ORDONANȚĂ nr.16 din 24 august 2011
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.16 din 24 august 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.217/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 647/2011
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 608/29 aug. 2011
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent (abrogata prin L. nr.212/2022)
- modifică art. 2 alin. (1) lit. a), alin. (3) și alin. (4) partea dispozitivă, art. 3, art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (2) și (3), art. 9 alin. (1) formula introductivă și lit. b) și c), art. 9 alin. (3) și (4), art. 11 alin. (1) lit. c) și e) și alin. (2), art. 13, art. 15, art. 16, art. 18, art. 24 alin. (2)-(4); introduce alin. (11) și (12) la art. 2, alin. (7) la art. 2, alin. (11)-(13) la art. 4, lit. e) la art. 4 alin. (4), alin. (3) la art. 6, alin. (11) la art. 8, alin. (21) la art. 11, alin. (2) la art. 20; înlocuiește, în cuprinsul ordonanței, sintagma "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", sintagma "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu "Ministerul Finanțelor Publice", sintagma "Ministerul Internelor și Reformei Administrative" cu "Ministerul Administrației și Internelor", sintagma "Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC din subordinea Guvernului și în coordonarea Cancelariei Primului Ministru" cu "Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului", sintagma "comisiile județene, respectiv a municipiului București, de apărare împotriva dezastrelor" cu "comitetele județene, respectiv al municipiului București pentru situații de urgență", sintagma "clădire/clădiri de locuit" cu "construcție/construcții cu destinația de locuință", sintagma "lucrare/lucrări de consolidare" cu "lucrare/lucrări de intervenție"
dispune republicarea
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.217/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (abrogata prin L. nr.212/2022)
- modifică art. I pct. 7 și 8; introduce pct. 71 și 141 la art. I, lit. h) la art. I pct. 23; abrogă art. I pct. 23 lit. d)
Abrogată: L. nr.212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
odata cu:
O.G. nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent


Duminică, 05 februarie 2023, 04:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.