ORDONANȚĂ nr.39 din 28 august 1996
privind infiintarea și functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.39 din 28 august 1996
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.88/1997 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
Publicare: M.Of. nr. 206/30 aug. 1996 text
Republicare: M.Of. nr. 141/25 feb. 2002
  M.Of. nr. 587/19 aug. 2010
Functie activa:
Modifică: L. nr.33/1991 privind activitatea bancara (abrogata prin L. nr.58/1998)
abrogă art.37
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.88/1997 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Modificată: O.U.G. nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
modifică art.9 alin.(1), alin.(5), art.10, art.12, art.14, art.15 alin.(1), art.16 alin.(2), art.17 alin.(1), art.18 alin.(1), art.19
  O.U.G. nr.20/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată și modificată prin Legea nr.88/1997 și ulterior modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/1999
modifică art.10 alin.(1) și (2), art.14 alin.(4)
  L. nr.301/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
modifică art.10 alin.(1), art.17 alin.(1), art.18 alin.(1)
Republicare: M.Of. nr. 141/25 feb. 2002
Modificată: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
abrogă prevederile privind impozitul pe profit din art. 47
  L. nr.178/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
modifică art. 1 alin. (2), art.2, art.3, art.4 alin. (2), art.5 alin. (1) si (2), art.6 alin. (4) si (5), art.7 alin. (1), art.8 alin. (1)-(3), art.9 alin. (1), (2), (3), (5) si (6), art.10 alin. (1) si (2), art.12 alin. (1), art.14 alin. (1), art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.20, titlul cap. VII, art.26, art.27, art.29, art.30 alin. (9), art.31, art.32, art.33, art.34, art.36, art.38, art.39, art.40, art.41 alin. (1), art.42, art.43 alin. (1), art.45, art.46, art.50, art.51; introduce alin. (3) - (6) la art.4, art.241, art.341, art.461; abrogă art.11, art.14 alin. (2) si (4), art.35, art.37, art.47, art.49, art.52; înlocuiește sintagmele "societate bancara/banca" si derivatele acestora cu sintagma "institutie de credit"
dispune republicarea
  L. nr.238/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
- modifica art. 4 alin. (3), art. 15 alin. (2) lit. b) si alin. (3); introduce alin. (21) la art. 15
dispune republicarea
  O.U.G. nr.23/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

dispune republicarea
  O.U.G. nr.129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
- introduce alin. (11) la art. 5
  O.U.G. nr.80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
- modifică art. 2, titlul cap. II, art. 3, art. 4, titlul cap. III, art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1) lit. a), alin. (5) și (6), art. 8 alin. (2), (3) și (6), art. 9, titlul cap. VI, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 24, art. 43, art. 44, art. 45, titlul cap. XII, anexa; introduce art. 21, art. 61, pct. 3 la art. 7 alin. (1) lit. c), alin. (41) la art. 8, alin. (5) la art. 14, alin. (4) și (5) la art. 40, cap XI1 cu art. 462, art. 471- 473; abrogă art. 31 lit. a) pct. 4; înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței, sintagma "Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare" cu sintagma "Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare"
  L. nr.44/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 80/2009 și modifică art. 2 alin. (3) lit. d), art. 4 alin. (3), art. 6 alin. (5), art. 61 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 25, art. 43 alin. (3), art. 44, art. 46, art. 462, anexa; introduce alin. (5) la art. 5, alin. (21) la art. 61, alin. (3) la art. 22, alin. (5) și (6) la art. 43, alin. (3) la art. 471, art. 53
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 587/19 aug. 2010
Modificată: O.U.G. nr.131/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
- modifică art. 6 alin. (3), art. 9 alin. (3), art. 30 alin. (2), art. 33 lit. a) pct. 6, art. 35 lit. f), anexa; introduce denumirea titlului I, după titlul actului normativ, alin. (21) la art. 2, lit. a1) la art. 30 alin. (1), denumirea titlului II după art. 56, cap. XIV cu art. 57- 67, după denumirea titlului II; abrogă art. 9 alin. (5)
  O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
- modifică art. 10 alin. (2), art. 36, art. 43, art. 63 alin. (1), art. 65, art. 69 alin. (3), art. 8a - modifică art. 9 alin. (1) lit. f), alin. (2) și (3), art. 15 alin. (2), art. 33 lit. b) pct. 3, art. 59 lit. d), anexa; introduce alin. (7)-(11) la art. 9, art. 271, alin. (6) la art. 61; abrogă art. 5 alin. (3) 4, art. 176 alin. (2), art. 183 alin. (1) și (11), art. 185, art. 1851 alin. (3) partea introductivă și lit. a) și alin. (4), art. 202 alin. (3), art. 206 alin. (3), art. 207 alin. (4), art. 215 alin. (1), art. 217 alin. (2) și art. 222 alin. (3) și (6) la data de 31 dec. 2011, art. 24014, art. 24015 alin. (31), art. 24016 alin. (5), art. 24018 alin. (2), art. 4041 alin. (1) și alin. (2) lit. b); introduce, la data de 31 dec. 2011, alin. (3) la art. 173, alin. (11) la art. 181, alin. (51) la art. 182, alin. (2) la art. 1823, alin. (2) la art. 1824, alin. (21) la art. 1851, alin. (11) și alin. (5) la art. 186, alin. (3) la art. 210, alin. (21)-(23) la art. 2102, lit. c) la art. 222 alin. (1); înlocuiește la art. 1734, 1822 alin. (3), 1826 și 1854, la data de 31 dec. 2011, sintagma "Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni" cu sintagma " Autoritatea Bancară Europeană"
  O.G. nr.1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit
- modifică art. 9 alin. (1) lit. f), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (7), art. 15 alin. (2), art. 18, art. 35 lit. g) și k), denumirea titlului II, denumirea cap. XIV din titlul II, art. 57, art. 59 lit. a) și b), art. 61 alin. (6); introduce alin. (11) și (12) la art. 2, alin. (61) și (62) la art. 9, alin. (71) la art. 9, alin. (41) la art. 11, alin. (3) la art. 15, alin. (5) la art. 16, art. 272-275, pct. 10-17 la art. 33 lit. a), pct. 31, 41 și 61 la art. 33 lit. b), art. 451, alin. (11) la art. 58, lit. e) la art. 60 alin. (1), cap. XV cu art. 68 și 69; înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței, denumirea "fondul special pentru despăgubiri" cu denumirea "fondul de restructurare bancară"
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 49
dispune republicarea
  L. nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare
- abrogă art. 1 alin. (2) și (3), art. 2—69 și anexa


Joi, 01 decembrie 2022, 05:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.