Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Senat > Hotărâri > 2015 Versiunea pentru printare
de Senat

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/02.02.2015   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
2.     2/04.02.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
3.     3/11.02.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
4.     4/12.02.2015   HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului Național de Integritate
5.     5/12.02.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
6.     6/12.02.2015   HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a domnului Ariton Ion, fost ministru al economiei și în prezent membru al Senatului României 3 ACTE ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE Șl JUSTIȚIE Decizia nr. 2 din 19 ianuarie 2015 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
7.     7/17.02.2015   HOTĂRÂRE privind convocarea Consiliului Național de Integritate
8.     8/17.02.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
9.     9/17.02.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
10.     10/18.02.2015   HOTĂRÂRE pentru numirea unui judecător la Curtea Constituțională
11.     11/24.02.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
12.     12/03.03.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
13.     13/03.03.2015   HOTĂRÂRE privind validarea alegerii președintelui și vicepreședintelui Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, precum și a membrilor consiliului științific al acestuia
14.     14/10.03.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
15.     15/17.03.2015   HOTĂRÂRE cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Investiții Strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 si (UE) nr. 1.316/2013 -COM (2015) 10 final
16.     16/17.03.2015   HOTĂRÂRE cu privire la Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general UE care însoțește Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European pentru Investiții Strategice si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 si nr. 1.316/2013 - COM (2015) 11 final
17.     17/17.03.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
18.     18/18.03.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
19.     19/23.03.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
20.     20/23.03.2015   HOTĂRÂRE privind Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 - COM (2014) 910
21.     21/23.03.2015   HOTĂRÂRE privind completarea art. 60 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
22.     22/24.03.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
23.     23/23.05.2015   HOTĂRÂRE privind încuviințarea reținerii și arestării preventive a domnului senator Vâlcov Darius-Bogdan
24.     24/30.03.2015   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor- Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor COM (2014) 209 final
25.     25/31.03.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea art. 173 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
26.     26/31.03.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
27.     27/01.04.2015   HOTĂRÂRE privind cererea de efectuare în continuare a urmăririi penale a domnului Vâlcov Darius-Bogdan, senator în Parlamentul României, fost ministru delegat pentru buget și ministru al Finanțelor Publice
28.     28/01.04.2015   HOTĂRÂRE privind încuviințarea reținerii si arestării preventive a domnului senator Vâlcov Darius-Bogdan
29.     29/07.04.2015   HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE)nr. 1.304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale sprijinite de inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor COM (2015) 46 final
30.     30/15.04.2015   HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Senatului pe anul 2014
31.     31/20.04.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului
32.     32/22.04.2015   HOTĂRÂRE
33.     33/28.04.2015   HOTĂRÂRE privind încetarea prin demisie a mandatului de președinte al Institutului Cultural Român
34.     34/28.04.2015   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui Institutului Cultural Român
35.     35/04.05.2015   HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Horia Georgescu din funcția de președinte al Agenției Naționale de Integritate
36.     36/11.05.2015   HOTĂRÂRE cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului COM (2015) 129 final
37.     37/11.05.2015   HOTĂRÂRE cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal COM (2015) 135 final
38.     38/11.05.2015   HOTĂRÂRE cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015 COM (2015) 141 final
39.     39/19.05.2015   HOTĂRÂRE cu privire la Documentul comun de consultare al Comisiei Europene și al înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate - Către o nouă politică europeană de vecinătate - JOIN (2015) 6 final
40.     40/26.05.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator
41.     41/27.05.2015   HOTĂRÂRE referitoare la comunicările Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor - Pachetul privind Uniunea Energetică: COM (2015) 80 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții privind o strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice, COM (2015) 81 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, Protocolul de la Paris privind - Un plan de acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020, COM (2015) 82 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% - Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020
42.     42/02.06.2015   HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de încuviințare a reținerii și arestării preventive a domnului senator Șova Dan-Coman
43.     43/03.06.2015   HOTĂRÂRE cu privire la Cartea Verde - Crearea unei uniuni a piețelor de capital COM (2015) 63 final
