ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.70 din 31 august 2011
privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.70 din 31 august 2011
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.92/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 555/2011
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat succesiv
Publicare: M.Of. nr. 629/2 sep. 2011
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
totodata, abrogă:
L. nr.245/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
O.G. nr.55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței
L. nr.404/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței
O.U.G. nr.143/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
L. nr.65/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
O.U.G. nr.57/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
L. nr.466/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
O.U.G. nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
L. nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
O.U.G. nr.121/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
L. nr.87/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
O.U.G. nr.106/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
L. nr.358/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
O.U.G. nr.86/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.92/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (abrogata succesiv prin L. nr.196/2016, L. nr.226/2021)
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 32
dispune republicarea
  O.G. nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (abrogata succesiv prin L. nr.196/2016, L. nr.226/2021)
- modifică art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), (3) și (6), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1) și (3), art. 16, art. 17 alin. (3), (4) și (6), art. 18, art. 20 alin. (5), art. 23 alin. (1), (4) și (5), art. 26 alin. (1) și (4), art. 27, art. 28, art. 30, art. 31 alin. (2) și (3), art. 33 alin. (1) și (2); introduce alin. (4) - (7) la art. 14, alin. (31) la art. 17, alin. (9) la art. 25, art. 271; înlocuiește anexa nr. 1; pentru sezonul rece 1 noiembrie 2013—31 martie 2014, termenele prevăzute la art. 15 alin. (1) și (2), art. 16, art. 17 alin. (2) și art. 25 alin. (1), (2) și (4) se prelungesc cu 15 zile lucrătoare.
dispune republicarea
  L. nr.296/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (abrogata succesiv prin L. nr.196/2016, L. nr.226/2021)
- introduce art. 121
Abrogată: L. nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
- la data de 1 aprilie 2018
Modificată: O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 33; abrogă art. 34 (se aplică de la data de 1 ianuarie 2017)
  O.U.G. nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016
- introduce art. 171
dispune republicarea
  O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- se abrogă la data de 1 aprilie 2019
  L. nr.16/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
odata cu:
O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  O.U.G. nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- se abrogă la data de 1 aprilie 2021
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 9 alin. (1) lit. i), art. 10 alin. (1) lit. i), art. 11 alin. (1) lit. i)
  O.U.G. nr.208/2020 Ordonanta de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului rece
- modifică art. 6 alin. (1) lit. a), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit. j), art. 8 alin. (3), art. 8 alin.(6) lit. j) si k), art. 9 alin. (1) lit. i), art. 10 alin. (1) lit. i), art. 11 alin. (1) lit. i)
  L. nr.203/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
- aprobă O.U.G. nr. 208/2020
Abrogată: L. nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protectie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
- de la 1 noiembrie 2021
Modificată: O.U.G. nr.114/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
se abrogă la 1 ianuarie 2024


Miercuri, 08 februarie 2023, 04:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.