ORDIN nr.3 din 15 februarie 2011
pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exercițiului financiar 2010 pentru societățile din domeniul asigurărilor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3 din 15 februarie 2011
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 140/24 feb. 2011
Temei legal:
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
art. 4 alin. (26) și (27), art. 8 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1/2010 pentru aprobarea Normelor privind încheierea exercițiului financiar 2009 pentru societățile din domeniul asigurărilor
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
  O.G. nr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila și a contabililor autorizati
  H.G. nr.627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de catre agentii economici și alti contribuabili
  H.G. nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala -- CAEN
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
  H.G. nr.1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O. nr.3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor (abrogat prin N. nr.41/2015)
  O. nr.22/2008 pentru aprobarea Normelor privind cerințele de informare și de raportare referitoare la auditul statutar al situațiilor financiare ale societăților de asigurare/reasigurare (abrogat prin N. nr.21/2014)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.3/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exercițiului financiar 2011 pentru societățile din domeniul asigurărilor


Miercuri, 29 martie 2023, 22:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.