HOTĂRÂRE nr.1.239 din 8 decembrie 2010
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum și pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.239 din 8 decembrie 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 833/13 dec. 2010
Rectificare: M.Of. nr. 890/30 dec. 2010
Temei legal:
  L. nr.178/2010 LEGEA parteneriatului public-privat (abrogata prin L. nr.100/2016)
art. 38 și 46
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.463/2016)
- introduce pct 15 la art. 3 alin. (1)
  H.G. nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
- modifică art. 3 alin. (1) pct. 63; abrogă art. 3 alin. (1) pct 61 și 62; înlocuiește anexa nr. 1
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
  O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
  H.G. nr.1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogat prin H.G. nr.395/2016)
  L. nr.178/2010 LEGEA parteneriatului public-privat (abrogata prin L. nr.100/2016)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 890/30 dec. 2010
Modificat: H.G. nr.1.000/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum și pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului
- modifică art. 2 alin. (2), modifică și completează anexa nr. 1
dispune republicarea
  H.G. nr.7/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine (abrogat prin H.G. nr.536/2014)
- abrogă art. 2


Sâmbătă, 08 octombrie 2022, 00:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.