ORDIN nr.274/432 din 2011
al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.588/1.104/2010 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.274 din 30 martie 2011
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr.432 din 29 martie 2011
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 223/31 mar. 2011
Temei legal:
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 217 alin. (5) din titlul VIII
  H.G. nr.972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  H.G. nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012
Functie activa:
Modifică: O. nr.265/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
  O. nr.1.588/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
Functie pasiva:
Încetare aplicabilitate: O. nr.864/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 (abrogat prin O. nr.1.723/2011)


Vineri, 12 august 2022, 20:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.