ORDONANȚĂ nr.30 din 31 august 2011
pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.30 din 31 august 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.209/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 676/2011
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prevederile art. I se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2012, cu următoarele excepții: a) prevederile pct. 8, 10, 13, 19, 20, 39, 42, 44, 47, 51, 53- 64, 67, 68, 70-72 și 74 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe; b) prevederile pct. 25, 90 și 91 se aplică începând cu veniturile aferente lunii octombrie a anului 2011; c) prevederile pct. 41 se aplică începând cu declarația recapitulativă aferentă lunii august a anului 2011. (2) Prevederile art. I pct. 4, 40, 82, 84 și 85 intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Prevederile art. I pct. 2, 9, 21, 34-36 și 87 intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată. (4) Prevederile art. I pct. 89 se aplică începând cu data de 1 octombrie 2011.Prevederile art. VIII intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.
Publicare: M.Of. nr. 627/2 sep. 2011
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
- abrogă art. 9 alin. (11) la data de 1 ian. 2012
  L. nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
- abrogă art. 69 la data de 1 ian. 2012
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 7 alin. (1) pct. 3 și 32, art. 8 alin. (71), art. 11 alin. (11) și (12), art. 13 lit. c), art. 14 lit. c), art. 271 alin. (3) pct. 6, art. 28 alin. (2) lit. c), art. 30 alin. (3), art. 34, art. 35, art. 40 alin. (1) lit. b), art. 40 alin. (2), art. 42 lit. a) și g), art. 51 alin. (2) și (3), art. 52 alin. (2) lit. a), art. 58, art. 59, art. 81 alin. (4), art. 83 alin. (1), (2) și (3) lit. d), art. 90 alin. (3), art. 93 alin. (2), art. 119 alin. (1), art. 1341 alin. (7), art. 145 alin. (41), art. 1564 alin. (1) partea introductivă, art. 160 alin. (2) lit. a), art. 177 alin. (5), art. 20615 alin. (2) lit. d), art. 20622 alin. (1), art. 20623 alin. (1) lit. g), art. 20624 alin. (2) lit. c), art. 20626 alin. (3), art. 20628 alin. (2) lit. f) și alin. (8), art. 20630 alin. (4), art. 20631 alin. (10), art. 20633 denumirea marginală și alin. (1) și (2), art. 20636 alin. (1)-(3), art. 20637 alin. (1), art. 20642 alin. (3), art. 20658 alin. (1) lit. h), art. 20661 alin. (1) lit. a), art. 20664 alin. (2) lit. c), art. 20669 alin. (6), art. 250 alin. (3), art. 253 alin. (6), art. 279 alin. (2), art. 285 alin. (2), art. 29618 alin. (9), art. 29619 alin. (4); introduce lit. u) la art. 12, lit. o) și p) la art. 21 alin. (2), art. 251, art. 282, alin. (3)-(7) la art. 40, art. 421, lit. c1) la art. 48 alin. (4), alin. (8)-(12) la art. 94, lit. r) la art. 115 alin. (1), alin. (21) la art. 115, alin. (6) la art. 115, lit. m) la art. 117, alin. (10) la art. 2067, alin. (51) la art. 20615, alin. (41) la art. 20616, alin. (11) și (12) la art. 20622, lit. h) și i) la art. 20622 alin. (3), lit. h) și i) la art. 20623 alin. (1), alin. (8) la art. 20624, alin. (31) la art. 20642, alin. (41) la art. 20654, alin. (11) și alin. (13) la art. 20669, art. 20670, art. 20671, cap. VI la titlul VII cu art. 2213-2215, alin. (61), (9) și (10) la art. 253, alin. (61), (8) și (9) la art. 254, art. 2831, alin. (8) și (9) la art. 286, alin. (11)-(18) la art. 29619; abrogă art. 93 alin. (3), art. 20624 alin. (2) lit. e), art. 20660 alin. (3), art. 20669 alin. (7), art. 254 alin. (7), art. 259 alin. (61), art. 264 alin. (5)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
- abrogă art. 271
  O.U.G. nr.29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 1, art. 3 alin. (2) lit. c), art. 9 alin. (9), (11), (13) și (17), art. 10 alin. (1) lit. b), art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (4) și (5); introduce alin. (2) la art. 2, alin. (21) la art. 3, alin. (4) la art. 3, alin. (5) la art. 6, alin. (11) la art. 9, lit. b1) și lit. g1) la art. 10 alin. (1), art. 171
  O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- modifică art. 8 lit. i), art. 9 lit. j), art. 10 lit. e), art. 15 alin. (1) lit. g), art. 17 alin. (3); introduce art. 171
  L. nr.88/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- abrogă art. II la data de 1 ian. 2012
  L. nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
- abrogă art. 35 alin. (2)
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- prorogă termenul de 1 ian. 2012 prevăzut pentru aplicarea art. I pct. 50, 52, 66 și 69, până la data de 31 ianuarie 2012 și termenul de 31 ianuarie 2012 prevăzut la art. III alin. (1), până la data de 29 februarie 2012 inclusiv
Aprobată cu modificări: L. nr.209/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. VIII pct. 1, pct. 8; introduce pct. 761, pct. 841 la art. I, pct. 61 la art. VIII
Modificată: O.U.G. nr.68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. III alin. (2)


Marți, 31 ianuarie 2023, 23:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.