44.     44/03.06.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
45.     45/08.06.2015   HOTĂRÂRE privind numirea unui membru supleant al Consiliului Național de Integritate
46.     46/16.06.2015   HOTĂRÂRE cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor COM (2015) 177 final
47.     47/22.06.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
48.     48/22.06.2015   HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democrației și a statului de drept în România
49.     49/29.06.2015   HOTĂRÂRE privind numirea unui membru titular și a unui membru supleant ai Consiliului Național de Integritate
50.     50/01.09.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator
51.     51/01.09.2015   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
52.     52/07.09.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
53.     53/08.09.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
54.     54/15.09.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
55.     55/16.09.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democrației și a statului de drept în România
56.     56/16.09.2015   HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului Național de Integritate
57.     57/28.09.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
58.     58/28.09.2015   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social și Comitetul Regiunilor - O agendă europeană privind migrația COM (2015) 240 final
59.     59/05.10.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
60.     60/05.10.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului
61.     61/12.10.2015   HOTĂRÂRE cu privire la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu - COM (2015) 337 final
62.     62/12.10.2015   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficienta energetică si de abrogare a Directivei 2010/30/UE COM (2015) 341 final
63.     63/12.10.2015   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social și Comitetul Regiunilor- "O Agendă europeană privind securitatea" - COM (2015) 185
64.     64/12.10.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
65.     65/19.10.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
66.     66/20.10.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator
67.     67/20.10.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
68.     68/21.10.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
69.     69/26.10.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
70.     70/26.10.2015   HOTĂRÂRE privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
71.     71/02.11.2015   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale, precum si de modificare a Directivei 2013/32/UE COM 452(2015) final
72.     72/02.11.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 6 și 7 din Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democrației și a statului de drept în România
73.     73/02.11.2015   HOTĂRÂRE privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
74.     74/03.11.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
75.     75/03.11.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
76.     76/23.11.2015   HOTĂRÂRE privind bugetul Senatului pe anul 2016
77.     77/23.11.2015   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor
78.     78/03.12.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 76/2015 privind bugetul Senatului pe anul 2016
79.     79/03.12.2015   HOTĂRÂRE privind încuviințarea reținerii și arestării preventive a domnului senator Șova Dan-Coman
80.     80/07.12.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului Senatului
81.     81/07.12.2015   HOTĂRÂRE cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții - COM(2015) 473 final
82.     82/07.12.2015   HOTĂRÂRE cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru securitizare simplă, transparentă si standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012 - COM(2015) 472 final
83.     83/07.12.2015   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei O strategie privind piața unică digitală pentru Europa COM (2015) 192 final
84.     84/07.12.2015   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Gestionarea crizei refugiaților: stadiul de realizare a acțiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migrația - COM (2015) 510 final
85.     85/07.12.2015   HOTĂRÂRE privind Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Identificarea de soluții la criza refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UE JOIN (2015) 40 final
86.     86/07.12.2015   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Planul de acțiune al Uniunii Europene privind retumarea COM(2015) 453 final
87.     87/07.12.2015   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind normele referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil COM(2015) 454 final
88.     88/07.12.2015   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Gestionarea crizei refugiaților: măsuri operaționale, bugetare și juridice imediate în cadrul Agendei europene privind migratia COM(2015) 490 final
89.     89/07.12.2015   HOTĂRÂRE privind Proiectul de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general 2015 - Gestionarea crizei refugiaților: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migratia COM(2015) 485 final
90.     90/14.12.2015   HOTĂRÂRE privind numirea președintelui Agenției Naționale de integritate
91.     91/21.12.2015   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor- Noi avantaje pentru consumatorii de energie COM (2015) 339 final
92.     92/21.12.2015   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieței energiei COM (2015) 340 final
93.     93/21.12.2015   HOTĂRÂRE cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 si (UE) nr. 1.305/2013 COM (2015) 701 final

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 17 septembrie 2019, 22:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro