Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Legi > 2019 Versiunea pentru printare

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/04.01.2019   LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
2.     2/04.01.2019   LEGE privind modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale înaltei Curți de Casație si Justiție, ale Oficiului National al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plații cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
3.     3/04.01.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019
4.     4/04.01.2019   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
5.     5/04.01.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
6.     6/04.01.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
7.     7/04.01.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
8.     8/04.01.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
9.     9/04.01.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene
10.     10/08.01.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
11.     11/08.01.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
12.     12/08.01.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
13.     13/08.01.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
14.     14/08.01.2019   LEGE pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
15.     15/08.01.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
16.     16/08.01.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori si comercianți
17.     17/08.01.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor
18.     18/08.01.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
19.     19/08.01.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
20.     20/08.01.2019   LEGE privind instituirea Zilei Limbii Romani
21.     21/08.01.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
22.     22/08.01.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
23.     23/09.01.2019   LEGE pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
24.     24/09.01.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018
25.     25/09.01.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
26.     26/09.01.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităti din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
27.     27/10.01.2019   LEGE privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării’, aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale
28.     28/10.01.2019   LEGE privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii
29.     29/10.01.2019   LEGE pentru aderarea României la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956
30.     30/10.01.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
31.     31/10.01.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
32.     32/16.01.2019  
33.     33/16.01.2019   LEGE pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni
34.     34/16.01.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
35.     35/17.01.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
36.     36/17.01.2019   LEGE pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenția privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro
37.     37/17.01.2019   LEGE privind trecerea orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comuna
38.     38/17.01.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
39.     39/06.03.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
40.     40/06.03.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
41.     41/06.03.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a Internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
42.     42/06.03.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2018 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
43.     43/06.03.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
44.     44/06.03.2019   LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul
45.     45/08.03.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
46.     46/08.03.2019   LEGE privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
47.     47/11.03.2019   Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
48.     48/11.03.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
49.     49/14.03.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru modificarea altor acte normative
50.     50/15.03.2019   Legea bugetului de stat pe anul 2019
51.     51/18.03.2019   LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019 2 Protocol de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord
52.     52/20.03.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
53.     53/20.03.2019   LEGE privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România
54.     54/20.03.2019   LEGE pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
55.     55/20.03.2019   LEGE pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
56.     56/01.04.2019   LEGE pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
57.     57/01.04.2019   LEGE pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
58.     58/08.04.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
59.     59/08.04.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
60.     60/15.04.2019   LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
61.     61/15.04.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
62.     62/15.04.2019   LEGE privind activitatea consulară
63.     63/18.04.2019   LEGE pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
64.     64/18.04.2019   LEGE privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R.’’- S A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele
65.     65/18.04.2019   LEGE pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
66.     66/18.04.2019   LEGE privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua Națională a Meseriilor"
67.     67/18.04.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
68.     68/18.04.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare
69.     69/22.04.2019   LEGE privind înființarea Consiliului național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică
70.     70/22.04.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE IN TINE"
71.     71/22.04.2019   LEGE privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
72.     72/22.04.2019   LEGE pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (Rom
73.     73/25.04.2019   LEGE pentru modificarea si completarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma tn domeniul sănătății
74.     74/25.04.2019   LEGE privind gestionarea siturilor potențial contaminate si a celor contaminate
75.     75/25.04.2019   LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
76.     76/25.04.2019   LEGE privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
77.     77/25.04.2019   LEGE pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
78.     78/25.04.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
79.     79/25.04.2019   LEGE privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a vinului românesc
80.     80/25.04.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
81.     81/25.04.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
82.     82/25.04.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
83.     83/25.04.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare
84.     84/25.04.2019   LEGE pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
85.     85/25.04.2019   LEGE pentru abrogarea alin. (5) și (6) ale art. 66 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
86.     86/25.04.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
87.     87/25.04.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
88.     88/25.04.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
89.     89/02.05.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului
90.     90/06.05.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public
91.     91/06.05.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
92.     92/06.05.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
93.     93/06.05.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
94.     94/07.05.2019   LEGE privind instituirea Zilei Sveti Sava; sărbătoare a minorității sârbe din România
95.     95/07.05.2019   LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
96.     96/07.05.2019   LEGE pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Românești"
97.     97/07.05.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
98.     98/08.05.2019   LEGE privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
99.     99/08.05.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
100.     100/08.05.2019   LEGE privind instituirea zilei de 21 aprilie -Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri
101.     101/08.05.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
102.     102/08.05.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
103.     103/08.05.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
104.     104/17.05.2019   LEGE pentru modificarea și completarea art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011
105.     105/17.05.2019   LEGE privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
106.     106/24.05.2019   LEGE pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
107.     107/24.05.2019   LEGE privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România"’
108.     108/24.05.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
109.     109/24.05.2019   LEGE privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
110.     110/24.05.2019   LEGE pentru modificarea lit. a) a alin. (2) al art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare
111.     111/24.05.2019   LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
112.     112/04.06.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
113.     113/07.06.2019   LEGE pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976
114.     114/07.06.2019   LEGE pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011
115.     115/19.06.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
116.     116/20.06.2019   LEGE pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
117.     117/20.06.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
118.     118/20.06.2019   LEGE privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
119.     119/20.06.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
120.     120/20.06.2019   LEGE privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport
121.     121/03.07.2019   LEGE privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
122.     122/03.07.2019   LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
123.     123/03.07.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții "Canal magistral Șiret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii și_ Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare
124.     124/03.07.2019   LEGE privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
125.     125/03.07.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
126.     126/05.07.2019   LEGE pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
127.     127/08.07.2019   LEGE privind sistemul public de pensii
128.     128/09.07.2019   LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
129.     129/11.07.2019   LEGE pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
130.     130/11.07.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
131.     131/11.07.2019   LEGE pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
132.     132/11.07.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
133.     133/11.07.2019   LEGE pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
134.     134/12.07.2019   LEGE privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative
135.     135/12.07.2019   LEGE pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
136.     136/12.07.2019   LEGE pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
137.     137/12.07.2019   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi la 17 octombrie 2018
138.     138/12.07.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
139.     139/18.07.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
140.     140/18.07.2019   LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Ungaria privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 3 octombrie 2018
141.     141/18.07.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
142.     142/18.07.2019   LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
143.     143/18.07.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
144.     144/18.07.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
145.     145/22.07.2019   LEGE privind statutul polițiștilor de penitenciare
146.     146/22.07.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
147.     147/22.07.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010
148.     148/24.07.2019   LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
149.     149/24.07.2019   LEGE pentru modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
150.     150/24.07.2019   LEGE pentru completarea art. 1 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
151.     151/24.07.2019   LEGE pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
152.     152/24.07.2019   LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România
153.     153/24.07.2019   LEGE pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
154.     154/24.07.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
155.     155/24.07.2019   LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"
156.     156/25.07.2019   LEGE pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
157.     157/25.07.2019   LEGE privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului în România
158.     158/25.07.2019   LEGE pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C
159.     159/25.07.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Decretului- lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
160.     160/26.07.2019   LEGE privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
161.     161/26.07.2019   LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
162.     162/01.08.2019   LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 21 septembrie 2019, 23:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro