ORDIN nr.186 din 2 februarie 2011
al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității ce se notifică și notificarea la Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.186 din 2 februarie 2011
Emitent: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 125/18 feb. 2011
Temei legal:
  H.G. nr.1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (abrogat prin H.G. nr.47/2013)
art. 9 alin. (4)
  O.G. nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
art. 4 alin. (5) lit. b)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.322/2003 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității ascensoarelor
  O. nr.368/2003 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea unor măsuri privind recunoașterea și desemnarea laboratoarelor de încercări și a organismelor de certificare care realizează evaluarea conformității jucăriilor
  O. nr.378/2003 al ministrului industriei și resurselor privind unele măsuri referitoare la recunoașterea și desemnarea organismelor pentru evaluarea conformității recipientelor simple sub presiune și a organismelor care aprobă proceduri de sudare și personal sudor pentru componente supuse la presiune
  O. nr.29/2003 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea unor măsuri privind recunoașterea și desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată
  O. nr.40/2003 al ministrului economiei și comerțului privind unele măsuri pentru recunoașterea și desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității aparatelor consumatoare de combustibili gazoși
  O. nr.140/2003 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea unor măsuri privind recunoașterea și desemnarea organismelor competente care realizează evaluarea conformității cu principalele cerințe de protecție a aparatelor din punct de vedere al compatibilității electromagnetice
  O. nr.35/2004 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea organismelor și/sau laboratoarelor ce pot întocmi rapoarte de încercări, care atestă conformitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune cu cerințele esențiale de securitate
  O. nr.542/2004 al ministrului economiei și comerțului privind unele măsuri pentru aprobarea organismelor pentru evaluarea conformității echipamentelor sub presiune și a organizațiilor de terță parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub presiune
  O. nr.688/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru aprobarea unor măsuri privind recunoașterea în vederea aprobării sau notificării, după caz, a organismelor care realizează evaluarea conformității instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane
  O. nr.872/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului privind unele măsuri pentru recunoașterea organismelor pentru evaluarea conformității echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformității și efectuarea inspecțiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente și pentru exercitarea funcției de supraveghere
totodata, abrogă:
O. nr.120/2005 al ministrului economiei și comerțului pentru completarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 872/2004 privind unele măsuri pentru recunoașterea organismelor pentru evaluarea conformității echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformității și efectuarea inspecțiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente și pentru exercitarea funcției de supraveghere
  O. nr.393/2005 al ministrului economiei și comerțului privind unele măsuri pentru recunoașterea în vederea desemnării inspectoratelor utilizatorilor pentru evaluarea conformității echipamentelor sub presiune, conform prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub presiune
  O. nr.613/2006 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea unor măsuri privind recunoașterea și desemnarea organismelor pentru evaluarea conformității eficienței cazanelor noi pentru apă caldă care funcționează cu combustibili lichizi sau gazoși
  O. nr.616/2006 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea/ notificarea organismelor care realizează evaluarea conformității mijloacelor de măsurare
  O. nr.1.593/2007 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor
Trimitere la: L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  O.G. nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.493/2016 al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, privind modificarea Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității ce se notifică și notificarea la Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate
  O. nr.1.129/2017 al ministrului economiei privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității ce se notifică și notificarea la Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate


Vineri, 10 iulie 2020, 06:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.