Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Camera Deputatilor > Hotărâri > 2017 Versiunea pentru printare
de Camera Deputatilor

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/05.01.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
2.     2/05.01.2017   HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului Dobra Călin Ionel
3.     3/05.01.2017   HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al doamnei Luca Andaluzia
4.     4/16.01.2017   HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de deputat
5.     5/16.01.2017   HOTĂRÂRE privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condițiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august și noiembrie 2016 de către Guvernul României
6.     6/16.01.2017   HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2017
7.     7/01.02.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
8.     8/01.02.2017   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
9.     9/14.02.2017   HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului Adrian lonuț Gâdea
10.     10/14.02.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
11.     11/21.02.2017   HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat
12.     12/21.02.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13.     13/21.02.2017   HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcție a secretarului general al Camerei Deputaților, la cerere, ca urmare a pensionării
14.     14/21.02.2017   HOTĂRÂRE privind numirea secretarului general al Camerei Deputaților
15.     15/28.02.2017   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de vicepreședinte al Camerei Deputaților
16.     16/28.02.2017   HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților ca urmare a cererii de demisie
17.     17/28.02.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
18.     18/07.03.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
19.     19/07.03.2017   HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Centrului Internațional de Conferințe
20.     20/21.03.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
21.     21/28.03.2017   HOTĂRÂRE pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Camerei Deputaților nr. 5/2017 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condițiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august și noiembrie 2016 de către Guvernul României
22.     22/28.03.2017   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei
23.     23/04.04.2017   HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu
24.     24/04.04.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
25.     25/04.04.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Următorii pași către un viitor european durabil - Acțiunea europeană pentru durabilitate COM (2016) 739
26.     26/04.04.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Viitorii lideri ai Europei: inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora COM (2016) 733
27.     27/04.04.2017   HOTĂRÂRE privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaților
28.     28/04.04.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea alin. (2) al art. 214 din Regulamentul Camerei Deputaților
29.     29/04.04.2017   HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților
30.     30/11.04.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
31.     31/19.04.2017   HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat
32.     32/19.04.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Migrația pe ruta central-mediteraneeană - Gestionarea fluxurilor de migratie, salvarea de vieți omenești - JOIN(2017)4
33.     33/25.04.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
34.     34/03.05.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală COM(2016)593
35.     35/03.05.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune european în domeniul apărării COM (2016)950
36.     36/09.05.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861
37.     37/09.05.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
38.     38/16.05.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
39.     39/16.05.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Investitia în Tinerii Europei COM (2016) 940
40.     40/16.05.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - îmbunătățirea și modernizarea educației COM (2016)941
41.     41/23.05.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu - Câteva elemente ale Strategiei UE pentruSiria - JOIN (2017)
42.     42/23.05.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Accelerarea inovării în domeniul energiei curate - COM (2016)763
43.     43/23.05.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social si Economic European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Energie curată pentru toti europenii - COM (2616) 860 și la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016)861
44.     44/23.05.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de retumare a Uniunii Europene - Un plan de acțiune reînnoit - COM (2017) 200, însoțită de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European si a Consiliului - C (2017) 1600
45.     45/30.05.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană - COM (2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) - COM (2016)683 și Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților COM (2016)685
46.     46/30.05.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767
47.     47/30.05.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor - Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară COM (2017) 34
48.     48/30.05.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
49.     49/07.06.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
50.     50/13.06.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
51.     51/13.06.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Protecția copiilor migranți COM (2017)211
52.     52/13.06.2017   HOTĂRÂRE privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen
53.     53/20.06.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei. Reflecții si scenarii pentru UE-27 până în 2025 COM (2017)2025
54.     54/27.06.2017   HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat
55.     55/27.06.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
56.     56/27.06.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O inițiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor care lucrează - COM(2()17) 252 și Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului - COM(2()17) 253
57.     57/27.06.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei - COM(2017) 206
58.     58/27.06.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața unică digitală - O piață unică digitală conectată pentru toți - COM(2017) 228
59.     59/27.06.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale - COM(2017) 250
60.     60/01.09.2017   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
61.     61/01.09.2017   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
62.     62/01.09.2017   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
63.     63/01.09.2017   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
64.     64/01.09.2017   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
65.     65/04.09.2017   HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de deputat
66.     66/05.09.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
67.     67/13.09.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
68.     68/19.09.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
69.     69/26.09.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
70.     70/04.10.2017   HOTĂRÂRE pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind viitorul apărării europene (2025) COM (£017) 315
71.     71/04.10.2017   HOTĂRÂRE pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare COM (2017) 240
72.     72/04.10.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
73.     73/24.10.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European si Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior COM(2017) 247
74.     74/24.10.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor- Dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață COM(2017)248
75.     75/24.10.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților COM(2()17) 249
76.     76/24.10.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind aprofundarea Uniunii economice și monetare COM (2017) 291
77.     77/24.10.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
78.     78/31.10.2017   HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2016
79.     79/07.11.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
80.     80/07.11.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu - O abordare strategică privind rezilienta în cadrul acțiunii externe a UE JOIN(2017)21
81.     81/14.11.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacitătii de inovare a industriei de apărare a UE COM (2017)294
82.     82/14.11.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Lansarea Fondului european de apărare - COM (2017)295
83.     83/14.11.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - COM (2017)343
84.     84/14.11.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE - COM(2017)358
85.     85/14.11.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
86.     86/21.11.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace COM(2017) 563
87.     87/21.11.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securităti cibernetice puternice pentru UE JOIN(2017) 450
88.     88/21.11.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
89.     89/29.11.2017   HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2018
90.     90/29.11.2017   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
91.     91/11.12.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea piețelor de capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare - COM (2017)542
92.     92/11.12.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, si de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - COM (2017)489
93.     93/11.12.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migrația - COM (2017)558
94.     94/11.12.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European: în continuarea planului de acțiune privind TVA- Către un spațiu unic pentru TVA în UE - Momentul acțiunii - COM (2017)566
95.     95/11.12.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
96.     96/11.12.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru riscsistemic-COM (2017)538
97.     97/11.12.2017   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme clin sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre - COM (2017)569
98.     98/13.12.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
99.     99/21.12.2017   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
100.     100/22.12.2017   HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de funcții al serviciilor Camerei Deputaților pe anul 2013

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 22 septembrie 2019, 22:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro