HOTĂRÂRE nr.53 din 19 ianuarie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.53 din 19 ianuarie 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 84/1 feb. 2011
Temei legal:
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
art. 33
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.242/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice
  H.G. nr.1.129/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la ”Aeroportul Internațional Henri Coandă București”
  H.G. nr.434/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local
Trimitere la: L. nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
  H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții (abrogat prin H.G. nr.907/2016)
  L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.958/2013 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011
- completează anexa


Sâmbătă, 08 octombrie 2022, 01:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.