Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Hotărâri > 2000 Versiunea pentru printare
de Parlamentul României

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/08.03.2000   HOTĂRÂRE privind suplimentarea contribuției României la Misiunea O.N.U.de menținere a păcii în Republica Democrată Congo cu 9 ofițeri de legătură/observatori din Ministerul Apărării Naționale
2.     2/08.03.2000   HOTĂRÂRE pentru aprobarea trecerii pe teritoriul României a unui tren militar cu efective, armament și tehnică de luptă ale armatei Republicii Polone
3.     3/08.03.2000   HOTĂRÂRE privind aprobarea extinderii mandatului Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" din Rezerva Strategică pentru Forța de Stabilizare (SFOR), pentru a executa misiuni și în sprijinul KFOR, în Kosovo (Republica Federală Iugoslavia)
4.     4/08.03.2000   HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
5.     5/08.03.2000   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.16/1996 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
6.     6/08.03.2000   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.21/1996 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Atlanticului de Nord
7.     7/08.03.2000   HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.23/1996 pentru alegerea membrilor Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
8.     8/08.03.2000   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.44/1998 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe
9.     9/08.03.2000   HOTĂRÂRE privind constituirea și componența nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Tunisiană
10.     10/09.03.2000   HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 1999
11.     11/09.03.2000   HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2000
12.     12/09.03.2000   HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de depunere a raportului Comisiei parlamentare de anchetă privind desfășurarea procesului de privatizare a societăților comerciale de către Fondul Proprietății de Stat în anul 1997, constituită în baza Hotărârii Parlamentului României nr.33/1999
13.     13/13.04.2000   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui și a vicepreședintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
14.     14/10.05.2000   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.15/1996 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană
15.     15/10.05.2000   HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr.17/1996 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
16.     16/16.05.2000   HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Parlamentului României nr.17/1996 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
17.     17/16.05.2000   HOTĂRÂRE pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității ca Poliție Politică
18.     18/07.06.2000   HOTĂRÂRE privind constituirea și componența nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu fosta Republică Iugoslavă Macedonia
19.     19/07.06.2000   HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării cu 24 de ofițeri a efectivelor de poliție ale României care participă la Misiunea Organizației Națiunilor Unite din Kosovo (UNMIK-Kosovo), Republica Federală Iugoslavia
20.     20/07.06.2000   HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de depunere a raportului Comisiei parlamentare de anchetă privind desfășurarea procesului de privatizare a societăților comerciale de către Fondul Proprietății de Stat în anul 1997
21.     21/07.06.2000   HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
22.     22/27.06.2000   HOTĂRÂRE privind aprobarea participării în continuare a României la Forța de Stabilizare în Republica Bosnia-Herțegovina (SFOR)
23.     23/27.06.2000   HOTĂRÂRE pentru înființarea Comisiei de anchetă privind modul de reglementare și supraveghere a pieței de capital de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și a pieței monetare de către Banca Națională a României, pornind de la constatarea stării de încetare de plăți FNI SOV INVEST, precum și pentru verificări la societățile comerciale cu capital majoritar de stat și la instituțiile publice implicate în cazul FNI SOV INVEST
24.     24/27.06.2000   HOTĂRÂRE pentru constituirea Comisiei de anchetă privind modul de finanțare a partidelor, formațiunilor politice și a candidaților la Președinția României în campaniile electorale din anii 1990, 1992 și 1996
25.     25/27.06.2000   HOTĂRÂRE privind instituirea comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul bugetului Curții de Conturi
26.     26/27.06.2000   HOTĂRÂRE pentru modificarea componenței nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie
27.     27/27.06.2000   HOTĂRÂRE pentru modificarea componenței nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie
28.     28/27.06.2000   HOTĂRÂRE privind numirea unui consilier de conturi la Secția jurisdicțională a Curții de Conturi
29.     29/20.09.2000   HOTĂRÂRE privind suplimentarea participării României la Misiunea O.N.U.de menținere a păcii în Republica Democrată Congo cu 20 de militari din Ministerul Apărării Naționale
30.     30/20.09.2000   HOTĂRÂRE privind participarea României la Misiunea O.N.U.de menținere a păcii în Etiopia și Eritreea cu 8 ofițeri de legătură din Ministerul Apărării Naționale
31.     31/20.09.2000   HOTĂRÂRE privind numirea unui membru în Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
32.     32/20.09.2000   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui Comisiei de Integrare Europeană
33.     33/20.09.2000   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea componenței Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare
34.     34/28.09.2000   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.15/1996 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană
35.     35/28.09.2000   HOTĂRÂRE referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă, instituită prin Hotărârea Parlamentului României nr.23/2000
36.     36/05.10.2000   HOTĂRÂRE privind instituirea Comisiei parlamentare speciale pentru verificarea îndeplinirii de către Ministerul de Interne a obligațiilor legale privind întocmirea listelor electorale permanente și a cărților de alegător, precum și distribuirea cărților de alegător
37.     37/17.10.2000   HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru stabilirea orarului pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă
38.     38/14.11.2000   HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării României la Misiunea O.N.U.de menținere a păcii în Etiopia și Eritreea (U.N.M.E.E.), cu 4 militari din Ministerul Apărării Naționale, în statul major al Brigăzii Multinaționale cu Capacitate de Luptă Ridicată a Forțelor O.N.U.în Așteptare (S.H.I.R.B.R.I.G.)
39.     39/28.12.2000   HOTĂRÂRE pentru acordarea încrederii Guvernului
40.     40/28.12.2000   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Atlanticului de Nord
41.     41/28.12.2000   HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei Interparlamentare București - Chișinău
42.     42/28.12.2000   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale
43.     43/28.12.2000   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre
44.     44/28.12.2000   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
45.     45/28.12.2000   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
46.     46/28.12.2000   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară
47.     47/28.12.2000   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
48.     48/28.12.2000   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei
49.     49/28.12.2000   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 16 septembrie 2019, 11:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro