ORDIN nr.196/386 din 2011
al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.196 din 17 martie 2011
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr.386 din 24 februarie 2011
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Publicare: M.Of. nr. 223/31 mar. 2011
Temei legal:
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  H.G. nr.972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  H.G. nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010


Vineri, 12 august 2022, 21:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.