Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Camera Deputatilor > Hotărâri > 2018 Versiunea pentru printare
de Camera Deputatilor

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/01.02.2018   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
2.     2/06.02.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
3.     3/06.02.2018   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
4.     4/13.02.2018   HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de deputat
5.     5/13.02.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 121/2016 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
6.     6/13.02.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
7.     7/13.02.2018   HOTĂRÂRE pentru desemnarea reprezentanților Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație
8.     8/21.02.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
9.     9/21.02.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind menținerea si consolidarea spațiului Schengen COM (2017)570
10.     10/21.02.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogarea Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului COM(2017)637
11.     11/28.02.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12.     12/28.02.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea identității europene prin educație și cultură - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Goteborg - COM (2017) 673
13.     13/28.02.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European - Planul de acțiune al UE 2017-2019 - Combaterea diferenței de remunerare între femei si bărbați - COM (2017) 678
14.     14/28.02.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Viitorul sectorului agricol și al agriculturii - COM (2017) 713
15.     15/07.03.2018   HOTĂRÂRE privind utilizarea temporară, cu titlu gratuit, a unor spații din imobilul Palatul Parlamentului de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
16.     16/28.03.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor Acțiuni ale UE în vederea îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu și a guvernantei de mediu COM(2018)10
17.     17/28.03.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Un cadru de monitorizare pentru economia circulară COM (2018) 29
18.     18/04.04.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
19.     19/11.04.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
20.     20/25.04.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
21.     21/25.04.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune pentru educația digitală COM (2018) 22
22.     22/25.04.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii si a dimensiunii europene a predării - COM(2018) 23
23.     23/25.04.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind competențeie-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții COM(2018) 24
24.     24/09.05.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană COM (2017) 797
25.     25/09.05.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a Programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării și inovării din UE COM (2018) 2
26.     26/16.05.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
27.     27/23.05.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - COM(2018) 28
28.     28/23.05.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substantele chimice, produsele si deseurile - COM(20l8) 32
29.     29/23.05.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European - Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piața unică - COM(2017)787
30.     30/23.05.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Finalizarea uniunii piețelor de capital până în 2019 - este timpul să accelerăm ritmul -COM (2018) 114
31.     31/23.05.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind accesul la protecție socială pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă - COM(2018) 132
32.     32/30.05.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
33.     33/30.05.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune privind FiriTech: pentru un sector financiar european mai competitiv și mai inovator COM(2018) 109
34.     34/30.05.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune vizând mobilitatea militară -JOIN(2018) 5
35.     35/06.06.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la recomandarea de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind un pact mondial pentru mediu - COM(2018)138
36.     36/06.06.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migratia - COM(2018)250
37.     37/06.06.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
38.     38/13.06.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
39.     39/18.06.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European - Noile avantaje pentru consumatori - COM(2018) 183
40.     40/18.06.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase - COM(2018) 233
41.     41/18.06.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează si apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 - COM(2018) 321
42.     42/26.06.2018   HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
43.     43/05.07.2018   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
44.     44/09.07.2018   HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat
45.     45/03.09.2018   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
46.     46/29.08.2018   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
47.     47/05.09.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
48.     48/12.09.2018   HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat
49.     49/12.09.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
50.     50/19.09.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
51.     51/19.09.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European si Comitetul Regiunilor - Inteligența artificială pentru Europa - COM (2018)237
52.     52/19.09.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European și ComitetuIRegiunilor - O agenda europeană reînnoită pentru cercetare și inovare - șansa Europei de a-și modela viitorul - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 - COM (2018)306
53.     53/19.09.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei piețe unice digitale de încredere pentru toți - Contribuția Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecția datelor și piața unică digitală, desfăsurată la Sofia la 16 mai 2018 - COM (2018)320
54.     54/19.09.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE - COM (2018)450
55.     55/19.09.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii - COM (2018)268
56.     56/19.09.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari - COM (2018)271
57.     57/26.09.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă agendă europeană pentru cultură - COM(2018) 267
58.     58/26.09.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliului privind educația în situații de urgență și de criză prelungită - COM(2018) 304
59.     59/26.09.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a "Erasmus", programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 - COM(2018) 367
60.     60/03.10.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
61.     61/03.10.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.293 COM(2018) 385
62.     62/10.10.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare) COM (2018) 303
63.     63/10.10.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European si Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor și a muniției aferente "Asigurarea securitătii armelor, protejarea cetătenilor" JOIN (2018) 17
64.     64/24.10.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
65.     65/24.10.2018   HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2017
66.     66/24.10.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile COM (2018)353
67.     67/24.10.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului referitoare la încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte - COM (2018)495
68.     68/31.10.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
69.     69/31.10.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare COM (2018)476
70.     70/31.10.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Primul raport bienal privind progresele înregistrate în dezvoltarea uniunii vamale a UE și guvernanța acesteia COM (2018)524
71.     71/07.11.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 22/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei
72.     72/07.11.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea privind o nouă Alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investitii și locuri de muncă la un nivel superior - COM(2018)643
73.     73/07.11.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor-Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituțiilor financiare dintr-o perspectivă prudențială si din perspectiva combaterii spălării banilor COM(2018)645
74.     74/14.11.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
75.     75/14.11.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist - O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 - COM(2d 8)640
76.     76/28.11.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul European - O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism transfrontaliere - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg din 19-20 septembrie 2018 - COM (2018)641
77.     77/28.11.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Conectarea Europei cu Asia - Elementele constitutive pentru o strategie a UE - JOIN (2018)31
78.     78/12.12.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
79.     79/12.12.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate și mediu COM(2018)673
80.     80/12.12.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității - COM(2018)708
81.     81/12.12.2018   HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire, pentru 2019, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește si grupuri de stocuri de pește din Marea Neagra - COM(2018)710
82.     82/12.12.2018   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
83.     83/12.12.2018   HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2019

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 23 septembrie 2019, 10:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro