE pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
25.     25/15.01.2018   LEGE pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003
26.     26/15.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele
27.     27/15.01.2018   LEGE pentru aprobarea Programului geologic la nivel național
28.     28/15.01.2018   LEGE pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
29.     29/15.01.2018   LEGE privind anularea unor obligații fiscale
30.     30/15.01.2018   LEGE pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
31.     31/15.01.2018   LEGE pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
32.     32/17.01.2018   LEGE privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție "Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov"
33.     33/17.01.2018   LEGE pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
34.     34/17.01.2018   LEGE pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
35.     35/17.01.2018   LEGE pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsun de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
36.     36/19.01.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală
37.     37/19.01.2018   LEGE privind promovarea transportului ecologic
38.     38/19.01.2018   LEGE pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
39.     39/19.01.2018   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2013
40.     40/19.01.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
41.     41/19.01.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate
42.     42/19.01.2018   LEGE pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
43.     43/19.01.2018   LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov
44.     44/19.01.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
45.     45/19.01.2018   LEGE privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 112000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
46.     46/23.02.2018   LEGE pentru realizarea ;;Capabilității de sprijin de foc indirect", aferentă programului de înzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare"
47.     47/27.02.2018   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
48.     48/27.02.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010
49.     49/27.02.2018   LEGE privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
50.     50/27.02.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
51.     51/02.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare si desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților precum și pentru organizarea si funcționarea Autorității Electorale Permanente șî a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondența, precum și modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
52.     52/02.03.2018   LEGE pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale si a Legii administrației publice locale nr. 215/2001
53.     53/06.03.2018   LEGE privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale ,Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea
54.     54/06.03.2018   LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
55.     55/06.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
56.     56/06.03.2018   LEGE privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
57.     57/06.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
58.     58/06.03.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale
59.     59/06.03.2018   LEGE pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
60.     60/09.03.2018   LEGE pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
61.     61/09.03.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
62.     62/09.03.2018   LEGE privind combaterea buruienii ambrozia
63.     63/09.03.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
64.     64/12.03.2018   LEGE pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
65.     65/12.03.2018   LEGE pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
66.     66/14.03.2018   LEGE pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
67.     67/15.03.2018   LEGE privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care și-au dat viața pentru România în Primul Război Mondial
68.     68/19.03.2018   LEGE pentru ratificarea rezoluției Adunării Statelor Părți (ASP) la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998 Rezoluția Adunării Statelor Părți (ASP) la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015
69.     69/19.03.2018   LEGE pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
70.     70/19.03.2018   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
71.     71/19.03.2018   LEGE pentru modificarea art. 84 alin. (1) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011
72.     72/22.03.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
73.     73/22.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
74.     74/22.03.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
75.     75/22.03.2018   LEGE pentru ratificarea Convenției dintre România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016
76.     76/26.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT"
77.     77/26.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-llfov
78.     78/28.03.2018   LEGE privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
79.     79/28.03.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
80.     80/28.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
81.     81/30.03.2018   LEGE privind reglementarea activității de telemuncă
82.     82/30.03.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
83.     83/30.03.2018   LEGE pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile și imunitățile Autorității Internaționale privind Spațiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003
84.     84/30.03.2018   LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului
85.     85/30.03.2018   LEGE privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere
86.     86/04.04.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri
87.     87/04.04.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
88.     88/04.04.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
89.     89/04.04.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
90.     90/16.04.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2006
91.     91/19.04.2018   LEGE privind Centenarul Războiului pentru întregirea Neamului și Centenarul Marii Uniri
92.     92/19.04.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016
93.     93/19.04.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile și imunitățile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017
94.     94/19.04.2018   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii-gazdă, semnat la București la 12 septembrie 2017
95.     95/20.04.2018   LEGE privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului
96.     96/24.04.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
97.     97/27.04.2018   LEGE privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor
98.     98/27.04.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare
99.     99/27.04.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare
100.     100/27.04.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
101.     101/04.05.2018   LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
102.     102/08.05.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
103.     103/08.05.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
104.     104/08.05.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
105.     105/08.05.2018   LEGE pentru aprobarea Contractului-cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017
106.     106/11.05.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen
