Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Parlamentul României > Hotărâri > 2006 Versiunea pentru printare
de Parlamentul României

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/23.03.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componenței nominale a Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
2.     2/23.03.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
3.     3/23.03.2006   HOTĂRÂRE privind constituirea și componența nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Turkmenistan
4.     4/23.03.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre
5.     5/23.03.2006   HOTĂRÂRE privind constituirea Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană
6.     6/23.03.2006   HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
7.     7/10.05.2006   HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor
8.     8/10.05.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputați și senatori în calitate de observatori la Parlamentul European
9.     9/10.05.2006   HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2005 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei Interparlamentare București-Chișinău
10.     10/10.05.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componenței nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
11.     11/10.05.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea componenței nominale a Grupului de prietenie cu Republica Populară Chineză, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
12.     12/10.05.2006   HOTĂRÂRE pentru înființarea Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului
13.     13/10.05.2006   HOTĂRÂRE pentru aprobarea reglementărilor specifice de acordare a Semnului onorific Vulturul României și a condițiilor de organizare a sărbătoririi Zilei Semnului onorific Vulturul României
14.     14/10.05.2006   HOTĂRÂRE pentru numirea Avocatului Poporului
15.     15/10.05.2006   HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
16.     16/14.06.2006   HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003
17.     17/14.06.2006   HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2004
18.     18/14.06.2006   HOTĂRÂRE de modificare a Hotărârii Parlamentului nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor
19.     19/19.06.2006   HOTĂRÂRE privind prelungirea mandatului președintelui și al unui membru ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
20.     20/19.06.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputați și senatori în calitate de observatori la Parlamentul European
21.     21/28.06.2006   HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 3/2005 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989
22.     22/28.06.2006   HOTĂRÂRE privind prelungirea mandatelor unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului
23.     23/28.06.2006   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui, a vicepreședinților și a unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
24.     24/28.06.2006   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
25.     25/20.09.2006   HOTĂRÂRE privind demisia directorului Serviciului Român de Informații
26.     26/20.09.2006   HOTĂRÂRE privind demisia directorului Serviciului de Informații Externe
27.     27/20.09.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componenței nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
28.     28/20.09.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
29.     29/20.09.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea componenței nominale a Grupului de prietenie cu Republica Ungară, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
30.     30/20.09.2006   HOTĂRÂRE privind prelungirea mandatului președintelui și a mandatului unui membru ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
31.     31/04.10.2006   HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2006 pentru înființarea Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului
32.     32/04.10.2006   HOTĂRÂRE privind numirea directorului Serviciului Român de Informații
33.     33/04.10.2006   HOTĂRÂRE privind numirea directorului Serviciului de Informații Externe
34.     34/26.10.2006   HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor
35.     35/26.10.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputați și senatori în calitate de observatori la Parlamentul European
36.     36/26.10.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
37.     37/26.10.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre
38.     39/26.10.2006   HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări și clarificări referitoare la conturile lui Nicolae Ceaușescu
39.     40/26.10.2006   HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări și clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea
40.     41/15.11.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2006 privind numirea membrilor Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
41.     42/20.11.2006   HOTĂRÂRE privind prelungirea mandatelor președintelui și unui membru ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
42.     43/23.11.2006   HOTĂRÂRE privind desemnarea unor deputați și senatori în calitatea de membru al Parlamentului European
43.     44/30.11.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale
44.     45/12.12.2006   HOTĂRÂRE privind aprobarea numirii unui ministru
45.     46/19.12.2006   HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007
46.     47/19.12.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
47.     48/19.12.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor
48.     49/19.12.2006   HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului
49.     50/20.12.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2005 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană
50.     51/20.12.2006   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
51.     52/20.12.2006   HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 17 septembrie 2019, 4:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro