ORDIN nr.1.032 din 10 martie 2011
al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.032 din 10 martie 2011
Emitent: Ministerul Mediului si Pădurilor
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 196/22 mar. 2011
Temei legal:
  O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
art. 17
  H.G. nr.1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor (abrogat prin H.G. nr.544/2012)
art. 15 alin. (4)
Functie activa:
Modifică: O. nr.578/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
  H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
  H.G. nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (abrogat prin L. nr.249/2015)
  O.U.G. nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (abrogata prin L. nr.278/2013)
  O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
  L. nr.84/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (abrogata prin L. nr.278/2013)
  L. nr.105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
  L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic
  H.G. nr.1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
  O. nr.3.055/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (abrogat prin O. nr.1.802/2014)


Joi, 29 septembrie 2022, 20:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.