107.     107/11.05.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului- pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
108.     108/16.05.2018   LEGE pentru completarea art. 6 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
109.     109/16.05.2018   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
110.     110/16.05.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și modificarea și prorogarea unor termene
111.     111/16.05.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
112.     112/17.05.2018   LEGE pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
113.     113/17.05.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare în domeniul sănătății
114.     114/17.05.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
115.     115/17.05.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. Ill pct. I din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
116.     116/17.05.2018   LEGE pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
117.     117/23.05.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
118.     118/25.05.2018   LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia la 13 iunie 2017
119.     119/25.05.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles
120.     120/04.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
121.     121/04.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
122.     122/04.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
123.     123/07.06.2018   LEGE pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
124.     124/07.06.2018   LEGE privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții
125.     125/06.06.2018   LEGE pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
126.     126/11.06.2018   LEGE privind piețele de instrumente financiare
127.     127/11.06.2018   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant
128.     128/15.06.2018   LEGE pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
129.     129/15.06.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
130.     130/15.06.2018   LEGE pentru modificarea și oomplelarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea șl completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea șl completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri tunciare, precum și pentru modificarea literei e)a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
131.     131/15.06.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
132.     132/15.06.2018   LEGE privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș
133.     133/18.06.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
134.     134/18.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
135.     135/18.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
136.     136/18.06.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
137.     137/18.06.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate in cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
138.     138/18.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
139.     139/18.06.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol", aferenta programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
140.     140/18.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 2OO/2O06 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
141.     141/18.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
142.     142/18.06.2018   LEGE privind precursorii de droguri
143.     143/20.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
144.     144/20.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
145.     145/20.06.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
146.     146/20.06.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
147.     147/20.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
148.     148/22.06.2018   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
149.     149/22.06.2018   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul aparării, ordinii publice și securității naționale
150.     150/22.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
151.     151/22.06.2018   LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017
152.     152/26.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
153.     153/26.06.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului ’nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
154.     154/26.06.2018   LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
155.     155/29.06.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
156.     156/29.06.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
157.     157/02.07.2018   LEGE privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
158.     158/06.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
159.     159/06.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
160.     160/09.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
161.     161/09.07.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernul ui nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activîtătii românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
162.     162/09.07.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
163.     163/10.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
164.     164/10.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
165.     165/10.07.2018   LEGE privind acordarea biletelor de valoare
166.     166/10.07.2018   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor
167.     167/10.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
168.     168/10.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
169.     169/10.07.2018   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare
170.     170/13.07.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. If din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
171.     171/13.07.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
172.     172/13.07.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
173.     173/13.07.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea uinor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
174.     174/13.07.2018   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
175.     175/13.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
176.     176/17.07.2018   LEGE privind intemshipul
177.     177/17.07.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
178.     178/17.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
179.     179/17.07.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
180.     180/17.07.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
181.     181/17.07.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen
182.     182/17.07.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor si agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
183.     183/18.07.2018   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
184.     184/18.07.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
185.     185/18.07.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
186.     186/18.07.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
187.     187/18.07.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
188.     188/18.07.2018   LEGE privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
189.     189/18.07.2018   LEGE privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
190.     190/18.07.2018   LEGE privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
191.     191/19.07.2018   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
192.     192/19.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
193.     193/19.07.2018   LEGE pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
194.     194/19.07.2018   LEGE pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011
195.     195/20.07.2018   LEGE privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
