Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Camera Deputatilor > Hotărâri > 2015 Versiunea pentru printare
de Camera Deputatilor

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/02.02.2015   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinți lor secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
2.     2/03.02.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
3.     3/03.02.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
4.     4/03.02.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Spre o economie circulară: un program "deșeuri zero" pentru Europa COM (2014) 398
5.     5/03.02.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Progresele înregistrate în ceea ce privește finalizarea pieței interne a energiei COM (2014) 634 final
6.     6/03.02.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
7.     7/09.02.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
8.     8/09.02.2015   HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale și turismului, membru al Camerei Deputaților
9.     9/09.02.2015   HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale și turismului, membru al Camerei Deputaților
10.     10/09.02.2015   HOTĂRÂRE privind încuviințarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea
11.     11/09.02.2015   HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale și turismului, membru al Camerei Deputaților
12.     12/09.02.2015   HOTĂRÂRE privind încuviințarea reținerii și arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea
13.     13/09.02.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
14.     14/10.02.2015   HOTĂRÂRE privind încuviințarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea
15.     15/23.02.2015   HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a doamnei Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale și turismului, membru al Camerei Deputaților
16.     16/23.02.2015   HOTĂRÂRE privind încuviințarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea
17.     17/25.02.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
18.     18/25.02.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de deputat
19.     19/25.02.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
20.     20/04.03.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
21.     21/11.03.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
22.     22/18.03.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
23.     23/18.03.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
24.     24/25.03.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
25.     25/25.03.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții -Analiza anuală a creșterii pentru 2015, COM 902 (2014) -, împreună cu documentele asociate la aceasta
26.     26/25.03.2015   HOTĂRÂRE privind încuviințarea reținerii și arestării preventive a unui deputat
27.     27/01.04.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
28.     28/01.04.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
29.     29/01.04.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Un Plan de investiții pentru Europa COM (2014) 903
30.     30/01.04.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 și (UE) nr. 1.316/2013 COM (2015) 10
31.     31/01.04.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de Stabilitate și de Creștere COM (2015) 12
32.     32/01.04.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului, în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale sprijinite de Initiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor COM (2015) 46
33.     33/01.04.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
34.     34/22.04.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
35.     35/22.04.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
36.     36/22.04.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
37.     37/29.04.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
38.     38/29.04.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
39.     39/29.04.2015   HOTĂRÂRE privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța
40.     40/29.04.2015   HOTĂRÂRE privind constatarea rezultatului votului exprimat asupra cererii de reținere și arestare preventivă a domnului deputat Ion Ochi
41.     41/06.05.2015   HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2013
42.     42/06.05.2015   HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2014
43.     43/06.05.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
44.     44/13.05.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
45.     45/20.05.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
46.     46/20.05.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
47.     47/27.05.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
48.     48/27.05.2015   HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2012
49.     49/03.06.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
50.     50/03.06.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015 COM (2015)44
51.     51/03.06.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă si favorabilă incluziunii COM (2015) 100
52.     52/03.06.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Documentul comun de consultare al Comisiei Europene și înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate: Către o nouă politică europeană de vecinătate JOIN (2015) 6
53.     53/09.06.2015   HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României si actual membru al Camerei Deputaților, în dosarul nr. 122/P/2012
54.     54/10.06.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
55.     55/10.06.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
56.     56/10.06.2015   HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 39/2015 privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța
57.     57/17.06.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
58.     58/30.06.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea - COM(2015)185
59.     59/30.06.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O agendă europeană privind migrația COM (2015) 240
60.     60/01.09.2015   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
61.     61/03.09.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
62.     62/03.09.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
63.     63/03.09.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
64.     64/03.09.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
65.     65/09.09.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
66.     66/09.09.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetică - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice COM (2015) 80
67.     67/09.09.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul "Uniunea Energiei" - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Protocolul de la Paris - Un plan de acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020 COM (2015) 81 final
68.     68/09.09.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul "Uniunea Energiei" - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% - Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 COM (2015)
69.     69/09.09.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup - Semestrul european 2015: Evaluarea provocărilor în materie de creștere, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2015) 85, împreună cu Raportul de țară al României pentru 2015, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, SWD (2015) 42
