ORDIN nr.2.003 din 16 mai 2011
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de selecție a avocaților din România sau din străinătate, specializați în litigii internaționale în legătură cu contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, în vederea încheierii și derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistență și reprezentare juridică a Ministerului Finanțelor Publice - Oficiul de Plăți și Contractare PHARE în fața Curții de Arbitraj Internațional a Camerei Internaționale de Comerț, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor și în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum și în alte litigii izvorâte din contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.003 din 16 mai 2011
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 369/26 mai. 2011
Temei legal:
  O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
art. 16
  H.G. nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
art. 10 alin. (4)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.557/2007 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea și desfășurarea procedurilor de încheiere a contractului-cadru de achiziție publică pentru servicii juridice în legătură cu contractele finanțate în cadrul programelor de preaderare ISPA și PHARE gestionate de Oficiul de Plăți și Contractare PHARE
Trimitere la: H.G. nr.518/1995 privind unele drepturi și obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
  O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
  L. nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.2.441/2011 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Procedurii de selecție a avocaților din România sau din străinătate, specializați în litigii internaționale în legătură cu contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, în vederea încheierii și derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistență și reprezentare juridică a Ministerului Finanțelor Publice - Oficiul de Plăți și Contractare PHARE în fața Curții de Arbitraj Internațional a Camerei Internaționale de Comerț, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor și în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum și în alte litigii izvorâte din contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.003/2011
  O. nr.2.667/2011 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Procedurii de selecție a avocaților din România sau din străinătate, specializați în litigii internaționale în legătură cu contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, în vederea încheierii și derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistență și reprezentare juridică a Ministerului Finanțelor Publice Oficiul de Plăți și Contractare PHARE în fața Curții de Arbitraj Internațional a Camerei Internaționale de Comerț, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor și în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum și în alte litigii izvorâte din contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.003/2011


Miercuri, 29 martie 2023, 23:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.