HOTĂRÂRE nr.55 din 19 ianuarie 2011
privind stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.55 din 19 ianuarie 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: Dispozițiile prevăzute la art. 17 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 121/17 feb. 2011
Temei legal:
  O.G. nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
art. 13
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.043/2007 privind cerințele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie, precum și pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative
- abrogă hotărârea cu excepția art. 18-20 și 22
Trimitere la: O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  H.G. nr.347/2003 privind restricționarea introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe și preparate chimice periculoase (abrogat prin H.G. nr.662/2011)
  H.G. nr.1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană
  H.G. nr.992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (abrogat prin H.G. nr.322/2013)
  H.G. nr.332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei (abrogat prin H.G. nr.467/2018)
  H.G. nr.1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (abrogat prin H.G. nr.539/2016)
  H.G. nr.1.037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (abrogat prin O.U.G. nr.5/2015)


Joi, 09 iulie 2020, 03:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.