ORDIN nr.1.097 din 8 martie 2011
al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității ce se notifică și notificarea la Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate pentru mașini, echipamente individuale de protecție, echipamente și sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, explozivi de uz civil și articole pirotehnice

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.097 din 8 martie 2011
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 196/22 mar. 2011
Temei legal:
  H.G. nr.11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (abrogat prin H.G. nr.10/2013)
art. 12
  O.G. nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
art. 4 alin. (5) lit. b)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.354/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității echipamentelor individuale de protecție
  O. nr.355/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității mașinilor industriale
  O. nr.477/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive
  O. nr.561/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității explozivilor de uz civil
Trimitere la: O.G. nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor


Vineri, 10 iulie 2020, 07:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.