196.     196/20.07.2018   LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
197.     197/20.07.2018   LEGEA muntelui
198.     198/20.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
199.     199/20.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
200.     200/20.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
201.     201/20.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
202.     202/20.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
203.     203/20.07.2018   LEGE privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
204.     204/20.07.2018   LEGE privind instituirea Zilei Limbii Elene
205.     205/20.07.2018   LEGE privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
206.     206/20.07.2018   LEGE pentru completarea unor acte normative
207.     207/20.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
208.     208/25.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
209.     209/25.07.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
210.     210/25.07.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
211.     211/25.07.2018   LEGE pentru detașarea personalului prevăzut la art. 241 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de la Ministerul Afacerilor întemeia serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
212.     212/25.07.2018   LEGE pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative
213.     213/27.07.2018   LEGE pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene
214.     214/27.07.2018   LEGE pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
215.     215/27.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006
216.     216/27.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
217.     217/27.07.2018   LEGE privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
218.     218/27.07.2018   LEGE pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
219.     219/27.07.2018   LEGE privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
220.     220/27.07.2018   LEGE privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
221.     221/27.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
222.     222/31.07.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
223.     223/31.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
224.     224/31.07.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
225.     225/01.08.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
226.     226/01.08.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
227.     227/01.08.2018   LEGE privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
228.     228/02.08.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului "Palatul Parlamentului"
229.     229/02.08.2018   LEGE privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România
230.     230/02.08.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
231.     231/02.08.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
232.     232/02.08.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
233.     233/09.08.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
234.     234/04.10.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
235.     235/05.10.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
236.     236/05.10.2018   LEGE privind distribuția de asigurări
237.     237/10.10.2018   LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
238.     238/10.10.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
239.     239/12.10.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
240.     240/12.10.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
241.     241/12.10.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
242.     242/12.10.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
243.     243/30.10.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
244.     244/30.10.2018   LEGE pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor
245.     245/02.11.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
246.     246/02.11.2018   LEGE pentru completarea art. 42 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
247.     247/05.11.2018   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
248.     248/05.11.2018   LEGE pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
249.     249/05.11.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
250.     250/07.11.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
251.     251/07.11.2018   LEGE pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
252.     252/07.11.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
253.     253/08.11.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2017
254.     254/08.11.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 27 noiembrie 2017
255.     255/08.11.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017
256.     256/12.11.2018   LEGE privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
257.     257/12.11.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule,’taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
258.     258/12.11.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
259.     259/12.11.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
260.     260/12.11.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
261.     261/14.11.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr. 1.904(2009), semnat la New York la 15 iunie 2017
262.     262/14.11.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România și Republica Orientala a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017
263.     263/14.11.2018   LEGE pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România și Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017
264.     264/14.11.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016
265.     265/16.11.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
266.     266/19.11.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
267.     267/19.11.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
268.     268/19.11.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 pnvind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
269.     269/19.11.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
270.     270/19.11.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de serâ atribuite României la nivelul Uniunii Europene 914. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
271.     271/19.11.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
272.     272/19.11.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A
273.     273/23.11.2018   LEGE pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010
274.     274/23.11.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Miinchen la 18 februarie 2017
275.     275/23.11.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
276.     276/26.11.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare
277.     277/26.11.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene
278.     278/26.11.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
279.     279/26.11.2018   LEGE pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
280.     280/26.11.2018   LEGE pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
281.     281/26.11.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor
282.     282/26.11.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparateior consumatoare de combustibil
283.     283/26.11.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
284.     284/26.11.2018   LEGE privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale
285.     285/29.11.2018   LEGE pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
286.     286/29.11.2018   LEGE pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
287.     287/29.11.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