70.     70/09.09.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal COM (2015) 135
71.     71/09.09.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transparența fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite și ilicite COM (2015) 136
72.     72/09.09.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Cartea verde - Crearea unei uniuni a piețelor de capital COM (2015)63
73.     73/09.09.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la recomandarea de Recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2015 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergentă al României pentru 2015 COM (2015) 272
74.     74/09.09.2015   HOTĂRÂRE privind Raportul Comisiei pentru transporturi privind ancheta asupra activității Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța
75.     75/30.09.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
76.     76/07.10.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc vicepreședinte al Camerei Deputaților
77.     77/13.10.2015   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
78.     78/13.10.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
79.     79/13.10.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Propunere de acord interinstituțional privinb o mai bună legiferare - COM(2015) 216
80.     80/13.10.2015   HOTĂRÂRE pentru aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 291 și Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (C ETS nr. 196) COM (2015) 292
81.     81/21.10.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Europei, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune al Uniunii Europene împotriva introducerii ilegale de migranți (2015-2020) -COM(2015)285
82.     82/21.10.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situații de criză și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei tări terte sau de către un apatrid - COM(2015)450
83.     83/21.10.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei, Greciei și Ungariei - COM(2015)451
84.     84/21.10.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul Uniunii Europene a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protectiei internaționale, precum si de modificare a Directivei 2013/32/UE - COM (2015)452
85.     85/21.10.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Planul de acțiune al UE privind returnarea - COM(2015)453
86.     86/21.10.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind normele referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil - COM(2015)454
87.     87/21.10.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu: Identificarea de soluții la criza refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UE - JOIN(2015)40
88.     88/21.10.2015   HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților
89.     89/28.10.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
90.     90/28.10.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil si eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii- cheie COM(2015)302
91.     91/28.10.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon si a sporirii investițiilor în acest domeniu COM (2015)
92.     92/28.10.2015   HOTĂRÂRE privind cererea de efectuare a urmăririi penale față de doamna Udrea Elena Gabriela, fost membru al Guvernului și actual membru al Camerei Deputaților, în Dosarul nr. 87/P/2015
93.     93/28.10.2015   HOTĂRÂRE privind încuviințarea reținerii doamnei deputat Elena Gabriela Udrea
94.     94/28.10.2015   HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de încuviințare a arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea
95.     95/04.11.2015   HOTĂRÂRE pentru adoptarea avizului motivat privind încălcarea principiului subsidiarității de către propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situații de criză și de modificare a Regulamentului (Uâ) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid - COM (2015)450
96.     96/11.11.2015   HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificărilor Statului de funcții al Serviciilor Camerei Deputaților
97.     97/11.11.2015   HOTĂRÂRE privind plata cotizațiilor anuale ale Institutului Român pentru Drepturile Omului către diverse organizații internaționale
98.     98/18.11.2015   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și a înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu - UE și ASEAN: un parteneriat cu un obiectiv strategic - JOIN (2015) 22
99.     99/18.11.2015   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu -Acțiuni de pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: un parteneriat global pentru acțiuni umanitare eficace, bazate pe principii -COM(2015)419
100.     100/18.11.2015   HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților ca urmare a cererii de demisie și numirea unui secretar general adjunct interimar
101.     101/25.11.2015   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Noi avantaje pentru consumatorii de energie - COM (2015) 339
102.     102/25.11.2015   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieței energiei COM (2015) 340
103.     103/25.11.2015   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică si de abrogare a Directivei 2010/30/UE - COM (2015) 341
104.     104/25.11.2015   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 100/2015 privind eliberarea din funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților ca urmare a cererii de demisie și numirea unui secretar general adjunct interimar
105.     105/09.12.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
106.     106/09.12.2015   HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
107.     107/09.12.2015   HOTĂRÂRE privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat
108.     108/09.12.2015   HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Cătălin-Florin Teodorescu
109.     109/14.12.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu: Lucrând împreună pentru locuri de muncă și creștere economică: Rolul băncilor naționale de promovare (BNP) în sprijinirea Planului de investiții pentru Europa COM (2015) 361
110.     110/14.12.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Plan de acțiune privind edificarea unei Uniuni a piețelor de capital COM (2015)468
111.     111/14.12.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (ClE) nr. 648/2012 COM (2015)472
112.     112/14.12.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investiții COM (2015) 473
113.     113/14.12.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare COM (2015) 600
114.     114/14.12.2015   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Recomandarea Consiliului privind instituirea de consilii naționale de competitivitate în cadrul zonei euro COM (2015) 601
115.     115/14.12.2015   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă COM (2015)462
116.     116/14.12.2015   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Comerț pentru toți - Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă COM (2015) 497
117.     117/14.12.2015   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie privind piața unică digitală pentru Europa COM (2015) 192
118.     118/14.12.2015   HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2016

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 18 septembrie 2019, 23:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro