Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Camera Deputatilor > Hotărâri > 2016 Versiunea pentru printare
de Camera Deputatilor

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     01.02.2016   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
2.     2/03.02.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
3.     3/17.02.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
4.     4/17.02.2016   HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de încuviințare a reținerii domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu
5.     5/17.02.2016   HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu
6.     6/17.02.2016   HOTĂRÂRE privind încuviințarea reținerii domnului deputat Nicolae Păun
7.     7/23.02.2016   HOTĂRÂRE privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Nicolae Păun
8.     8/02.03.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru regulament, prevăzută în anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
9.     9/02.03.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
10.     10/09.03.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
11.     11/09.03.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
12.     12/09.03.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi COM (2015) 550
13.     13/09.03.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții -Analiza anuală a creșterii pentru 2016: Consolidarea redresării și stimularea convergenței COM (2015) 690
14.     14/09.03.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 1.305/2013 COM (2015) 701
15.     15/09.03.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării si deținerii de arme COM(2015)750
16.     16/09.03.2016   HOTĂRÂRE privind încuviințarea reținerii domnului deputat Cristian Rizea
17.     17/09.03.2016   HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Cristian Rizea
18.     18/14.03.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
19.     19/16.03.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
20.     20/16.03.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Starea uniunii energetice 2015 COM(2015) 572
21.     21/16.03.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Paza europeană de frontieră și de coastă și gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei și la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 si a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului COM(2015) 673 și COM(2015) 671
22.     22/16.03.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
23.     23/30.03.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
24.     24/30.03.2016   HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificărilor Statului de funcții al Serviciilor Camerei Deputaților
25.     25/30.03.2016   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/Cfe privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice fcOM (2015) 593
26.     26/30.03.2016   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/Cfe privind depozitarea deșeurilor COM (2015) 594
27.     27/30.03.2016   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/Cfe privind ambalajele si deșeurile de ambalaje COM (2015) 596
28.     28/30.03.2016   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru eoonomia circulară COM (2D15) 614
29.     29/30.03.2016   HOTĂRÂRE privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților
30.     30/30.03.2016   HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de încuviințare a reținerii domnului deputat Sebastian -Aurelian Ghiță
31.     31/30.03.2016   HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță
32.     32/06.04.2016   HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile COM (2015) 595
33.     33/06.04.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Către un cadru modern; mai european privind drepturile de autor COM (2015) 626
34.     34/06.04.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Către finalizarea Uniunii bancare" COM (2015) 587
35.     35/06.04.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor COM (2015) 586
36.     36/13.04.2016   HOTĂRÂRE privind Comunicarea comună a Comisiei Europene și înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor- Revizuirea politicii europene de vecinătate JOIN (2015) 50
37.     37/13.04.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia de extindere a UE COM (2015)611
38.     38/13.04.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea avizului motivat referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM(2016) 128
39.     39/13.04.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM(2016) 128
40.     40/18.04.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de vicepreședinte al Camerei Deputaților
41.     41/26.04.2016   HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților
42.     42/10.05.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind stadiul de realizare a acțiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migratia COM(2()16) 85
43.     43/10.05.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Următoarele etape operaționale ale cooperării dintre UE și Turcia în domeniul migrației COM (2016) 166
44.     44/10.05.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene de securitate: planul de acțiune al UE împotriva traficului și utilizării ilegale de arme de foc și explozivi COM (2015) 624
45.     45/10.05.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de lucru al serviciilor Comisiei - Raportul de țară al României pentru 2016, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice SWD(2016)91
46.     46/10.05.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului COM(2016)50
47.     47/10.05.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului COM(2015)625
48.     48/08.06.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
49.     49/08.06.2016   HOTĂRÂRE pentru numirea unui judecător la Curtea Constituțională
50.     50/13.06.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea funcției de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților
51.     51/15.06.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor COM (2016)
52.     52/15.06.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie a UE pentru încălzire și răcire COM (2016)
53.     53/15.06.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 COM (2016)
54.     54/22.06.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Pachetul antievaziune: Pașii următori spre realizarea impozitării efective și spre creșterea transparenței fiscale în UE COM (2016)23
55.     55/22.06.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind o strategie externă pentru impozitarea eficace COM (2016)24
56.     56/22.06.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne COM (2016)26
57.     57/22.06.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Lansarea unei consultări privind un pilon european al drepturilor sociale COM (2016) 127
58.     58/22.06.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind încheierea de către Uniunea Europeană a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violentei domestice COM (2016) 109 și la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice COM (2016) 111
59.     59/22.06.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea c’e îi privește pe resorti sânții țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre aie Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/200& si a Regulamentului (UE)nr. 1.077/2011 - COM (2016)194 și la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate - COM (2016)205
60.     60/22.06.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - înapoi la Schengen - o foaie de parcurs COM (2016)120
61.     61/22.06.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Posibilități de reformare a sistemului european comun de azil și de îmbunătățire a căilor legale de migrație COM (2016) 197
62.     62/22.06.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
63.     63/28.06.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
64.     64/28.06.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unor locuri de deputat
65.     65/28.06.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unor locuri de deputat
66.     66/01.09.2016   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
67.     67/06.09.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
68.     68/20.09.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
69.     69/20.09.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
70.     70/20.09.2016   HOTĂRÂRE pentru revocarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 7/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
71.     71/20.09.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Inițiativa europeană în domeniul cloud computing-ului - Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date si pe cunoaștere în Europa COM(2016) 178
72.     72/20.09.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Digitalizarea industriei europene - Valorificarea deplină a pieței unice digitale COM(2016) 180
73.     73/20.09.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Platforme online și piața unică digitală - Oportunități și provocări pentru Europa COM(2D16) 288
74.     74/20.09.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerțului electronic transfrontalier în beneficiul cetătenilor si întreprinderilor europene COM(2016) 320
75.     75/20.09.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European - Către un spațiu unic pentru TVA în UE - Momentul deciziei COM(2016)148
76.     76/20.09.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi si sucursale, de informații privind impozitul pe profit COM(2016)198
77.     77/20.09.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European - O agendă europeană pentru economia colaborativă COM(2016) 356
78.     78/20.09.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor-Realizarea Agendei privind piața unică pentru susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice si a investițiilor COM(2016) 361
79.     79/20.09.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European - Europa investește din nou Bilanțul Planului de investitii pentru Europa si etapele următoare COM(2016)359
80.     80/27.09.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garanții puternice COM (2016) 117
81.     81/27.09.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor’ de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate intr-unui dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270
82.     82/27.09.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul RegiunilorVieți demne: de la dependența de ajutor la autonomie - Strămutarea forțată și dezvoltarea COM (2016) 234
83.     83/27.09.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016)271
84.     84/27.09.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a re sorti sânți lor țârilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM (2016) 378
85.     85/27.09.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride - Un răspuns al Uniunii Europene JOIN (2016) 18
86.     86/27.09.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
87.     87/27.09.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
88.     88/27.09.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
89.     89/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu "Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică" COM (2016) 230
90.     90/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Consolidarea sistemului de reziliență cibernetică al Europei și încurajarea unui sector al securitătii cibernetice competitiv si inovator COM (2016)410
91.     91/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor- Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor și a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre -2016COM (2016)424
92.     92/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O nouă agendă pentru competențe în Europa COM (2016) 381
93.     93/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu "Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate" JOIN (2016) 31
94.     94/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei tări terte sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270
95.     95/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Plan de acțiune privind integrarea resortisantilor din țările terte" COM (2016) 377
96.     96/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum si de modificare a Directivei 2009/101/CE COM (2016)450
97.     97/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Comunicare privind măsuri suplimentare de sporire a transparenței și de întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale si a evitării obligațiilor fiscale COM (2016)451
98.     98/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autoritătilor fiscale la informații privind combaterea spălării banilor COM (2016) 452
99.     99/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) - COM (2016) 465, la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung - COM (2016) 466, la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune in materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE - COM (2016) 467 si la Propunerea de regulament al Parlamentului feuropean și al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European si al Consiliului - COM (2016) 468
100.     100/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la extremism violent COM (2016) 379
101.     101/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
102.     102/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de încuviințare a reținerii domnului deputat Adrian Gurzău
103.     103/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Adrian Gurzău
104.     104/04.10.2016   HOTĂRÂRE privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaților
105.     105/18.10.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
106.     106/18.10.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
107.     107/18.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon COM (2016)501
108.     108/18.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Accelerarea tranziției Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon - Comunicare de însoțire a măsurilor în temeiul Strategiei-cadru pentru o uniune energetică: propunere legislativă privind reducerile anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, propunere legislativă privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și comunicare privind o strategie europeană pentru mobilitatea cu emisii scăzute COM (2016) 500
109.     109/18.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu și Banca Europeană de Investiții privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu țările terte bazat pe Agenda Europeană privind Migrația COM (2016) 385
110.     110/18.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu și către parlamentele naționale privind Propunerea de directivă de modificare a directivei privind detașarea lucrătorilor, în ceea ce privește principiul subsidiaritătii, în conformitate cu Protocolul nr.2 COM (2016)505
111.     111/18.10.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
112.     112/18.10.2016   HOTĂRÂRE privind cererea de efectuare a urmăririi penale față de doamna Elena Gabriela Udrea, fost ministru al turismului și membru al Camerei Deputaților, în Dosarul nr. 121/P/2015
113.     113/25.10.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
114.     114/25.10.2016   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
115.     115/25.10.2016   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
116.     116/25.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Uniunea piețelor de capital - Accelerarea reformelor COM (2016) 601
117.     117/25.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Consolidarea investițiilor europene pentru locuri de muncă și creștere economică: către a doua etapă a Fondului european pentru investiții strategice si un nou plan european de investiții externe COM (2016) 581
118.     118/25.10.2016   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Creșterea nivelului de securitate într-o iume a mobilității:’îmbunătățirea schimbului de informații în cadrul combaterii terorismului si consolidarea frontierelor externe COM (2016)602
119.     119/07.11.2016   HOTĂRÂRE privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete parlamentare cu tema "Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion național, la târguri și expoziții internaționale, în vederea promovării exportului de produse românești pe piețele-țintă"
120.     120/07.11.2016   HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2015
121.     121/20.12.2016   HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
122.     122/21.12.2016   HOTĂRÂRE cu privire la validarea mandatelor deputaților aleși la data de 11 decembrie 2016
123.     123/21.12.2016   Hotărârea pentru alegerea președintelui Camerei Deputaților
124.     124/21.12.2016   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
125.     125/22.12.2016   HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 15 septembrie 2019, 9:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro