HOTĂRÂRE nr.303 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Strategiei naționale de raționalizare a spitalelor

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.303 din 23 martie 2011
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 223/31 mar. 2011
Temei legal:
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 1981
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective
  H.G. nr.867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective
  O.G. nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
  H.G. nr.1.096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București
  H.G. nr.1.106/2002 pentru declararea unor unități sanitare de interes public național, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății și Familiei
  L. nr.99/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
  H.G. nr.1.088/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind serviciile de sănătate și a Planului de acțiune pentru reforma sectorului de sănătate (abrogat prin H.G. nr.1.028/2014)
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  L. nr.195/2006 LEGEA - CADRU a descentralizării (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
  O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
  H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
  H.G. nr.562/2009 pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate
  H.G. nr.139/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Supercomputing (abrogat prin H.G. nr.1.132/2013)
  H.G. nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București
  O.U.G. nr.48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării
  O. nr.910/2010 al ministrului sănătății pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și autoritățile administrației publice locale și Primăria Municipiului București în vederea transferului managementului asistenței medicale al unităților sanitare publice


Miercuri, 25 mai 2022, 09:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.