ORDIN nr.M.12/353/299 din 2012
al ministrului apărării naționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA- S.A.

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.M.12 din 28 ianuarie 2012
Emitent: Ministerul Apărării Naționale
Numar/data: Ordin nr.353 din 13 martie 2012
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Numar/data: Ordin nr.299 din 22 februarie 2012
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Publicare: M.Of. nr. 195/26 mar. 2012
Temei legal:
  L. nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
  O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
  H.G. nr.11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (abrogat prin H.G. nr.10/2013)
  H.G. nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
  L. nr.293/2011 LEGEA bugetului de stat pe anul 2012


Duminică, 05 februarie 2023, 05:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.