ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.77 din 21 septembrie 2011
privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.007/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.39/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (5) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, astfel cum a fost completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale, cu referire expresă la sintagma "care include și taxa pe valoarea adăugată"
- art. 31 alin. (5) în ceea ce privește sintagma "care include și taxa pe valorea adăugată"
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.52/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- art. 3
  D.C.C. nr.249/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- sintagma „care include și taxa pe valoarea adăugată"din cuprinsul art. 31 alin. (5) precum și celelalte dispoziții din ordonanță
  D.C.C. nr.263/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1,3 și art. 31 alin. (1)-(5) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- art. 1, 3 și art. 31 alin. (1)-(5) teza întâi
  D.C.C. nr.245/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii
- sintagma „care include și taxa pe valoarea adăugată" din cuprinsul art. 31 alin. (5), art. 31
  D.C.C. nr.344/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, astfel cum a fost completată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale
  D.C.C. nr.43/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, precum și ale ordonanței de urgență în ansamblu
art. 3
  D.C.C. nr.268/2014 DECIZIA nr. 268 din 7 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
  D.C.C. nr.484/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
  D.C.C. nr.665/2014 DECIZIA nr. 665 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
  D.C.C. nr.668/2014 DECIZIA nr. 668 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, astfel cum a fost modificată și completată de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
  D.C.C. nr.144/2015 DECIZIA nr. 144 din 12 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
art. 5 alin. (7)
  D.C.C. nr.789/2015 DECIZIA nr. 789 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, în ansamblul său, și, în special, ale art. 1, art. 3, art. 5 și art. 6 din același act normativ, astfel cum a fost modificată și completată de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
  D.C.C. nr.111/2017 DECIZIA nr. 111 din 9 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sanătătii, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative și ulterior prin art. XXIV pct. 2 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- art. 3 alin. (2)
  D.C.C. nr.92/2018 DECIZIA nr. 92 din 1 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, în ansamblul său, și, în special, ale art. 1, art. 3 alin. (i) și (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin. (1) și alin. (2) teza finală din același act normativ
- în ansamblul său, și, în special, art. 1, art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (3)- (7), art. 6 alin. (1) și alin. (2) teza finală
  D.C.C. nr.701/2018 DECIZIA nr. 701 din 15 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, în ansamblul său, și, în special, ale art. 1, art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin. (1) și (2) teza finală din același act normativ
- prevederile ordonanței de urgență a Guvernului în ansamblul său, și, în special, ale art. 1, art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (3)—(7) si art. 6 alin. (1) și (2) teza finală (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.475/2019 DECIZIA nr. 475 din 17 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, ale art. 3 alin. (1) si (2), ale art. 5 alin. (3)-(7) si ale art. 6 alin. (1) si alin. (2) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii
- în ansamblul său si, în special, art. 1, art. 3 alin. (1) si (2), art. 5 alin. (3)-(7) si art. 6 alin. (1) si alin. (2) teza finală, (respinge ca neîntemeiată)


Duminică, 19 ianuarie 2020, 22:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.