ORDIN nr.1.649 din 17 februarie 2011
al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.649 din 17 februarie 2011
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Observatii:Titlu nou: Ordin pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
Publicare: M.Of. nr. 140/24 feb. 2011
Temei legal:
  O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (2) și (3)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
art. 19 lit. d) și e)
  H.G. nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
art. 10 alin. (4)
Functie activa:
Modifică: O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
- modifică titlul
dispune republicarea
Trimitere la: O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
  O. nr.1.702/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice (abrogat prin H.G. nr.1.086/2013)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.808/2015 al ministrului finanțelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial


Marți, 06 decembrie 2022, 05:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.