288.     288/29.11.2018   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative
289.     289/29.11.2018   LEGE pentru modificarea art. 11 din Legea educației naționale nr. 1/2011
290.     290/29.11.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
291.     291/29.11.2018   LEGE privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii
292.     292/03.12.2018   LEGE privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
293.     293/03.12.2018   LEGE privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici
294.     294/03.12.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcționarea și atribuțiile oficiilor teritoriale ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate
295.     295/03.12.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2018 pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență
296.     296/03.12.2018   LEGE privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană
297.     297/03.12.2018   LEGE privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
298.     298/07.12.2018   LEGE privind unele măsuri în domeniul protecției apelor
299.     299/07.12.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varșovia la 25 mai 2018
300.     300/07.12.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2018 privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situațiilor de urgență
301.     301/07.12.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019
302.     302/10.12.2018   LEGE privind măsurile de control al tuberculozei
303.     303/11.12.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
304.     304/10.12.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
305.     305/10.12.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
306.     306/11.12.2018   LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la bucurești la 4 iulie 2018
307.     307/11.12.2018   LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018
308.     308/12.12.2018   LEGE pentru acceptarea Acordului de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, încheiat la Beijing la 29 iunie 2015, și a Rezoluției nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, adoptată de Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură la 12 mai 2017
309.     309/12.12.2018   LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a protocolului la convenție, semnate la București la 18 octombrie 2017 Convenție între România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor
310.     310/17.12.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
311.     311/17.12.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piața a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
312.     312/17.12.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor in vederea asigurării mecanismelor și a resursebr financiare necesare retumării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
313.     313/17.12.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
314.     314/17.12.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
315.     315/17.12.2018   LEGE pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul Românbi a cetățenibr statebr membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
316.     316/20.12.2018   LEGE privind desființarea Universității Financiar- Bancare din municipiul București
317.     317/20.12.2018   LEGE privind desființarea Universității "George Barițiu" din Brașov
318.     318/20.12.2018   LEGE privind desființarea Universității "Mihai Eminescu" din municipiul Timișoara, județul Timiș
319.     319/20.12.2018   LEGE privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București
320.     320/20.12.2018   LEGE pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 443/2002 privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București
321.     321/21.12.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
322.     322/21.12.2018   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
323.     323/21.12.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
324.     324/21.12.2018   LEGE pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
325.     325/21.12.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
326.     326/21.12.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale
327.     327/21.12.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
328.     328/21.12.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
329.     329/21.12.2018   LEGE pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
330.     330/21.12.2018   LEGE privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară de lână și piei în zona montană
331.     331/21.12.2018   LEGE privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii în zona montană
332.     332/21.12.2018   LEGE privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane
333.     333/21.12.2018   LEGE privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană
334.     334/21.12.2018   LEGE pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană
335.     335/21.12.2018   LEGE pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
336.     336/21.12.2018   LEGE privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
337.     337/21.12.2018   LEGE privind statutul inspectorului de muncă
338.     338/21.12.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
339.     339/21.12.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
340.     340/21.12.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
341.     341/21.12.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării- dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
342.     342/21.12.2018   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
343.     354/27.12.2018   LEGE pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
344.     3432018/27.12.2018   LEGE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Institutia Prefectului, județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, județul Olt
345.     3442018/27.12.2018   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
346.     3452018/27.12.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
347.     3462018/27.12.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
348.     3472018/27.12.2018   LEGE pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
349.     3482018/27.12.2018   LEGE privind instituirea zilei de 2 aprilie -Ziua Instituției Prefectului
350.     3492018/27.12.2018   LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
351.     3502018/27.12.2018   LEGE privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua națională a constructorului
352.     3512018/27.12.2018   LEGE privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
353.     3522018/27.12.2018   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
354.     3532018/27.12.2018   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
355.     3552018/27.12.2018   LEGE privind instituirea Zilei dăruirii
356.     3562018/27.12.2018   LEGE privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor
357.     3572018/27.12.2018   LEGE pentru instituirea anului 2019 ca "Anul Cărții" în România
358.     3582018/27.12.2018   LEGE pentru completarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
359.     3592018/27.12.2018   LEGE pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
360.     3602018/27.12.2018   LEGE privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
361.     3612018/27.12.2018   LEGE pentru declararea municipiului lași "Capitală istorică" a României și a municipiului Alba lulia "Capitală a Marii Uniri" a României
362.     3622018/28.12.2018   LEGE privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
363.     3632018/28.12.2018   LEGE privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 21 septembrie 2019, 23:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro