HOTĂRÂRE nr.2 din 24 octombrie 2010
pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Veterinari și a Statutului medicului veterinar și pentru aprobarea Codului de deontologie medicală veterinară

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.2 din 24 octombrie 2010
Emitent: Colegiul Medicilor Veterinari
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 147/1 mar. 2011
Temei legal:
  L. nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
art. 14 lit. a)-c), art. 15, art. 47
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
  H.G. nr.1.477/2003 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru instituțiile de învățământ superior din domeniile: medicină, medicină dentară, farmacie, asistenți medicali, moașe, medicină veterinară, arhitectură, precum și pentru colegiile de asistenți medicali generaliști, pentru formarea de bază (abrogat prin H.G. nr.469/2015)
  L. nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
  O.U.G. nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
  L. nr.260/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
Functie pasiva:
Abrogat: H. nr.3/2013 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar și a Codului de deontologie medicală veterinară


Vineri, 03 februarie 2023, 23:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.