ORDIN nr.1.540 din 3 iunie 2011
al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.540 din 3 iunie 2011
Emitent: Ministerul Mediului si Pădurilor
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 430/20 iun. 2011
Functie activa:
Abrogă: O. nr.606/2008 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.669/2014 al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru modificarea și completarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.346/2011
  O. nr.815/2014 al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011
  O. nr.2.121/2016 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul silviculturii
  O. nr.208/2017 al ministrului apelor și pădurilor pentru completarea art. 5 din Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011
  O. nr.1.146/2017 al ministrului apelor și pădurilor pentru completarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011
  O. nr.767/2018 al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național și a Procedurii privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din vegetația forestieră din afara fondului forestier national


Miercuri, 08 iulie 2020, 08:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.