LEGE nr.13 din 7 martie 2011
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.78/2011 al ministrului administrației și internelor privind procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale
  O.U.G. nr.8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare


Miercuri, 05 octombrie 2022, 03:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.