ORDIN nr.252 din 22 noiembrie 2010
al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale pentru relația cu comunitățile locale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.252 din 22 noiembrie 2010
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 796/29 noi. 2010
Temei legal:
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
art. 7 alin. (4)
  H.G. nr.416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Internelor și Reformei Administrative
Functie activa:
Abrogă: O. nr.8/2009 al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției pentru servicii de interes general
Trimitere la: L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
  H.G. nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative (abrogat prin H.G. nr.635/2022)
  H.G. nr.462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate și eficiență" și înființarea Unității de management al proiectului (abrogat prin O.U.G. nr.53/2019)
  O.G. nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
  L. nr.483/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
  H.G. nr.416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Internelor și Reformei Administrative
  L. nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (abrogata prin L. nr.196/2018)
  O. nr.296/2007 al ministrului internelor și reformei administrative privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investițiile realizate în parcurile industriale
  L. nr.15/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
  O. nr.471/2008 al ministrului internelor și reformei administrative privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului "Termoficare 2006-2015 - căldură și confort" (abrogat prin O. nr.124/2012)
  H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.121/2011 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale pentru relația cu comunitățile locale, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 252/2010


Sâmbătă, 08 octombrie 2022, 02:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.