ORDIN nr.5.620 din 11 noiembrie 2010
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor pentru concursul privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.620 din 11 noiembrie 2010
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Publicare: M.Of. nr. 872/28 dec. 2010
Temei legal:
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (3)
  H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)
Functie activa:
Încetează valabilitatea: O. nr.5.287/2004 al ministrului educației și cercetării privind programele valabile pentru concursul național unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar
  O. nr.5.462/2005 al ministrului educației și cercetării privind programele valabile pentru concursul național unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar
  O. nr.2.529/2007 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea programelor pentru concursul național unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar în anul școlar 2008-2009
  O. nr.2.599/2007 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar pentru profesori documentariști
  O. nr.2.602/2007 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învățământul preuniversitar la disciplina Religie ortodoxă
  O. nr.3402/2009 al ministrului educației, cercetării și inovării privind aprobarea programelor specifice, valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în învățământul preuniversitar pentru profesori la specializările limba japoneză și limba chineză
Functie pasiva:
Încetare valabilitate: O. nr.5.530/2018 al ministrului interimar al educației naționale privind aprobarea programelor valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar la disciplinele Artă teatrală - Arta actorului și Cultură civică și educație socială


Vineri, 09 decembrie 2022, 11:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.